Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar, Fysisk aktivitet

Trening etter hjerneslag

Hvilket treningopplegg bør en som har hatt hjerneslag ha? Har sterkt nedsatt kraft i venstre ben og ingen kraft i venstre arm.

Les svaret

Vår ekspert, Margrethe Sellæg, fysioterapeut svarer

Besvart 08. juni 2015
Margrethe Sellæg, fysioterapeut

Hei. Og takk for spørsmålet.

Du skriver lite om din situasjon, ut over hvilke fysiske utfall du har fått etter hjerneslaget, så det blir vanskelig å gi noen konkrete råd i akkurat ditt tilfelle. Men på et generelt grunnlag kan jeg si litt om trening etter et hjerneslag. Det er påvist at prognosene etter et hjeneslag bedres jo fortere en kommer i gang med opptrening i etterkant, helst så fort situasjonen er avklart og stabil - og behandlende lege har gitt grønt lys for at en kan sett i gang. Opplegget kan variere noe, men ofte dreier det seg å øve på funksjoner som "gir mening" for eksempel å reise/ sette seg, spise, gange- alt som er viktig for å fungere i hverdagen.

Etter hvert som en kommer ut i rehabiliteringsforløpet er det ikke uvanlig å komme i gang med mer "tradisjonell" trening slik som styrketrening, utholdenhetstrening, koordinasjon, balanse osv. Dvs alt som kan være med på å bedre funksjonen og gi overskudd til å mestre dagliglivets krav.

Rehabiliteringen etter et hjerneslag dreier seg ikke bare om å trene opp tapte funksjoner rent fysisk, men også andre funksjoner som vi gjerne kaller kognitive. Med det mener vi funksjoner som språk, tale, hukommelse etc. Derfor bør rehabiliteringen helst være tverrfaglig, og  rehabiliteringsteamene består ofte av både fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og lege for å nevne noen faggrupper.

Hvis du ikke allerede er i kontakt med en fysioterapeut i forhold til treningsopplegg, , vil jeg anbefale deg å få en henvisning til en som kan gjøre en grundig undersøkelse av deg, og at dere sammen finner fram til et opplegg som bidrar til at du kan nå de målene dere setter sammen for treningen.

Lykke til med videre trening! Vennlig hilsen Margrethe

Hjerte/kar

Ung kvinne med tungpust, høy puls og effekt av metoprolol

Hei Er det noen hjertesykdommer/tilstander som ikke kan avsløres på Hvile- Ekg? Jeg er en ung jente I slutten av 20 årene .Mine utpregede symptomer er blandet annet tungpusthet særlig når jeg går og gjør lett tyngre og tyngre arbeid eller går i bakker,høy puls,bryststraminger,konstant kvalmenhet, av og til stramninger rundt anklene.Symtomene minsker ved bruk av metoprolol depo. Takker for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 07. juni 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Målet må være at du som ung kvinne skal få slippe å gå og kjenne på ubehag og engste deg for hjertet! I følge statistikken er sjansene for at du skal ha alvorlig hjertesykdom meget små, men vi må ta alle symptomer på alvor.

Hvile-EKG gir begrenset informasjon og er bare en av flere undersøkelser som kan være aktuelle ved mistanke om hjertesykdom. Jeg forstår at du har fått utskrevet hjertemedisinen metoprolol, og har mye plager av ulik karakter. Alt i alt vil jeg foreslå at du blir vurdert av en hjertelege (enten ved henvisning fra fastlege eller ved at du kontakter et privat tilbud hvor henvisning ikke er nødvendig), der vil du få gjort ultralyd av hjertet ditt, en test av hvordan hjertet oppfører seg under belastning (arbeids-EKG) og eventuelt langtidsregistrering av hjerterytmen din. Mest sannsynlig er alt normalt med hjertet og du kan rolig sammen med fastlegen din jobbe videre med å finne andre, mindre farlige forklaringer på symptomene dine og etterhvert bli frisk.

Hjerte/kar

Farer ved for lavt kolesterol

Hvilke farer medfører for lavt kolesterol?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 06. juni 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei!

De fleste retningslinjer for medisinsk behandling er klare på at kolesterolet ikke bør være for høyt, - dette er bygget på en rekke store forskningsstudier.

