Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Delvis medhold i Trygderetten. Hva nå?

Jeg har hatt en ankesak mot NAV. Denne ble nå avgjort i Trygderetten.
Noe fikk jeg gjennomslag for, men er ikke fornøyd. Vanskelig å forstå alle formuleringene, en det virket som en videre anke var til Lagmannsretten. Kan dette stemme? Hvordan går jeg da frem?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. mars 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

En kjennelse i Trygderetten kan ankes videre til lagmannsretten. Da blir saken gjenstand for en alminnelig domstolbehandling. Det vil normalt også påløpe saksomkostninger om du taper saken.Du løper derfor en økonomisk risiko ved å anke saken til lagmannsretten. Vil du gå videre med saken, er neste skritt å ta kontakt med en advokat. Denne kan vurdere om det er grunnlag for anke videre og representere deg i ankesaken.

Hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Feil diagnose ved innvilgelse av uførepensjon

Hei!
Jeg har søkt 50% uførepensjon. I den forbindelse ble det utarbeidet en arbeidsevnevurdering av meg ut fra dokumenter/legeerklæringer NAV sitter med. Jeg var ikke til samtaler i det hele tatt.
Jeg var uenig i DELER av arbeidsevnevurderingen, og sendte på bakgrunn av dette klage på DELER av vurderingen med begrunnelse. Jeg fikk tilbakemelding muntlig fra min saksbehandler at de kunne ikke gjøre noe med vurderingen uten legeerklæring på at det jeg var uenig i, ikke er aktuell lengre (en diagnose). Jeg kontakter min fastlege som hjelper meg med dette. Jeg sender ny klage med legeerklæring som vedlegg. I mellomtiden får jeg innvilget 50% uførepensjon.
Status i dag: I kontakt med NAV får jeg beskjed om at de vil ikke gjøre noe med saken, annet enn at de nye dokumentene blir lagt ved arbeidsevnevurderingen. Jeg ber om at jeg får dette skriftlig, noe min saksbehandler vil prøve å ordne med de i forvaltningen som har med dette å gjøre.

Kan dette være riktig? Kan det være slik at når jeg klager på noe i et vedtak med dokumentasjon på at jeg har rett- så kan de fortsatt la den arbeidsevnevurderingen de har gjort på feil grunnlag bli liggende? Når de får en klage, skal ikke den behandles med tilbakemelding til meg på om de opprettholder vedtaket slik det står, eventuelt at de omgjør vedtak etter ny dokumentasjon i saken..?

Min saksbehandler mener at det har ingen praktisk betydning om ting endres i arbeidsevnevurderingen, jeg har kun 50% arbeidskapasitet - noe jeg er helt enig i. Men dette blir liggende i all evighet hos NAV og ville kunne hentes opp ved senere anledninger, da ønsker jeg at ting skal være rett.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 19. februar 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det må skilles mellom vurderinger og faktum som sådan. Vurderinger basert på et korrekt faktum kan man være uenig i. Vurderingene kan også være feil. Men erkjenner ikke Nav dette blir de stående. Har Nav derimot lagt feil faktum til grunn må de endre til riktig faktum. Etter min oppfatning må Nav kvittere ut din klage ved at de endrer i samsvar med hva du ber om eller at de mener det ikke er grunnlag for dette. Du må da få et skriftlig begrunnet vedtak.

I din sak har feilen som du skriver ingen betydning for om vilkårene for uførepensjon er oppfylt. Spørsmålet er da om feilen senere kan få negativ betydning for deg. Er det tale om en diagnose du ikke har, er det uheldig om den uriktig står i saksdokumentene hos Nav.

Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Hva betyr det for min alderspensjon om jeg får innvilget gradert uførepensjon?

