Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar, Kosthold

Kombinere kosttilskudd og hjertemedisiner

Jeg fikk i posten idag en reklame for Collagen Plus, fra BioMed Pharma as - vedrørende artrose. Jeg ble operert på Feiring i 2008, skiftet 3 årer - (hjertet var bra). Jeg går idag på kolesterolsenkende tabletter, 40mg Crestor og 75mg Albyl E. I tillegg tar jeg Medox, blåbærtabletter. Er det noen ulemper å teste ut Collagen Plus?

Min kone går på det samme som jeg samt 50mg Cozaar Comp, pga. 2 hjerneslag - hva med henne?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 07. november 2016
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei. Det finnes lite informasjon om hva Collagen Plus inneholder, men det er ikke kjent om virkestoffet kollagen (et protein) påvirker effekten av legemidler eller ikke.

Ifølge Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS), som gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon, skyldes dette trolig at det ikke er undersøkt. De skriver mer generelt om bruk av legemidler og naturmidler:

"Når pasienten samtidig behandles med legemidler er muligheten for uheldige effekter og interaksjoner alltid til stede. Dersom man mistenker at produktet kan ha negative effekter, enten i form av bivirkninger eller interaksjoner, er det nærliggende å anbefale at man unngår inntak av produktet. Prinsipielt anbefaler vi at man unngår bruk av naturmidler i kombinasjon med legemidler, spesielt for legemidler mot alvorlig sykdom og/eller legemidler med liten terapeutisk virkningsbredde. Dette gjelder også for kosttilskudd som ikke er medisinsk indisert på grunn av dokumentert mangel."

Med tanke på mulige bivirkninger er det viktig å informere fastlegen dersom du bruker kosttilskudd/naturmidler som Collagen Plus.

Hjerte/kar

Hjertetransplantasjon og hjerterytmeforstyrrelser

Er det forenlig med å få utført transpantasjon om en står på medisiner for hjerterytmeforstyrrelser? Eller blir en da utellukket fra slik behandling?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Nei du blir på ingen måte diskvalifisert fra hjertetransplantasjon. Det er snarere omvendt. Man krever at hjertet skal være så godt behandlet som mulig med medisiner før man tar skrittet videre til transplantasjon.

Mvh

Wasim Zahid

Uro i kroppen

Jeg føler meg veldig urolig i kroppen, akkurat som om jeg har drukket for mye kaffe, men uten at jeg har det. Føler det mest i armene/hendene og lett trykk/svimmelhet i hodet. Det er såpass at jeg føler at det plager meg, det har vært slik i over 1 mnd. Kan det ha noe med blodtrykk å gjøre?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Symptomene du beskriver kalles ofte for uspesifikke. Det betyr at de ikke peker mot en spesifikk feil, men kan skyldes mange ulike tilstander. Blodtrykk kan være innblandet, men også en rekke andre tilstander kan gi slike plager.

Plagene dine bør utredes og dette bør startes hos fastlegen din. Etter en samtale, undersøkelse og blodprøver, vil legen raskt kunne avgjøre hva plagene kommer av. Hvis det er behov for videre henvisning til spesialist, vil legen henvise videre.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Bilyd

Hei Hvordan behandles bilyd ?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

En bilyd skal ikke i seg selv behandles. En bilyd over hjertet kan skyldes at blodet beveger seg unormalt i hjertet. Enten fordi en klaff er for trank, eller fordi en klaff lekker, eller fordi det er et hull i veggen mellom hjertekamrene. Enkelte pasienter kan ha bilyd over hjertet selv om hjertet er helt normalt. Det kalles for en fysiologisk bilyd.

Når legen hører en bilyd med stetoskopet sitt, kan det hende at du blir henvist til videre hjerteundersøkelse med ultralyd for å sjekke hva bilyden skyldes. Videre behandling avhenger hva undersøkelsen viser. Hvis legen finner en trang eller en lekk klaff, kan operasjon være aktuelt, men det avhenger av hvor alvorlig feilen er. Er den ikke alvorlig, vil man kun se an og kontrollere.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Bivirkninger av atorvastatin

Har atorvastatin bivirkninger som nyresvikt og muskelsmerter

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Atorvastatin (også kalt Lipitor) er et kolesterolsenkende middel som tilhører klassen statiner. Disse medisinene har generelt lite bivirkninger og tålereres godt av pasientene. Enkelte kan dog oppleve bivirkninger. De vanligste er: Forstoppelse og gass i magen, samt muskelsmerter. Nyresvikt er ikke et problem ved statiner, men noen få pasienter kan få så stor muskelskade av statiner at det skader nyrene. Men dette kan enkelt sjekkes med en blodprøve hos legen.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Vasovagal synkope

Hei. Jeg sendte inn et spørsmål får en tid tilbake angående vasovagal synkope og utredning for den. Har fått svar at det ikke kunne gjøres noe . Jeg forklarte litt om hva operasjoner jeg har hatt. Kan dere hjelpe meg med å finne et sted å få utredning og hjelp med det?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Synkope betyr besvimelse/bevissthetstap. En slik hendelse må alltid tas på alvor og legen må finne årsaken til besvimelsen. Det finnes mange ulike årsaker til besvissthetsap.

En sånn årsak er vasovagal synkope. Slike besvimelser skyldes overaktivering av en spesiell del av nervesystemet som kalles for det parasympatiske systemet. Dette systemet er med på å regulere puls og blodtrykk. Når det parasympatiske nervesystemet er aktivt går pulsen ned og blodårene slapper av. Dette fører til at blodtrykket går ned. Dette er en normal funksjon i kroppen. Men noen ganger og hos noen mennesker er dette systemet spesielt mye aktivt og "skyter over mål". Da blir blodtrykket for lavt, og man kan besvime.