Noe forskning tyder imidlertid også på at svært lave kolesterolverdier kan settes i sammenheng med ulike sykdomstilstander som visse typer kreft, depresjon og angst. Det er også påvist tendens til lav fødselsvekt hos barnet hvis mor har svært lave kolesterolverdier. Ikke alle disse forskningsstudiene er like store/sikre, og man bør være oppmerksom på at en "tredje faktor" noen ganger kan forklare både det lave kolesterolet og sykdommen, f.eks har kan hende personer med "tredje faktoren" "svært lav kroppsvekt" både lavere kolesterol og høyere risiko for å få barn med lav fødselsvekt. Gode forskningsstudier kan til en viss grad ta høyde for slike "forstyrrende faktorer".

Dagens retningslinjer for kolesterolbehandling prøver å ta hensyn til mulige uheldige effekter ved for lavt kolesterol, og anbefaler ikke at kolesterolet skal senkes så lavt som mulig. I de pasientengruppene som har aller høyest risiko (f.eks gjennomgått hjerteinfarkt) anbefaler den europeiske hjerteorganisasjonen (ESC) at det dårlige kolesterolet (LDL) senkes til 1,8. Ved lite risiko kan LDL på 3,5 være en tilstrekkelig lav verdi.

 

Hjerte/kar

Tette årer etter hjerteoperasjon, kan ikke stentes

Er hjerteoperert i år 2000, skiftet 5 årer. Sjekket i år, er tett i en del årer. Det kan ikke settes stent. 2 årer er åpne ifølge lege. Jeg er 83 år gammel og er urolig, hvor lenge kan disse årene holde?.

Lever normalt, er noe tungpustet, tar hjertemedisiner + nitroglyserin.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 06. juni 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Takk for spørsmålet, jeg forstår din uro. I de fleste tilfeller holder slike årer seg åpne i årevis. Optimal bruk av hjertemedisiner og ikke minst en aktiv og sunn livsstil vil bidra til å forsinke åreforkalkningsprosessen. Noen hjertemedisiner bidrar effektivt til å beskytte innsiden av blodårene mot nye forkalkninger og blodpropper (statiner og blodplatehemmere), andre reduserer hjertets surstoffbehov slik at en trang åre får mindre å si for hjertets funksjon (betablokkere), atter andre utvider eksisterende blodårer og tilfører på den måten hjertet mer blod (som nitroglycerin).  I ditt tilfelle er det viktig å gå til regelmessige legekontroller, gjerne hos hjertespesialist, for å "skreddersy" medisinene og passe på blodtrykk, blodsukker og kolesterol. Hvis du fortsetter å leve normalt/sunt og sørger for god medisinsk oppfølging så har du de beste muligheter til å leve godt i mange år med dine to åpne årer i hjertet. 

EDTA behandling av åreforkalkning, ikke godkjent i Norge

Finnes det EDTA-behandling for hjerte/kar-sykdommer i Norge?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 06. juni 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Takk for spørsmålet.  Teorier knyttet til mulige effekter av EDTA på plakk/åreforkalkning går helt tilbake til 50-tallets USA, men fortsatt mangler vi store, gode studier/forskning som viser at produktet faktisk virker. Derfor har produktet ikke blitt godkjent for denne behandlingen hverken i USA eller i Norge, og jeg ville ha vært skeptisk til å bruke dette. Det foreligger intet godkjent behandlingstilbud her i landet.

EDTA står for ”etylendiamin tetraeddiksyre” og brukes i behandling av forgiftning av tungmetaller (kvikksølv, bly, kadmium) ved at EDTA binder seg til tungmetallene.  
På bakgrunn av denne behandlingen er det utviklet en teori som går ut på at EDTA også kan fjerne kalsium fra åreveggene, slik at årene blir smidigere. Denne behandlingen foregår hovedsaklig intravenøst (injeksjoner) men EDTA i tablettform har også blitt tilgjengelig.

Produktet er tilgjengelig i utlandet, men siden man ikke har klart å vise at EDTA virker, må vi fraråde å bruke denne behandlingen i stedet for annen behandling, - da kan man risikere å forverre sin helsesituasjon. 


 

Hjerte/kar

Fortsette med kolesterolmedisin når årene er åpne?

