Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Allergi

Astma og overgangsalder

Hei. Jeg lurer på om dere kan si litt om hvordan allergisk astma påvirkes av overgangsalderen? Blir astmaen vanligvis bedre eller verre når man kommer i overgangsalderen?

Les svaret

Vår ekspert, Rose Lyngra, Helsesøster svarer

Besvart 30. april 2015
Rose Lyngra, Helsesøster

 

Hei.

 

Noen kvinner kan oppleve at de blir verre av sin astma i overgangsalderen, andre ikke, så dette er individuelt. Det er flere ulike faktorer som spiller inn, blant annet hormonstatus og vekt. Det har vært gjort noen studier på tema, men vi trenger fler studier for å konkludere med noe sikkert.

 

Lunge, Allergi

Pollenplager

Jeg har både allergi og astma, men heldigvis en "snillere" variant enn mange andre. For 2-4 år siden gikk jeg til en spesialist og "pushet pollen", dvs. økte toleransen mot bjørk, gress og midd. Bjørka regerte jeg minimalt på i fjor, men i år KAN det se ut til at sesongen blir tøffere. Bør jeg asap starte med medisiner, har aerius, eller bare se det an? PS! Liker ikke unødvendig bruk av medisiner, ei heller "sponsing" av legemiddelfirmaene!

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 23. april 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Forstår ikke hva du mener med "pushet pollen" Hvis du har gjennomgått allergivaksinasjon, er det ikke alltid at man blir helt symptomfri etter endt behandling og at det fortsatt er behov for å ta allergimedisin. Dette må du kjenne på selv fordi det er individuelt. Det kommer også an på hvor i landet du bor med hensyn til bjørkepollenspredning og det er veldig væravhengig i forhold til hvor kraftig sesongen blir i de ulike delene av landet vårt. Er du usikker bør du kontakte din fastlege som kjenner til allergiene dine.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe Amdal   

Lunge, Fysisk aktivitet, Allergi

Begrensninger ved fysisk aktivitet med lungeplager og pollenallergi

Jeg har astma/kols og i tillegg allergi mot alt mulig i luften av pollen. I de siste 2-3 mnd har jeg kjent stramming rundt brystkassen når jeg går tur. Dette begrenser mine turer. Spesielt i lette motbakker. Bruker Ventoline og Seretide som faste medisiner pluss Seebri. Tar også cetirizin allergitabletter .

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 21. april 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Det kan være at du trenger en ny gjennomgang av din behandling for astma/kols og pollenallergi. Mitt beste råd til deg er å få undersøkt dette hos din fastlege, også for å utelukke at det kan skyldes andre ting.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe Amdal 

 

 

 

Lunge, Allergi

Astma, allergi og dyrehold

Spørsmål om astma /allergi og dyrehold : Jeg er 46 år og har nylig fått diagnosen astma og allergi mot hund. Jeg har tatt ventolin i ca to mnd og flutide to x daglig i to uker. Jeg er bedre men er fortsatt plaget med hoste, slim og tungpust hver dag. Jeg har hatt høysnue /allergi mot pollen og katt siden barndommen og tar allergimedisiner om sommeren. Det er astma på både mor - og farsiden (morfar og far). Både far og morfar har /hadde hjertesykdom. Jeg lurer på om jeg må kvitte meg med mine to hunder, eller om jeg kan bli symptomfri ved å øke/endre medisiner. Hundene betyr svært mye for meg, og turene og treningene med dem er en viktig del av livet mitt. Hva risikerer jeg ved å beholde hundene? Kan astmaen forverres? Kan jeg utvikle kols? Er det noen sammenheng mellom stadig irritasjon av lungene og utvikling av hjertesykdom?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 20. april 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er ikke lett å unngå allergireaksjon når det er hund i huset. Hund og katt legger jo fra seg hår og flass over det meste av huset, så man blir eksponert for det så lenge man er hjemme, samt ved kontakt med hunden direkte. Hvis du opplever at du er bedre i pusten når du er borte fra hunden og fra huset du bor i, er nok allergien av betydning for din astma. Det er vanskelig å behandle en astma hvis allergenene ikke er mulig å fjerne. Det anbefales ikke å ha hunden i samme hus, og klær som du bruker når du er sammen med hundene bør henges annet sted. Det tar som regel også lang tid, gjerne måneder før hundeallergenene er borte fra huset, selv etter energisk rengjøring.

Astmaen vil kunne forverres hvis du fortsatt beholder hundene hjemme. Faren for kolsutvikling er usikker, men kan jo ikke utelukkes hvis allergien gir en kronisk irritasjon over mange år. Jeg kjenner ikke til at dette har betydning for utvikling av hjertesykdom.

