Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Kols

Kols og e- sigaretter

Min samboer har alvorlig kols (20% kapasitet igjen) og hovedsaklig emfysem. Hun "damper" med e-sigarett. Hvordan stillere dere dere til damping? Er det med på å redusere lungekapasiteten til pasienter med Kols eller er det lite trolig?

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 06. februar 2017
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Helsedirektoratet har bestemt å endre reglene angående salg av e - sigaretter i løpet av 2017. De hevder at helserisikoen ved bruk av e- sigaretter er relativt liten sammenlignet med vanlig røyking. Problemet er at produktet er forholdsvis nytt så det er for tidlig og si noe om de langsiktige konsekvenser. Det nasjonale kolsrådet  er ikke enige med Helsdirektoratet, og ønsket ikke at det skulle endres i reglene rundt kjøp og salg av dette produktet. Legger ved høringsutalelsen fra kolsrådet https://www.lhl.no/globalassets/lhls-arbeid/politisk-arbeid/politiske-uttalelser/kolsraadet-hoeringsuttalelse-tobakksdirektivet-januar-2016.pdf

Hvis du ønsker en mer utdypende samtale rundt temaet er du hjertelig velkommen til å ringe kolslinjen på tlf 800 89 333.

Mvh Hilde

Hjerte/kar

Stoffskifte, lav puls.

Hei! Jeg er 42 år og kvinne. Frem til ca 2 år siden trente jeg jevnlig, men pga prolaps og vond rygg/bein har jeg ikke fått trent, har gått opp i vekt og er overvektig. Jeg har lavt stoffskifte og er ofte sliten. Jeg har også lav puls. Når jeg ligger er den ned i 42, men oppreist 60. Skyldes dette lavt stoffskifte? Er det skadelig i lengden? Er det noe jeg burde gjøre, ta av medisin eller endre på?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 06. februar 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Dersom du skulle ha for svak dose stoffskifte medisin så kan det bidra til langsommere puls og en rekke andre symptomer/plager. Lav puls er ikke skadelig i seg selv, men kan bidra til svimmelhet og evt besvimelse hvis uttalt. Jeg antar at du har regelmessig oppfølging med blodprøver hos legen din. Henvisning til en spesialist (endokrinolog) kan være aktuelt ved behov. Et treningsprogram som tok hensyn til dine ryggplager, og gjerne med hjelp til kosthold/overvektsutfordringer kunne antagelig være gunstig for deg.  LHL-poliklinikkene kan blant flere andre tilby slike opplegg enkelte steder i landet. Lykke til!

Hjerte/kar

Allergi etter stent?

Stent og allergi MIn mann fikk satt inn en stent i november. Dro som frisk mann (veldig ukomplisert begynnede infarkt) som trente 5 dager pr.uke og kom tilbake med pusteproblemer og febril om kveldene. Nå 2 episoder med CRP >150, men ingen infeksjonsfunn. Har fått voldsom neseallergi etter stentingen, men ingen vil høre.....Leser faktisk på nett at flere har allergiproblemer etter stenting. Er ikke dette noe kjent i Norge? Hva er alternative til stent??

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 06. februar 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Jeg forstår din uro over din manns situasjon etter stentingen. Dette med immun reaksjon relatert til moderne stent er omtalt i litteraturen, men er noe omdiskutert og uansett sjeldent forekommende. Allergiske reaksjoner på medisiner gitt i forbindelse med stent ing, for eksempel plavix, er derimot ikke helt uvanliggende. Det er spesielt at din mann har hatt to anfall med høy  crp uten at man fant infeksjon, blant mulige forklaringer kan være en revmatisk reaksjon. At en slik crp stigning skyldes stenten er nok usannsynlig. Alternativet til stent er blokking med ballong uten å sette inn stent (dette gir øket risiko for tilbakefall i den trange åren). Åpen hjertekirurgi er også et alternativ for utvalgte pasienter. Jeg vil anbefale en henvisning fra din fastlege til f.eks. infeksjonsmedisinsk poliklinikk hvis plagene fortsetter. De kan gjøre en helhetlig vurdering og evt. Formidle videre undersøkelser ved behov. 

Hjerte/kar

Utposning på hovedpulsåren i magen

Har fått påvist utpost går på hovedpulsåren i magen. Kan man benytte om operasjon før den er 5,5 cm?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 06. februar 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Det er kar-kirurgene på enkelte større sykehus, eller på Feiring klinikken som vurderer utposninger nøye og setter tidspunkt for evt. Operasjon eller videre kontrollopplegg. Ofte er utviklingen av en utposning meget langsom, slik at det kan gå mange år før operasjon evt. Er aktuelt. Risikoen ved å ha en mindre utposning er så liten at risikoen ved selve operasjonen vurderes å være større,- og da er det best å vente med inngrepet. Du bør ha et regelmessig kontrollopplegg med ultralyd og evt. CT av pulsårer,  og så blir du henvist til karkirurgi når legen din finner dette aktuelt. Mvh/Morten A Schei 

Rettigheter

Grunnstønad - diett

Hei Jeg har fått 'påvist' Irritabel tarmsyndrom (IBS). Dette setter en rekke begrensninger i matveien, noe som fører til store utgifter, dersom jeg skal følge Lav Fodmap-diett. Mitt spørsmål er om jeg har rett på noe form for støtte? Takk på forhånd.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. februar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Den mest aktuelle ordningen er nok grunnstønad. Dette er en skattefri månedelig trygdeytelse som kan innvilges for å dekke ekstrautgifter du har til mat/diett. Ekstrautgiftene må være på minst 670 pr mnd. Dietten må være anbefalt av det rådende medisinske fagmiljøet i Norge.

Her er Nav`s rundskriv om grunnstønad: Grunnstønad

Rettigheter, Kols

Grunnstønad ved kols

Hei 😊 Trenger hjelp til å søke støtte til mamman min. Hun bor alene og er ufør 72 år. Hun har dessverre fått alvorlig kols😞 Hun har ingen bil og tørr ikke kjøre fordi begge beina er dårlige. Legen kan ikke gjøre noe med beina, hun går dårlig og balanseproblemer. Hun har falt og brukket kragebein og bak i rygg to ganger på et år nå. Pusten er så dårlig så hun trenger mer hjelp til å komme ut sosialt og mye legebesøk. Hun har problemer å holde på urinen så mye slitasje og vask. Hun har også mye tannutgifter . Hun har innlegg såle i det ene beinet, kortere bein. Hun er superklar i hodet og sosial men blir hemmet mye og tøft økonomisk. Håper du kan hjelpe meg å gi råd til søke grunnstønad

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. februar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

For å få grunnstønad til å dekke ekstrautgifter til transport, må vilkårene være oppfylt før hun fylte 70 år. Når det gjelder grunnstønad for å dekke ekstrautgifter til klesslitasje, er det normalt et krav fra Nav at det kan fremlegges kvitteringer for innkjøp av klær, sengetøy etc. Innkjøpene må gå over en periode på noen måneder slik at ekstrautgiftene synnliggjøres og dokumenteres. Det gis ikke grunnstønad til dekning av utgifter til tannbehandling. Men kanskje kan disse utgiftene dekkes etter de reglene som gjelder for stønad til tannbehandling. Det er tannlegen som skal vurdere type tannskade og om hun har rett til å få dekket deler av utgiftene etter reglene i folketrygdloven.

Her finner du Nav`s rundskriv om grunnstøand: Grunnstønad

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykepenger etter fødselspermisjon

Hei . Har vært i mammaperm og nå gikk permisjonen min ut den 03.02.2017 . Men jeg ble sykemeldt 31.01.2017 og sendt inn del d av sykemelding. Så har jeg fått elektronisk melding på nav at jeg må sende inn sykemelding igjen så arbeidsiver ser det og jeg skulle gjøre det så står det : du kan ikke sende inn elektronisk du står ikke registrert arbeidstaker (hos arbeidsgiver). Hva gjør jeg da ? Har ikke fått beskjed om noe fra arbeidsgiver og har jeg rett på sykepenger da?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. februar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hadde du foreldrepenger frem til du igjen begynte å jobbe eller skulle begynne i jobb, har du rett til sykepenger uten å først måtte jobbe i 4 uker. Du skal ha sykepenger fra den dagen du skulle begynne å jobbe. Når det gjelder det at du ikke får sendt inn elektronisk melding, er mitt råd at du tar kontakt med Nav for nærmere veiledning. Dette skal iallfall ikke ha betydning for retten til sykepenger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Slim i lungene?

Har det med lungene eller slim å gjøre? Jeg har tidligere skrevet til deg om feil ct-svar om emfysem. Vil legge til at de første symptomene jeg fikk før jeg ble syk, fikk jeg opp veldig lite slim. Etter det har jeg blitt syk og forkjølet og har veldig tung pust pga. masse slim. Etter å ha blitt bedre igjen har jeg fortsatt problemer av og til. Jeg har tatt Zantac 300 mg i nesten tre år fordi jeg har vært plaget med halsbrann. Jeg bestemte meg for å slutte med zantac og rett etter det ble jeg syk...kan det være reflux? Jeg har spurt min fastlege om å ta gastroskopi.
Jeg har også hatt 3-4 små infeksjoner i tennene i cirka et år og blødd jeg fra tannkjøttet. Kan det også være en årsak til de plagene jeg har hatt og slimet jeg har nå? Jeg sluttet også å røyke samme dag jeg ble forkjølet. Siden leger på Ullevål sykehus sier at lungene mine er helt fine, så jeg vil vite cirka hva kan det være om alt det jeg skrevet?
Takk for hjelpen!

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. februar 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

At lungene dine er fine betyr i praksis ofte at lungetestene og røntgenbildene er normale. At du ble verre etter å ha sluttet med Zantac kan jo bety at du ikke lenger beskyttes mot lekkasje av saltsyre fra magesekken opp gjennom spiserøret, altså reflux som du nevner. Syren kan da komme ned i bronkiene og irritere såpass at det kommer opp mye slim. Gastroskopi eller oppstart med Zanrac igjen kan muligens gi deg en avklaring?

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar, Lunge

Er det hjertet, lungene eller noe annet?

Jeg er mann på 47 år. Jeg er to ganger abladert. Jeg har også bradykardi. Etter siste ablasjon syns jeg at pusten er forandret. Det er mer slitsomt å puste. Trening og selv lett fysisk aktivitet er blitt et ork. Jeg får fortere melkesyre i lår og armer, og jeg har smerter i høyre side rett under høyre bryst. Ca 6 mnd. etter siste ablasjon ble det oppdaget en oppklaring på røntgen av midtre høyre lungelapp. Jeg har vært i flere CT etter det, og oppklaringen har ikke forandret seg. Spirometri viser noe redusert volum i utpust, men det mener jeg at jeg hadde før alt dette skjedde og. Jeg ble sjekket for astma flere år før jeg fikk atrieflimmer. Det er 1 1/2 år siden oppklaringen ble oppdaget og 2 år siden siste ablasjon. Jeg syns ting tar veldig lang tid. Det er tatt to biopsier som ikke kunne gi svar, og nå vurderes det å ta vevsprøve (dette er noe de helst ikke vil), men først skal magesyra sjekkes for å se om dette kan komme fra magesyre. I de siste årene så har jeg også blitt plaget med frostfølelse som jeg ikke får gjort noe med, og en følelse av å være småsyk hele tiden. Klarer jeg å "tvinge" meg på trening eller går en rask tur så kjennes det nesten ut som influensa etterpå. Jeg har tatt 3 Holter- registreringer etter siste ablasjon og de er greie. Jeg har ikke blitt sjekket opp på noen annen måte av kardiolog. Jeg har hatt et par korte perioder med flimmer, og i fjor hadde jeg lange perioder med ekstraslag. Etter siste ablasjon ble jeg fortalt at den ene lungevenen var blitt litt innsnevret etter første ablasjon. Har dere noen forslag til hva jeg burde gjøre for å finne ut av plagene mine? Burde jeg sjekkes for innsnevring i lungevene. Kan dette være årsaken? Jeg har tidligere bristet et ribbein i problemområdet. Kan det forårsake noen problemer?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. februar 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Jeg kan dessverre ikke gå detaljert inn på enkelttilfeller her. Det du forteller viser at dette kan være komplisert å finne ut av noen ganger. Det forekommer oftere at man ikke får gode nok biopsier ved bronkoskopi, og da vil man overveie biopsi tatt gjennom brystveggen under veiledning av røntgen eller ultralyd. Hvis forandringene i lungen ikke viser tegn til videre utvikling vil man nok vurdere det opp mot mulige komplikasjoner ved et slikt inngrep.

Sykdomsfølelsen du plages med er nok også ganske uspesifikk. Det er ikke alltid så enkelt å finne ut av slikt, men vanligvis vil man sjekke for mulig infeksjon i kroppen, alternativt annen type reaksjon fra immunapparatet. Spørsmålet blir jo ofte om disse symptomene skriver seg fra det du allerede har omtalt, eller om det er noe helt annet som ligger bak. Og da må man gjerne i gang med mer omfattende utredning. Muligens er det noe du allerede har startet med, og det tar ofte tid. Om din reduserte fysiske form skyldes hjertet eller lunger kan man ofte finne ut av ved belastningstester hvor både hjertet og lunge belastes under anstrengelse.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Forskjell på kileoperasjon og lobektomi ved lungeoperasjon

Når det oppdages en tumor i en lunge og den skal fjernes. Hva er forskjellen på en kileoperasjon og fjerning av en lungelapp? Kan fjerning av lungelapp gjøres via kikkhull? Hva er den vanskeligste operasjon, kile eller fjerning av en lungelapp?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. februar 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

En kileoperasjon innebærer fjernelse av bare en del (en kileformet del) av en lungelapp. Da bevares mest mulig friskt lungevev. En fjerning av en lungelapp (lobektomi) betyr fjernelse av en hel lapp, og er i praksis en større operasjon og får større betydning for lungefunksjonen etterpå. Jeg er ikke kirurg, men vet at det i dag gjøres operasjoner gjennom kikkehull også når det gjelder lunger. Men hvilken type operasjon som velges, er nok noe kirurgen må avgjøre i hvert enkelt tilfelle. Hva som er vanskeligst skal jeg heller ikke uttale meg om, bortsett fra at de erfarne kirurger som gjør slike operasjoner nok alltid vil foreta den operasjonen som gagner pasienten mest. I praksis vil det si at man fjerner minst mulig lungevev, men at man samtidig fjerner tilstrekkelig slik at man får med hele svulsten.