Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Rettigheter

Dekning av utgifter til tannbehandling

Jeg er 100% ufør, bruker paralgin, melatonin, vival, ibux, paracet og har i en 2 års periode brukt sarotex som jeg måtte slutte med pga kraftig vektøkning og munntørrhet. Jeg har vært innlagt flere ganger pga psykisk helse, har psykiatrisk hjemmetjeneste og støttekontakt gjennom kommunen. Kan jeg ha rett på dekning av tannbehandling? Jeg får alle medisiner på resept.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 15. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er særlig to bestemmelser om dekning av utgifter til tannbehandling som kan være aktuelle i ditt tilfelle.

Det kan gis stønad når munntørrhet er årsak til tannskade. Dette gjelder:

Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller der behandler kan påvise at hyposalivasjon har medført økt kariesaktivitet, og at dette har ført til skade på tenner med vesentlig forringelse av tannhelsen. Stønad ytes kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på hyposalivasjon over tid, minimum ett år.

Unntak fra observasjonstiden på ett år kan gjøres der det foreligger svært forhøyet kariesaktivitet og dersom verdiene for ustimulert saliva er < 0,10 ml/min og for stimulert saliva er < 0,70 ml/min.

 

 

Det kan gis stønad når tannskader skyldes manglende evne til egenomsorg. Dette gjelder:

Det ytes stønad til dekning av utgifter til tannbehandling til personer som på undersøkelses- og behandlingstidspunktet hos tannlege/tannpleier har sterkt nedsatt evne til egenomsorg på grunn av varig somatisk eller psykisk sykdom, og/eller varig nedsatt funksjonsevne. Stønad gis kun i de tilfeller sykdommen eller tilstanden har ført til sterkt nedsatt evne til egenomsorg over tid, minimum ett år.

Skriftlig erklæring fra relevant lege eller psykolog skal foreligge før tannbehandling igangsettes. Erklæring skal dokumentere at personen har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne på tidspunktet for tannlegens/tannpleierens undersøkelse og behandling. Erklæringen må videre dokumentere hva slags diagnose / nedsatt funksjonsevne erklæringen gjelder. Det må også framgå forventet varighet av sykdommen/den nedsatte funksjonsevnen. Innholdet i erklæringen må være tilstrekkelig til at tannlegen kan påvise hvordan konsekvenser av sykdommen/den nedsatte funksjonsevnen, påvirker pasientens tannhelse.

 

 

Det er tannlegen som vurderer om vilkårene for dekning av utgifter er oppfylt.

Har du hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, har du rett til gratis tannlegebehandling gjennom den offentlige tannhelsetjenesten.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Stikksmerter

Kortvarig kraftig stikksmerter midt i brystkasse lokalisert ca 5 cm nedenfor bryst hos mann 45 år. Tidl diagnoser er angiografi med litt plakk venstre diagonalgren ikke stentet. Anfallsvis atrieflimmer tidl abladert 2 ganger. Bruker ingen medisiner. Stikk kommer plutselig i hvile og er som om man stikker en spiss inn i bryst. Smerter stråler ut vannrett. Varighet ca 1 til 5 sek. Hva kan dette være? Smerten er kraftig og kort. 45 år, 176 høy, 90 kg.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 15. januar 2019
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Slike kortvarige stikkende smerter er som regel ikke tegn på hjertesykdom. Plagene kan kanskje heller sitte i muskler, skjellett eller lunge. Se gjerne denne videoen her:

 

https://www.youtube.com/watch?v=43VPpaBFoPo

 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Tegn i barndommen på høyt blodtrykk i fremtiden?

Hei! Finnes det tidlige tegn i barne- eller ungdomsår på at man vil utvikle høyt blodtrykk i voksen alder?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 15. januar 2019
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

For de aller fleste er ikke mulig å forutsi i barndommen at man kommer til å utvikle høyt blodtrykk i voksen alder. Høyt blodtrykk er mye relatert til livsstil. Dette kan jo endre seg i ulike faser av livet.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Spasmeangina

Jeg fikk brystsmerter som oppsto i forbindelse med begynnende mosjonsøkt. Undersøkt hjertemuskelårene uten vesentlig avleiringer, likeså EKG og ultralyd. Noe fortykket hjertevegg. Litt høyt blodtrykk medisineres. Etter innføring av adalat positiv utslag - fjernet symptomene på brystsmerter. Lege tolker som form for variant angina (spasmeangina). Symptomfri nå, trimme som normalt ved denne medisinbruken (adalat + ramipril). Forskes det på disse spesielle typene hjertesykdommene i Norge? Hvor?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 15. januar 2019
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg har ikke den fulle oversikten over hvem som forsker på dette, men på hjerteavdelingen på Rikshospitalet har det vært gjort arbeid på dette i hvert fall.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Trening med utvidet hovedpulsåre

