Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Ekstraslag og ubehag fra brystkassen.

Hei! Jeg er en mann på 22 år som har en del ekstraslag og doble slag, kan bli veldig kvalm og litt ør etter disse. Får av og til også en fremmedfølelse og at brystet fryser helt og så går hjertet veldig fort etterpå.

Har tatt EKG, blodprøver for brystsmerter, melkesyre, andre prøver, urinprøve, infeksjon og betennelsesprøve samt for blodpropp, blodsukker, det var ingenting feil. Tok ultralyd av hjertet og gikk med et apparat over 3 døgn i 2012/2013 da jeg slet med noen av de samme problemene. Hva kan dette være?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 23. februar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Vil anbefale at du får gjort en ny rytmeregistrering (boks) og noterer nøye klokkeslett for symptomer slik at dette kan samkjøres med funn ved rytmeregistreringen. på den måten kan vi bekrefte eller avkrefte sammenheng mellom symptomer og hjerterytmen din.Det er heldigvis vanlig at symptomer fra brystkassen har årsaker som ikke skyldes hjertet (muskulatur/bindevev/ledd/lungehinne/spiserør/magesekk), og dette er heldigvis oftest ufarlig. Problemene dine bør kartlegges godt, og jeg tenker at du ahr gode muligheter til å bli kvitt plagene.

Hjerte/kar

Ventetid på hjerterehabilitering

Hei, er det lang ventetid for rehab etter hjerteinfarkt?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 23. februar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Takk for spørsmålet. Ventetiden varierer litt mellom de ulike institusjonene, men noen steder i landet kan du komme til etter 2-3 uker, andre steder kan det være 3 mnd. ventetid. Mange av rehabiliteringsstedene ønsker at det har gått minst 4-6 uker etter infarktet. Du kan bli henvist rett fra sykehuset til en av institusjonene eller fra fastlegen din. Etter et infarkt vil vi absolutt anbefale et opphold for deg. Lykke til! 

Hjerte/kar

Lekkasje i mitralklaff, endring.

Jeg har fått påvist stor lekkasje ved mitralklaffen. Denne ble oppdaget på Diakonhjemmet. Før jul ble jeg henvist til Riksen for utredning til operasjon. Ved ekkokardiografi på Riksen ble det ikke funnet noen stor lekkasje, men liten til middels. Ved å se på bildene fra Diakonhjemmet, så de at det var en stor lekkasje. Mitt spørsmål er således: Kan en stor lekkasje helbrede seg selv og bli mindre? (Jeg er ikke blitt noe bedre med hensyn til pust oa., heller verre)

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 23. februar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Ja, en mitrallekkasje kan faktisk endre seg endel i forhold til bl.a. medisinbruk og væskebalanse.Det er et godt tegn at lekkasjen var mindre ved undersøkelsen på Riksen. Viktig at du har reglemesssig oppfølging fremover i forhold til symptomer, medisinbruk og kontroll med ultralyd av lekkasjen (helst på samme sted hver gang).

Allergener i såpe

Hei! Min datter har svært alvorlig melkeallergi, og har hatt anafylaktisk sjokk ved noen anledninger. Hun har også nøtteallergi, og belgfruktallergi, spesielt mot peanøtter. Hun er nå 5 år. Hun har også atopisk eksem, og jeg har behandlet henne med KP-bad i oppvektsten, men har ikke sett behovet i det siste. Nå bader hun i Lactacyd, som hun har gjort i flere år. Men nå synes jeg hun er rødmusset igjen, også leser jeg for første gang på Lactacyd-flasken: melkesyre, peanut-oil, lactose, lactis protein...! Inneholder såpen jeg har badet henne i, faktisk melk og peanøtter?? Hilsen svært bekymret mor som ikke vasker datteren mer - bare med olje inntil videre!

