Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Avslag på sykepenger

Hva gjør en når en sender sykemelding til Nav rekommandert, og kan bevise at de har hentet den, men de nekter og gir av den grunn avslag på sykepenger fordi det har gått for lang tid? Er dette noe du kan hjelpe oss med?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 17. august 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hovedregelen er at sykepenger ikke gis med tilbakevirkende kraft. Med dette menes at sykepenger basert på sykemelding fra lege, gis fra den dagen legen undersøker pasienten. Legen skal ikke "tilbakedatere" sykemeldingen. Det er vanskelig å gi noen nærmere vurdering uten å kjenne til Nav`s begrunnelse for avslaget.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Frikort - refusjon av for mye innbetalt

Jeg har nå mottatt frikort for 2015, men ser til min forbauselse at for mye innbetalt ikke blir refundert. Enkeltbeløp under 200 kroner utbetales ikke. Det jeg reagerer på er beløpsgrensens størrelse, 200 kroner er ikke et ubetydelig beløp. Det virker helt urimelig at en såpass stor sum kan holdes tilbake, når det faktisk er vedtatt at egenandelstaket er på 2.185,- (og ikke 2.385,-).

I følge HELFO er det Stortinget som har bestemt dette, med virkning fra 1. januar 2014.

Spørsmål: Gjør LHL noe for å få endret dette vedtaket? Kan jeg velge å betale neste egenandel, selv om det er registrert frikort på meg?

Les svaret

LHL svarer

Besvart 29. juni 2015
LHL

Hei,

Det er korrekt at Stortinget har vedtatt at beløp under 200 kroner ikke refunderes. Men også dette gjelder:

"Dersom du innen seks måneder får rett til ytterligere stønadsbeløp fra HELFO, og summen av beløpene utgjør minst 200 kroner, kan du kreve at beløpene slås sammen og utbetales under ett."

Jeg forstår din frustrasjon, og du har et godt poeng når du viser til at egenandelstaket i disse tilfellene i realiteten blir 2 385 kroner.

LHL har ikke tatt dette opp. Men det kan være aktuelt i forbindelse med innspill til statbudsjettet neste år.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

 

Rettigheter

Tap av førerkort ved hjerneslag

hjerneslag og kjøyreforbud

Les svaret

LHL svarer

Besvart 29. juni 2015
LHL

Hei,

Det er et omfattende regelverk med veileder som regulerer helsekravene for førerkort. Det skilles også mellom førerkortklassene. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder som fylkesmannen skal bruke når slike saker er til behandling.

Veilederen har en del generellle punkter som er relevante for alle diagnosegrupper. I punkt 18 i veilederen finner du reglene som gjelder for hjerneslag.

Her er lenke til veilederen:

Veileder ved behandling av førerkortsaker

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Lunge, Rettigheter

Pasientskadeerstatning

Jeg har et spørsmål ang en sak som pasientskadenemnda har. Etter en lungetransplantasjon med mange forviklinger ble jeg til slutt utskrevet. Men etter ca. 5 mnd ble det ved en innleggelse oppdaget ved røntgen en sonde liggende kveilet i min mage og rundt ventrikkelen . Sonden var 1 m og 92 cm lang. Ennå har jeg ikke fått noen erstatning, men må sende inn dokumenterte utgifter. Hvordan skal jeg ordlegge dette, smerter er jo ikke utgifter?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. juni 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Har du fått medhold i at det foreligger en svikt ved behandlingen og at den har fått negative følger for deg, kan du ha rett til erstatning. Det er et krav at det øknomiske tapet minst utgjør minst 5000 kroner. Har du fått en varig medisinsk invaliditet på minst 15 % som følge av pasienskaden, har du krav på menerstatning. Da vil alltid kravet om tap på minst 5000 kroner være oppfylt. I tillegg skal du få erstatning for økonomisk tap som utgifter, inntektstap og økonomiske utgifter til hjelp i hjemmet. Alt dette må sannsynliggjøres. Du kan ha rett til å få dekket utgifter til advokatbistand av NPE. Kontakt de for nærmere avklaring.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Uføretrygd

Hei, jeg har kols grad 3 og forstørret hjerte, om ikke dette er nok har jeg skriveutglidning i ryggen. Nav sier jeg ikke kan få uføretrygd og nekter meg å søke, jeg sliter mye med dårlig pust og jeg har nok med de dagligdagse gjøremål. Jeg går pr i dag på aap. Er dette riktig?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. juni 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Nav kan ikke nekte deg å søke. Men de kan gi råd om sjansen til å få innvilget uføretrygd.

Hvorvidt du oppfyller kravene til å få uføretrygd er det ikke mulig for undertegnede å ta stilling til. Men kravet er at inntektsevnen din er varig redusert med 50 %. Du må være medisinsk avklart. Det betyr at Nav må konkludere med at ytterligere medisinsk behandling ikke vil bedre din inntektsevne. Du må også være arbeidsavklart. Det betyr at Nav mener arbeidsrettede tiltak som skole, kurs, arbeidstrening ikke vil bedre arbeidsevnen din.

