Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Har man hjertesvikt ved redusert EF etter infakt? Trygt å slutte med efient?

Hei Min mann fikk et stort hjerteinfarkt for akkurat ett år siden (30 sep.). Angiografi viste trombotisk occlusjon av proximale LAD, resterende kar normale og åpne (det står det i hvert fall i epikrisen). Han fikk satt inn en medikamentgivende stent. Ecco viste EF på mellom 42 og 45, altså svikt, han ble behandlet for dette og etter litt under tre måneder var han til ny ecco, den viste tydelig sequele i proximale apex, men ellers helt normal ve. ventrikkel og ingen svikttegn, kan man ha stort sequele etter infarkt og ingen hjertesvikt?. Så til mitt siste spørsmål, han skal nå slutte med Efient, det har gått 12 måneder, han slutter på samme dag som infarktet i fjor, altså 30 sep., er det helt trygt å slutte med dobbel platehemming?, fastlegen sa at etter retningslinjer kan han slutte. Til slutt tusen takk for enn veldi nyttig side. MVH Tina

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 05. oktober 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Takk for spørsmål. Svaret blir litt teknisk denne gangen, håper det er OK.

Man kan heldigvis godt ha et tydelig arr etter hjerteinfarkt uten å ha hjertesvikt,- la meg forklare litt: Med hjertesvikt så mener vi egentlig en tilstand hvor hjertet ikke klarer å levere nok surstoff/blodforsyning til resten av kroppen. Du nevner EF ("ejeksjonsfraksjon", et mål på hvor stor andel av blodet inne i hjertet som blir pumpet ut ved hvert hjerteslag). EF blir ofte bedre en tid etter infarktet blant annet på grunn av effektive medisiner. Dersom ikke EF skulle bli helt normal så klarer ellers friske mennesker å "kompensere" for litt lavere EF på ulike måter, f.eks ved at hjertet slår litt fortere eller fylles med litt mer blod før det trekker seg sammen, og da har man ikke hjertesvikt.

Til ditt andre spørsmål: Din mann kan trygt slutte med efient etter 12 mnd. hvis dette var beskjeden fra sykehuset (tidsperioden vil variere litt fra pasient til pasient på grunn av ulike tekniske forhold ved kransåresykdommen og behandlingen han har mottatt). Etter 12 måneder har stenten "grodd inn" i åreveggen slik at den er dekket av naturlig vev .

 

Hjerte/kar

Statiner. Kan det være skadelig å avbryte og starte opp igjen hyppig?

Bruk av lipitor ... Kan det være skadelig å starte med statiner , avbryte og starte opp igjen flere ganger . Kan det gi bivirkninger som muskelsmerter ? Hilsen Bente

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 05. oktober 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei Bente! Kroppen trenger gjerne litt tilvenningstid til ulike medikamenter og vi ser ofte at tendens til bivirkninger avtar etter en stund. For enkelte pasienter er det motsatt, at bivirkningene er sterke eller øker på, og da må man gå igjennom mulige alternativer. Vi vil anbefale at du forsøker å stå på preparatet over en periode, og dersom du får økende muskelsmerter (en kjent type bivirkning av lipitor), bør du snakke med legen din om å velge et annet preparat. Lykke til! 

Kosthold

Kostholdsråd og medisiner

Hei Jeg er 57 år og ble i fjor sommer bypassoperert og fikk satt inn 4 nye årer i hjertet. Går fast på Alby-E tabletter, samt Simvastatin og Atacand (blodtrykk) Er det noe spesielt jeg IKKE bør spise eller drikke?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 05. oktober 2016
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei, du finner en oversikt på nettsidene våre her: Medisiner, mat og kosttilskudd

Der ser du at f.eks. kolesterol- og noen blodtrykkssenkende medisiner ikke bør kombineres med bl.a. grapefrukt.

Bruker du Atacand bør du også være forsiktig med å spise lakris, da det til sammen kan gi for lave nivåer av kalium i blodet. Se Høyt blodtrykk? Se opp for lakris! for mer info. Du må muligens også være forsiktig med alkohol. Det beste er å ta opp dette med fastlegen. 