Hei Kan jeg trene og konkurrere som normalt (sykkel og løp) ved en utvidelse av karprotese (hovedpulsåren ut fra hjertet) på 48mm? Vet det ikke blir operert før den er 55. Hva med livskvaliteten min fram til det. Vil gjøre det inngrepet så fort som mulig, når jeg Nå er i form og kan komme raskt tilbake. I tillegg fant de en hjerteklaff feil.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 15. januar 2019
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Dette finnes det lite vitenskapelig dokumentasjon på, og det anbefalingene er basert på fornuft. De fleste fraråder tung vektløfting. Moderat fysisk aktivitet skal være greit. Konkurransesykling og -løping blir kanskje litt for mye da det gir høyere blodtrykksstiging inni hovedpulsåra. Mye avhenger også at størrelsen på utvidelsen. Jo mer man nærmer seg 55 mm-grensa, jo mer forsiktig må man være.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Emconcor under graviditet

Hei. Er det farlig å benytte 5 MG/døgn Emconcor under graviditet? Bruker dette mot hurtig hjerterytme. Har tidligere gjennomført et uproblematisk svangerskap på selozok, men har byttet medisiner fordi Emconcor gir meg færre bivirkninger.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 15. januar 2019
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

I felleskatalogen står følgende om Emconcor:

Kan forårsake skadelige effekter under graviditet og/eller på foster/nyfødt barn. Gir generelt redusert placentaperfusjon, hvilket kan gi vekstretardasjon, fosterdød, abort eller for tidlig fødsel. Bivirkninger (f.eks. hypoglykemi og bradykardi) kan opptre hos foster og nyfødt barn. Bør ikke brukes ved graviditet med mindre behandling er absolutt nødvendig. I slike tilfeller må placentafunksjon og fosterets vekst overvåkes. Ved uønskede effekter skal alternativ behandling vurderes. Det nyfødte barnet må overvåkes nøye. Symptomer på hypoglykemi og bradykardi opptrer vanligvis i løpet av de første 3 dagene.

Basert på dette er den generelle anbefalingen at du ikke bør bruke Emconcor, men leger kan gjøre individuelle vurderinger. Ta dette opp med legen din.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Metoprolol-dose etter mekanisk hjerteklaff

Har fått satt inn mekanisk hjerteklaff + har en liten utposing på hovedpulsåren som gjør at jeg må ta Metoprolol i tillegg til Marevan. Har hittil tatt 1 1/2 tablett (25 mg om morgenen+50 mg om kvelden.) Spurte kardiologen om jeg kunne gå ned på dosen, fikk da beskjed om å gå ned til 50 mg (=1 tablett) for deretter å måle blodtrykk hos fastlege om 2 uker. Spørsmålet mitt er: hvordan ta 50 mg? Best om morgenen eller kvelden? Eller dele den opp ved å ta halv tablett morgen og halv om kvelden?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 15. januar 2019
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Metoprolol depot skal som regel tas som en dose i døgnet (men to ganger forekommer også). Da er det best å ta den på morgenen. Dette fordi blodtrykket naturlig er litt lavere på natten når du sover, og det er på dagtid man trenger behandlingen mest. Selv om medisinen i teorien skal virke hele døgnet.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Restylane

Hvis man har hatt en DVT og ikke bruker blodfortynnende, er det da farlig å Restylane injeksjoner i sprøyteform mot rynker i ansiktet

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 15. januar 2019
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hvis du er ferdig med DVT-behandlingen så er det ikke noe i veien for å ta restylane i ansiktitet.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Stikking i brystet etter stent

Kan jeg få stikking i brystet etter blokking har satt inn stent.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 15. januar 2019
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er flere som rapporterer om liknende plager. De kjenner stikninger og smerter i brystet etter stent. Sannsynligvis er dette såkalte "stent-smerter". Det har tross alt blitt satt inn et fremmedlegeme inn i en blodåre, og hos noen kan nok dette merkes. Men heldigvis er det ikke farlig, og ofte går det over med tiden.

Det du imidlertid skal være obs på er de typiske angina- eller infarktsmertene. Altså press og tyngdefølelse på tvers over hele brystkassa som også kan stråle til hals og armer. Opplever du slike plager må du raskt oppsøke legehjelp.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Urolig hjerte, slapp og sliten

Jeg har i flere år hatt urolig hjerte/flimmer av og til. Har sjekket med døgnovervåking, ingen funn. Nylig et nytt «anfall», varer mesteparten av dagen. Blir slapp, orker lite når det pågår. Liker å trene, har lavt testosteronnivå. Blir i perioder fort sliten, ikke alltid. Er medisinert for høyt blodtrykk

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 15. januar 2019
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Du bør nok sjekkes igjen med døgnovervåking (eller 24-timers-EKG som det også heter). At det var normale funn sist gang kan skyldes at du rett og slett ikke hadde noe flimmer eller urolig hjerte akkurat i det du gikk med overvåkningen. Da blir det jo heller ikke fanget opp noe. Snakk med legen din og få deg henvist på nytt. Det er viktig at det tas EKG akkurat i det du har plagene.

Mvh

Wasim Zahid