Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar, Rettigheter

Raskere operasjon

Hei Hva kan man gjøre for pushe fram en operasjon, som legene ikke er villige til å utføre, enda. Er aktiv innen idrett og har fått en tidsramme på 5-10 år før operasjon blir utført. Livskvaliteten min falle i mellomtiden og blir kanskje til slutt sittende i sofaen, før dette blir gjort. Det er snakk om en hjerteoperasjon. Vil gjerne få fortgang i dette, da det er nå jeg kan komme kjappere tilbake. Hva gjør jeg?? Håper du kan hjelpe.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Helsepersonell skal alltid legge det som er god medisinsk praksis til grunn i sine vurderinger. Helsepersonell vil bryte forsvarlighetskravet i helselovgivningen om de opererer selv om det er kontraindikasjon for operasjon. At det foreligger gyldig samtykke fra pasienten har ingen betydning i disse tilfellene.

Har du fått avslag på en operasjon, kan du med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 be din fastelege om å henvise deg til ny vurdering ved samme behandlingssted eller et annet behandlingssted med tilsvarende kompetanse.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Får ikke nok helse- og omsorgstjenester fra kommunen

hei,igen,jeg fikk ikke stilt mitt spørsmål, men er det vanligt at hjemmetjenesten bare kan kutte helt ut tilsynene? jeg er selv hjelpepleier men jeg må skille mellom jobb og hjem. har han krav på mere hjelp og flere tilsyn? har han krav på mere ergo og fysio? han fikk epilepsi i juli og klarer ikke trykke på alarmen når han får anfall, fordi det skjer så fort. han er blitt erklert ufør, da han har afisert venstre arm og nedsatt bevegelighet i venstre fot, hva med forsikringer?eg er lei av å mase

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 15. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Kommunen skal yte forsvarlige helse-og omsorgstjenester ut fra en faglig forsvarlig minstestandard. Hva han konkret har krav på må utredes nærmere av kommunen. Men ut fra hva du skriver er det aktuelt med flere ulike ordninger. Det vil derfor være nyttig at det utarbeides en individuell plan (IP) for han. Det er en ordning som skal bidra til kartlegging av bistandsbehov og at dette følges opp med god saksbehandling i kommunen. Her finner dere mer informasjon: IP

Når det gjelder forsikringer, bør dere ta kontakt med forsikringsselskapet for nærmere veiledning.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Dekning av utgifter til tannbehandling

Jeg er 100% ufør, bruker paralgin, melatonin, vival, ibux, paracet og har i en 2 års periode brukt sarotex som jeg måtte slutte med pga kraftig vektøkning og munntørrhet. Jeg har vært innlagt flere ganger pga psykisk helse, har psykiatrisk hjemmetjeneste og støttekontakt gjennom kommunen. Kan jeg ha rett på dekning av tannbehandling? Jeg får alle medisiner på resept.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 15. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er særlig to bestemmelser om dekning av utgifter til tannbehandling som kan være aktuelle i ditt tilfelle.

Det kan gis stønad når munntørrhet er årsak til tannskade. Dette gjelder:

Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller der behandler kan påvise at hyposalivasjon har medført økt kariesaktivitet, og at dette har ført til skade på tenner med vesentlig forringelse av tannhelsen. Stønad ytes kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på hyposalivasjon over tid, minimum ett år.

Unntak fra observasjonstiden på ett år kan gjøres der det foreligger svært forhøyet kariesaktivitet og dersom verdiene for ustimulert saliva er < 0,10 ml/min og for stimulert saliva er < 0,70 ml/min.

 

 

Det kan gis stønad når tannskader skyldes manglende evne til egenomsorg. Dette gjelder:

Det ytes stønad til dekning av utgifter til tannbehandling til personer som på undersøkelses- og behandlingstidspunktet hos tannlege/tannpleier har sterkt nedsatt evne til egenomsorg på grunn av varig somatisk eller psykisk sykdom, og/eller varig nedsatt funksjonsevne. Stønad gis kun i de tilfeller sykdommen eller tilstanden har ført til sterkt nedsatt evne til egenomsorg over tid, minimum ett år.

Skriftlig erklæring fra relevant lege eller psykolog skal foreligge før tannbehandling igangsettes. Erklæring skal dokumentere at personen har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne på tidspunktet for tannlegens/tannpleierens undersøkelse og behandling. Erklæringen må videre dokumentere hva slags diagnose / nedsatt funksjonsevne erklæringen gjelder. Det må også framgå forventet varighet av sykdommen/den nedsatte funksjonsevnen. Innholdet i erklæringen må være tilstrekkelig til at tannlegen kan påvise hvordan konsekvenser av sykdommen/den nedsatte funksjonsevnen, påvirker pasientens tannhelse.

 

 

Det er tannlegen som vurderer om vilkårene for dekning av utgifter er oppfylt.

