Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Rettigheter

Oksygen og flyreiser

Hei. Dette gjelder min kone og redusert lungekapasitet slik at hun har fått beskjed at flyturer over en time må hun ha med surstoff selv. Fått en noe merkelig oppskrift: først kjøpe flybillett og så søke NAV med henvisning fra sykehus osv. At det tar 2-3 måneder å behandle. Har også Psoriasis, temporalis arteritt og noe revmatisme .spørsmål: er det en annen fremgangsmåte for planlegging av feriereise i fly og medbragt surstoff?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Skal hun fly i Norge er det sykehuset som låner ut det surstoffapparatet hun trenger. Det må søkes gjennom spesialist på sykehus. Her finner dere mer informasjon: oksygen

Utgifter til oksygen under flyreise til utlandet dekkes gjennom folketrygden. Helfo er de som har ansvaret for dette. De fleste oksygenleverandører har inngått avtale med Helfo om direkteoppgjør. Det betyr at de utleverer utstyr til bruker og sender faktura til Helfo. Det mest praktiske er derfor å ta kontakt direkte med en leverandør. Her er en: Leverandør

Noen flyselskaper tillater ikke at passasjerer har med egen oksygen. I disse tilfellene utleverer flyselskapet oksygenapparat ombord. Dette må den enkelte betale selv og kreve utgiftene tilbake av Helfo.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Lunge, Rettigheter

Loss of license

Jeg mistet helse serfikat fra Nordsjøen pga phycose. Det er noe som heter lost of licens.en erstatning på 12 g.hva gjør jeg. Jeg har vært syk siden jeg var 16 år. Innom put. Jeg får ikke ung uføre. Jeg ønsker og få gjeldsordning.får beskjed av kommunen jeg tjener for lite.jeg ønsker og komme i arbeid.får ikke hjelp.hva gjør jeg. Er fortvila

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 09. desember 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Har du en loss of license forsikring og har mistet helseattelsten på grunn av sykdom, må du sende melding til det forsikringsselskapet din arbeidsgiver har tegnet forsikringen. I meldingen må du skrive at helseattesten er tapt på grunn av sykdom.

Gjeldsordning etter gjeldsordningsloven er det Namsmannen som hjelper til med. Her finner du mer informasjon: gjeldsordning

Når det gjelder arbeid, er det NAV som skal bistå deg. De skal vurdere hvilken bistand du trenger for å komme i arbeid.

Med vennlig hilsen Atle Larsen         

 

Hjerte/kar, Rettigheter

Yrkesskade

Hei, hjertet mitt stoppet etter en kraftig eksponering av kjemikalier i jobben min og en kraftig allergi som følge av dette. Yrkesskaden er godkjent av NAV. Vet LHL om advokater innen yrkesskade som arbeider hurtig og effektivt med hver sak, har nødvendig pågangsmot og som vinner frem i sakene sine. mvh et meget godt fornøyd medlem av LHL :-)

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. november 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

De fleste vil ikke ha behov for bistand av advokat i forbindelse med innsending av krav om yrkesskadeerstatning etter yrkesskadeforsikringsloven. Forsikringsselskapet vil  normalt legge til grunn de samme vurderingene som Nav. Godkjenner selskapet skaden som yrkesskade, kan det være hensiktsmessig å la seg bistå av advokat i forbindelse med erstatningsutmålingen. Dette er gjelder særlig når det er tale om erstatning for inntektstap.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Hjerte/kar, Rettigheter

Bilforsikring

Hei fikk et lettere slag mens jeg skulle parkere bilen. Det ente med at jeg skadet min bil og en annen. Hvordan er dette med hensyn til forsikring.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. november 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

hvis du ikke er å bebreide, for eksempel at det ikke var helsemessige forhold som tilsa at du ikke burde kjørt, vil sannsynligvis både kasko og ansvarsforsikringen dekke skadene. Men her må jeg ta det forbehold at jeg ikke kjenner vilkårene i din forsikring.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Rett til fysikalsk behandling etter hjerneslag

Har man krav på gratis fysikalsk behandling etter hjerneslag?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. november 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Fysikalsk behandling er gratis på sykehus og opptreningsinstitusjon. Fysikalsk behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd fra kommunen er først gratis når du når grensen for frikort tak 2. Grensen er 2025 kroner. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Førerkort og hjerneslag