Les svaret

Vår ekspert, Rose Lyngra, Helsesøster svarer

Besvart 22. februar 2016
Rose Lyngra, Helsesøster

Hei

Melkesyre inneholder ikke melkeprotein og peanutoljen skal være renset for proteiner, dermed har du ikke badet din datter i melk og peanøtter.

Der kan være ulike årsaker til at eksem blusser opp og derfor kan det, av og til, være lurt å skifte hudpleieprodukter hvis man har benyttet disse over lang tid. Når nye produkter skal introduseres er det viktig å prøve seg fram, kjøpe uparfymerte og testede produkter.Test om disse tåles ved å smøre produktet på et lite område på underarmen, la det ligge litt på og se om det kommer noen form for reaksjon. Spør om råd på apoteket og ved usikkerhet kan kundeservice hos produsenten kontaktes.

Produsenten av Lactacyd er kontaktet og de informere om at alle allergener/proteiner er fjernet fra Lactacyd og at produktet er testet slik at det kan benyttes av personer som har hudlidelser. De vil gjerne at du tar kontakt hvis du fortsatt har spørsmål om produktet og innholdet.

Rettigheter

Krav om test for førerkort

Hei, Jeg har fått diagnose hjerneinfarkt, ingen lammelser i ledd men nedsatt tale (talen går sakte, oralapraksi). Utførte 30 tester ved ergoterapeut på A-hus, klarte 29, men den siste inneholdt et krav å kunne alfabetet, noe jeg ikke kunne og aldri har gjort. Kan jeg kreve å en test uten krav at alfabetet må kunnes på rams? Ser ikke hva det har med førerkort å gjøre. Er det sykehus i Oslo-området som kan utføre slike tester (som ikke har krav å kunne alfabetet på rams)?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 22. februar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Helsedirektoratet har laget en veileder som fylkesmannen skal bruke i sin vurdering av om helsekravene er oppfylt eller om det kan gis dispensasjon fra helsekravene.

Her er et utdrag:

Hjerneslag (hjerneblødning eller hjerneinfarkt) kan gi følgetilstander som tilsier at helsekravene ikke er oppfylt, bl.a. førlighet (se kap 25), synsfelt (homonyme utfall, se kap. 7) og kognitiv funksjon (se kap. 15). Spesielt medfører halvsidig uoppmerksomhet (neglekt) en uakseptabel trafikkrisiko. Neglekt kan være vanskelig å påvise og krever da grundig spesialistvurdering. Ved neglekt er forskriftens helsekrav ikke oppfylt, og det skal ikke gis dispensasjon. Ved kognitiv reduksjon kan nevropsykologisk vurdering være aktuelt. Ved komplekse tilstander kan spesialavdelinger/rehabiliteringsavdelinger foreta en helhetsvurdering av kjøreskikketheten. (I hvert regionale helseforetak er det minst en avdeling som har kompetanse på dette området.) I slike tilfelle bør det også foretas en grundig, praktisk kjørevurdering.

Du finne veilederen her (punkt 18.3.2)

Veileder

I retningslinger for behandling og rehabilitering av hjerneslag skriver Helsedirektoratet:

Det er særlig viktig å kartlegge kognitive funksjoner. Økt trettbarhet, nedsatt psykomotorisk tempo og mental effektivitet, generelt nedsatt intellektuell funksjon, apati og emosjonell avflating, distraherbarhet, anosognosi og reguleringsvansker, redusert innsikt og vurderingsevne, neglekt, språkvansker og apraksi, kan være følger etter hjerneslag, og kan påvirke kjøreevnen. Ved hemi-neglekt er forskriftenes krav ikke oppfylt. Det må sendes melding, og dispensasjon kan ikke påregnes.

Kjøreevne hos slagrammede som har hatt kognitive utfall bør undersøkes med validerte tester av kvalifiserte medlemmer i et tverrfaglig team: lege, ergoterapeut ev. supplert med undersøkelse hos nevropsykolog og/eller praktisk kjøreprøve.