Uføretrygd og AAP beregnes ganske likt. Det er derfor ikke sikkert du taper økonomisk på å ha AAP.

 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Inntekt ved siden av uføretrygd

Hallo Atle Jeg er uføretrygdet og i arbeid og ein god ordning med min arbeidsgiver og trives i jobb, men jeg har nå ved halvgått år tjent opp 60 000 kr. og oppdaget at jeg blir vel mye avspist økonomisk når jeg paserte den grensen på 60 000 kr. så mye som 67% av min totale inntekt, ønsker å beholde mer av det eg tjener og har forhørt meg litt runt om det å starte eit AS og heller bli konsuklent istedet for lønnsmottager er dette noe nav vil like ? Har du noen erfaringer på dette området ? Har også hørt at det å få bonus også kan vere en løsning ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. juni 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er pensjonsgivende inntekt som reduserer uføretrygden. Om du tar inntektene gjennom et AS eller enkeltmannsforetak, kan det bety lavere pensjonsgivende inntekt. Men hvor mye lavere er det opp til Skatteetaten å fastsette.

Bonus vil normalt være pensjonsgivende inntekt og dermed redusere uføretrygden på samme måte som annen pensjonsgivende inntekt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Rett til rehabilitering?

Hei! Min mann har fått hjertestans i to timer. Han fikk snarlig HLR men har fått en alvorlig hjerneskade. Han har ligget i koma i over 4 uker men har nå våknet med en alvorlig hjerneskade. Han har ligget på lungeavdelingen på lokale sykehuset og har ikke fått nevrologisk oppfølging. Det er søkt inn på Sunnås men tilbakemeldingen er at de ikke har plass der foreløpig. Han har et stort rehabiliteringspotensiale selv om han er sterkt pleietrengende. De vil nå i stedet for å gi han et tilbud i spesialisthelsetjenesten tilbakeføre han til et langt dårligere tilbud i kommunen hvor han sannsynligvis vil få en stopp i sin gode utvikling. Det er kynisk, tragisk og helt ufattelig. Har han ikke rett på rehabilitering?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. juni 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Han kan ha rett til rehabilitering. Men ikke nødvendigvis på Sunnås. Samtidig har han krav på å få forsvarlig helsehjelp. Det gjelder også for rehabilitering. Spørsmålet er om det tilbudet han nå får er i samsvar med god medisinsk praksis. Ut fra opplysningene du gir, kan det reises tvil om det er tilfelle. Dere kan klage til Fylkesmannen på mangelfull helsehjelp. Men det løser sannsynligvis ikke noe på kort sikt.

Etter pasient- og brukerrettighetsloven kan ha rett til å få en ny vurdering:

§ 2-3.Rett til fornyet vurdering

"Etter henvisning fra allmennlege har pasienten rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare én gang for samme tilstand."

Mitt råd er at du tar dette opp med hans fastlege.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Rettigheter

Hvor lenge må man vente på svar?

Hvor lang tid tar det å få svar på en obduksjon? Har ventet i 3 måneder nå.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 12. juni 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Tiden varierer nok ganske mye, særlig fordi det kan være spesialundersøkelser som krever lengre tid. En annen side er kapasiteten, og eventuelt om annet arbeid har blitt prioritert. Men jeg synes 3 måneder er ganske lang tid, så jeg ville nok tatt kontakt for å høre nærmere om resultatet kan være kommet. Eventuelt om når man regner med å ha svarene samlet.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Rettigheter

Fra uføretrygd til alderspensjon

I forbindelse med å gå over fra uførepensjon til alderspensjon: Hvordan regnes det ut hvor mye man får i alderspensjon? Hvor mye mindre får man i alderspensjon, sammenlignet med uførepensjon?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 01. juni 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Alderspensjonen fra folketrygden blir levealdersjustert. Den vil derfor bli lavere enn uføretrygden. For årskullene 44-51 er det innført et skjermingstillegg på 0,25 prosentpoeng for virkningen av levealdersjusteringen. I praksis betyr det at du vil få noe høyere alderspensjon ved fylte 67 år enn om du med med samme sluttpoengtall hadde jobbet frem til du var 67 år uten å ta ut alderspensjon før. Men alderspensjonen blir uansett lavere enn uføretrygden. Hvor mye lavere må beregnes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Hvorfor har ikke uføretrygdede feriepenger?

Hvorfor har ikke uføretrygdede feriepenger? Vi har like stort krav på ferie og å komme seg bort.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 28. mai 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det har nok sammenheng med at uføretrygden utbetales 12 måneder i året.

Feriepengene er for de fleste slik at de utbetales i juni og at det ikke samtidig utbetales lønn. Isteden blir det ikke trukket lønn ved uttak av ferie.

Jeg gjør også oppmerksom på at det ikke trekkes skatt av uføretrygden i juni.

Med vennlig hilsen Atle Larsen