Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Tre stenter i hjertet i år, trygt med hårtransplantasjon?

Hei Jeg er hjerteoperert i år med tre stender på. Vil gjerne ha FUE hårtransplantasjon. Er det noe fare for meg å få hårtransplantasjon?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 08. desember 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Det er ikke noe problem for hjertet ditt med et slikt inngrep, men utfordringen kan være at du bruker to ulike typer blodfortynnende preparater den første tiden etter stenting. Disse medisinene er det avgjørende viktig at du bruker hver dag, og dette kan øke risikoen for blødning ved kirurgiske inngrep. Jeg vil anbefale at du diskuterer situasjonen din og medisinene dine med personen som evt. skal gjøre inngrepet, og forhører deg om de kan gjennomføre dette mens du bruker to ulike typer blodfortynnende medisin. Når det første året er omme så vil du normalt kunne avslutte den ene medisinen slik at blødningsrisiko blir mindre.

Hjerte/kar

Høyt blodtrykk og migrene

Hei. Var til legen for ei uke siden pga migrene, hadde litt høyt undertrykk (mente det ikke kommersiell migrene) men som jeg burde følge med. Målte det selv her om dagen og det lå på 156/114 og 156/109. Er ei frisk 22 år gammel jente. Kjæresten min mente jeg burde gå til legen.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 08. desember 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Blodtrykket kan ofte bli forbigående høyt ved stress, smerter (f.eks. hodepine) eller fysisk aktivitet. Hvis du skal måle selv så er det viktig å gjøre dette på en systematisk måte, f.eks. morgen-middag kveld tre dager etter hverandre og så se på gjennomsnittet av målingene. Prøv  slappe av så godt du kan før målingene. De trykkene som du målte er helt klart forhøyet, og hvis gjennomsnittet av målingene dine ligger over 135/85 så bør du oppsøke lege igjen. Det kan uansett være fornuftig å kontakte legekontoret og få gjort kontrollmålinger der. Lykke til.

Hjerte/kar

Høyt blodtrykk, legevakten.

Var på legevakta i går.Fikk beskjed om at jeg har høyt blodtrykk.Har hjertebank,svimmel trykk i hodet,utmattetlitt kvalm,fryser og er varm om hverandre.Lutt vondt øverst i ryggen,øresus.Foreldrene mine hadde høyt blodtrykk.Faren min fikk slag 64år gammel.Jeg er 62 år.Har lavt stoffskifte,artrose og to store Tarlovs cyster i ryggen.Fikk beskjed på legevakta å kontakte fastlege for videre behandling.Blir litt engstelig.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 08. desember 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Flott at du fikk en vurdering på legevakten. Jeg synes ikke at du skal engste deg, men det er fornuftig å bestille en time hos fastlegen din for en snarlig gjennomgang av de ulike plagene dine. Høyt  blodtrykk er en vanlig tilstand, men ofte blir blodtrykket forbigående ekstra høyt i situasjoner hvor man er bekymret, har smerter eller andre plager. Fastlegen vil kontrollere dette, og noen ganger er det fornuftig å gjøre såkalt døgnmåling (med et blodtrykksapparat som du tar med hjem) for å få et best mulig bilde av det reelle blodtrykket ditt før man evt. starter med medisiner. Lykke til!

Sykdomsforverring av hva da?

Hva er de vanligste tegn og symptomer på sykdommer og skader og gjenkjenne sykdomsforverring?

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 08. desember 2016
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Det er litt vanskelig å svare konkret på et så stort tema. Fint hvis du tar kontakt på kolslinjens tlf 800 89 333, så kan vi ta en mer utdypende samtale.

Mvh Hilde

Rettigheter

Sykepenger og AFP

Om man nå overskrider 52 sykemeldings uker før 62 år,men forsetter å jobbe etter 62 år. Kan man likevel oppnå AFP. Hvor lenge må mann jobbe da.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. desember 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I privat sektor gjelder dette: De siste tre årene før uttak kan du ikke ha mer enn 52 uker til sammen med 100 prosent sykepenger. Så lenge du har jobbet minst 20 prosent, telles ikke ukene med gradert sykmelding. Har du det må du gjennoppta arbeidet minst 20 % og jobbe så lenge at du oppfyller kravet om ikke mer enn 52 uker med 100 prosent ytelse siste tre år.