Hvis du kan få til en ordning hvor du bare er sammen med hundene utenfor huset og skifter tøy når du kommer hjem, er dette en mulig mellomløsning. Men det må nok prøves ut for å se om det fungerer i praksis.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Allergi

Kortisonsprøyter ved allergi, er det bedre enn tabletter?

Nå er panikken nær! Legekontoret vårt har bare vikarer, så jeg kommer til en ny lege hver gang....Var hos en vikar i dag og ba om resept på kenacort t til pollensesongen, jeg har pollenastma. Men legen sier nei...han er svensk og sier at nyere forskning viser at det er for mange negative langtidsvirkninger. Han ga meg isteden prednisolon tabl. Sa jeg må ta 20 mg i 6 dager når bjørkepollensesongen blir for ille. Så skulle det virke lenge etterpå. Så kunne jeg gjenta med 6 nye dager osv. Jeg har gressallergi også. Høres dette rett ut? Jeg synes ikke det høres bra ut. Jeg er kjempe lei meg. Ser for meg en vanskelig sommer. Allergi vaksinasjon er ikke for meg, tålte det ikke da det ble prøvd....hva i verdens skal jeg gjøre?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 20. april 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Sprøyter med kortison holder seg i kroppen ganske lenge. Kenacort-T suges langsomt opp i kroppen fra injeksjonsstedet og angis å ha minimum 2-4 ukers effekt. Det betyr at det er aktivt kortison til stede i kroppen over minst dette antall uker. Dette medikamentet brukes helst i tilfeller hvor det er problemer knyttet til å bruke tabletter med kortison, for eksempel Prednisolon. Fordelen med Prednisolon er at man har bedre kontroll med hvor lenge medisinen holder seg i kroppen. Det er ingen fordel at denne virker lenger enn det som er nødvendig. Da øker faren for bivirkninger, og de er det dessverre mange av. Så det er nok en fordel for deg å bruke tabletter istedenfor sprøyter. Effekten er like god, men det blir en annen måte å bruke det på.

Ellers er det i dag mulig å bli vaksinert mot gressallergi med en vaksine som tas som tablett. Det er atskillig enklere enn sprøyter, men må startes i god tid før sesongen. Hvis du tror at dette kan være aktuelt for deg kan du snakke med fastlegen om å få hensvisning til en lege med erfaring med slik behandling.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Allergi

Allergisk astma

Hei.
Jeg er ei dame på 45 år. Trener mye, men må trene inne i pollensesongen. Jeg lurer på noen ting:

1) kan spredning av kugjødsel forverre astma?

2) Jeg prøvde allergivaksinasjon med Grazax tabletter for noen år siden. Men måtte stoppe etter 4 tabl. på grunn av alvorlig anafylaktisk reaksjon, med påfølgende sykhusinnleggelse. De siste årene har jeg måtte bruke kenacort-t, inntil 3 sprøyter pr. sommer. Reagerer på både bjørk og gress, med allergisk astma. Er kortisonsprøyter den beste og eneste behandling jeg kan få? Bruker fast symbicort og polaramin. Eller finnes det annen hjelp? Astmaen og allergien begrenser meg mye på våren og sommeren og det synes jeg er vanskelig. Hvor kan jeg henvises i Norge for å få en skikkelig allergiutredning? Det har ikke lyktes meg hittil. Bor i nord Norge.

3) Skal til Oslo om to uker. Kan jeg ta prednisolon tabletter de 4 dagene jeg skal være der, slik at jeg ikke må ta kenacortsprøyte for tidlig i forhold til pollensesongen her nord?

På forhånd takk for hjelpen.

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 16. april 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

 

Hei!

Det er en kjent sak at irritanter som sterke lukter kan virke inn på astma så det kan være mulig at du reagerer på kugjødsel.
Når det gjelder allergiutredning så bør du be fastlegen din om henvisning til en lungespesialist. Sjekk hvor du finner dette i din landsdel eller ta kontakt med fritt sykehusvalg, enten på 
http://www.frittsykehusvalg.no eller ring 800 41 004. Lungespesialisten kan vurdere din allergi og astma. Sjekk med spesialisten om du kan være kandidat for allergivaksinasjon med sprøyter selv om du har reagert på tablettvaksinasjon. Disse fås for både bjørk og gress.  Det finnes også en medisin ved navn Xolair som er en såkalt anti IgE- behandling og som benyttes som tilleggsbehandling ved alvorlig og vedvarende allergisk astma der det ikke oppnås god sykdomskontroll med de tradisjonelle astmamedisinene. Denne kan kun skrives ut av spesialist.