Jeg er for tiden i 100 % stilling i det off. Min lege har på grunn av min lungelidelse anbefalt meg å redusere stillingsandelen til fordel for litt mer hvile og trening. Hun sier at det ikke vil være noe problem for meg å få innvilget uføretrygd. Jeg har vegret meg for dette, fordi jeg ønsker å definere meg selv og bli sett på av andre som frisk, tror det gjør noe med oss mentalt som er sunt for kroppen. Men nå nærmer jeg meg 60 år og jeg er nå usikker på om tiden begynner å nærme seg å tenke en nedtrapping i redusert stilling. Mitt spørsmål er da, vil jeg opparbeide pensjonspoeng av uføretrygd frem til 67 år? Jeg har nemlig ikke fullt opparbeidet tjenestemannspensjon før jeg blir 69 og lurer på hvor mye jeg taper økonomisk ved å ta en redusert uføre. Har ca 470 000 i inntekt nå. Hva om jeg går ned til 60% stilling?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. februar 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Går du ned til 60 % stillling vil du kun få uførepensjon fra tjenestepensjonen og ikke fra folketrygden (Nav). Årsaken er at etter reglene i folketrygden må inntektsevnenvære nedsatt med minst halvparten.

Innvilges du uførepensjon av din tjenestepensjonsordning, vil du få godskrevet medlemstid i ordningen frem til aldersgrensen for stillingen. For eksempel er ordinær aldergrense i staten 70 år og Statens Pensjonskasse godskriver derfor medlemstid frem til og med 69 år. Er ordninær aldersgrense for din stilling 70 år, vil du få beregnet uføre- og alderspensjon fra tjenestepensjonen basert på 30 års medlemsskap.

Når det gjelder opptjening av pensjon i folketrygden, vil den opptjenes av inntekten du har i 60 % stilling. Du vil dermed få en lavere opptjening av folketrygdpensjon de årene du kun mottar pensjon fra tjenestepensjonen. Men det har ikke nødvendigvis noen stor økonomisk betydning for deg. Din alderspensjon i folketrygden vil beregnes etter gjennomsnittet av dine 20 beste inntektsår. I tillegg er det slik at tjenestepensjonen din skal sikre deg minst 66 % av lønn på sluttidspunkt. En lavere pensjon fra folketrygden vil da kunne bety en høyere andel pensjon fra tjenestepensjonen.

Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Nabo som røyker

Har astma (80% lungekapasitet) og allergi. Naboen min røyker mye, og det siver ut i trappeoppgang og inn i andres leiligheter. Dette plager meg veldig( har snakket "pent" med henne uten at det hjelper på røykingen inne. Har jeg noen rettigheter mot dette?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. februar 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det finnes dessverre ingen lovregler du kan vise til i et tilfelle som dette. Så lenge vedkommende røyker i egen bolig er det lite å gjøre.

