Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Gratis skyss til logoped?

Hei. En mann med omfattende afasi har fått tilrådd timer til logoped i voksenopplæringa gjennom PPT. Har denne mannen rett på gratis skyss gjennom skoleskyssordningen?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 09. november 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg forstår det slik at han ikke er innvilget logoped etter folketrygdloven § 5-10, men etter opplæringslova Kap. 4A.

Skyssutgifter etter opplæringslova dekkes til voksne som ikke har fullført grunnskolen og som får grunnskoleopplæring etter reglene i opplæringslova Kap. 4A.

Er logoped innvilget etter folketrygloven § 5-10, dekkes reiseutgifter etter syketransportforskriften. Dvs. de samme reglene som gjelder for transport til undersøkelse og behandling.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Etterbetaling av arbeidsavklaringspenger fra KLP

Hei. Jeg har mottatt avklaringspenger i flere år. Ikke vært klar over at jeg fikk støtte fra KLP. Fikk innvilget 55 % uførepensjon fra 01.10.15. Da mottar jeg vel også fra KLP? Kan jeg få noe etterbetalt fra den tiden jeg har gått på avklaring? Har tatt opp ekstra lån i banken for å klare meg.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. november 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei, 

Jeg forstår det slik at du ikke har mottatt ytelser fra KLP den perioden du mottok AAP fra Nav. Om du kan har krav på etterbetaling og for hvor lang periode, vil blant bero på årsaken til at du ikke fikk noe fra KLP. Er det for eksempel KLP sin feil? 

Du får ikke automatisk utbetalt uførepensjon fra KLP når du er innvilget uføretrygd av Nav. Du må søke KLP dette. Du finner sønadsskjema på www.klp.no

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter, Allergi

Lang saksbehandlingstid hos forsikringsselskapet

Hei, det är så att jag jobbade för Kvaerner Verdal som licenssveiser, men aug 2014 till 2015 maj var jag sykmeld pga. nickelallergi, har alla dokument på att det är en yrkessjukdom. Kontaktade advokat mars 2015 och försikringsbolaget om yrkessjukdom, men det tar väldigt lång tid för dom att klargöra allt.

Har nu gått hemma i ca. 15 månader som arbetslös. Ingen ersättning sedan maj månad, lever på sparade pengar pga. att nav friskskrev mig, och har inte fått någon hjälp av dom med omskolning eller jobb.

Kan försikringsbolaget jobba med en sådan här sak hur länge som helst, eller har dom regler att följa? Ska väll inte behöva vänta så här länge med ersättning, när jag har alla dokument klara på att det är yrkessjukdom jag har? För egentligen så ska man inte vara ekonomisk oberoende av yrkessjukdom, men det börjar på att bli kris nu... vet ikke vad jag ska göra.

Les svaret

LHL svarer

Besvart 02. november 2015
LHL

Hei,

Om du også har søkt NAV om å få godkjent allergien som yrkessykdom, vil ofte forsikringsselskapet vente med å behandle saken til NAV har behandlet saken. Lang saksbehandlingstid kan også skyldes at forsikringsselskapet venter på sakkyndige vurderinger. Men når saksbehandlingstiden nærmerer seg 12 måneder, er det absolutt grunnlag for å etterlyse et vedtak. Stopper saken opp hos forsikringsselskapet kan du også be Finansklagenemnda om hjelp. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter, Allergi

Dekning av utgifter til fuktighetskrem

Hei, Jeg lurer på hva jeg har rett til av refusjon på produkter jeg må kjøpe til min datter. Hun er ca et og et halvt år, har astma og atopisk eksem. (Jeg har tidligere sett en artikkel som omhandlet refusjon for fuktighetskrem. Den ser ut til å være borte nå.) Med tanke på astma og eksem, hva kan jeg kreve av HELFO og NAV?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. november 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter folketrygdloven 5-22 kan det ytes bidrag til dekning av utgifter til reseptfrie kremer og salver. Bidrag ytes med 90 % av utgiftene som overstiger 1732 kroner. Dette står i rundskrivet:

Det kan ytes bidrag til dekning av utgifter til reseptfrie salver, kremer og oljer, til bruk i behandling av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser med uttørring av huden (herunder brannskader og pustulosis palma-plantaris). Det er et vilkår at behov for tilførsel av salver, kremer og oljer er / forventes å bli, varig (to år eller mer).

Søknad om bidrag skal sendes til HELFO. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Hvorfor får jeg ikke feriepenger når jeg har uføretrygd?

Når uføretrygd blir rekna som arbeidsinntekt, så skulle man vel hatt utbetalt feriepenger også? Det blir jo ikke samme sum av 1,5 mnd trekkfri inntekt som det hadde blitt av feriepenger?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. oktober 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er riktig at det ikke utbetales feriepenger av uføretrygd. Tanken er nok at uføretrygden utbetales 12 måneder i året. Ferie uten trekk i lønn forutsetter at det utbetales feriepenger og ikke lønn en måned i året. For de fleste i juni. Så er normalt feriepengene noe høyere enn en vanlig månedslønn. Sånn sett har du rett at uføretrygde kommer noe dårligere ut enn yrkesaktive med full feriepengeopptjening.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Avslag på grunnstønad

Hei. Jeg er en dame på 66 år. Fikk for snaut 2 år siden påvist kronisk lungefibrose. Den er forårsaket av medikamentet Furadantin. Har aldri røkt. Har søkt grunnstønad i folketrygden for ekstrautgifter pga. fibrosen. Jeg må jo ha hjelp til svært mye mer enn før, jeg er enslig og fysisk ufør grunnet andre sykdommer. Har fått avslag, med begrunnelse at det ikke gis grunnstønad ved lungefibrose. Kan dette være riktig?

Lungefibrosen gir meg også mye hjerteflimmer, og min radius for gjøremål er svært redusert. Likedan krefter. Greier gå 300 meter sakte. Hva kan jeg bruke av paragraf ved klage? Svært takknemlig for råd.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. oktober 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ingen diagnoser som er utelukket fra å få grunnstønad. Men vilkårene for å få grunnstønad må være oppfylt. Mer konkret at de utgiftene du søker grunnstønad for å dekke er omfattet av grunnstønadsordningen. Dette vil i hovedsak gjelde ekstrautgifter du har på grunn av lungefibrosen til transport, klesslitasje eller fordyret kosthold. Du må sannsynliggjøre at merutgiftene pr måned minst er på 653 kroner.

Du skriver at du trenger hjelp til mye. Utgifter til dette dekkes ikke av grunnstønad. Men du kan eventuelt søke om hjelpestønad. Dette kan gis om du har et stort pleie- og tilsynsbehov. Hjelpestønad gis ikke for å dekke hjelp til handling, matlaging eller rengjøring. For å få hjelp til dette må du søke kommunen om hjemmehjelp.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Egenandel på opptreningsinstitusjon

Hvor er størrelsen på egenbetaling for opphold på opptreningsinstitusjon regulert? Hvor finner man beløpet?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. oktober 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det rettslige grunnlaget for egenandelen er denne forskriften:

Egenandel på opptreningsinstitusjon

Som du ser av forskriften er det Helse- og omsorgsdepartementet som fastsetter størrelsen på egenandelen. I dag er er egenandelen 128 kroner døgnet. Denne er omfattet av frikort tak 2. Det betyr at maksimal egenandel ikke skal overstige 2670 kroner.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Dekning av utgifter til rehabilitering

Skal ha et treningsopplegg ved Hokksund rehab.senter.Har lungeemfysem kan jeg få dekket dette

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. oktober 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hokksund Rehabiliteringssenter har en egenandel på 128 kroner døgnet. Denne egenandelen er omfattet av frikort tak 2. Det betyr at du ikke skal betale mer enn 2670 kroner. Har du fått lungesykdommen din godkjent som yrkessykdom skal du ikke betale egenandel.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Dekning av utgifter ved behandling i utlandet

Hvis man grunnet ventetid velger operasjon i Danmark, har man da krav på noen refusjon? Her gjelder det atrieflimmeroperasjon. Takk for svar .

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. oktober 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det finnes flere muligheter for å få dekket utgifter til behandling i utlandet. Da primært innenfor EU/EØS området. Du finner informasjon om mulighetene her:

Dekning av utgifter ved behandling i utlandet

Se særlig overskriftene:

Nasjonalt kontaktpunkt for helsehjelp

Behandling innenfor EU-/EØS-området ved lang ventetid i Norge

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

 

Rettigheter

Har sykehuset plikt til å behandle meg?

Hei! Jeg har nå gått i over 1 med smerter i rygg og mage. Har tatt flere undersøkelser som f.eks ultralyd 2 ganger og CT. Dem fant en cyse på nyren min og sa den ikke var ''farlig'', men har smerter på området der cysten er. Spørsmålet mitt da er: Hvis jeg vil fjerne den og ikke vil at den skal være der, må sykehuset da gjøre det? For det kan jo også være at det er den som forårsaker smerter og at det blir bedre hvis den blir fjernet.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 01. oktober 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Om de skal fjerne cysten vil bero på en medisinsk faglig vurdering. Det skal være indikasjon for fjerning. Liten nytte av fjerningen, betyr ingen eller relativ indikasjon. De må også vurdere mulige komplikasjoner som kan oppstå ved en fjerning. Ingen kirurgiske inngrep er risikofrie. Sier sykehuset nei til å fjerne cysten, kan du be din fastlege om å bli henviset til en fornyet vurdering ved et annet sykehus.

Med vennlig hilsen Atle Larsen