Det er ikke så lett å utrede vasovagale synkoper da man ikke kan ta noen blodprøver eller røntgenbilder som kan gi diagnosen. Ofte er slike synkoper utløst av spesielle emosjonelle opplevelser som heller ikke er mulig å utløse på kommando på et legekontor. Diagnosen stilles som regel ut i fra en typisk sykehistorie og at man utelukker andre mulige årsaker til besvimelsen.

Utredning av synkope kan involvere flere ulike spesialister. Avhengig av årsak og mistanke kan både hjertespesialist, nevrolog og hormonspesialist være aktuelt. Utredningen starter hos fastlegen, som så henviser videre til passende instans.

Mvh

Wasim Zahid

Rettigheter

Kan jeg selv velge hvor jeg skal få rehabilitering?

Hei. Har jeg rett til å selv å velge rehabiliteringssted? Lunge. har fått innvilget, men ønsker ett annet sted.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. november 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Private rehabiliteringsinstitusjoner er ikke omfattet av fritt behandlingsvalg. Men blir det sannsynligvis fra høsten 2017. Når det det gjelder rehabilitering som drives av helseregionene selv, er dette omfattet av fritt behandlingsvalg.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Kan lungepasienter får stønad til behandling eller reise til Syden?

Kan man som uføretrygdet kolspasient søke om økonomisk bistand til behandling eller reise til varmere strøk? Legen har skrevet en anbefaling om opphold til dette! Under januar februar kan jeg ikke være ute, pga lave temperaturer, ( -17. Til -35 ) Bør i øst finnmark

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. november 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det finnes ingen offentlige stønadsordninger for lungesyke som dekker denne type utgifter. Du har mulighet til å få dekket utgifter til fysikalsk behandling i et annet EU/EØS-land. Du må da få en henvisning til fysioterapi fra din lege og den må godkjennes av Helfo.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Egenandel for medisiner på blå resept

Egenandel på medisiner. Har brukt Theo-Dur 300mg tabletter siden 1986 og sist gang jeg kjøpte disse måtte jeg betale vel kr. 50,- for 2 bokser. Seretide 25/250 spray måtte jeg betale kr 102,- for 2 stk. Fikk tilbud om andre sprayer, men kjenner ikke til de. Er det forandringer i engenandeler eller? Er minstepensjonist og har forøvrig frikort.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. november 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Både Theo-Dur og Seretide inhalasjonsaerosol er på blå resept og dermed omfattet av de vanlige reglene for egenandler for medisin på blå resept. For begge medisinene finnes det kopi. Det kan være forklaringen på egenbetalingen. At det finnes en kopi betyr at du selv må betale differansen mellom den medisinen du får utlevert og den rimeligste kopien. Skal du slippe å betale mellomlegget må legen skrive på resepten at generisk bytte ikke skal foretas. Kopimedisinen inneholder samme virkestoff som orginalen, men tilsetningsstoffene kan være forskjellige.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Rettigheter

Rett til sykepenger?

Jeg har jobbet redusert i min stilling som lærer de 7 siste årene pga redusert helse. Jeg har i disse årene fått permisjon fra min 100 % stilling i mellom 40-50 prosent. Jeg har stått i jobb de resterende prosent. Etter alle disse årene fikk jeg ikke lenger permisjon og måtte enten si opp deler av stillingen min eller bli sykemeldt. I samråd med lege og min rektor ble vi enige om at jeg ikke lenger skal søke permisjon, men bli sykemeldt 50 %. Dette for å sikre mine rettigheter i arbeidslivet og oppsparing av pensjon. Oppsigelse av stillingen min hadde jo fått mange konsekvenser. Jeg tok derfor tilbake min 100% jobb fra 1.august og ble samtidig sykemeldt i 50%.

Nav sentralt informerte meg om at jeg hadde rettigheter til å få den halvdelen jeg er sykemeldt i dekket av sykepenger. 50% lønn og 50% sykepenger. Jeg har stått i jobb hele tiden og jobber jo fremdeles. Sykepengene skal regnes ut fra min vanlige stilling. Nav lokalt mener derimot at jeg ikke har krav på utbetaling av sykepenger for 50%, men regner ut fra siste fire uker før sykemeldingen. Nav sentralt sier dette er feil. Og at jeg økonomisk ikke skal tape på utregningen i og med jeg har vært i arbeid hele tiden.

Hva mener du?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. november 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er krav om at du har vært i arbeid minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør. Nav lokalt synes å mene at det også gjelder når du øker fra 50 til         100 %. At du for å få sykepenger også for siste 50 % må ha vært 100 % i  arbeid i minst 4 uker før du ble sykemeldt. Et slikt krav følger ikke av folketrygdloven § 8-2 som regulerer opptjeningstid. Det er nok at du har vært i arbeid fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør.

Fokletrygdloven § 8-30 fastsettes sykepengegrunnlaget. Oppfyller du opptjeningsvilkåret er hovedregelen at sykepengegrunnlaget er din aktuelle ukesinntekt omregnet til årsinntekt. Det finnes noen unntak fra dette. Men jeg tror ikke de vil gjelde for deg.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Spørsmålet er hvilket sykepengegrunnlag som skal legges til grunn for beregningen av sykepenger.