Rettigheter

Arbeidsavklaringspenger

hei. jeg fikk AAP i 4 år, fikk slutte nå i august, fordi tiden min er slutt. Min saksbehandler klargjorde ikke noe opplegg for meg før det, og nå står jeg uten inntekt. i tillegg skal saksbehandler absolutt tvinge meg i tiltak enda jeg sliter med stressangst, og fibromyalgi og null energi. Bruker zoloft daglig. Er tiltak noe jeg må på? kan jeg ikke søke uførhet nå eller, kan jeg få igjen AAP og kreve etterbetaling? dette er for meg en stor stressfaktor. (har ingen jobb å gå til)

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. oktober 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis AAP er stoppet fordi du ikke vil gjennomføre tiltaket de foreslår, er det vanlig praksis å stoppe AAP. Hvis de har stoppet AAP og deretter foreslått tiltak, er spørsmålet hvilken ytelse de da vil innvilge deg. Normalt vil det være AAP. De kan iallfall ikke kreve at du gjennomfører tiltak om de ikke samtidig innvilger AAP eller annen livsoppholdsytelse.

Du kan søke om uføretrygd. Men du vil ha mindre mulighet til å få det innvilget om ikke ditt lokale Nav-kontor støtter søknaden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Allergi

Dyrehårsallergi og anskaffelse av katt

Hei.
Vi lurer på å skaffe oss katt, men er usikker på om barna vil tåle den. Gutt på fire slår ut svagt på hund på allergitester. Vil det si at han heller ikke tåler katt? Han har i perioder hatt antydning til atopisk eksem, men ikke mye. De lurer også på om han kan ha cøliaki og skal utredes for dette.
Gutt på to år er alergisk mot hvit fisk men har ikke slått ut på dyr. Jeg kan ikke se noen reaksjon på noen av de når de er i kontakt med dyr. Høres dette ut som en for stor risiko for at de skal utvikle allergi mot katt? Vi hadde katt helt til eldstemann var 1,5 år. Kjedelig å aldri ha dyr bare fordi de kan bli allergiske en gang i livet, men hvis sjansen er stor vil jeg jo ikke utsette de for det.
Takknemlig for alle råd du kan gi.

Hilsen Rikke

Les svaret

Vår ekspert, Rose Lyngra, Helsesøster svarer

Besvart 03. oktober 2016
Rose Lyngra, Helsesøster

Hei Rikke.

Takk for henvendelsen.

Selv om din sønn har lite utslag på en allergitest på hund kan det være vanskelig å forutsi hvordan han i fremtiden vil reagere på hund, eller om han vil få en reaksjon på katt. For å utvikle allergi må man først ha vært i kontakt med det bestemte allergenet.  Det kan ta lang tid før allergisymptomene melder seg. Kattehårsallergener er svært kraftige allergener og reaksjonene kan blandt annet være eksem, elveblest og eventuelt astma.

Hvis en allergitest ikke gir utslag så er dette ingen garanti for at allergi ikke utvilkes senere. Siden det er allergi i familien vil jeg anbefale at dere tenker dere godt om før anskaffelse av pelsdyr. Hvis barna utvikler allergi må dyret avlives eller omplasseres, og dette er ofte vanskelig.

Les om dyrehårsallergi og allergitesting: https://www.lhl.no/lhl-astma-og-allergi/allergi/pelsdyrallergi/

Vennlig hilsen Rose

 

Hjerte/kar

Plutselig forverring etter klaffeoperasjon

Hei. Kvinne 69 år, operert for lekkasje på mitralklaffen. Kunstig, biologisk klaff. Operasjonen gikk bra og jeg ble mye bedre. Var til opptrening på Feiring og kom hjem kjempemotivert for videre trening. Men så, for vel en uke siden merket jeg forverring. Ble mye mer tungpusta og fikk ubehag i brystet ved anstrengelser. Det er fakstisk så ille at jeg ikke kan gå opp en liten bakke uten å ta meg igjen to-tre ganger. ( har fortsatt en stor lekkasje på trikuspidalklaffen og middels på aortaklaffen) har vært til kontroll på Riksen og de finner ikke noe utover de lekkasjene jeg har. Hva kan grunnen være til en plutselig forverring? Hva skal til for å få operasjon?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 03. oktober 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

En plutselig forverring etter en operasjon skal man alltid ta på alvor. Legen må vurdere om det kan ha oppstått en feil eller skade i den nye ventilen. Om den har løsnet fra festet, eller om en blodpropp har festet seg i den. Dette undersøkes med ultralyd av hjertet (ekkokardiografi). Røntgen av lungene bør også tas for å se om du har fått "vann på lungene".

En annen årsak til tungpust og ubehag i brystet kan være problemer med hjertekransårene, og dette må også vurderes. I første omgang med EKG og blodprøver.