Hei. Jeg har hatt 2 hjerneslag. Sist i lillehjernen mai 2018) Hva er minstetid jeg skal/bør være uten førerkort klasse B? Førerkortforskriften sier min. 6 mnd, men jeg har hørt at etter 2 slag BØR det gå 12 måneder. Hvor finner jeg den sistnevnte bestemmelsen?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. november 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette gir 6 mnd kjøreforbud:

Hjerneslag med a) remisjonstid lengre enn en uke b) tilfredsstillende syn, førlighet og kognitiv funksjon og c) risikofaktorer kartlagt og tilfredsstillende behandlet

Her finner du Helsedirektoratets veileder med regelverk:

veileder

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Salg av bolig pga sykdom

Jeg/ vi hadde planer om å ta i bruk mitt barndomshjem. Huset er bygget i 1876 og er blitt sanert for ca 2 millioner NOK gjennom flere år Det viser seg at min astma klart forverres på tross av tiltak Jeg ønsket å selge med begrunnelse : brukshindring Forhåndsuttalelse fra Skatt vest var negativ Har vært astmatiker fra år 1 med flere opphold på Glittre Sykdom med allergener veldokumentert Tapt kamp?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. november 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg antar du sikter til muligheten for å selge boligen uten å måtte betale skatt på gevinsten selv om du ikke oppfyller kravet til botid.

I skatteloven § 9-3 står: Når eieren på grunn av sitt arbeid eller av helsemessige eller lignende grunner er forhindret fra å bruke boligen, skal den tid slik brukshindring foreligger, regnes med som botid hvis eieren på ervervstidspunktet ikke kjente til eller burde ha kjent til brukshindringen

Når Skatt Vest gir negativ forhåndsuttalelse må de mene at vilkårene ikke er oppfylt. Da jeg ikke vet hva de begrunner sin avgjørelse på, er det vanskelig å vurdere dine muligheter til å vinne frem med en klage.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Min kone har demens, kan jeg da få fratrekk i skatt og inntekt ved å leie inn hjelp enkelte dager i måneden da jeg pga jobbreise ikke kan ha henne med til alle steder? Hun er i blant med på kontoret og det går greit. Andre dager kan jeg ha kontor hjemme og det er heller ikke problem . Kostnaden pr t blir kr 200 + arb avgift ol , så hva kan jeg kreve ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. november 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter en endring i reglene for fradrag for store sykdomsutgifter i 2012, er det kun de som fikk dette fradraget i 2010 og 2011 som fortsatt kan få fradrag for sykdomsutgifter.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Rett til uføretrygd?

Jeg har 56 år og diagnose -occlusion of the internal right carotid artery since origin -Stenosis of the internal left carotid artery HTA 3 degree ( 70%) -Dislipidemia -Generalized and unspecified atherosclerosis -2små hjerneslag venstre/høyre Jeg er behandlet: Xarelto, Plavix Nebilet Micardis,Crestor Jeg føler meg veldig sliten har hodepine og smerter i bena Jeg er arbedsledig og er i sykemelding i 5måned.Legen fortalte at carotidkirurgi ikke kan utføres.Har jeg rett til utføretryg?Takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. november 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ikke mulig for undertegnede å ta stilling til om du oppfyller vilkårene for å få uføretrygd. Du må først igjennom en grundig utredning hos Nav. De skal ta stilling til om din inntektsevne er varig nedsatt med minst 50 %. De må da vurdere om din inntektsevne på sikt kan bli bedre gjennom medisinsk behandling. De skal også vurdere om ulike arbeidsrettede tiltak kan bidra til at du fortsatt helt eller delvis kan stå i arbeid. Mitt råd er at du avtaler time med saksbehandler hos Nav for å komme i gang med de nøvendige vurderingene.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Dekning av tannbehandling

Grunnet munntørrhet ved bruk av oxycodon, har man rett på få dekket tannbehandling?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Da må du be din tannlege analysere en spyttprøve fra deg. Viser den at du er tilstrekkelig munntørr og du som følge av det har fått en markert økning i tannskader som følge av karies, vil du få dekket en del utgiftene til tannbehandling.

Med vennlig hilsen Atle Larsen