Har du hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, har du rett til gratis tannlegebehandling gjennom den offentlige tannhelsetjenesten.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Gjeldsproblemer

Hei. Jeg er uføretrygdet og sliter med en god del gjeld. Dette har blitt en helt håpløs situasjon for meg og jeg klarer aldeles ikke og vet ikke hvordan jeg skal ta tak i dette. Er det noe jeg kan få råd og veiledning fra dere om tro?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

LHL har ikke tilbud om gjeldsrådgiving. Men de lokale Nav-kontorene skal tilby gjeldsrådgiving. Her er informasjon: gjeldsrådgiving

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Dekning av utgifter til tannbehandling

Jeg har brukt mange sterke medisiner over flere år. Noen av dem gir meg blandt annet munntørrhet. Min tannlege lurer på om noen av disse kan ha påført meg mere slitasje både på tannkjøttet og tannemaljen. Jeg må nå bytte en tann pga dette. Er dette noe jeg kan få refundert?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Ved munntørrhet gjelder dette: Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller der behandler kan påvise at hyposalivasjon har medført økt kariesaktivitet, og at dette har ført til skade på tenner med vesentlig forringelse av tannhelsen. Stønad ytes kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på hyposalivasjon over tid, minimum ett år. 

Unntak fra observasjonstiden på ett år kan gjøres der det foreligger svært forhøyet kariesaktivitet og dersom verdiene for ustimulert saliva er < 0,10 ml/min og for stimulert saliva er < 0,70 ml/min. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Lunge, Rettigheter

Grunnstønad

Hei 100% uføretrygdet med kols, epilepsi og mat allergi.Mottar både grunn og hjelpestønad (1 sats).blodprøver har nylig påvist glutenintoleranse .Har man krav på noe ytelse eller økt sats? på forhånd hjertelig takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

For personer over 18 år er det kun en sats på hjelpestønad. Har du fått diagnosen cøliaki har du krav på grunnstønad sats 4. Du har allerede sats 1. Det betyr at du kan ha krav på sats 5. Har du non-cøliaki glutenintoleranse, gjelder det samme.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Lunge, Rettigheter

Økonomiske problemer på grunn av inntektsbortfall

Hei. Jeg er lungesyk og har nå hatt ett hjerteinfarkt. Jeg fikk for en tid siden redusert stilling på arbeidsplassen pga omstruktureringer, gikk fra 100% til 60% stilling. Jeg har tatt ekstravakter for å fylle opp til 100%, Men nå som jeg ikke får mer enn de 60% i sykepenger, sliter jeg økonomisk, og situasjonen går mot kritisk, risikerer å miste bopel feks. Mitt spørsmål er: finnes det økonomisk bistand som man kan søke om, hos LHL eller andre?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 10. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

LHL har ingen stønadsordninger som kan hjelpe deg i den situasjonen som du er i nå. Av offentlige stønadsordninger er økonomisk sosiahjelp mest nærliggende ordning. Se:  sosialhjelp

Hvis du sliter med å betale å betale avdrag og renter på lån, bør du kontakte banken slik at de kan vurdere om du en periode skal få betalingsutsettelse eller avdragsfrihet.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

AFP eller uføretrygd

Jeg er 61 år og det kan se ut som jeg går mot ufør. Noen sier dette er svært uheldig økonomisk sett da jeg jobber i en AFP bedrift. Taper jeg økonomisk på å bli ufør fremfor å gå av ved 62 med AFP. Er det noen som kan svare meg på det?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ikke mulig å besvare ditt spørsmål på generelt grunnlag. Har du full opptjening i privat AFP, er det en god ordning. Særlig gunstig er ordningen for de som kan fortsette å jobbe etter uttak av AFP. Mitt råd er at du får en beregning av hva AFP versus uføretrygd vil utgjøre. Det kan være noe lavere skatt på AFP.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Oksygenkonsentrator og dekning av utgifter til strøm

Hei, eg bruker oksygenkonsentrator 24/7, min spørsmål er: få eg stønad til strøm rekning.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Nav kan innvilge grunnstønad til drift av tekniske hjelpemidler. Det innvilges ikke grunnstønad til drift av behandlingshjelpemidler. Oksygenkonsentrator gis av spesialisthelsetjenesten og er derfor definert som behandlingshjelpemiddel.

Men selv om oksygenkonsentrator hadde vært omfattet av grunnstøndsordningen, er det krav om at de månedlige strømutgiftene til drift minst er på 686 kroner. Utgiftene til strøm vil ikke være så høye. Dermed vil kravet uansett ikke være oppfylt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Guide til raskere behandling - unngå ventetid, velg LHL-sykehuset Gardermoen

Hjerte/kar, Rettigheter

Hyperkolesterolemi og grunnstønad

Hei, hva er sjansen for å få grunnstøtte til mat når en har familiær hyperkolestromi som student?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det kan innvilges grunnstønad til dekning av ekstrautgifter til kosthold når du har Familiær hyperkolestrolemi (FH). Diagnosen utløser ikke automatisk grunnstønad. Det fremgår av Nav`s rundskriv om grunnstønad hvilke krav som gjelder. Se punktet i rundskrivet "§ 6-3 Første ledd bokstav f - Fordyret kosthold ved diett" og underpunktet "Familiær hyperkolestrolemi (FH)."

At du er student har ingen betydning.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

,