Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Interstitiell lungesykdom

jeg har lav DLCO, følelse av influensa, slapp. De sier jeg har interstitiell lungesykdom, men vet ikke hvilken type. Hva tror du?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 25. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Lav DLCO tyder på at det er noe som hindrer surstoffopptaket i lungen. En viktig årsak til dette kan være interstitiell lungesykdom som kan føre til at det blir betennelsesforandringer i lungvevet. En betennelse kan gi feberfølelse og slapphet. Men det er mange mulige årsaker til dette, for eksempel allergiske reaksjoner på støv man har inhalert. Ellers ses det ved noen revmatiske tilstander og ved den store gruppen av lungefibroser. For å finne nærmere ut av det må man ofte hente opp celler fra bronkiene ved å skylle med litt væske og suge opp igjen gjennom et bronkoskop. Alternativt kan det være nødvendig å ta en liten biopsi av lungevevet for å sikre en best mulig diagnose. Lykke til med utredningen! 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

"Vekslende luftholdighet i lungevev" på CT

Hei. Har fått brev om: vekslende luftholdighet i lungevevet etter en CT undersøkelse, og vet ikke hva dette er. Vet dere?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 25. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

En CT-undersøkelse kan gi oss et bilde av lungenes forskjellige strukturer på en mye bedre måte enn et vanlig røntgenbilde. "Vekslende luftholdighet i lungevevet" er ganske uspesifikt, men betyr at de finner bedre luftfylning i noen steder enn i andre deler av lungene. Det kan for eksempel være forandringer etter gjennomgått lungebetennelse i tilbakegang. Men det er vanskelig å si sikkert uten å vite hvorfor undersøkelsen ble foretatt og ikke ha bildene å se på selv.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar

Hva er et hjerteinfarkt?

Hei, hva er det som definerer hjerteinfarkt? Jeg ble lagt inn med brystsmerter etter trening for en mnd siden, hvor jeg først fikk beskjed om hjerteinfarkt, siden ble det omtalt som 'hjertekramper'. Jeg har fått brev der det beskrives blant annet hypertensjon, takykardi og akutt utslipp av troponin på 204. Hva betyr det? Hvorfor føler jeg meg fortsatt sliten? Jeg har epilepsi, men er normalvektig og trener to ganger i uken. Gutt 34 år.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 24. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Du tar opp et godt spørsmål og jeg skal prøve å gi en litt inngående forklaring. Til slutt skal jeg gi min anbefaling om hva du bør gjøre videre.

Alle kroppens organer er avhengig av blodforsyning for å fungere. Blod frakter med seg oksygen, som er avgjørende for at cellene i de ulike organene skal fungere. Hjernen, musklene, tarmen, leveren, nyrene, lungene og mange andre organer trenger blod. Dette blodet blir pumpet ut fra hjertet.

Men hjertet er også et organ og derfor også avghengig av oksygenrikt blod for å fungere. Hjertet er en muskel. Faktisk er det samme type muskelceller i hjertet som det er i bicepsen din. Blodet til hjertemuskelcellene blir levert av såkalte kransårer (også kjent som hjertekransårer og koronarkar). Hjertet har flere kransårer. Hvis en eller flere av disse tettes fordi det sitter fast en blodpropp i dem, stopper blodflyten. Da er det en del av hjertet som ikke får blodforsyning. Resultatet er at hjertemuskelcellene stopper å trekke seg sammen, og den delen av hjertemuskelen står stille. Hvis blodproppen ikke løses opp, og denne situasjonen vedvarer, begynner hjertemuskelcellene å dø. Dette er et akutt hjerteinfarkt.

Hjertemuskelcellene inneholder et protein (troponin) som kun finnes i hjertemuskelcellene. Når disse cellene dør, sprekker de, og troponin lekker ut i blodbanen. Det er blant annet denne denne troponinlekkasjen vi bruker for å diagnostisere et hjerteinfarkt. Hvis pasienten har hatt brystsmerter og det måles forhøyet nivå av troponin i blodet, har pasienten per definisjon et hjerteinfarkt.

Men så blir det litt mer komplisert. For det finnes ulike typer infarkter. Noen er svært alvorlige og må behandles med en gang, mens andre kan vente noen dager. Og ved noen tilfeller er det ikke behov for behandling i det hele tatt, selv om troponin har vært forhøyet. Jeg kommer tilbake til dette.

EKG, elektrokardiogram, er et annet verktøy for å diagnostisere hjerteinfarkt. Grovt sett kan man si at store og alvorlige infarkter blir fanget opp på EKG. PAsienter med slike infarkter fraktes raskt til sykehus for å få åpnet opp den tette åren. Det haster og hvert minutt teller.

