Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

HypoCol etter blodpropp i hjernen (hjerneinfarkt)

Hei! Jeg har hatt en liten blodpropp og går på blodfortynnende medisin. Har litt for høyt kolesterol så jeg vurderer å starte med Hypocol, men da dette skal tas i sammen med Q10, K2 el.har jeg betenkeligheter. Har lest i K2's innhold at dette produkt ikke kan brukes sammen med blodfortynnende medisin. Takk for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Torgeir Solberg Mathisen, Slagsykepleier svarer

Besvart 07. november 2016
Torgeir Solberg Mathisen, Slagsykepleier

Hei. Dersom du har hatt en blodpropp i hjernen (hjerneinfarkt) er det som du skriver viktig å ha god kontroll på kolesterolet. Særlig er det her LDL kolesterolet som man følger med på og hos de fleste uten andre særlige risikoktorer er målet for behandlingen å komme under 2,0 i LDL kolesterol. Dette er lavere enn de fleste har og det kan være behov for behandling. Det finnes en rekke medisiner som kan redusere kolesterolet og gjør dette effektivt, heriblant statiner. I nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag er oppstart av statiner førstevalget for slik behandling. Min umiddelbare anbefaling er å snakke med din lege om behov for oppstart med disse.

Hypokol som du spør om er et naturlegemiddel og har vist en effekt i å redusere LDL kolesterolet. HypoCol har ikke markedsføringstillatelse i Norge på grunn av dens medisinske effekter. Les mer om det her Rødgjæret ris for kolesterolet

Vi kjenner ikke til at Hypocol må tas sammen med Q10 og K2 og kan derfor ikke svare på rådet om å ta disse kosttilskuddene sammen. Når det gjelder K2 motvirker denne virkningen av Marevan som er er et blodfortynnende legemiddel. Den virker ikke inn på f. eks blodplatehemmere som Albyl E, men spør alltid på apoteket om du starter opp med kosttilskudd når du bruker medisiner.

 

Lunge

Opphold om vinteren for eldre med lungesykdom

Hei.
Finnes det områder / plasser der eldre med lungesykdom kan oppholde seg vinteren med muligheter for hjelp av Skandinavisk talende helsepersonell i nærheten?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 07. november 2016
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen!

Vi vet med sikkerhet at det på flere steder på de største Kanariøyene finnes skandinavisktalende leger og sykepleiere. Det kan være lurt å undersøke litt selv på forhånd eller via et eventuelt reisebyrå. Mange med kronisk sykdom synes også det er betryggende å bestille reisen gjennom Helsereiser som skreddersyr ferieturer for de med helseutfordringer.
Ved alle reiser til utlandet er det viktig å huske på å ta med det europeiske helsetrygdkortet som dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land eller i Sveits på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Ytterligere opplysninger om kortet finnes på www.helsenorge.no

Om du trenger mer informasjon, kan du ringe LHLs rådgivningstelefon
67 023 023.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe Amdal

 

Allergi

Allergimedisin

Hei Jeg er 47 år og fikk pollen allergi for 2år siden. Opplever at telfast også hjelper på seborre utslett i ansiktet. Kan jeg ta telfast hele året, er det noe negativ ved det?Tar bare en halv tablett, men det hjelper helt klart. Vh Kathrine

Les svaret

Vår ekspert, Rose Lyngra, Helsesøster svarer

Besvart 07. november 2016
Rose Lyngra, Helsesøster

Hei

Allergitabletter kan man bruke gjennom hele året. Du kan lese om bivirkninger på Telfast ved å søke her: www.felleskatalogen.no

Hvis du på grunn av allergi må bruke allergitablettene sammenhengende i over tre måneder i året kan legen skrive dette ut på blå resept. Allergien må være diagnostisert ved objektive allergitester eller ved hjelp av sykdomshistorie og kliniske funn. Anbefaler derfor at du tar en prat med din lege for å gjennomgå dette.

Les mer www.lhl.no/lhl-astma-og-allergi/allergi/medisiner-mot-allergi/

Vennlig hilsen

Rose

 

 

 

Hjerte/kar, Kosthold

Kombinere kosttilskudd og hjertemedisiner

Jeg fikk i posten idag en reklame for Collagen Plus, fra BioMed Pharma as - vedrørende artrose. Jeg ble operert på Feiring i 2008, skiftet 3 årer - (hjertet var bra). Jeg går idag på kolesterolsenkende tabletter, 40mg Crestor og 75mg Albyl E. I tillegg tar jeg Medox, blåbærtabletter. Er det noen ulemper å teste ut Collagen Plus?

Min kone går på det samme som jeg samt 50mg Cozaar Comp, pga. 2 hjerneslag - hva med henne?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 07. november 2016
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei. Det finnes lite informasjon om hva Collagen Plus inneholder, men det er ikke kjent om virkestoffet kollagen (et protein) påvirker effekten av legemidler eller ikke.

Ifølge Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS), som gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon, skyldes dette trolig at det ikke er undersøkt. De skriver mer generelt om bruk av legemidler og naturmidler:

"Når pasienten samtidig behandles med legemidler er muligheten for uheldige effekter og interaksjoner alltid til stede. Dersom man mistenker at produktet kan ha negative effekter, enten i form av bivirkninger eller interaksjoner, er det nærliggende å anbefale at man unngår inntak av produktet. Prinsipielt anbefaler vi at man unngår bruk av naturmidler i kombinasjon med legemidler, spesielt for legemidler mot alvorlig sykdom og/eller legemidler med liten terapeutisk virkningsbredde. Dette gjelder også for kosttilskudd som ikke er medisinsk indisert på grunn av dokumentert mangel."

Med tanke på mulige bivirkninger er det viktig å informere fastlegen dersom du bruker kosttilskudd/naturmidler som Collagen Plus.

Hjerte/kar

Hjertetransplantasjon og hjerterytmeforstyrrelser

Er det forenlig med å få utført transpantasjon om en står på medisiner for hjerterytmeforstyrrelser? Eller blir en da utellukket fra slik behandling?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Nei du blir på ingen måte diskvalifisert fra hjertetransplantasjon. Det er snarere omvendt. Man krever at hjertet skal være så godt behandlet som mulig med medisiner før man tar skrittet videre til transplantasjon.

Mvh

Wasim Zahid

Uro i kroppen

Jeg føler meg veldig urolig i kroppen, akkurat som om jeg har drukket for mye kaffe, men uten at jeg har det. Føler det mest i armene/hendene og lett trykk/svimmelhet i hodet. Det er såpass at jeg føler at det plager meg, det har vært slik i over 1 mnd. Kan det ha noe med blodtrykk å gjøre?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Symptomene du beskriver kalles ofte for uspesifikke. Det betyr at de ikke peker mot en spesifikk feil, men kan skyldes mange ulike tilstander. Blodtrykk kan være innblandet, men også en rekke andre tilstander kan gi slike plager.

Plagene dine bør utredes og dette bør startes hos fastlegen din. Etter en samtale, undersøkelse og blodprøver, vil legen raskt kunne avgjøre hva plagene kommer av. Hvis det er behov for videre henvisning til spesialist, vil legen henvise videre.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Bilyd

Hei Hvordan behandles bilyd ?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

En bilyd skal ikke i seg selv behandles. En bilyd over hjertet kan skyldes at blodet beveger seg unormalt i hjertet. Enten fordi en klaff er for trank, eller fordi en klaff lekker, eller fordi det er et hull i veggen mellom hjertekamrene. Enkelte pasienter kan ha bilyd over hjertet selv om hjertet er helt normalt. Det kalles for en fysiologisk bilyd.

Når legen hører en bilyd med stetoskopet sitt, kan det hende at du blir henvist til videre hjerteundersøkelse med ultralyd for å sjekke hva bilyden skyldes. Videre behandling avhenger hva undersøkelsen viser. Hvis legen finner en trang eller en lekk klaff, kan operasjon være aktuelt, men det avhenger av hvor alvorlig feilen er. Er den ikke alvorlig, vil man kun se an og kontrollere.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Bivirkninger av atorvastatin

Har atorvastatin bivirkninger som nyresvikt og muskelsmerter

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Atorvastatin (også kalt Lipitor) er et kolesterolsenkende middel som tilhører klassen statiner. Disse medisinene har generelt lite bivirkninger og tålereres godt av pasientene. Enkelte kan dog oppleve bivirkninger. De vanligste er: Forstoppelse og gass i magen, samt muskelsmerter. Nyresvikt er ikke et problem ved statiner, men noen få pasienter kan få så stor muskelskade av statiner at det skader nyrene. Men dette kan enkelt sjekkes med en blodprøve hos legen.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Vasovagal synkope

Hei. Jeg sendte inn et spørsmål får en tid tilbake angående vasovagal synkope og utredning for den. Har fått svar at det ikke kunne gjøres noe . Jeg forklarte litt om hva operasjoner jeg har hatt. Kan dere hjelpe meg med å finne et sted å få utredning og hjelp med det?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Synkope betyr besvimelse/bevissthetstap. En slik hendelse må alltid tas på alvor og legen må finne årsaken til besvimelsen. Det finnes mange ulike årsaker til besvissthetsap.

En sånn årsak er vasovagal synkope. Slike besvimelser skyldes overaktivering av en spesiell del av nervesystemet som kalles for det parasympatiske systemet. Dette systemet er med på å regulere puls og blodtrykk. Når det parasympatiske nervesystemet er aktivt går pulsen ned og blodårene slapper av. Dette fører til at blodtrykket går ned. Dette er en normal funksjon i kroppen. Men noen ganger og hos noen mennesker er dette systemet spesielt mye aktivt og "skyter over mål". Da blir blodtrykket for lavt, og man kan besvime.

Det er ikke så lett å utrede vasovagale synkoper da man ikke kan ta noen blodprøver eller røntgenbilder som kan gi diagnosen. Ofte er slike synkoper utløst av spesielle emosjonelle opplevelser som heller ikke er mulig å utløse på kommando på et legekontor. Diagnosen stilles som regel ut i fra en typisk sykehistorie og at man utelukker andre mulige årsaker til besvimelsen.

Utredning av synkope kan involvere flere ulike spesialister. Avhengig av årsak og mistanke kan både hjertespesialist, nevrolog og hormonspesialist være aktuelt. Utredningen starter hos fastlegen, som så henviser videre til passende instans.

Mvh

Wasim Zahid

Rettigheter

Kan jeg selv velge hvor jeg skal få rehabilitering?

Hei. Har jeg rett til å selv å velge rehabiliteringssted? Lunge. har fått innvilget, men ønsker ett annet sted.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. november 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Private rehabiliteringsinstitusjoner er ikke omfattet av fritt behandlingsvalg. Men blir det sannsynligvis fra høsten 2017. Når det det gjelder rehabilitering som drives av helseregionene selv, er dette omfattet av fritt behandlingsvalg.

Med vennlig hilsen Atle Larsen