Kan jeg slutte med kolesterolmedisin når jeg har vært på ultralyd og fikk der vite at alle årer var åpne og fine? Har ikke høgt blodtrykk, er ikke overvektig , men har arvelige gener for hjertesykdom.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 05. juni 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei!

Det kommer stadig ny forskning, informasjon og synspunkter rundt grensene for hvem som bør ha kolesterolmedisin eller ikke. Det finnes europeiske og andre retningslinjer som oppdateres regelmessig, men den enkelte leges skjønn i samtale med pasienten har betydning for valget. For å kunne gi et konkret råd i ditt tilfelle hadde det vært nyttig å vite hvor høyt kolesterolet ditt (og særlig det såkalte "dårlige kolesterolet" - LDL) var før du begynte med medisin. Du nevner arv som en risikofaktor, - her har det betydning om sykdommen hos familiemedlemmer oppstod i yngre aldersgrupper og om det var nære familiemedlemmer. Du nevner ikke om du røyker eller har røykt?

Dersom kolesterolet ditt ikke er spesielt høyt bør det være gode muligheter for at du kan avslutte kolesterolbehandlingen, særlig dersom du fortsetter å leve sunt.

 

 

 

Hjerte/kar

12 åring med høyt kolesterol

12-åring med høyt kolesterol Vår sønn på 12 år har fått målt kolesterolet til 6.2. Pappaen hans har også høyt kolesterol, så dette er nok arvet derfra. Gutten er sunn, slank og frisk og vi spiser rimelig sunt. Legen mener vi ikke behøver å forholde oss til dette før han er voksen. Hva mener dere?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 05. juni 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Det høres ut som om dere er bevisst på en sunn og god livsstil. Dersom det ikke foreligger spesiell overhyppighet av hjerte-kar sykdom i slekten synes jeg ikke at dere skal bekymre dere for et kolesterol på 6,2 hos en 12-åring.

Dersom dere har overhyppighet av hjerte-kar-sykdom hos relativt unge familiemedlemmer kan kolesterolnivået hos barn ha betydning for planlegging av videre medisinsk oppfølging og eventuelt behandling. I en slik situasjon bør man også vurdere å gjøre en gentest av et voksent familiemedlem med sykdom og evt. barnet. Arveligheten av såkalt "familiær hyperkolesterolemi" er dominant, det vil si at barnet har 50% sjanse for å arve den høye risikoen fra mor eller far.  Den medisinske behandlingen for denne tilstanden er nå meget god, slik at når risikoen oppdages i tide og rett behandling blir gitt er prognosen utmerket.

Det er viktig å presisere at grensene for når moderat forhøyet kolesterol skal behandles er avhengig av andre risikofaktorer (arv, sukkersyke, høyt blodtrykk, røyking, etc). Dersom man kun har et moderat forhøyet kolesterol som eneste risikofaktor og ellers lever sunt er risikoen meget liten for hjerte-kar sykdom.

 

 

Hjerte/kar

Dement av statiner?

Er det tilfelle at man blir dement av medisinene Atorvastatin eller Simvastatin?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 04. juni 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! De fleste får utskrevet atorvastatin eller simvastatin av en god grunn, - for å beskytte blodårene og senke kolesterolet og dermed redusere risikoen for hjerte/kar sykdom. Disse medisinene kan dessverre også ha bivirkninger, og noen typer bivirkninger er mer vanlige enn andre.

Øket glemsomhet er en sjelden, men registrert mulig bivirkning på begge disse medikamentene,-  kanskje noe mer ved simvastatin enn ved lipitor. Det foreligge en rekke rapporter om enkeltpersoner som har opplevd øket glemsomhet, men samtidig er det flere store forskningsstudier som ikke har funnet noen økning i demens ved bruk av statiner.

Alt i alt bør disse medisinene brukes i tråd med gjeldene retningslinjer som forebygging mot hjerte/kar sykdom, men ved øket glemsomhet eller andre mulige bivirkninger bør man kontakte lege for å vurdere skifte til annen type kolesterolenkende medisin.

Hjerte/kar

Mulige bivirkninger av pradaxa og lipitor etter hjerneslag.