Mindre infarkter vises ikke på EKG. Disse pasientene blir også lagt på lokalsykehus, men får medisinsk behandling først. Et par dager senere får de åpnet opp evt tette årer.

Men så finnes det også andre situasjoner som kan gi økt nivå av troponin i blodet, men hvor det egentlig ikke er et infarkt (og tette årer) som er årsaken. Iblant ser vi at pasienter som får veldig høy puls (feks grunnet en hjerterytmeforstyrrelse), kan få forhøyet troponin i blodet. Dette skyldes at hjertet har banket så fort at blodforsyningen har blitt litt for liten, selv om årene er helt åpne. Du kan se på det som en tilbud-etterspørsel-situasjon. I slike tilfeller er det ikke nødvendig med videre undersøkelse av kransårene, og det er heller viktigere med medisinsk behandling for å sikre at pulsen ikke blir ukontrollert høy i fremtiden.

Men det er viktig at legene er helt sikre på at sistnevnte er tilfellet. Man må være rimelig sikker på at det ikke foreligger noen trange årer.

Så over til ditt tilfelle:

Du skriver at du ble innlagt med brystsmerter i forbindelse med fysisk anstrengelse og at blodprøvene dine viste forhøyet troponin. Det kunne per definisjon vært et hjerteinfarkt. I en slik situasjon skal legene vurdere om det skyldes en trang/tett åre, eller om det bare var pga rask puls (takykardi). Dette avgjør de på bakgrunn av ulike tester.

En viktig test i en slik situasjon er sjekk av kransårene dine. Dette gjøres ved at en spesialist putter et kateter inn i pulsåra på håndleddet og fører det helt opp til hjertet. så injiseres kontrastvæske og årene filmes med røntgen. Dette kalles for koronarangiografi og i Norge gjøres dette kun på større sykehus (Rikshospitalet, Ullevål, AHUS, Arendal, Stavanger, Haukeland, Trondheim og Tromsø). En annen måte å gjøre det på er å sende pasienten gjennom en CT-maskin. Da kaller man det CT-koronarangiografi. Ble noen av disse gjort på deg? Hvis disse undersøkelsene viste at kransårene var normale, har du sannsynligvis kun hatt rask puls som har gitt økning av troponin. 

Hvis du fortsatt føler at noe er galt, må du kontakte fastlegen din og evt få deg henvist tilbake til sykehuset eller annen hjertespesialist. I ditt tilfellet bør man være helt sikker på at kransårene er friske. Hvis koronarangiografi eller CT-koronarangiografi ikke ble gjort, bør det være en god begrunnelse for hvorfor.

Håper du kommer til bunns i saken.

Mvh

Wasim Zahid

Lunge

Astmabehandling, hva er effektivt?

Hei. Etter 4 mnd på Giona og ingen bedring i min astma så har jeg fått utskrevet Alvesco 160 en gang om dagen av legen. Det står i pakningsvedlegget at man bør merke bedring etter 24 timer men jeg regner med at full effekt ikke kommer før etter noen ukers bruk ? Har tatt medisinen 4 dager og kjenner ikke noe spesielt enda. Må bruke Ventoline hver dag enn så lenge. Da jeg fikk Flutide merket jeg bedring med en gang, men fikk bivirkning som gjorde at strupen hovnet opp ved fysisk aktivitet og jeg fikk ikke til å puste inn så den ble seponert. Så er spent og håpefull på Alvesco og håper at jeg snart kan merke en bedring?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Dette svaret kommer vel såpass sent at du nå sikkert vet om medisinen din virker eller ikke. Både Alvesco og Flutide er inhalasjonssteroider, men effekten kan vente på seg, kanskje opptil 3-4 uker før den er optimal. Men effekten er avhengig av at du får inhalert medisinen på en god måte. Alvesco foreligger i sprayform som med fordel kan inhaleres via et inhalasjonskammer for å sikre best mulig deponering i bronkiene. Alternativt kan det av og til være nødvendig å doble doseringen en periode for å sikre effekt.

På den annen side nevner du ikke noe om at du bruker en langtidsvirkende betaagonist. Alvesco og Flutide er begge forebyggende medisiner, men er ikke egnet til å behandle en forverring alene. Ventoline virker bare noen timer. Det er ofte nødvendig å legge til en tilsvarende medisin som har lengre effekt, minst 12 timer per dose. Trolig vil det gi deg den nødvendige hjelpen for å få bedring i astmaen?

