Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar, Rettigheter

Familiær Hyperkolesterolemi og grunnstønad

Hei. Jeg har Familiær hyperkolestrolemi. Begynte med tabletter for ca. 15-17 år siden. I sommer ble jeg sendt til Landaasen rehab. for forebyggende. Veide for mye så jeg måtte snu på kostholdet og trening. Men maten som som kjøpes inn, det koster..Så fikk jeg høre om grunnstønad. Og at man kan melde seg inn i LHL i fylket.. Hvordan går jeg frem ang. grunnstønad?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 22. september 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når du har Familiær Hyperkolesterolemi kan du ha rett til grunnstønad fra NAV for å dekke ekstrautgifter til kosthold.

Dette står i rundskrivet:

"Personer med FH  kan  i noen tilfeller få grunnstønad på grunn av fordyret kosthold, men hvert tilfelle må vurderes individuelt med hensyn til om dietten er så vidt kostbar at vilkårene for grunnstønad er oppfylt. I denne vurderingen kommer det inn helt individuelle forhold. Ved fremsettelse av krav om grunnstønad til diett første gang må det foreligge erklæring fra relevant spesialist som bekrefter diagnosen, og opplyser om bruk og virkning av kolesterolreduserende medikamenter. Det må av erklæringen fremgå at det er viktig at en  streng diett følges på grunn av tilstandens alvorlighetsgrad. Enkelte vil også måtte spise mer for å opprettholde energinntaket for å unngå uønsket vektreduksjon. Dette må i så fall dokumenteres.

Spesielt i følgende tilfeller må en anta at det er nødvendig med mer omfattende kostholdsomlegginger:

- Homozygot FH

- FH-personer som ikke kan bruke kolesterolreduserende medikamenter, for eksempel på grunn av bivirkninger

- FH-personer som oppnår ingen eller liten reduksjon i kolesterolnivået i blod ved hjelp av medikamenter

- FH-personer med særlig forhøyet sykdomsrisiko, ut fra familiær historie eller andre forhold

Det presiseres at ovennevnte tilfeller er ment som eksempler der det er mer sannsynlig at kostomleggelsen er særlig viktig. Hvert tilfelle, også øvrige tilfelle av FH, må imidlertid vurderes individuelt hvor det foretas en vurdering av om de nødvendige ekstrautgiftene kan anses å overstige sats 1."

Sats 1 er på 653 kroner i måneden. Det betyr at ekstrautgiftene til mat i måneden minst må utgjøre dette beløpet.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Rettigheter

Hjerteinfarkt på jobben - yrkesskade?

Hei, min saksbehandler på NAV sendte meg til et foretak for en arbeidsevnes vurdering før jeg kan søke om uføretrygd. Jeg fikk hjerteinfarkt på jobben. Lurer på om det er en yrkesskade? Har diabetes type 1, polynevropati siden tidligere. Og hvem er ansvarlig før det? NAV eller foretaket jeg gjorde arbeidsevnes vurderingen hos?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 10. september 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hjerteinfarkt du får på jobb, godkjennes ikke som yrkesskade. Hjertesykdom kan godkjennes som yrkesskade om det kommer som følge av en annen skade/sykdom som er godkjent som yrkesskade/yrkessykdom.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

 

Rettigheter

Avslag på uføreforsikring

Hei! Jeg får avslag på å tegne uføreforsikring pga at jeg har medfødt hjertefeil (transposisjon), selv om hjertefeil ble korrigert da jeg var barn og jeg ikke har vært syk siden. Forsikringsselskapene henviser til tidligere nemndbehandlinger i forhold til avslaget. Er dette lovlig eller skal jeg egentlig bli tilbudt økt premie? Takk for all hjelp!

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. september 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Et avslag må være saklig begrunnet. Dersom selskapet ikke kan påvise en økt risiko for uførhet som følge av din medfødte hjertesykdom, er de forpliktet til å tilby deg forsikring på alminnelige vilkår. Det er nok dessverre slik at de fleste med hjertesykdom får avslag på livs- og uføreforsikring som dekker hjertesykdom. Derimot er det vanlig å kunne få forsikring som dekker andre årsaker til uførhet.

Du har mulighet til å få saken vurdert av Finansklagenemnda. Behandlingen er gratis.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Kan du få fri behandling hos fysioterapeut når du har astma?

Hei. Jeg har astma og forstår det slik av det dere skriver at jeg har rett på gratis fysioterapi. Når jeg spurte fastlegen min om dette sa han at det ikke var riktig. I følge han var det kun i helt spesielle tilfeller man fikk dekt det. Hva er riktig? Og hvor kan jeg finne reglene for dette for å vise til min lege?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. september 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet som gjelder for mange med lungesykdom!

Mennesker med astma kan få fri behandling hvis de får henvisning til fysioterapeut som har driftstilskudd fra kommunen. I praksis får man fri behandling når man har nedsatt lungekapasitet slik man kan se det ved astma og kols. Det er heller ingen begrensning på antall behandlinger per år, men det må selvfølgelig være en henvisning på grunnlag av lungesykdommen. Dette kan man eventuelt finne mer om på nettet ved å besøke www.helsenorge.no. Da det kan være litt vanskelig å finne frem til dette på egen hånd, vil jeg eventuelt anbefale deg å henvende deg til Helfo for å få mer opplysninger. Du kan sikkert få informasjon direkte fra fysioterapeut også.