Hei - Jeg ble rammet av hjerneslag august 2014. Ble 100% lam og mistet evnen til å tale skikkelig. Klarte å gjøre meg forståelig ved bruk av enkeltord (substantiver og verb), men maktet ikke å konstruere setninger.

Kom raskt til behandling, vellykket - går på Pradaxa (2x150 mg) samt Lipitor. Hadde endel småblødninger, synsforstyrrelser og ubehag i begynnelsen, men det har normalisert seg.

Men jeg har fått et slik utrolig høyt søvnbehov - kan sove opptil 10-11 timer i døgnet, mot 5-7 timer forut for hjerneslaget. - Jeg ønsker å komme i en normalisert situasjon, med 7-8 timers søvn.

- Skyldes søvnbehovet bivirkninger på medisinen, eller er det en kroppslig reaksjon etter hjerneslaget?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 04. juni 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Flott at du har kommet deg såpass igjen etter hjerneslaget.

Som du er inn på, er det sannsynlig at noe ekstra trøtthet skyldes "reparasjonsprosessen" og den store omstillingen kropp og sjel har vært igjennom siden august. Slik sett er det er godt håp om at dette vil bedre seg etterhvert.

Det kan heller ikke utelukkes at medisinene spiller en rolle. Trøtthet er en ikke helt uvanlig bivirkning av lipitor, og jeg vil anbefale at du tar blodprøver hos fastlegen din relatert til denne medisinen (leverprøver, kolesterol og CK). Dersom det er mistanke om bivirkninger bør man vurdere å skifte til en av flere andre mulige medisiner med lignende effekt. Pradaxa har også trøtthet registrert som en sjelden bivirkning, og man må dette i "bakhodet" når man har sjekket ut lipitor. Det finnes også andre mulige årsaker til trøtthet som må vurderes når du skal ta blodprøver (f.eks lav blodprosent, stoffskiftet, vitaminmangel etc).

Fortsatt god bedring!

Hjerte/kar

Forsnevring på halspulsårene

Fikk hjerteinfarkt for snart 10 år siden. Fikk blokket flere kransårer. Var til doppler undersøkelse av halsarterie 25.03.15 der det ble påvist "proksimale segmenter ACI på begge sider, morfologisk stenose opptil 40% uten hemodynamisk betydning". Hvilken betydning har dette for meg? Finnes noen behandling som kan avhjelpe problemet?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 04. juni 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei!

Svaret du fikk på undersøkelsen av halsarteriene er formulert på "typisk doktorspråk". 

Jeg skal prøve å forklare: Proksimale segmenter av ACI betyr et område nederst på en blodåre som heter "arteria carotis interna". Denne blodåren begynner i øvre del av halsen som en av to greiner etter at den store halspulsåren deler seg i to deler. Delingsområdet er særlig utsatt for avleiringer eller "plaques" på grunn av ekstra turbulens i blodstrømmen. 40% stenose betyr at 40% av hulrommet i blodåren er tett på grunn av slike "plaques". Dette kan høres skremmende ut, men fakta er at man som hovedregel må ha minst 60% stenose på begge sider før det går ut over blodstrømmen til hodet. Når dette er sagt er det dessverre slik at også små "plaques" kan øke risikoen litt for  "drypp" eller hjerneslag. Denne risikoen kan reduseres betydelig ved at man ta medisiner som "beskytter overflaten" på innsiden av blodåren, og/eller medisiner som motvirker at det danner seg blodpropp på overflaten av et "plaque". Siden du har hatt hjerteinfarkt bruker du ganske sikkert allerede albyl-E, som motvirker blodpropp og et såkalt statin (f.eks simvastatin, atorvastatin el.) som "beskytter overflaten" på innsiden av årene og samtidig senker kolesterolet. Det er viktig at du har god oppfølging hos legen din i forhold til blodtrykk, blodsukker og kolesterol (det dårlige kolesterolet, LDL, bør være <1,8). Dersom du også kan holde bevissthet på fornuftig livsstil og trim, er det godt håp om at forandringene i halspulsårene holder seg stabile i årevis uten å ha noen negativ påvirkning på din helse. Dessverre er det ingen etablert medisinsk behandling som på overbevisende måte får forandringene til å¨forsvinne. Operasjon vil heldigvis ikke være aktuelt i ditt tilfelle.