Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Rettigheter

Hvorfor tar alt så lang tid?

Hei. Jeg har hatt problemer med pusten i over ett år nå, og det har bare forverret seg.

Jeg sliter veldig med pusten, hoster, blir andpusten av å snakke eller av å gå vanlig. Unngår trapper, bakker eller å gå i det hele tatt, så mye som jeg kan. Har også litt angst i forhold til dette og er redd for å ikke få puste, får fort klaustrofobifølelse. Føler meg veldig funksjonshemmet.

Tidlig i februar fikk jeg endelig svar på hva som er i veien da jeg tok bronkoskopi og de så at jeg har en innsnevring i luftrøret. De filmet dette og sende videoen i sammen med henvisning til operasjon til et annet sykehus. Ca 1 uke etterpå fikk jeg brev at jeg skulle få innkalling innen utgangen av uke 11. Uke 12 kom og jeg hadde enda ikke fått brev. Ringte inn og de hadde ikke funnet time til meg enda fordi de skulle spør om jeg ville ha med studenter. Ikke lenge etterpå fikk jeg et brev med time. Det stod veldig lite informasjon i brevet og jeg ringte inn for å spør hva jeg hadde fått time til. Har fått time til en undersøkelse, men hun i telefonen kunne ikke svare meg på hva slags undersøkelse det var. Jeg lurte på om dette var nødvendig siden de har fått video av hvordan det ser ut nedi luftrøret mitt, men hun sa de måtte se selv for min egen sikkerhet og for å se hva de skal gjøre videre. Så jeg må altså reise over hele landet for en undersøkelse og så kan det ta enda lenger tid før jeg får operasjon. Jeg har fått time til undersøkelse 10 uker etter de har funnet ut hva som feiler meg. Og så kan det ta flere uker etter det igjen før jeg får behandling.

Det jeg lurer på her er om rettighetene mine blir ivaretatt og om jeg får forsvarlig behandlingstid?

Sitter nå og det er enda to uker til jeg skal reise og jeg vet ikke hva som venter meg. Mvh Kvinne 22 år.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. april 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet.

Det du opplever er nok den ordningen som sykehusene har for å sikre seg at de ikke gjør feil som kan skade deg. En forhåndsundersøkelse er ønskelig og som regel helt nødvendig for å sjekke flere ting og eventuelt gjøre tilleggsundersøkelser for å gjøre et best mulig arbeid når de skal utføre selve behandlingen. Da er legene best mulig forberedt, og det vil du være tjent med. Da vil de kunne fortelle deg hva de har tenkt å gjøre, slik at du er forberedt på hva som skal skje.

Ventetiden er jo en annen sak, og der følger sykehusene prosedyrer som er utarbeidet for å sikre en best mulig prioriteringsrekkefølge blant alle pasienter som søkes inn til behandling. Utenfra kan systemet ofte virke unødig tungvint, men sykehusene sliter dessverre ofte med lange ventelister og må derfor følge de pålagte ventelisteprosedyrer. Hvis du i mellomtiden skulle bli mye dårligere i løpet av ventetiden må du be egen lege om hjelp til å komme raskere til.

Lykke til!

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

Rettigheter

Feriepenger på uføretrygd?

Hei! Får man feriepenger av uføretrygd, nå som det skattes som lønnsinntekt? På forhånd takk for svar. Mvh. Ufør.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. april 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det utbetales ikke feriepenger av uføretrygd. Men det trekkes ikke skatt av uføretrygden i juni. En arbeidstaker får ikke både full lønn i 12 mnd + feriepenger og ikke trekk i lønn ved uttak av ferie. Normalt er det slik at isteden for lønn utbetales det feriepenger i juni og som følge av dette trekkes det ikke lønn når ferie avvikles.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Rett til hjelpestønad?

Hei kols,astma,allergi og epilepsi syk med anfall,mottar grunnstønad sats1. spørsmål om hjelpestønad.Er et mulighet og søke om? i tilfelle hvilke krav som stilles? Er det nok med medisinske opplysninger fra privat lege?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 01. april 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hjelpestønad ytes til de som har behov for særskilt tilsyn og pleie. Det må etableres et privat pleieforhold. Er det nære familiemedlemmer, for eksempel ektefelle, som yter tilsyn/pleie, må behovet for tilsyn og pleie overstige det man kan forvente at nære familiemedlemer yter uten noen form for økonomisk kompensasjon. Dette er det generelle. Så blir det et sp. om din helsetilstand utløser et stort nok behov for tilsyn og pleie. Ut fra diagnosene du oppgir kan det godt være tilfelle.

Her har du Nav`s rundskriv om hjelpestønad som beskriver mer inngående hvilke krav som gjelder:

hjelpestønad

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Legeuttalelse i uføresak

Mitt spørsmål dreier seg om hvem som har plikt til gi en medisinsk vurdering av min inntekts-/arbeidsevne.

Har deltatt på NAV tiltaket "Arbeidsrettet rehabilitering" som vurderte min arbeidsevne til inntil 50 % i tilrettelagt stilling. Dette samsvarer med mine erfaring etter over 2 år med arbeidsutprøving. Har en arvelig hjertesviktsykdom. Behandlinger med operative inngrep er utført på Rikshospitalet og er nå bare til rutinemessig oppfølging. Jeg får der forklaringer av spesialister på årsaker til min opplevelse av redusert arbeidsevne og muntlige anbefalinger om redusert arbeidstid på minst 50 %. Disse anbefalingene står ikke i epikrisene. Opplever motvilje til å uttale seg skriftlig om temaet.

Min fastlege sier til NAV at han mangler spesialisterklæringer med vurdering av arbeidsevne og vil derfor ikke gi sin vurdering. Jeg har fått gode medisinske behandlinger, forklaringer og opplever støtte. Men opplever så langt liten vilje til å skriftlig å gi en medisinsk arbeidsevne vurdering. NAV trenger en slik medisinsk vurdering for å behandle en søknad om uførepensjon. Hvem har plikt til å gjøre dette?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 29. mars 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Mange fastleger ville nok gitt en vurdering basert på sitt kjennskap til pasienten. Men mener fastlegen at dette må vurderes av spesialist, er dette innenfor fastlegen sitt mandat.

Når "Arbeidsrettet rehabilitering" konkluderer med at din arbeidsevne er 50 % i tilrettelagt stilling, er dette noe Nav skal legge stor vekt på. Er Nav usikker på om vurderingen er korrekt, kan de innhente en medisinsk vurdering fra Rikshospitalet eller fra spesialist et annet sted. Dette blir da en del av grunnlaget for å vurdere om du oppfyller vilkårene for 50 % uføretrygd.

Med vennlig hilsen Atle Larsen 

Hjerte/kar, Rettigheter

Fornyelse av førerkort etter hjerteinfarkt

Hei Har hatt et lite hjerte infarkt for 15 år siden. Måtte blokke en åre. Var i dag hos fastlegen ifm helseattest for fornyelse av førerkort, tunge kjøretøy. Alt var ok på denne sjekken. Fastlegen min snakket da om at jeg måtte foreta en sjekk, og få en uttalelse fra hjertespesialist. Dette måtte jeg gjennom rett etter infarktet, men ikke for 5 år siden, da jeg fornyet sist.

Er det slik at jeg må til hjertespesialist og foreta en sjekk, og få en anbefaling ifra han, hver gang jeg skal fornye den tunge klassen på sertifikatet mitt ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 17. mars 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Helsedirektoratet har utgitt en veileder til reglene om helsekrav for førerkort. Denne sier ikke eksplisitt at det ved fornyelse må innhentes ny uttalelse fra hjertespesialist. Men det kan være nødvendig om det har vært symptomer på hjertesykdom siden det sist ble gitt dispensasjon. Har hjertesykdommen vært stabil, kan det gis dispensasjon for inntil 5 år. Om din fastlege ikke er bekvem med å avgi en uttalelse, har legen anledning til å henvise deg til en hjertespesialist.

Her er veilederen: veileder

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Grunnstønad

Hei, er allergisyk, med kols og astma. Mottar laveste grunnstønad. Er det mulighet å søke om stønad på grunn av ovennevnte sykdommer? Må dette lege attesteres (dokumenteres)? Hva dekkes av ytelsene?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. mars 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Grunnstønad skal dekke ekstrautgifter du har på grunn av sykdom. Når det gjelder lungesykdom vil nok dekning av ekstrautgifter til transport være mest relevant. Andre ekstrautgifter som dekkes av grunnstønad er utgifter i forbindelse med fordyret kosthold. Typisk at du går på en diett som øker matutgiftene. Utgifter i forbindelse med klesslitasje som skyldes sykdom eller skade. Utgifter til drift av tekniske hjelpemidler du trenger på grunn av din helsesituasjon. Et eksempel på utgifter som ikke dekkes av grunnstønad er utgifter til medisiner.