Generelt anbefales ikke behandling med tabletter eller sprøyter med kortison, men hvis man ikke kommer i mål med den tradisjonelle allergibehandlingen eller ikke tåler allergivaksinasjon, kan det brukes. Det er bedre å ta tabletter for de få dagene enn kortisonsprøyte som har en virketid på 2-4 uker eller lengre.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe Amdal

 

Lunge, Allergi

Astma og forurensning fra landbruk

Hei, jeg har i ca. 10 år vært allergisk mot bl.a. støv, midd, pollen og en del mat. Mye av reaskjonene går ut over lungene. For 3 år siden fikk jeg mitt første astmaanfall. Jeg hoster nesten hele tiden, spesielt når utsatt for noen allergener.

Vi driver en økologisk gård, og jeg er mye av tiden ute i grønnsakshagen, noe som gjør at min helse ikke ble verre de siste 3 år (bortsett fra pollensesong). Men nå har vår direkte nabo kommet med en plan å bygge et industrielt hønsehus (7000 høns) 20 meter fra eiendomsgrensen. Ved vinden fra vest/sørvest kommer luften fra ventilasjonen direkte i de områder på gården hvor jeg daglig oppholder meg. Jeg er redd at helsetinstanden min blir mye verre gjennom dette.

Er det grunn til bekymring? I så fall hvilke rettigheter har jeg? Kommunen er lite behjelpelig, selv om de ble informert om mulige helsekonsekvenser til meg. Hvilken høyere instans kan jeg henvende meg til?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 14. april 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

 Hei!

Du kan kontakte kommuneoverlegen som har ansvar for "Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m." (helse- og omsorgsloven) der det blant annet står: Lovens formål er særlig å:

1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_3  

Neste instans er fylkeslegen. I tillegg erdet noe som heter Lov om rettshøve mellom grannar:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15  

Er området allerede regulert til landbruksformål vil det sannsynligvis være vanskelig å vinne frem med en klage.
Du skriver at du hoster mye og det kan være et tegn på at astmaen din ikke er godt nok behandlet og at du trenger en ny vurdering hos legen din.

 Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe Amdal

 

Allergi

Kunnskap om eosinofil øsofagitt

Hei! Jeg ser det stilles spørsmål om eosinofil øsofagitt på denne siden, og at dere svarer at dere ikke har noen leger med kjennskap til denne sykdommen. Jeg sliter selv med eosinofil øsofagitt, og det er veldig vanskelig å få hjelp. Jeg har vært til flere ulike ØNH-leger og gastroleger ved tre ulike sykehus. Nå har jeg nesten gitt opp....Er det ikke mulig for dere å finne ut om det er noen leger i Norge med kjennskap til denne sykdommen, og kunne gi tips om hvor vi kan henvende oss? Å gå til fastlegen hjelper ingenting.

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 13. april 2015
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Takk for ditt spørsmål. Eosinofil øsafogitt har ikke fått så mye oppmerksomhet og det er derfor ikke så kjent for behandlere. Lege Knut Lundin på Rikshospitalet har skrevet en artikkel om sykdommen så han kan kanskje hjelpe deg videre. Lykke til!

Vedlagt artikkel av Knut Lundin: http://gastroenterologen.no/2012/05/eosinofil-osofagitt-en-oversett-arsak-til-svelgvansker/

 

Lunge, Allergi

Allergisk medikamentreaksjon.

Min mann fikk en voldsom allergisk reaksjon etter å ha brukt Esbriet i 3mnd. Utslett i ansiktet .. Hals og hender. Har hatt en pause på 14 dager nå .. Smerter i sidene (brenner) er begynt å komme tilbake ? Er veldig fortvilet , vanskelig å komme i kontakt med behandlene lege . Hva gjør vi ? Mvh, fortvilet kone .

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 26. mars 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Ved en allergisk reaksjon er det viktigste å stoppe helt med medisinen. Det kan ta tid før stoffet er ute av kroppen og reaksjonen fra kroppen går helt tilbake. Andre forhold, som for ekesempel noen typer medisiner som tas samtidig, kan også påvirke utskillelsen.        I det enkelte tilfellet anbefales det å søke legen, enten spesialisten eller fastlegen, som kjenner tilstanden best og kan gi råd tilpasset den enkelte.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Allergi

Eosinofil øsofagitt

Hei Vi har en sønn som er allergisk og har den sjeldne diagnosen eosinofil øsofagitt, som er allergi i spiserøret. Kronisk betennelse. Er det noen av deres leger som har kompetanse på denne sykdommen?

Les svaret

Vår ekspert, Rose Lyngra, Helsesøster svarer

Besvart 19. mars 2015
Rose Lyngra, Helsesøster

Hei.

LHL har ingen leger som jobber spesifikt med dette. Vil anbefale at du tar kontakt med fastlege og ber om henvisning til barnelege med kompetanse på allergi eller til øre-nese- hals lege for videre oppfølging.

Lykke til.