Atle Larsen

Rettigheter

Rett til ferie og ulønnet permisjon om vinteren

hei jeg er 45 år gammel mann Norsk statborger men opprinnelig fra India,siden 2000 jobber jeg som hjelpepleieren på sykehjem, i jan 2010 jeg ble behandlet med stent i hjerte og etter vel lykket behandling det tok cirka ett år for meg å komme tilbake på jobb årsaken var jeg var redd, deprimert. i jan 2011 jeg var i india for ferie der jeg ble rådet av kjente å delta i samtale kurs og yoga kamper og det har jeg gjort, der treff jeg mange jevn alder folk og samtaler terapy i eget språk hjulpet meg å få meg ut fra depresjon og angst, dette første kurs ga meg positivt result at jeg følte meg bedre og bedre på jobb og jobbet 100% frem til nå uten stor fravær på jobben, hvert år jeg gledet meg å ta 3-4 uker uker ferie pluss 2 uker uten lønn å delta i kurs i india for min egen helse og pyskisk bedring .for meg ferie i india er kun å gjentreffe familien og å delta i kurs slik jeg kan holde meg frisk og rask på jobben igjen da jeg er tilbake etter ferie, andre grunn å ta ferie i jan /feb måneder var at etter stent behandling fikk jeg råd fra riks hospital legen at jeg må ta ekstra hensyn når det er skikkelig kule grader i vinter pga kaldt luft trekker seg inn og gir problemene evt jeg må snakk med fast lege hvis jeg er arbeids aktiv for sykmeldning, istedenfor å være sykmeldt i ekstrem kule grader jeg valgte å ta ferie særlig i jan /feb slik først jeg unngår å ta sykmeldning andre ting at i forhold til Norge temperature, temp er mildere i india samtidig jeg deltar i kurs i india som har hjulpet meg etter behandling å få meg ut fra redsel og angst. uten problem jeg fikk lov å ta ferien i i vinter in 2012 , 2013 + 2 uker uten lønn fra jobben min men senere der var LMU møte på jobben at ingen har lov å ta mer enn to uker ferie i vinter og kun hvis noen trenger 4 uker ferie det kan ta i hoved ferie perioden i summer. jeg har skrevet brev til jobb sjefen der jeg sa at jeg respekterer vedtak og jeg er glad i jobben min og i siste 13 årene jeg har vært veldig sjelden borte fra jobb borsett fra år jeg ble syk, pga sykdom og egen helse jeg ber dere at jeg kan få lov å ta ferie 3 uker + 2 uker uten lønn fra slutten av jan til slutten av feb slik jeg gjentreffer min familien i india og deltar i samtale kurs for min egen helse slik jeg kan unngå å bruke symeldning da det er extrem kaldt her i Norge og samtidig med reisen til india jeg kan deltar i kurs å lade meg igjen men sjefen nekter at det er mange utlendinger arbeidtaker som vil gjerne ha lang ferie samme som deg i samme perioden så jeg kan ikke, det er helt greit jeg viser respekt til vedtak men som hjertekar sykdom person jeg valger ferie i vinter for min egen helse skal arbeidgiver må ta noe hensikt eller nei, er det noe lov som sier at arbeidgiver må ta hensikt å få mest mulig hjerte kar rammet arbeidstaker på jobb. avslag på søknaden min å ha ferie i vinter har begynt å på virke på helse min det er først gang jeg vil være borte fra kurs etter stent behandling , kursen som tok meg ut fra angst og depresjon og fikk meg tilbake på jobb , pga dette jeg er igjen redd og forvirret,jeg jobber i tidpress forhold i sykehjem sånn restriksjoner å ha ferie kun i bestemt tid kan påvirke min helse andre ting jeg alltid likte å jobbe i summer da mange min norsk kollager liker å ha ferie, jeg synes for meg det er greit at noen fast ansatt er på jobb med vikarer og som gir mer trygghet føleser hos insitute beboerene. jeg lurer på er noe råd jeg kan få fra dere eller det noe lov som hjelper meg at jeg kan ta 3 uker ferie + 2 uker uten lønn i vinter pga helse min og å delta i kurs i india som holder meg frisk og rask rest av de år på jobben.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. februar 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter ferieloven kan arbeidstaker kreve at 3 uker av ferien tas ut mellom 1. juni og 30 september. Utover dette er det i hovedsak arbeidsgiver som bestemmer tidspunkt for uttak av ferie. At det foreligger gode helsemessige grunner til å avvikle ferie på andre tidpunkter, endrer ikke på dette. Da blir det dessverre slik at vil din arbeidsgiver ikke gi deg ferie på det tidspunktet du ber om, har du ikke rett til dette allikevel.

Når det gjelder permisjon uten lønn, er det også opp til arbeidsgiver å vurdere dette.

Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Ikke syk nok?

Hei

Jeg er en mann på noen få dager over 60 som lurer på min rett til å bli hørt i systemet.
Skal ikke utdype sykdom her - bare nevne at jeg var gjennom en ganske tøff hjertesvikt etter en alvorlig infeksjon i brystet under/etter et utenlandsopphold. Ingen tette blodårer eller annen uhumskheter som trykkfeil eller fedme/sukkersyke. Noe urytme, men dette er ikke noe som blir lagt vekt på av legene. Hjertekapasiteten var under 20%, men har da heldigvis bedret seg noe over tid.
Bedringen har tatt noe tid og spørsmålet var/er hvorfor. Det har da blitt konstatert kols - som er under utredning (sluttet å røyke for 12-14 år siden)
Før sykdom til dels ekstrem fysisk aktivitet.
Tidligere skader: Brist i rygg, samt avrevne og opererte sener i begge skuldre.
Har også et humør som er "kanskje for positivt" da jeg ikke liker å være syk - så derfor "oppfører jeg meg ikke som syk"

Nå er vi ved kjernen til problemet "jeg ser ikke syk nok ut" for det offentlige og oppfører meg ikke slik heller. Jeg smiler og ler og har inget tungsinn.
De sier "du må jo bevise at du er syk"

Jeg har da aldeles ikke bedt om disse sykdommene - hvilke rettigheter har jeg - og hvordan skal jeg forholde meg til slikt.
Jeg tror det offentlige mener jeg "faker" så derfor har jeg besluttet å droppe medisinering (i samarbeid med noen aldeles motstridende leger).
Legene sier at dette går ikke bra. Men jeg vil ikke ha det på meg at jeg "faker" en eller flere alvorlige sykdommer. Kjenner at smilet begynner å bli noe stramt. Og jeg har mistet enhver tillit til lokale leger.

Trenger råd og veiledning

En fortvilet humørspreder.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 31. januar 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det skal selvfølgelig ikke være slik at man må se syk ut for å få de ytelsene og tjenestene man har behov for. For eksempel skal Nav vurdere de helseopplysningene som foreligger i saken og så ta stilling til om vilkårene for den aktuelle ytelsen eller tjenesten er oppfylt. I de fleste tilfeller er det nok også dette som gjøres. Å kutte ut medisinering for å fremstå som mer syk, vil jeg sterkt fraråde.

Du spør om hvilke  rettigheter du har. Det er vanskelig å besvare uten å kjenne til din situasjon mer inngående. Men generelt gjelder at rettigheter er knyttet til behov og behovene vil variere fra person til person.

Hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Plaget av røyk fra nabo

Har astma og allergi. Røyker ikke. Men naboen under meg gjør! Gammel bygård i Oslo. Jeg kjenner med en gang jeg kommer inn i mitt eget hus at jeg ikke kan være der. Røyken fra naboen gjør at respiirasjonen blir påvirket. Jeg klør i huden osv.. På jobb /ute har jeg det fint ( jobber på sykehus/ skole) Det er mitt hjem( jeg har bodd i gården 10 før hun og røyken flyttet inn... :-( .Har selv lett i lovverket, men finner ikke svaret jeg vil ha. Håper dere kan bidra.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 25. januar 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er dessverre lite hjelp å få i lovverket for deg. Det er ikke mulig å pålegge din nabo å ikke røyke i egen bolig. Det vil kanskje være mulig å iverksette noen fysiske tiltak som gjør at du ikke blir så utsatt for tobakksrøyk. Problemet er at eventuelle utgifter må du sannsynligvis dekke selv.

Rettigheter

Inntekt ved siden av uførepensjon

Hei
jeg fant veldig informative sider som du har skrevet
Jeg har sittet og regnet på min egen uføre og friinntekt og har kommet til at det må være en feil et sted...Håper du kan hjelpe meg til forståelse...
du hadde et regnestykke som jeg har brukt opp mot min egen utregning (som jeg setter opp nederst)

Du skrev:
Du har 100 % uførepensjon. Kan tjene 1 G. Inntekt før uførhet var 380 000 kroner. Du vil nå tjene 175 000 kroner. Når ny uføregrad fastsettes, trekkes da 1 G (85 245) fra de 175 000. Ny midlertidig uføregrad blir da fastsatt etter en inntekt på kr 89 755. Ny uføregrad blir om lag 73 %. Du kan da ha følgende pensjonsgivende inntekt (ny inntektsgrense) ved siden av 74 % pensjon: 175 000 + 85 245 + 10 % av G =268 769. De siste 10 % er et toleransebeløp. Det betyr at uførgraden ikke blir endret dersom overskridelsen av friinntekten på 1 G ikke overskrides med mer enn 10 %. Men husk at uførepensjon + pensjonsgivende inntekt aldri må overstige den inntekten du hadde før du ble ufør.

Det jeg lurer på er Navs utregning under og mitt oppsett på utregning...
Min årlige arbeidsinntekt som nav har brukt dersom jeg var frisk er kr 409.000,- (2011)
jeg har en 100% uføre og endret dette i 2011 til en årlig inntekt på kr kr 110.000,-
nav kom da fram til at min uføre % etter endringen er 92%
Er regnestykket slik?: 110000-79216 (1g på dette tidspunkt) =30784,- dette beløpet kr 30784 dividerer jeg med 409.798,- og får 7,8 = ca 8 % Tar de 8% og trekker fra 100% ufør= 92%. Er dette riktig??

Så kommer neste spørsmål: Nav har satt min inntektsgrense på kr 117.922,- (2011 med regulering og er i dag ca 129.000,-)dette forstår jeg ikke....tar jeg regnestykket som du gjorde skulle vel mitt fribeløp være 110.000,- + 79216 - + 10% 7921= 197137,-i 2011..med oppregulering hvert år? Eller er det noe jeg ikke har forstått??

På forhånd takk for hjelpen om du har tid til å svare meg...

Håper på svar. Mvh Kristin

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. januar 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Her er et oppdatert regnestykke:

Du har 100 prosent uførepensjon og kan tjene 1 G. Inntekten din før du ble ufør, var 450 000 kroner. Du vil nå tjene 220 000 kroner. Når ny uføregrad fastsettes, trekkes 1 G (85 245) fra de 220 000 kronene. Ny midlertidig uføregrad blir da fastsatt etter en inntekt på 134 755 kroner. Ny uføregrad blir 70 %. Du kan da ha følgende pensjonsgivende inntekt (ny inntektsgrense) ved siden 70 % pensjon: 134 755 + 85 245 + 10 prosent av G = 228 224 kroner. Det betyr at uføregraden (og pensjonen) reduseres med 30 %, mens du samtidig kan han en pensjonsgivende inntekt tilsvarende om lag 51 % av inntekten din før uførhet.

Disse reglene gjelder kun de som har uførepensjon med virkningstidspunkt for innvilgelse av uførepensjon i 01.12.03 eller tidligere.

Når det gjelder den inntektsgrensen Nav har satt i dag for deg, er det vanskelig for undertegnede å vurdere om den er korrekt. Dette vil blant annet bero på hvilket regler du er omfattet av. Jeg vil derfor råde deg til å ta dette opp med Nav.

Atle Larsen

Rettigheter

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Hei. Er dere oppdatert på om den nye regjeringen har fulgt opp løftet til FrP om at vi som har EXTRA store utgifter p.g.a.sykdom fortsatt skal få trekke fra hvis beløpet overstiger kr. 9.180,- for 2013. Spent på høre svaret fra dere.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 12. januar 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Regjeringen har bestemt at reglene som gjaldt i 2013 også skal gjelde i 2014. I 2015 skal det komme nye regler om særfradrag for store sykdomsutgifter.

For å få særfradrag i 2013 og 2014 må man også ha fått særfradrag i 2010 og 2011. Utgiftene må minst utgjøre 9180 kroner og særfradraget gis med 67 % av de godkjente utgiftene. Er for eksempel de godkjente utgiftene på 15 000 kroner blir utgiftene redusert slik: 15 000 x 67 % =10050. Dette er grunnlaget for beregning av særfradrag.

Atle Larsen

Rettigheter

Reimbursement of treatment expenses in Norway

Hello!
I have a congenital heart defect, but I never received assistance. Now I have other diseases. I have no money for treatment, and I don't know what I should do. What do I do if I need healing, when there is no money ? I'm 23 years old and I want to be healthy.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. januar 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Dear Sir/Ms,

In Norway, the hospital treatment is free.

But if you do not have permanent residence in Norway, nor have voluntary membership in the Norwegian National Insurance Scheme, Folketrygden, you are not entitled to the reimbursement of expenses for planned hospital treatment.

Expenses for drugs are also covered only if you are resident in Norway or have voluntary membership of insurance.

If you are acutely ill, please contact the emergency services by phone: 113. Everyone has the right to help if there is an acute emergency.

Please read more about Membership of the National Insurance Scheme here:

https://www.nav.no/en/home/rules-and-regulations/membership-of-the-national-insurance-scheme

Kind regards,
Atle Larsen, patient´s ombudsman