Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Har man krav på erstatning når man har hatt tuberkulose som barn?

Hei,
Har fått spørsmål fra pasient som har hatt tuberkulose i barndommen og har hatt lange opphold på flere institusjoner for behandling. Han lurte på om det var mulighet for å få noe erstatning som følge av at han har hatt barnetuberkulose og har i etterkant hatt nedsatt funksjon. Så vidt jeg forsto har han ikke bare vært gjennom medisinsk behandling, men også operasjoner.
Jeg har forsøkt å se på ulike sider på nettet om jeg kan finne noen erstatningsmulighet, men har ikke klart å komme til noe svar. Lurer derfor på om du vet om noe.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 12. november 2013
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Eneste aktuelle erstatningsordning er rettferdsvederlag (tidligere billighetserstatning). Min erfaring er at det skal mye til for å utløse slik erstatning.

Her er informasjon om ordningen: http://www.justissekretariatene.no/nn/Innhold/Rettferdsvederlag/

Rettigheter

Særfradrag for ekstra høye sykdomsutgifter

Hei,
Jeg leser at særfradrag for ekstra høye sykdomsutgifter skal fases ut. Er det slik at 2012 er det siste året med denne ordningen? Har forsøkt å google det, men finner ikke noe konkret. Har du en link til saken?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 12. november 2013
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette gjelder:

"Utfasingen av særfradraget gjøres ved at det fra skatteåret 2012 ikke kan trekkes fra utgifter til tannbehandling, transport eller boligtilpasning. For utgifter som det frem til 2015 fortsatt kan gis særfradrag for, reduseres verdien av fradraget ved at:

Det i 2013 gis fradrag for 67 % av fradragsberettiget beløp og i 2014 med 33 %.

Eksempel: 10.000 i godkjent utgift. 67 % av 10.000= 6700 x 28 % (skatteeffekt)= 1876 i fradrag. Uten reduksjonen vil fradraget bli 2800."

Rettigheter

Forsikringsselskapet mener hjertesvikten min skyldes et tidligere infarkt

Hei,
Jeg hadde hjerteinfarkt i 2008. Fikk behandling, og etter noen måneder fortalte legen meg at jeg var helt frisk. Litt senere begynte jeg i ny jobb og ble meldt inn i en pensjons- og forsikringsordning. I 2010 får jeg et nytt hjerteinfarkt og litt senere utvikler jeg hjertesvikt. Det er avklart at jeg bare klarer å jobbe 50 %. Er innvilget halv uførepensjon av Nav. Forsikringsselskapet vil imidlertid ikke utbetale pensjon eller andre ytelser. De viser til blir man ufør før man har vært medlem av pensjons- og forsikringsordningen i 2 år og årsaken er en tilstand som forelå før innmeldingen, har man ikke krav på noe. Jeg mener at hjertesvikten ikke har noen sammenheng med hjerteinfarktet i 2008. Og er ikke hjertesvikt noe annet enn hjerteinfarkt?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 12. november 2013
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Har hjertesvikten sammenheng med hjertesykdom som forelå på innmeldingstidspunktet i forsikringsordningen, har nok dessverre forsikringsselskapet rett. Du må altså sannsynliggjøre at hjertesvikten ikke har noen sammenheng med tidligere hjertesykdom og mest sannsynlig har kommet helt uavhengig av det.

Rettigheter

Har jeg rett til ablasjonsbehandling i utlandet?

Heisann!
Jeg står på venteliste for å få utført kateterablasjon på Rikshospitalet innen 8 måneder. Leste imidlertid et sted at om det er over 6 måneders ventetid så hadde man krav på å få dette dekket på en dansk klinikk, som jeg ikke husker navnet på. Er dette noe dere har kjennskap til?

På forhånd takk for hjelpen!

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 10. november 2013
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Helseministeren har uttalt at ingen skal vente mer enn 6 måneder på å få ablasjonsbehandlng. Tar det mer enn 6 måneder kan du henvende deg til Helfo, som er de som skal skaffe deg et behandlingstilbud et annet sted i Norge eller utlandet. Jeg må dog ta et lite forbehold da det ikke er 100 prosent avklart om ablasjonsbehandling gir en juridisk rett til behandling innen 6 måneder.

Et alternativ er å kontakte Feiringklinikken. De har nå fått en ny avtale med det offentlige om å tilby ablasjonsbehandling. De legger til grunn at fritt sykehusvalg vil gjelde. Det kan derfor være at de kan tilby behandling med kortere ventetid enn 6 måneder.