Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Rettigheter

Erstatning for sykdom pga. alfa-1-antitrypsinmangel?

Hei,

Jeg har Alfa A1 og kraftig Kols. Jeg er 46 år, har jobbet i tungindustri i 26 år og er eks-røyker. Nå uføretrygdet siden 2009.

Jeg har ett spørmål her. Er det noen med Alfa A1 som har søkt Staten for erstatning fordi prøver som påviser Alfa A1 ikke blir tatt ved fødselen eller tidlig barnealder Prøver på Alfa A1 blir ikke i Norge tatt før du allerede er alvorlig lungesyk.

Jeg fikk påvist Kols i 2004, og på et opphold på Glittre i 2006 ble det tatt en blodprøve som påviste Alfa A1 - Antitrypsinmangel hos meg. Jeg vet at i andre land er dette innført med prøver av nyfødte barn. Og i Norge har ikke helsepolitikerne forstått fordelene med tester av Alfa A1 i tidlig alder, som et stort forebyggende og kostnadsbesparende tiltak.

Håper dere kan svare meg på dette. På forhånd takk.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 28. mai 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Alfa-1-antitrypsinmangel er medfødt og arvelig. Det er i Norge ikke bestemmelser som sier at dette bør tas rutinemessig, og det tas derfor bare i bestemte situasjoner på klinisk grunnlag. Bakgrunnen er nok blant annet at det i dag ikke er anerkjent effektiv behandling for dette. Men tilstanden disponerer for utvikling av emfysem og kols. Faren for dette øker ytterligere ved røyking og eksponering for skadelige stoffer og støv som også disponerer for kols til vanlig.

Jeg kjenner ikke til at noen har prøvet en slik sak mot Staten. Om det vil føre frem er et juridisk spørsmål. På den annen side blir det en avveining fra Staten om den ønsker å innføre en slik rutine. En slik sak ville nok etterhvert ende opp i Prioriteringsutvalget for vurdering.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Rettigheter

Rett til dekning av tannlegeutgifter når man er klaffoperert?

Jeg er klaffeoperert og har fått en griseklaff. Er det slik at vi som har fått en biologisk klaff også har rett til fri tannbehandling?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 09. mai 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er dessverre ikke slik at de som har fått biologisk klaff har rett til stønad til tannbehandling gjennom folketrygden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Pensjon fra fylte 62 år

Ansatt i kommune, 50% ufør.
Flere kolleger har tatt ut opptjent pensjon (penger)fra fylte 62.
Hvordan stiller det seg?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. april 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I 2011 ble det innført en stor pensjonsreform. Den gjør det mulig for mange å ta ut tidlig pensjon (alderspensjon) i folketrygden fra fylte 62 år og samtidig fortsette i arbeid. Som kommunalt ansatt vil du også kunne ta ut AFP (Avtalefestet pensjon) fra fylte 62 år. Tar du ut 100 % AFP kan du maksimalt ha en arbeidsinntekt på 15 000 kroner pr år før pensjonen blir redusert.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Kan jeg først få uførepensjon og senere AFP?

Hei,
Vurderer å søke uførepensjon 50% pga. lungesykdom.
Jeg er 55 år, kan jeg da gå av med afp ved 62 år?
Evt ta ut pensjon?
Og opptjener man pensjon ved uføretrygd?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 23. april 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan ikke kombinere uførepensjon fra folketrygden med AFP. Skal du få AFP må du derfor si fra deg uførepensjonen. Er du omfattet av AFP ordningen i privat sektor, kan du ikke ta ut AFP om du har mottatt uførepensjon etter fylte 62 år.

Ja, du opptjener pensjon om du innvilges uførepensjon.

Med vennelig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Oppsigelse av husleiekontrakt

Hei jeg lurer på hvis man har astma og bor i en leilighet med svertesopp,hvilke rettigheter har man da? Jeg spør fordi jeg har leid en leilighet siden august i fjor og greier ikke lenger å jobbe full tid. utleier mener at det bare er tull,og truer med å kaste meg ut selv om jeg har sagt opp.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. april 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du har ingen spesielle rettigheter selv om du har astma og har soppskade i leiligheten. Skal utleier avslutte leiekontrakten med deg, må det ha grunnlag i utleieavtalen eller husleieloven. Hos Forbrukerrådet finner du informasjon om reglene. 

Med vennelig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Hjerteoperert i utlandet. Hvilke rettigheteri Norge?

Ble hjerteoperert etter hjertesvikt ved sykehus i Marbella, Spania. Innsatt Carbonfiber-klaff. Ingen problemer. Kom hjem i slutten av mars. NAV medlem. Hvilke rettigheter har man etter nødvendig operasjon i utlandet ved hjemkomst?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. april 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du har de samme rettigheter som om du hadde blitt operert i Norge. Det betyr at du kan ha rett til rehabilitering og annen nødvendig oppfølging av hjertesykdommen din. Er du yrkesaktiv kan du for eksempel ha rett til sykepenger.

