Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Bra blodtrykk?

Hei. Jeg er en dame på 53 år og har et blodtrykk på 121/70. Min datter på 24 år har et blodtrykk på 120/82. Er dette bra?

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 30. mars 2016
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen din. Blodtrykket er bra hos dere begge to. Det går ingen skarp grense mellom det som kalles normalt blodtrykk og det som kalles unormalt høyt blodtrykk. Veldig generelt kan man si at overtrykket, det systoliske trykket er fint så lenge det er under ca. 140 mm Hg. Undertrykket, det diastoliske trykket, kan man si er fint når det er under ca. 85 mm Hg.

Hvis du ønsker å lese mer om blodtrykk , kan du gå inn på www.lhl.no

Med vennlig hilsen

Inger Elling

Lunge

Lungeskylling ved kols?

Har hørt at kolspasienter har fått lungeskylling i Thailand (og betalt det selv)Er det praktisert/utprøvd her i Norge?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 29. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Lungeskylling ved kols er ikke noe som gjøres i Norge og er ikke indisert ved kols. Det er helt spesielle lungesykdommer med opphopning av spesielle sekreter som gir grunn til slik behandling. Jeg er sterkt tvilende til om dette er en behandling som det finnes faglig dekning for.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar, Rettigheter

Legeuttalelse i uføresak

Mitt spørsmål dreier seg om hvem som har plikt til gi en medisinsk vurdering av min inntekts-/arbeidsevne.

Har deltatt på NAV tiltaket "Arbeidsrettet rehabilitering" som vurderte min arbeidsevne til inntil 50 % i tilrettelagt stilling. Dette samsvarer med mine erfaring etter over 2 år med arbeidsutprøving. Har en arvelig hjertesviktsykdom. Behandlinger med operative inngrep er utført på Rikshospitalet og er nå bare til rutinemessig oppfølging. Jeg får der forklaringer av spesialister på årsaker til min opplevelse av redusert arbeidsevne og muntlige anbefalinger om redusert arbeidstid på minst 50 %. Disse anbefalingene står ikke i epikrisene. Opplever motvilje til å uttale seg skriftlig om temaet.

Min fastlege sier til NAV at han mangler spesialisterklæringer med vurdering av arbeidsevne og vil derfor ikke gi sin vurdering. Jeg har fått gode medisinske behandlinger, forklaringer og opplever støtte. Men opplever så langt liten vilje til å skriftlig å gi en medisinsk arbeidsevne vurdering. NAV trenger en slik medisinsk vurdering for å behandle en søknad om uførepensjon. Hvem har plikt til å gjøre dette?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 29. mars 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Mange fastleger ville nok gitt en vurdering basert på sitt kjennskap til pasienten. Men mener fastlegen at dette må vurderes av spesialist, er dette innenfor fastlegen sitt mandat.

Når "Arbeidsrettet rehabilitering" konkluderer med at din arbeidsevne er 50 % i tilrettelagt stilling, er dette noe Nav skal legge stor vekt på. Er Nav usikker på om vurderingen er korrekt, kan de innhente en medisinsk vurdering fra Rikshospitalet eller fra spesialist et annet sted. Dette blir da en del av grunnlaget for å vurdere om du oppfyller vilkårene for 50 % uføretrygd.

Med vennlig hilsen Atle Larsen 

Allergi

Leversykdom og allergitabletter

Hei, jeg er en kvinne på 57 år som reagerer allergisk på noen dyr, pollen, enkelte matvarer og kosmetikk. Allergien har tatt seg opp med årene og jeg har prøvd ulike typer tabletter der Kestine har hatt best virkning så langt. I den verste sesongen må jeg ta to tab. i døgnet. Jeg har nettopp lest at Kestine kan være skadelig for de med leversykdom. Jeg har hatt/har hepatitt B og C, vil det da si at jeg bør slutte med Kestine? Og, er det andre preparater med like god virkning som ikke trigger leveren?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 29. mars 2016
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!
Takk for henvendelsen!

De fleste som gjennomgår infeksjonen hepatitt B, kvitter seg med viruset igjen, men 5 - 10 % av voksne som smittes blir kroniske bærere. Alt etter hvor aktiv den kroniske hapatitten er kan den smittede personen over en periode på mange år utvikle alvorlig leversykdom. Ved hepatitt C vil 70 - 80 % av de smittede få en kronisk hepatitt med eller uten symptomer og ca. 20 % vil etter mange år(20 - 30 år)utvikle leverskade.