 

Hjerte/kar, Rettigheter

Forsikring

Hei, hvordan kan man få veiledning for hvilken livs/uføreforsikring man bør velge når man har risiko for hjertesykdom i familien?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. august 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I utgangspunktet er det forsikringsselskapet/forsikringsagenten som skal veilede om hvilken forsikring som vil dekke det behovet kunden har. Da er det selvfølgelig en risiko for at de foreslår en forsikring som er mer omfattende og dermed mer kostbar enn behovet tilsier. Det finnes dessverre få uavhengige veiledere på dette området. 

Det du må vurdere er hvilken uføredekning du  ønsker. Et engangsbeløp utbetalt eller en løpende månedlig uføreytelse? Begge deler? Livsforsikring skal sikre dine etterlatte. Hva er behovet her? Har for eksempel du/dere mye gjeld? Er barna voksne er det kanskje mindre behov for en livsforsikring som begunstiger dem. 

Noe som er særs viktig er å sette seg grundige inn i er hva de aktuelle forsikringene faktisk dekker. Er det for eksempel gjort unntak for enkelte typer hjertesykdom? Husk også at om du har oppsøkt lege med mistanke om hjertesykdom før du tegner forsikringen og denne mistanken blir bekreftet etter at du har tegnet forsikringen, er det slettes ikke sikkert at forsikringen vil gi noen utbetaling. Dette gjelder om du blir ufør eller dør på grunn av hjertesykdommem. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Tilskudd til kjøp av bil

Fikk støtte til bil kl.1 i 2007. Sykdommen er uforandret, men jeg er nå over 70 år. Kan jeg få støtte til bil en gang til? Når?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. august 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Fra 1. Januar i år gis det kun tilskudd til kjøp av gruppe 1 bil til de som er i jobb eller under utdanning. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Må skifte stilling på grunn av min helsetisltand. Beholde lønn?

Hei Bare et kort spørsmål. Kan arbeidsgiver sette meg ned i lønn når jeg har valgt å si fra meg min lederstilling og tre litt tilbake til lavere status fordi jeg ikke maktet mer pga min hjertesykdom. Jeg jobber 100%. Jeg er operert på feiring og går på hjertemedisiner. Er innkalt til drøftingsmøte med agenda drøftingsmøte ifm endring av stilling uten noe mer om hva møtet skal inneholde.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. august 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter arbeidsmiljøloven har du ikke rett til å behold lønn om du på grunn av helsesituasjonen din må over i en annen stilling som er lavere lønnet. Så kan noe annet følge av tariffavtale, arbeidsgivers praksis etc.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Etterlattepensjon

Min kone er såkalt "gullenke". Vil det ha noen betydning hvilken måte jeg går bort på?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 17. august 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det har ingen betydning. Hun vil uansett få sin etterlattepensjon beregnet etter reglene for de såkalte "gullenkene".

Rettigheter

Røyking på arbeidsplassen

Jeg har vært ansatt i en bedrift i 15 år, aldri sykmeldt. Etter ansettelse av ny driftsleder ble det en del røyking på arbeidsplassen. Dette sliter selvfølgelig, forsurer miljøet. På sommertid røykes det ute, og mitt mas angående røyking har ført til at det er etablert røykeplass ved min bil!

Min bil er parkert i et skur med tak og tre vegger. Den står nærmest inngangsdør til arbeidsplassen . Røykeområdet ved min bil er 2 meter bredt, og 4 meter langt. Snakket med verneombud og tillitsmann uten løsning. ER DETTE LOV?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 17. august 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette reguleres ikke av tobakksskadeloven (røykeloven) eller annet lovverk. Dermed er du dessverre avhengig av at arbeidsgiver har forståelse for problemet og finner en løsning som er bra for deg.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Egenbetaling for helsetjeneser

Hei Min mor har vært beboer på kommunalt sykehjem siden 2009 og betalt egenandel på 75 prosent av pensjonen etter gjeldende regler. Vi pårørende har regnet med at medisiner og legehjelp er inkludert når man er i institusjon. Så har også skjedd inntil dette året. Legevaktslege som har behandlet henne for diverse bruddskade eller annet tilsyn ved sykdom har sendt regning direkte til min mor og ikke til sykehjemmet. Dette har skjedd 3 ganger i år og samlet har vi pårørende betalt ca 1500. Er dette riktig eller er det kommet nye regler for dette i år. Hvor kan jeg finne disse forskriftene? Takknemlig for svar. Hilsen pårørende.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 17. august 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står i vederlagsforskriften:

§ 7.Hvilke tjenester omfattes av egenandelen

Egenandelen skal omfatte kost, losji, medisiner mv. samt helse- og omsorgstjenester som kommunen organiserer etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Kommunal legevakt er omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven. Jeg mener derfor det er gjort en feil når regning er sendt til din mor.

Med vennlig hilsen Atle Larsen