Med vennelig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Kan hjertesyke få stønad til sykkel/el-sykkel?

Kan hjerte- og lungesyke få dekket kostnaden på vanlig sykkel/el-sykkel?
Påstand: Hadde el-sykkel vært mer rimlig, hadde kansje flere oppdaget økt livskvalitet uten å anstrenge seg. Gevinsten måtte vel blitt bedre helse og færre innleggelser.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 29. mars 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er dessverre ingen ordninger som gir stønad til vanlig sykkel eller el-sykkel for hjertesyke.

Hjerte/kar, Rettigheter

Kan hjertsykdom godkjennes som yrkessykdom?

Hei.
Jeg har kommet i den situasjonen at jeg har fått Ventrikkeltakykardi som spesialistene på Rikshospitalet ikke klarer å fikse med ablasjon.
De anbefaler meg nå å operere inn en hjertestarter. Så skal jeg spise medisiner og leve med det.

Hjerteproblemene mine oppstod med stor sansynlighet fordi jeg ble presset til å jobbe uansvarlig mye av min arbeidsgiver over flere år. På et tidspunkt da jeg var fullstendig utkjørt av arbeid, fikk jeg influensa. Dette førte til at jeg fikk en virusinfeksjon i hjertet. Som igjen førte til hjerteflimmer.
Nå da legene har fortalt meg hvordan fremtiden ser ut, klarer jeg ikke annet en å føle at dette både kunne og burde vert ungått av min arbeidsgiver. Jeg føler at arbeidsgiver har ødelagt livet mitt.
Jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere dette...

Jeg vil ta opp det jeg føler med arbeidsgiveren min. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det uten at de går i forsvarsposisjon og at det da blir enda verre å forholde seg til.

Har jeg noen fiansielle rettigheter angående sykdom påført av arbeidsgiver, hvis lege vil dokumentere at det er sansynlig at min sykdom ble påført ved urimelig arbeidspress?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. mars 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I noen tilfeller kan sykdom som skyldes yrkespåvirkning godkjennes som yrkesskade. Men hjertesykdom er ikke av de diagnosene som i dag kan godkjennes som yrkessykdom. Når det gjelder hjertesykdom vil det også være utfordrende å dokumentere tilstrekkelig klar årsakssammenheng mellom yrkespåvirkning og hjertesykdommen. Da hjertesykdommen ikke blir godkjent som yrkessykdom er det heller ingen særskilte økonomiske ordninger du er omfattet av.

Hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Søknad om yrkesskadeerstatning

Hvem kan hjelpe meg med å søke på yrkesskadeerstatning ved kols ? evnt hvor finner eg søknadskjema. Har prøvd fastlegen, men han hadde lite kjenskap til dette.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 12. mars 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er to yrkesskadeerstatningsordninger. Den ene ligger i folketrygden. Her er det Nav som har søknadsskjema. Den andre ordningen er arbeidsgivers lovpålage yrkesskadeforsikring. Her må du høre med arbeidsgiver hvilket forsikringsselskap du skal ta kontakt med. Er du ikke lenger i arbeid er det forsikringsselskapet til din siste arbeidsgiver som er ansvarlig.

Nav kan hjelpe til med å fylle ut søknaden som skal til dem. Ellers er det slik at mange av opplysningene blir samlet inn i forbindelse med saksbehandlingen. For eksempel vil Nav i mange tilfeller henvise til en yrkesmedisinsk utredning. Der vil yrkeshistorikk, yrkespåvirkning og andre mulige årsaker til din kols bli kartlagt.

Forsikringsselskapet vil ofte vente med å treffe en avgjørelse til saken er ferdigbehandlet i Nav eller Trygderetten. De vil som oftest legge til grunn de samme vurderingene som Nav/Trygderetten.

Hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Reisetid ved øyeblikkelig hjelp

Ved akutt behov av helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, er det bestemmelser i pasientrettighetsloven hvor pasientens transporttid (maks)er ivaretatt? Ved f. eks. hjerteinfarkt - ikke er mulig å nytte helikopter,transporttid 2,5 timer til nærmeste akuttsykehus? Ved endring av sykehusstrukturen kan reiseavstanden øke og dermed reisetiden enda lengere. Lunge og hjertepas. vil lide under dette. Gjelder alle aldergrupper.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 10. mars 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder ingen bestemmelser om hva som er akseptabel reisetid ved øyeblikkelig hjelp. Det er ikke fastsatt nasjonale normer for hva som skal være maksimal transporttid. Men det følger av forsvarlighetskravet i helselovgivningen at det i hvert enkelt tilfelle må vurderes hvilken tranportmåte som skal brukes. Er det høy hastegrad og lang reiseavstand, kan det være uforsvarlig å benytte ambulanse isteden for ambulansehelikopter.

Hilsen Atle Larsen