I offentlig sektor gjelder dette: Du må være i lønnet arbeid dagen før du mottar AFP. Det kan ikke være noe opphold mellom siste arbeidsdag og første dag med AFP.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Økonomisk sosialhjelp

Hei. Uføretrygdet, mottar både grunn og hjelpestønad . p.g.a Høye boutgifter har vedkommende søkt om supplerende hjelp til livsopphold og husleie. Nav har i sin beregning tatt grunn og hjelpestønad som inntekt, er dette riktig? på forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. desember 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står i rundskrivet til lov om sosialetjenester i arbeids- og veldferdsforvaltningen:

Ytelser som er ment å dekke særlige kostnader, for eksempel til dekning av utgifter knyttet til sykdom eller funksjonshemming eller materiell i forbindelse med utdanning, skal kun tas med som inntekt i stønadsberegningen i den utstrekning den økonomiske stønaden er ment å dekke samme formål

Grunnstønad er innvilget til dekning av utgifter knyttet til sykdom og skal derfor ikke regnes som inntekt. Men kan tas hensyn til om det søkes om økonomisk sosialhjelp for å dekke de samme utgiftene.

Hjelpestønad er innvilget for å betale for privat pleie/tilsyn. Jeg mener derfor at heller ikke hjelpestønad skal regnes som inntekt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Allergi

Kjøttallergi

Hei. Kan jeg testes for kjøttallergi (alpha gal) hos fastlege, eller må jeg be om å henvises noe spesielt sted? Lurer på om jeg kan ha fått det i forbindelse med flåttbitt. Har fått påvist borrelia i blod. På forhånd takk.

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 07. desember 2016
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Kjøttallergi forårsaket av flåttbitt forekommer.

Allergiene arter seg vanligvis ved at man får kraftid allergisk reaksjon ved hard fysisk aktivitet etter inntak av rødt kjøtt.

Gjennom blodpørve kan positiv IgE på Alpha gal påvises. Om fastlegen kan gjøre det avhenger nok av om vedkommende er kjent med prosedyrene for utredning av denne relativt skjeldne formen for allergi. Begynn likevel hos fastlege og be evt om henvisning til spesialist om nøvendig, eksempelvis til allergologsik poliklinikk på et av de større sykehusene.

Lykke til, hilsen Helle

Hjerte/kar

Vondt i skulderblader, vekttap og kvalme

Plages til tider med vondt i mellom skulderblada, dette har vært i flere år. Har hatt vektap i høst på 7 kg uten å gjort noe som helst for å gå ned, har til tider (som er altfor ofte) mindre matlyst. Føler meg kvalm ofte, særlig etter matinntak. Kan dette ha en sammenheng? Jeg er ikke akkurat den som springer ned legedørene.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 07. desember 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! I dette tilfellet synes jeg absolutt at du bør ta en tur til legen for en undersøkelse med blodprøver. Du er ung kvinne, så sjansen for at smerter mellom skulderbladene skal være hjertesykdom er heldigvis liten, uansett så synes jeg at du bør få en vurdering. Vekttap på 7 kilo uten grunn og stadig kvalme bør helt klart undersøkes.

Hjerte/kar

Kan neseblødninger være bieffekt av høyt blodtrykk?

Har vært forkjølet i over 8 dager, og blodtrykket er målt til 180/110. Kan neseblødninger være en bieffekt?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 07. desember 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Når du har en infeksjon og kanskje ubehag/smerter/irritsjon/hoste med mer. så kan blodtrykket stige midlertidig. Høyt blodtrykk kan øke sannsynligheten for neseblødning, som jo selvsagt også kan skyldes irritasjon i nesen. Jeg vil anbefale at du kontrollerer blodtrykket flere ganger, helst på en systematisk måte (f.eks morgen, middag, kveld, tre dager på rad). Dersom du har høyt gjennomsnitt på målingene så bør du bestille time hos lege for å vurdere medisiner.

Hjerte/kar

Sammentrekning i halsen ved selo zok, symptomer som ved nøtteallergi

Startet i dag med 50 mg Selo-zok og får etter et par timer sammentrekninger i halsen på samme måte som når jeg spiser nøtter (nøtteallergi). Bør jeg seponere med.?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 07. desember 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Ja, dersom du oppplever en mulig allergisk reaksjon så bør du avslutte selo zok og diskutere saken med legen din.