Praktisk førerprøve kan utføres av spesielt kompetent kjørelærer i samarbeid med rehabiliteringsinstitusjon eller av trafikkstasjon. Praktisk kjøreprøve er sannsynligvis den beste ”test” når det gjelder å vurdere kjøreevne og kjøresikkerhet og bør benyttes i betydelig grad når det gjelder slagpasienter med følgetilstander etter slaget som kan påvirke kjøreevne. For høyere førerkortklasser (C1 og høyere) er helsekravene strengere, vurderingene må være mer omfattende og dispensasjonspraksis er langt mer forsiktig.

Veilederen og retningslinjene for behandling sier ikke noe konkret om den testen du har gjennomført. Men som det fremgår kan testing av språk være relevant. Men ikke nødvendigvis avgjørende for om førerkortkravene er oppfylt.

Jeg kjenner ikke godt nok til testen du tok og om andre sykehus bruker andre tester. Uansett mener jeg du har krav på å få en vurdering hos Fylkesmannen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Kolesterolverdier

Har nylig tatt blodprøver og måleverdiene viser totalkolesterol på 3,3 og LDL kolesterol 1,9. men jeg ikke fikk tak i HDL-verdier men de sa at det var bra. Jeg lurer på om totalkolelsterolet er for lavt og om LDL eller det "dårlige" kolesterolet er greit ? Jeg har også diabetes og behandles for det med medisin, metformin.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. februar 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Høyt kolesterol øker risikoen for hjertesykdom. Dette gjelder spesielt for pasienter med diabetes. Derfor er det viktig med god behandling. Verdiene dine ser svært fine ut, og du bør bare fortsette med behandlingen din. Totalkolesterolet er ikke for lavt, og det "dårlige" kolesterolet (LDL) ser svært fint ut.  

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Brev om PCI

Skal jeg på ny undersøkelse på sykehuset etter 1 år etter PCI-operasjon? Har ikke fått svar på dette av fastlegen min.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. februar 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er sykehuset og ikke fastlegen som skal sende brev om innkalling. Hvis du fortsatt ikke har hørt noe, så må du ringe sykehuset og snakke med pasientkoordinatoren på den avdelingen du skal på. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Pacemaker og smarttelefon

Jeg har pacemaker. Kan jeg bruke apptelefon?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. februar 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er trygt for pasienter med pacemaker å bruke smarttelefoner. Det er en teoretisk mulighet for at telefonene kan forstyrre pacemakeren dersom den plasseres tett på pacemakeren, men normal bruk er helt trygt. Du bør derfor ikke bevare telefonen i brystlommen i nærheten av pacemakeren, men forøvrig kan du bruke den med god samvittighet. 

Mvh

Wasim Zahid.

Hjerte/kar

Blodtrykksbehandling

Høyt systolisk trykk (180) , hvilepuls 100. Satt på metoprolol 50 mg. depot i 4 uker. Så fikk jeg beskjed om å kutte medisinen, ha 25 mg. i reserve hvis høy puls. Hva med blodtrykket? Målt det selv og det har økt etter medikamentslutt (158). Røyker ikke, går 1 mil pr.dag, spiser veldig sunt. Fastlegen har kun målt en gang, ingen 24 t reg. Og jeg kunne velge om jeg ville komme til kontroll?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. februar 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg mener at korrekt utredning og behandling av høyt blodtrykk er viktig. Vi vet at ubehandlet høyt blodtrykk øker faren for hjerteinfarkt, hjerneslag og nyresykdom. 

Hvis det først er sådd en mistanske om at du har høyt blodtrykk, må dette avklares skikkelig. Det bør måles ved flere anledninger, og en 24-timers registrering kan også være på sin plass. Blodprøver kan også være nødvendig. 

Jeg anbefaler deg å oppsøke legen din igjen og be om en bredere utredning av blodtrykket ditt. 

Mvh

Wasim Zahid