Du må ha legeerklæring som bekrefter at du har økte utgifter, for eksempel til transport. Du må selv sannsynliggjøre at ekstrautgiftene er så høye at de gir rett til grunnstønad. Du har sats 1 på 653 kroner pr mnd. Sats 2 er 998 kroner. Du må derfor sannsynliggjøre at du har ekstrautgifter som minst tilsvarer 998 pr. mnd.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Etterlattepensjon

Hei, Min mann er alderspensjonist og jeg blir det i inneværende år. Vi lurer nå på om det gis noen etterlattepensjon fra NAV den dagen en av oss faller bort. Har lest at man som alderspensjonist kan få en gjenlevendefordel i pensjonen. Hva avhenger i så fall denne av, og hvor mye kan en få?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. mars 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er en rekke vilkår som må være oppfylt. Et hovedvilkår er at dere har vært gift i minst 5 år eller har barn sammen.

Pensjon med gjenlevendefordel er slik: Har avdøde full trygdetid og gjenlevende ikke, skal gjenlevende ha full grunnpensjon (1 G). Når det gjelder tilleggspensjon skal Nav velge det gunstigste av disse alternativene:

Pensjon basert på egen pensjonsopptjening. 55 % av avdødes tilleggspensjon. 55 % av begges tilleggspensjon.

Har du en pensjonsgivende inntekt som overstiger 1/2 G skal det trekkes 40 % av det overskytende i etterlattefordelen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Hjerte/kar, Rettigheter

kan hjertesykdom godkjennes som yrkessykdom?

Hei! Kan Angina Pectoris (som endte med en by-passoperasjon) godkjennes som en yrkessykdom hos NAV i forbindelse med yrkesskadeforsikring?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. mars 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hjertesykdom godkjennes i dag ikke som yrkessykdom. Har du en godkjent yrkesskade/yrkessykdom, kan senere hjertesykdom godkjennes om det kan sannsynlliggjøres at hjertesykdommen har sammenheng med den tilstanden som allerede er godkjent som yrkesskade.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Skatt på uføretrygd ved flytting til utlandet

Hvis jeg melder flytting til utlandet hva blir evt. skattesatsen. NB jeg er britisk borgere.Jeg fikk innvilget uføre 5.12.2014. Skulle ikke grunnbeløpet mitt være det høyeste av de siste 3 år? Har grunnlag beregnet på 246000, men hadde 319000 i inntekt 2013 mens jeg samtidig var student. Syns dette virker feil og utgir flere tusen pr mnd.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 28. februar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når det skatt på uføretrygd fra folketrygden til personer bosatt i utlandet, se:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Pensjon-og-uforetrygd/Bosatt-i-utlandet/Informasjon-om-norsk-kildeskatt/?chapter=98023#kapitteltekst

Før 2015 ble beregningsgrunnlaget for uføretrygd fastsatt etter pensjonspoeng. Fra 2015 er det inntekten de tre beste av siste fem år før uføretidspunktet som er beregningsgrunnlaget for uføretrygd. Det beregnes uføretrygd med 66 % av inntekt inntil 6 G (540 408).

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uføretrygd og alderspensjon

Fortsetter jeg å opparbeide meg pensjonspoeng dersom jeg går over på uføretrygd?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 28. februar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Er du født i 1954 eller senere og får innvilget uføretrygd er det dette som gjelder:

Du vil til og med året du fyller 62 opptjene alderspensjon basert på den inntekten din uføretrygd er beregnet etter, men med en begrensning på 7,1 G (639 483). Uføretrygd blir beregnet etter inntekt opp til 6 G. Det betyr at du kan få beregnet alderspensjon av høyere inntekt enn uføretrygd.

Et par eksempler:

Du har fått beregnet uføretrygd av en inntekt på 480 000 kroner. Ingen av inntektsårene dine siste fem år før uføretidspunktet var høyere enn 6 G. Din årlige opptjening av alderspensjon vil da bli 480000 x 18,1 %= 86880 frem til du blir 62 år.

De fem siste årene før du ble ufør tjente du 670 000 kroner. Uføretrygden din blir 540408 x 66 %= 356 669. Årlig opptjening av alderspensjon blir:                         639483 x 18,1%= 115 746.

Hadde du uførepensjon som i 2015 ble omgjort til uføretrygd, fastsettes grunnlaget for beregning av alderspensjon på en litt annen måte.

Du går over fra uføretrygd til alderpensjon når du blir 67 år.

Her finner du reglene for de som er født i 54 eller senere: alderspensjon for uføretrygdede

Er du født før 54. Her er reglene: Alderspensjon