Dette er ting som hjertespesialister er klar over. Hvis du fortsatt har plager bør du få fastlegen din til å kontakte lokalsykehuset og ordne en samtale og undersøkelse hos en hjertespesialist for videre utredning.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar, Rettigheter

Fradrag i egenbetaling på sykehjem

Hei! Min svoger fikk hjerneslag for snart to år siden, han er 71 år og har fått langtidsplass på sykehjem. Nå er det slik at min søster ikke jobber fulltid og sykehjemmet tar tilnærmet alt av pensjon og inntekter som min svoger får. De har et stort gårdsbruk som det ikke er noe drift på, men som har mye bygninger som hele tiden må vedlikeholdes og et stort hus fra 1864 som også trenger vedlikehold og som det koster å holde i drift. Siden kommunen tar all inntekt, så sliter min søster med alle utgiftene hun skal forsvare. Er det noe som kan gjøres i forhold til dette, slik at hun kan få bedre inntekt, og kan forsvare utgiftene på gården? Det må sies at de ikke er gift. De har 3 barn som ikke enda har bestemt seg om de skal ta over gården. Hvilke rettigheter har min søster?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. oktober 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

forskriften og rundskrivet om egenbetaling på sykehjem sier at det kan gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget når beboeren har ektefelle eller barn under 18 år. Samboer skal likestilles med ektefelle. Det er to fradragsregler. De første 6 månedene anbefaler rundskrivet at kommunen gir fradrag for boutgifter. Etter 6 måneder anbefaler rundskrivet: "må det ved fastsettelse av vederlaget tas hensyn til dette. I slike tilfeller må vederlaget vurderes i forhold til familiens nødvendige utgifter og slik at hjemmeboende familiemedlemmer blir sikret et rimelig økonomisk grunnlag. Det må unngås at hjemmeboende familiemedlemmer kommer i økonomiske vanskeligheter fordi et av familiens medlemmer flytter til/legges inn i institusjon og må betale for seg der."

Men fradraget skal minst utgjøre: "Fradraget skal minst tilsvare de brutto pensjonsytelser ektefelle/barn ville fått fra folketrygden dersom institusjonsbeboeren var død."

Mener dere at kommunen gir for lite fradrag, kan dere klage til fylkesmannen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Astma og allergi gir varierende plager

Har eg ein liten funksjonshemming pga astma og allergi?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. oktober 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Astma og allergi er ganske vanlige tilstander, og forløpet svinger fra helt normal funksjon til en mer eller mindre nedsatt funksjon. I praksis betyr det at man kan være helt frisk i store deler av tiden, mens man får problemer i visse situasjoner eller i perioder. Ved noen typer arbeid kan man få mer plager med pusten, og noen ganger må arbeidsrutinene endres for å bedre situasjonen. I enkelte tilfeller må noen skifte til annet arbeid som er bedre tilpasset tilstanden. I praksis kan man derfor si at astma og allergi som regel gir mulighet for å leve et helt normalt liv, mens man kan være begrenset i forbindelse med visse typer funksjoner og perioder. Men dette varierer fra en person til en annen.

Lunge

Flere forhold kan påvirke astma.

Eg brukar støvmaske når eg held på med moppar,handkler og ulldottar på arbeid.Legen sa at eg sliter med å få pusta skikkeleg, difor eg vert fort sint og meir irritabel. Eg har meir astma no etter eg mista far min. Vert astmaen verre hvis eg vert forkjøla?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. oktober 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er ikke uvanlig at man blir tyngre i pusten av astma når det er mye støv i luften samt sterke lukter. Dette blir mer uttalt når man blir forkjølt. Psykiske forhold kan også påvirke din astma.

 

Allergi

Allergi overfor nøtter

Hei. Ungen min har allergi mot alle type nøtter, Han lekte i stuen med Lego og plutselig starta han å klø seg i ansiktet og fikk utslett å hovent lepper hva kan jeg gjøre bør jeg ta kontakt legevakt. Han blir smurt hver dag som rutinen er 3 til 4 ganger dagen. TAKK

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 02. oktober 2016
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Er det mulig at neon som har spsit nøtter har klisset med logoklossene tror du? Det kan ha vært smuler på dem som gjorde at han reagerte. Hvis han er svært allergisk mot nøtter bør du diskutere med legen om du skal ha adrenalin-sprøyte til ham hjemme. Det er hvis han får så kraftig reaksjon at det er nødvendig med medisin hjemme før dere drar til legen. Uansett bør du snakke med legen om hva du skal gjøre npr han får i seg nøtter eller får utslett.

lykke til