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Langvarig hoste og sliming

Hei! Dette er sikkert vanskelig å svare på. Jeg har hatt langvarig hoste med slimdannelse. Ved sengeleie blir det forverret. Noen dager hoster jeg mindre enn andre dager. Kan også ha dager uten hoste. Har blitt tatt røntgen av lungene og de var fine. Noen formening om hva dette kan være? I det siste blir jeg også fort andpusten. Sluttet å røyke for 30 år siden.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det du beskriver kan blant annet passe med en obstruktiv lungsykdom. For å få stilt en diagnose og få mulighet til å igangsette effektiv behandling bør du få undersøkt lungene med spirometri hos legen. Om det foreligger en astma eller en begynnende kols er vanskelig å si ut fra dette. Uansett er det veldig bra at du har kuttet røyken helt!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Utfordringer ved behandling av infeksjoner ved bronkiektasier

Hei! Jeg skriver på vegne av min mor på snart 62 år som har diagnosen Bronkiektasier. Kortfattet: hatt diagnosen i 7-8 år, har astma og ME. Var mye plaget med infeksjoner i lungene for 4-5 år siden. Hatt en bra periode, men noen inf årlig. Men siden juni i år har dette eskalert, hun har hatt 7 lungebetennelser hvorav 3 sykehusinnleggelser. Sist forrige uke. Hun er relativt bra når hun går på penicillin, men inf kommer tilbake med en gang hun slutter, (2-5 dager). Er resistent mot en type penicillin ( tror det er amoxillin) ... Som pårørende synes vi dette er svært bekymringsfullt. Vi føler det er svært lite kunnskap og kompetanse ifht bronkieektasier. Legene klør seg i hodet og hun står på stedet hvil. Vi kan ikke se på dette lenge. Finnes det noe kyndig ekspertise på denne sjeldne diagnosen? Hun var på Granheim for 5-6 år siden, men der var største delen Kols pasienter, og hun hadde ikke spesielt god utbytte av oppholdet! Vi trenger sårt råd!

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Bronkiektasier er utvidelser på bronkiegrener og har tendens til å samle på slim slik at det ikke kommer opp på vanlig måte. Da kan det oppstå hyppigere infeksjoner som kan gå over i lungebetennelser.

Antibiotikabehandling er påkrevet i forbindelse med infeksjonene, ofte med medisiner som er valgt ut fra resistensundersøkelser for den pågående infeksjonen. Langvarige kurer kan bli nødvendige, og i noen situasjoner har man tatt i bruk inhalasjon med antibiotika via forstøverapparat. Noen ganger kan det være effektivt, men ikke alltid. Noen ganger kan slimløsende være til hjelp, men det skaper ofte også større mengder med slim som dermed blir mer tyntflytende. Daglig slimdrenasje ved hjelp av fysioterapeut og hjemme på egen hånd, samt fysisk aktivitet er nødvendig for å forebygge infeksjoner best mulig. Samtidig er det viktig at astmaen er godt behandlet for å gi gode muligheter for slimet til å komme ut.

Egentlig er dette ikke noen sjelden diagnose, men behandlingen må noen ganger individualiseres for å tilpasses de spesielle utfordringene.

Det bør være god kompetanse på alle lungeavdelinger til å takle dette faglig, men det er ikke alltid like lett "å komme i mål" med alle tilfellene. Noen ganger blir det bedre perioder hvis man greier å holde infeksjonene borte i en lengre periode slik at bronkiene får roet seg ned litt.

Lykke til videre!

 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Kols og svangerskap

Hei. Jeg har fått beskjed om at jeg har kols grad 2, jeg er bare 43år gammel, bruker nå Serevent 2 x daglig. Og Atrovent og Ventoline ved behov. Føler drømmen min om å få ett barn til har gått i grus?? Er det slik at jeg må bare glemme å drømmen min om å få bære fram ett barn til? Og hvilke medisiner er de beste for meg å bruke? Har hørt at ved bruk av Serevent, altså beta-2-agonist, forkorter levetiden min. Og hvor lenge kan jeg forvente å få få leve? Har endelig kuttet ut røyken,men greide det ikke før jeg kjente en plutselig forverring. Kan du anbefale meg noen tablettkur, hva med prednisolon, Legen min er ikke så int i å gi meg det for en 5-7 dagers kur,da jeg har hørt det skal bære effektivt.? Takknemlig for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Ved kols grad 2 ligger lungekapasiteten et sted mellom 50 og 80% av normalen. Det viktigste du har gjort var å kutte røyken helt. Det er veldig bra og helt nødvendig for å ivareta lungefunksjonen over tid.

Det stemmer heldigvis ikke at levetiden blir kortere når du bruker Serevent!                 Ingen av medisinene for kols reduserer livslengden, heller tvert imot.

Ved svangerskap og fødsel er det viktig å ha nok surstoff i blodet og god nok lungekapasitet til å gjennomføre en fødsel. For å få vite noe mer om det må du konferere med en lungespesialist eller anestesilege på sykehuset som har de nødvendige opplysninger om deg og din hjerte- og lungefunksjon.

Jeg tør ikke i denne spalten anbefale deg noen spesifikk kur eller medisin. Prednisolon er vanligvis forbeholdt bruk ved akutte forverringer ved astma og kols.

Håper svaret var til litt hjelp!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

 

Allergi

Allergi overfor nøtter

Hei! Jeg har hatt nøtteallergi hele livet, og har derfor alltid med meg EPI-pen ettersom reaksjonen blir livstruende kun etter et par minutter dersom jeg har spist en nøtt. For 4 dager siden var klarte jeg uten å vite det å få i meg cashewnøtter da jeg var ute og spiste på en indisk restaurant. Dette var første gang jeg hadde spist cashewnøtter så jeg visste ikke hvordan jeg kom til å reagere. Istedenfor å få akutt reaksjon som jeg får med foreksempel valnøtter, paranøtter, hasselnøtter etc, fikk jeg isteden veldig vondt i magen (kollikksmerter). Dette gikk over etter ca en time, og jeg følte meg helt fin resten av kvelden. Da jeg la meg begynte jeg å klø skikkelig over hele kroppen. Det var så ille at jeg klødde meg til blods flere steder. Da jeg våknet neste morgen klødde det fremdeles ekstremt, halsen var sår og leppene hovne. i løpet av dagen gikk hevelsen i hals og lepper ned, men kløen med utslett (nupper, røde flekker...) ble bare verre og verre. Neste morgen gikk jeg til apoteket og fikk noen allergipiller. Jeg har når tatt pillene i to dager, hvilket gjør at kløen har blitt dempet, men det er fremdeles langt fra bra (+ jeg ønsker jo ikke å ta pillene hver dag). Merker også at kløen forverrer seg hver gang jeg spiser...? (Ikke helt sikker...). Jeg har lest flere steder at en slik allergisk reaksjon (atopisk eksem) skal gå over etter et døgn, men jeg har nå hatt det i snart 4 døgn. Hilsen B

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 24. november 2016
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Allergisk reaksjon mot nøtter kan være alvorlig og gi de symptomene du beskriver. Du har hatt symptomer fra flere organer. Om du opplever det igjen bør du bruke EpiPen og oppsøke lege. Da vil det kunne gis behandling som på et tidligere tidspunkt reversjerer reaksjonen.

Allergitabletter bør du ta til symptomene er vekk. Ved så kraftig reaksjon som du beskriver gis det ofte dobbelt dose antihistaminer og de bør tar lenge nok. Det er ikke farlig og har få bivirkninger. Husk at mange tar allergitabletter hver dag hele året eller gjennom hele pollensesongen uten at det gjør noe.

Bruk EpiPen, det er adrenalin, som vi også produserer selv i kroppen, så det er ikke farlig å ta det en gang for mye. Oppsøk lege og ta allergitabletter morgen og kveld lenge nok.

Lykke til, hilsen Helle  

Hjerte/kar

Blodtrykk hos barn, voksne og eldre

Hvorfor er blodtrykk normalt høyere eller lavere hos barn og eldre sammenliknet med voksne?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det normale blodtrykket endrer seg med alderen. Barn har lavere blodtrykk enn voksne. Grunnen er rett og slett at de er mindre og har også behov for mindre trykk for å drive blodet rundt i kroppen.

Når vi blir gamle, blir årene både stivere og trangere. Da kan det være behov for høyere trykk for å få blodet rundt. Derfor har eldre mennesker ofte litt høyere blodtrykk enn voksne.

Men for høyt blodtrykk hos eldre kan også være skadelig og øke faren for hjerneslag. Det gjelder derfor å finne en passende behandling og et passende nivå.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Trening ved atrieflimmer

Trening og atrieflimmer Jeg har nettopp fått konstatert atrieflimmer og litt forstørret venstre forkammer. Hvordan skal jeg forholde meg til styrketrening og kondisjonstrening?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Stort sett går det helt greit med både styrketrening og kondisjonstrening hvis du har atrieflimmer. Den eneste faren er at pulsen kan for høy, og noen opplever dette som ubehagelig. Men hvis pulsen din er velbehandlet, eller holder seg normalt høyt ved anstrengelse, er det ingen fare for deg.

Hvis du er usikker på hvor mye du kan anstrenge deg, kan du be fastlegen din henvise deg til et arbeids-EKG. Da blir hjertet ditt overvåket mens du trår rundt på en sykkel. Du blir presset til det ytterste for å se hvordan hjertet ditt reagerer. Hvis pulsen ikke blir ubehagelig høy, vet du at du tåler intensiv trening også i andre sammenhenger.

Mvh

Wasim Zahid