I omtalen av Kestine i felleskatalogen står det at ved nedsatt leverfunksjon er det ikke nødvendig med dosejustering(man kan ta anbefalt dose) ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Man skal alltid rådføre seg med lege ved bruk av antihistaminer ved nyre- eller leverproblemer. Ta opp temaet med din lege som kjenner dine sykdommer og din helse.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe Amdal

Lunge

Smerter i brystkassen ved kols/emfysem

Har kols og bruker Spiriva daglig som jeg tar hver morgen til samme tid. Skal på en flyreise og lurer på om jeg kan ta Spiriva ca. 2 t tidligere (altså etter bare 22 t.) for å slippe å ta denne på flyet? Har vært i CT røntgen og fått påvist emfysem,er dette vanlig ved kols eller er dette en tilleggssykdom? Jeg har en del vondt i ribbena,mest bak mot ryggen. Er dette p.g.a. emfysem eller er det bare muskulært? Dette gjør meg engstelig.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 29. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Du kan gjerne ta Spiriva et par timer før du vanligvis gjør det. Det går veldig bra!

Emfysem er vanlig ved kols, men det er mange grader av det. Smerter i brystkassen er ofte muskelsmerter og er ikke uvanlig i perioder i forbindelse med kols/emfysem. CT-undersøkelsen og røntgenbildet du har tatt ville nok ha avslørt om det hadde vært noe annet. Så det er trolig ikke noen grunn til engstelse for dette.

Håper du får en god flyreise!

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

Lunge

Langvarig hoste og dampsigaretter

Jeg lurte på om det er sant at man får vann i lungene av å røyke med damp? Jeg har sluttet å røyke vanlig tobakk, men jeg har hatt en forferdelig hoste i mange uker, først slimhoste, nå tørrhoste, og bruker bare dampsigarett nå.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 29. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er ikke riktig at du kan få vann i lungene ved å røyke E-sigaretter. Men dampen du inhalerer kan inneholde irritanter som kan gi hoste. Det kan være lurt å sjekke lungefunksjonen med spirometri hos din fastlege. Hoste kan tyde på at du reagerer på det du inhalerer. Spirometri kan avsløre om du eventuelt kan ha litt astma. Alternativt er det flere andre årsaker til langvarig hoste, og røntgenbilde av lungene og blodprøver kan være indisert.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Pusteproblemer ved lungefibrose, hva kan man gjøre?

Jeg har lungfibrose og tar 2 tabletter Ofev per dagfordelt på morgen og kveld. Jeg var på kontroll for tre dager siden men fordi jeg har brukt Ofev for kort tid kunne legen ikke si noe om hvordan det går og han antyder at jeg kan få tilførsel av oksygen etter neste kontroll om 4 uker. I dag opplevde jeg å bli s�� andpusten at jeg ble redd. Mitt spørsmål er da, kan jeg i en slik situasjon oppleve å dø av oksygenmangel? Må jeg unngå slike situasjoner? Sitter eller ligger jeg stille er det ikke noe problem, men går jeg over gulvet her hjemme puster og peser jeg.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 29. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er heldigvis ofte stor forskjell mellom det man kan føle i en angstsituasjon og hvordan den reelle situasjonen er. Angst er svært vanlig i en situasjon med nedsatt pustekapasitet, og da føles ofte situasjonen dramatisk. Som du selv nevner er det uproblematisk i hvile, men verre i aktivitet, dvs når kroppen krever mer oksygen. I praksis vil det være fornuftig å unngå større anstrengelser, men det vil ikke være lurt å bare sitte stille eller legge seg ned. Det kan være riktig i forbindelse med en forbigående forverrelse, for eksempel ved en luftveisinfeksjon og febertilstand. Men ellers kan det være lurt å legge opp aktiviteten  på et nivå som ikke gir altfor store pusteproblemer. Når du blir andpusten er det bare ro som skal til for at det skal bli bedre igjen. Det er også mulig at oksygentilskudd ved aktivitet vil kunne gi deg en bedre tilværelse og gjøre at du kommer deg raskere i pusten.

Jeg håper får det bedre etterhvert, enten med behandlingen alene, eller med oksygentilskudd. Lykke til!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Kosthold, Allergi

Ikke-cøliakisk glutenintoleranse

Jeg har fått vite at jeg har glutenintoleranse (ikke-cøliaki). Jeg lurer på om dette er en kronisk lidelse eller om det vil "gå over"etter hvert?

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 29. mars 2016
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Takk for henvendelsen. Glutenintoleranse er vanskelig å diagnostisere ettersom det i dag ikke er pålitelige tester tilgjengelig. Diagnosen er derfor usikker for svært mange. Intoleranse og allergi er ofte varig, men kan endre seg, i motsetning til cøliaki som er en varig tilstand. Mange barn utvikler toleranse overfor matvarer de ikke tåler i barneårene. Alle allergidiagnoser bør derfor evalueres med jevne mellomrom for vurdere om tilstanden har endret seg. Avhengig av alvorlighetsgraden på symptomene gjøres dette ved kostforsøk hjemme eller i samråd med behandlende lege. Lykke til. Hilsen Helle

Hjerte/kar

Interaksjoner

Vedr. Atrovastatin / Albyl-e og interaksjoner:

- Er det OK å ta B-vitaminer (m/niacin) som tilskudd og samtidig bruke Atrovastatin?
- Er det OK å kombinere Atrovastatin med magnesiumtabletter? I pakningsvedlegget står det at man skal være forsiktig med å ta Atrovastatin sammen med "syrenøytraliserende legemidler (mot sur mage, inneholder aluminium eller magnesium)".
- Er det OK med tilskudd av hvitløk / omega 3 samtidig med bruk av Albyl-e?
- Vil bruk av mørkegrønne grønnsaker i kosten (inneholder vitamin K) redusere effekten av Albyl-e så mye at det er farlig? Jeg spiser mye brokkoli, grønnkål m.m. fordi jeg vet dette generelt er bra for helsa (forebygger kreft m.m.) og jeg vil gjerne fortsette med det. Er det OK?
- Vil bruk av statiner medføre at jeg har større risiko for tannkjøttsykdommer m.m. pga redusert produksjon av Q10 ? Bør jeg ta tilskudd av Q 10?
-Vil bruk av statiner redusere vitamin D i kroppen i så stor grad at det er behov for å ta tilskudd?

Takk for svar

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 29. mars 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei 

Jeg limer inne spørsmålene dine og skriver svarene mine under hvert spørsmål:

- Er det OK å ta B-vitaminer (m/niacin) som tilskudd og samtidig bruke Atrovastatin? 
Ja, det er ok. 

- Er det OK å kombinere Atrovastatin med magnesiumtabletter? I pakningsvedlegget står det at man skal være forsiktig med å ta Atrovastatin sammen med "syrenøytraliserende legemidler (mot sur mage, inneholder aluminium eller magnesium)".
Ja, sålenge du bruker normale doser er det greit.  

- Er det OK med tilskudd av hvitløk / omega 3 samtidig med bruk av Albyl-e?
Ja, det er ok.  

- Vil bruk av mørkegrønne grønnsaker i kosten (inneholder vitamin K) redusere effekten av Albyl-e så mye at det er farlig? Jeg spiser mye brokkoli, grønnkål m.m. fordi jeg vet dette generelt er bra for helsa (forebygger kreft m.m.) og jeg vil gjerne fortsette med det. Er det OK?
Mørke grønnsaker kan påvirke effekten av Marevan (en annen type blodfortynnende), men ikke albyl. Du kan trygt fortsette å spise grønnsakene.  

- Vil bruk av statiner medføre at jeg har større risiko for tannkjøttsykdommer m.m. pga redusert produksjon av Q10 ? Bør jeg ta tilskudd av Q 10?
Nei. God tannhygiene er det viktigste for å forebygge tannkjøttsykdomm.  

-Vil bruk av statiner redusere vitamin D i kroppen i så stor grad at det er behov for å ta tilskudd? 
Nei, statiner påvirker ikke vitamin D. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Kan dø av sorg?

Kan man dø av å være lei seg, fordi man diskuterer med ektefellen sin?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 29. mars 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er svært sjeldent at sorg, konflikter eller krangel fører til dødsfall. Spesielt hvis man i utgangspunktet er frisk. En pasient som derimot har hjertesykdom, kan oppleve slike stressreaksjoner som ekstra plagsomme, og de kan også utløse hjerteplager hos disse pasientene. 

Så finnes det en tilstand som heter Takotsubo kardiomyopati. Det er en tilstand som spesielt rammer eldre kvinner som utsettes for kraftig emosjonell stress. Vi vet ikke helt hvorfor, men slik stress kan føre til at hjertet midlertidig svekkes. Symptomene kan ligne på de ved et akutt hjerteinfarkt: brystsmerter, pustevansker, kaldsvett, kvalme. Tilstanden er godartet, går over med behandling, men krever sykehusinnleggelse. 

Mvh

Wasim Zahid