Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Astmaplager

Hei.
Jeg fikk utredet astma på LHL klinikken før sommeren, og har nå gått på astma medisin i 7 måneder (symbicort bruker jeg hver dag, og bricanyl når det trengs), men jeg trenger sterkere medisin. Er det mulig å få kjøpt en sånn metall ting som gjør at jeg slipper å inhalere pulveret selv (vet ikke hva det heter)? og har du noen tips til andre astma medisiner som funker bedre? Takk på forhånd.

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 06. desember 2017
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen!

Du skriver at du trenger sterkere medisin og da antar jeg at du mener at din astma ikke er godt nok behandlet. Det finnes mange forskjellige astmamedisiner på markedet, men det som virker bra for en person, trenger ikke virke like godt for en annen med astma. Du må kontakte legen din slik at han/hun kan hjelpe deg med å finne ut hvordan astmaen din best kan behandles ut fra hvilke plager du sliter med i det daglige. Er ikke sikker på at jeg skjønner hva du mener med en metall ting til inhalering. Ved bruk av astmamedisin i sprayform, er det vanlig å sette sprayen på et type kammer. Da sprayer man inn i kammeret i den ene enden og puster inn medisinen gjennom en ventil i den andre enden.
Her kan du lese mer om astma

Ring oss gjerne på vår rådgivningtelefon 67 023 023 om du har ytterligere spørsmål før du får legetime.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Grethe Amdal

Lunge

Medisin etter lungebetennelse

Hei,
Etter en liten uke på sykehus med atypisk lungebetennelse , er jeg nå hjemme. Har fått med ventoline og atrovent for pusten. 4x daglig står det på, jeg trenger ca 8 ,hver 4. time. Hva kan skje om jeg tar mere enn anbefalt? Hvor lenge må man beregne å være kortpustet?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. desember 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Begge medisiner, Ventoline og Atrovent, virker utvidende på bronkiene, så jeg regner med at du har fått en astmareaksjon og trolig vedvarende hoste etter denne infeksjonen. Det er ikke stor fare for alvorlige bivirkninger, men du kan få hjertebank, skjelving på hendene, tørrhet i munnen og kanskje litt heshet. Men det er vanskelig å si hvor lenge dette kan vare. Etterhvert vil man kanskje gå over på en kombinasjonsbehandling hvor også et inhalasjonssteroid er inkludert, særlig hvis det trekker ut. Det betyr at man behandler tilstanden som en langtrukken astmarespons etter atypisk lungebetennelse.

Hvis symptomene utvikler seg annerledes, slik at du i alt vesentlig er kortpustet, vil det nok være grunnlag for en ny gjennomgang av lungefunksjonen samt nye røntgenundersøkelser.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

OP og NSIP

Fikk svar på CT av lunger : HRCT viser bilateral pleuranære retikulære, dels konsoliderte fortetninger. Ikke mattglass, eller bikakemønster, beskrevet som mulig OP og ikke NSIP, men vi mener NSIP også er aktuelt. Men forstår ikke hva dette betyr. kan noen forklare det? på Forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. desember 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Slike forkortelser er ofte vanskelige å forstå for perosner som ikke jobber spesielt med dette området. Det blir noen ganger egne "stammespråk" innen deler av medisinen. Det gjør det enklere for de involverte, men mer utilgjngelig for andre.

NSIP er forkortelse for non specific interstitial pneumonia, altså en uspesifikk betennelse som rammer bindevevet i lungene, og som gir lungefibroseutvikling.

OP står for organizing pneumonia, som også er en betennelse som kan gi fibroseutvikling i lungene.

"Retikulær" betyr at det er mer løst, men "konsolidert" mer fast fortetning på røntgenbildet.

Håper du får noe ut av det, men det beste er nok å be legen din vise deg røntgenbildet og forklare det man ser.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Kan det være negativt å ikke behandle astrengelsesastma og astmabronkitt?

Hva er konsekvensene om ikke anstrengelsesastma eller astmabronkitt ikke behandles ?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. desember 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Astma består av en mer eller mindre hissig inflammasjon (betennelse eller irritasjon) i bronkialslimhinnen. Det gjør at slimhinnen er mer følsom overfor irritasjon av lukter, temperaturforandringer eller partikler, slik at astmasymptomer utvikles. Man mener at det er fornuftig å behandle inflammasjonen i bronkiene for best mulig å forebygge at det utvikler seg en kronisk obstruksjon som man ser ved kols. Under vanlig forhold vil man derfor anbefale behandling.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem 

Lunge

Lav lunge-diffusjonskapasitet

Hei. Jeg har 97% oksygenmetning, men fått påvist 70% lungekapasitet. Jeg er 31 år og normalvektig. De tok spirometri test som viste nedsatt lungekapasitet. Dette er noe min far også har hatt hele livet. Samtidig viste testen at jeg kun hadde DLCO på 53. Jeg løp halvmaraton på 2 timer i april. og har alltid slitt litt med å trekke pusten helt ned i lungene. Er dette normalt eller kan dette være tegn på alvorlig sykdom? Jeg vet at DLCO på 53 er meget lavt men kan man være frisk selv med lave verdier? Jogger jevnlig 5 km på ca 30-35 min

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. desember 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er ikke uventet at oksygenmetningen er normal i hvile. Det viser mer hvis man måler den under fysiske anstrengelser. Ved tydelig nedsatt lungefunksjon vil den trolig synke til undre 90%. Det oppfattes ikke som normalt å ha en DLCO på 53. Da er det imponerende at du greier å gjennomføre store fysiske anstrengelser. Vanligvis vil man sjekke målingene en gang til for å utelukke feilmålinger. Dessuten er det viktig å vite om det er trange luftveier (obstruksjon) eller lavt lungevolum (restriksjon) som kommer frem på spirometri. Nærmere undersøkelse hos spesialist er sikkert en fordel.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Alternativer til Spiriva og Oxis for kols

Jeg har KOLS og bruker idag Spiriva og Oxis. Fikk diagnosen for ca. 10 år siden. Brukte fra starten av kun Oxis. Var med på en studie ang. et nytt medikament (samme produsent som Spiriva) for 4-5 år siden. Ble da anbefalt av legen som sto for studien å gå over til Spiriva + Oxis. Nå tar jeg to innhaleringer Spiriva og en med Oxis om morgenen. I tillegg buker jeg Oxis når jeg skal "ta i litt" f.eks. sykle en tur. Synes dette har funket ok, men jeg merker at jeg har blitt dårligere i pusten de siste årene. Sykkelturene blir mindre og mindre bratte, men jeg prøver å sykle et par timer hver dag i sommerhalvåret. Kan annen medisinering hjelpe, eventuelt øke doseringen av det jeg bruker nå?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. desember 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

De medisinene du bruker er gode og vil kunne fungere godt. Men det er nå kommet flere medisiner på markedet som inneholder kombinasjoner av begge hovedtyper stoffer i samme inhalator. Noen av disse trenger bare tas en gang daglig, andre må tas morgen og kveld. Andre ganger kan det være indisert å legge til et tredje medikament, inhalasjonssteroid, men det gir ikke alltid tilleggseffekt. Det kan være lurt å få sjekket lungekapasiteten hvis det er lenge siden sist, og få videre råd hos legen ut fra dette. I tillegg til reduksjonen i lungefunksjon pga kols skjer det jo også en aldersbetinget reduksjon som kanskje kan forklare noe av de økte problemene. Uansett er det flott at du opprettholder daglig trening, for det er den sikreste måten å bevare den fysiske kapasiteten på!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Emfysem av svetting?

Hei, jeg har problemer med svette og har ligget stort sett i fuktig sengetøy over 8 år. Nå har jeg fått emfysem. Kan dette ha bidratt til at jeg har fått det?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. desember 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er ikke noen kjent sammenheng mellom svetting og utvikling av emfysem. Så det er usannsynlig at det skal foreligge noen årsakssammenheng her.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Hes etter lungeoperasjon

Heshet etter lungeoperasjon. Hvorfor og hva kan jeg gjøre?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. desember 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Heshet etter lungeoperasjon kan skyldes at nerven som styrer stemmebåndene er skadet, kommet på strekk eller utsettes for trykk. Noen ganger er nerven allerede skadet før lungeoperasjonen hvis det foreligger en svulst. Ellers kan det være lokale forandringer som forstyrrer funksjonen til stemmebåndene på en eller begge sider. Dette må eventuelt undersøkes nærmere. Det er vanligvis ikke så mye man kan gjøre aktivt for å få det vekk, men det avhenger også av årsaken.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Slimproduksjon ved kreftspredning til lungene.

Hei, min far har kreft med spredning til lungene. Har jevnlig cellegiftbehandling, men plages nå med veldig slimproduksjon og dertil hoste. Er det mulig å ta noe for lettere å få opp slimet?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. desember 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Hvis slimet er seigt kan det noen ganger hjelpe med tabletter som inneholder acetylcystein (Acetylcystein, Mucomyst eller Bronkyl brusetabletter). Men dette vil også kunne gi noe større mengder, men løsere slim. Ellers kan også inhalasjon av Ventoline og/eller Atrovent fra inhalator eller forstøverapparat prøves. På sykehuset kan de trolig også gi råd som kan hjelpe.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem 

Lunge, Rettigheter

Bytte av bolig på grunn av inneklima

Hei. Jeg bistår en bruker med flere helseplager som bor i en bolig hvor det er påvist betydelige utslipp av metangass. Hun er anbefalt av helsepersonell å flytte fra boligen. Hun vil kreve dekning av utgifter til erstatningsbolig av kommunen. Hun trenger trolig en spesialisterklæring som sier noe om sannsynligheten for sammenheng mellom hennes helseplager og metangass som dokumentasjon i saken. Jeg tenker at det kanskje kan være hensiktsmessig å gå til en spesialist med kompetanse innen gasspåvirkning - en yrkesmedisiner. Hva tror du? og vet du hvor en slik finnes?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. desember 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis hun bor en kommunal bolig og målinger viser at det kan gi helseskader å bo der, må kommunen finne en annen bolig til henne. Det samme må gjelde om målingene viser at metangassen er innenfor akseptable grenser, men at hun på grunn av sin helsesituasjon allikevel blir syk av den. Er boligen ikke kommunal, har de i utgangspunktet ikke noe større ansvar for å skaffe henne bolig enn andre som er vanskeligstilte i boligmarkedet.

Er det målt for høyt innhold av metangass i boligen, mener jeg det ikke skal være nødvendig med legeuttalelse om at det er uforsvarlig å bli boende.

Yrkesmedisinere finnes i hovedsak på sykehusenes yrkesmedisinske avdelinger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen