Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Lav hvilepuls

Gutt på 26 her som er litt bekymret for hvilepulsen min. Har ned mot 40 når jeg våkner om morgenen og helt nedi 36 i søvn. Har tatt et EKG på legekontoret ifb oppstart av cipralex igjen, denne viste normal. Han sier bare at folk er forskjellig, og at noen kan ha en så naturlig lav puls. Men jeg har jo elendig kondisjon? Jeg prøver å få han til å ta en 24-timers ekg, men han ønsker ikke dette, fordi han mener jeg er frisk. Blodtrykket ble målt for ca 4 mnd siden og var bra. 120/80.

Jeg føler meg litt rådvill her, hva mener du jeg skal gjøre? Er ikke den pulsen mistenkelig lav? Får ikke noen problemer under trening f.eks, og kommer fint opp i 150 i puls. Burde jo stole på legen, men får meg ikke helt til å gjøre det, da ingen av de jeg kjenner har så lav puls. Målte 40 i hvilepuls også for 2 år siden, så den har nok vært sånn en stund. Var på legekontoret og tok blodprøve på stoffskifte, denne er helt fin. Er selvfølgelig redd for hjertesykdom.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 13. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det viktigste du forteller er at du ikke opplever problemer med denne lave hvilepulsen, for eksempel svimmelhet eller besvimelser. Det inntrer også en økning i pulsfrekvensen, for eksempel ved anstrengelser. EKG er tatt og funnet normalt, og jeg forutsetter at man da også har vurdert QT-tiden i forbindelse med oppstart av Cipralex. Det er også lurt å spørre etter i egen familie om noen har hatt  hjerterytmeforstyrrelser.

Vanligvis oppfattes tilstander med høy hvilepuls som en risiko over tid. Lav pulsfrekvens i hvile er vanligvis oppfattet som en god prognostisk faktor. Hvis man ikke finner noe som tilsier hjertesykdom og du ikke opplever plager i relasjon til hjertet, høres det ut til at du kan stole på legen din.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Allergikompetanse på Glittreklinikken

Hei. Jeg lurer på om lungelegene på Glittreklinikken har høy kompetanse på allergi og allergivaksinasjon?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 13. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Ved Glittreklinikken jobber det lungeleger som har god kompetanse også på allergi. Det gjøres også en rekke tester for å avklare type allergi. I praksis er det dessverre ikke så enkelt å følge opp pasienter etterpå med allergivaksinasjoner fordi kapasiteten på poliklinikken er noe begrenset. Håpet er å få utvidet denne kapasiteten i det nye sykehuset som skal bygges.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Hva er årsakene til kolsforverringer?

Vil KOLS eksaserbasjon alltid skje grunnet en infeksjon?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 13. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Forverringer ved kols kan forårsakes av flere ting. Det hyppigste er luftveisinfeksjoner, ofte i form av en forkjølelse/virusinfeksjon som noen ganger utvikler seg videre til en bronkitt eller lungebetennelse. Da blir det ikke sjelden sykehusinnleggelser. Ellers forverres kols i forbindelse med kulde, ved opphold i forurenset luft og eksponering for irritanter i luften. I tillegg er det mange ganger man ikke kan finne noen sikker årsak.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Tuberkulosebehandling

Hei,
Jeg fikk vite at jeg har tuberkulose i blodet. Hva slags medisin kan man få?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 13. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

I Norge er det laget gode systemer for behandling og oppfølging av personer som har fått smitte med tuberkulose. Hvis du har fått en positiv test på tuberkulosesmitte vil det viktigste være å finne ut hvilke medisiner som bakterien er følsomme for. Dette skjer nok automatisk hvis det først er påvist smitte. Man vil også undersøke nøye for å se hvor i kroppen infeksjonen sitter. Ellers er det vanligvis ganske faste medisinkombinasjoner for tuberkulosebehandling. En slik behandling vil bli fulgt nøye for å sikre en best mulig effekt. Det er også viktig for å unngå at bakteriene utvikler resistens slik at de ikke kan bekjempes med medisiner. I vårt land er det meget gode resultater av behandlingen hvis man følger opplegget nøye.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge, Allergi

Allergi i lungene

Hei. Jeg har en datter på 23 år som I alle år har vært sterkt allergisk mot bl.a katt, pollen, hest. Vi hadde katt da hun var lita, før vi fikk vite at hun var allergisk og hun har hatt katt de siste 3-4 årene, etter hun flytta for seg selv. Hun har de siste 10-12 årene vært sterkt plaget av gjentatte halsbetennelser og hoste og tett nese. Hun fjernet mandlene i en alder av 18 år, men det hjalp svært lite. I dag har hun vært hos lege og fått beskjed om at allergien muligens kan ha satt seg I lungene hennes. Så da lurer jeg på hva det vil si og hva det kan innebære for helsen hennes I fremtiden?

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 12. mai 2015
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Din datter har reagert allergisk på katt og pollen. Symptomer på allergi kan være tett nese, rennende øyne og nese mm. Senere kan symptomene endre seg og "sette seg i lungene" noe som kan betyr at hun har utviklet astma. Noen har astma som ferverres av allergi, eks i pollensesongen, men er symptomfrie ellers i året. Det kan være andre allergener enn katt og pollen som nå er årsak til plagene, andre pelsdyr, ulike pollen, husstøvmidd ellermuggsopp. Astma kan også forverres eller utløses av luftveisinfeksjoner. Hun bør følges opp av lege som vurdere om hun vil ha behov for å begynne med astmamedisin. Lykke til

Lunge

Blodig oppspytt, er det farlig?

Er det farlig med blod i oppspyttet ?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er mange årsaker til blodig oppspytt. Noen ganger er det uskyldige ting, men andre ganger kan det være uttrykk for en alvorligere tilstand. Men det er uansett viktig å finne ut av det, helst så snart som mulig. Undersøkelser for å finne ut av dette skal bli utført med kort ventetid. Hvis dette er noe som har vart over flere dager er det grunn til å kontakte legen for å få en rask vurdering av hva som bør gjøres videre.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Fysisk aktivitet

Hvordan kan man komme i form med dårlig pust?

Hei,
Jeg har kols og 35% lungekapasitet, og jeg fikk den diagnosen i 2014. Jeg har ikke så mye krefter til å gjøre noe som helst og får ikke lov til å jobbe. Hva er det beste som jeg kan gjøre får å bli bedre form? Jeg har sluttet å røyke men kommer ikke i form. Når jeg går ut med hunden svetter jeg som en gris. Er det normalt? Hilsen Inge

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Du har nok en grad av kols som kan begrense deg ganske mye fysisk. Men trening kan  alltid hjelpe noe, og trolig ville et rehabiliteringsopplegg vært det beste for deg for å lære å takle tilstanden best mulig. Jeg regner med at du har fått utredning hos lungespesialist eller lege med spesialkunnskap om kols. Hvis du må vente lenge før du kan delta på et rehabiliteringsopplegg, ville jeg anbefale deg å søke fysioterapeut med erfaring fra trening med lungsyke slik at du kan starte en tilpasset treningen så tidlig som mulig. Ellers er daglig aktivitet svært viktig, for eksempel på tur med hunden.

Det viktigste er likevel det du allerede har gjort, nemlig å stumpe røyken. Gratulerer!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

 

 

Lunge, Allergi

Viktigheten av å ha egenbehandlingsskjema ved astma

Hei. Jeg har pollenastma og har fått kenacort hos legen. Er også forkjøla for tiden. Går fast på symbicort. Legen gav meg i tillegg resept på pulmicort til forstøverapparat. Skal jeg virkelig ta både symbicort og pulmicort morgen og kveld, blir ikke det mye pulmicort?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 11. mai 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Det er veldig viktig at du avklarer med legen som skrev ut legemidlene til deg om hva du skal bruke og i hvilke doser. Be om å få et egenbehandlingsskjema med oversikt over alle faste daglige medisiner og hva du skal ta ved forverring. Skjemaet skal være så detaljert at det ikke er tvil om hvilke doser som skal gis i tillegg til hva du skal gjøre om behandlingen ikke virker. 

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe Amdal

 

 

 

Lekkasje på hjerteklaff

Lekkasje i venstre hjerteklaff. Jeg er kvinne, 67 år. Litt bakgrunnstoff: Hadde i en periode veldig ofte urolig hjerte. I den perioden ble det tatt EKG med belastning. Hadde også slik registrator som man har på i flere dager uten at noe unormalt ble oppdaget. Senere ble det tatt ultralydundersøkelse og den avdekket at jeg har en liten lekkasje i venstre hjerteklaff. Lekkasjen skal ikke behandles, men jeg skal kontrolleres med 3 års mellomrom. Jeg behandles ikke med noen hjerterelaterte medisiner. Blodtrykket mitt har alltid vært helt fint. Jeg fant selv ut at jeg reagerte på mat/drikke som inneholdt raske karbohydrater. Da jeg eliminerte dette fra kosten har jeg ikke hatt dette plagsomme, urolige hjertet. Det jeg lurer på, som jeg ikke kom på å spørre om da jeg var på sykehuset: Hva betyr egentlig det å ha lekkasje? Hvis dette kan forverres, hva blir det forverret av og hvordan merker jeg det? På forhånd: Takk!

Les svaret

LHL svarer

Besvart 10. mai 2015
LHL

Hei

Hjertet er egentlig to pumper som er koblet sammen. Høyre del av hjertet pumper blod til lungene. Dette blodet kommer tilbake til venstre side av hjertet, som pumper blodet ut i kroppen. Dette kalles for sirkulasjon av blod. Inni hjertet finnes det totalt fire klaffer. To på høyre side, og to på venstre side. Disse klaffene fungerer som ventiler og sikrer at blodet flyter i riktig retning. Som du vet så er hjertet organisk vev som kan slites med årene. Derfor er det helt normalt at klaffer kan lekke litt når du blir eldre. Med lekkasje menes da at ventilen ikke er helt tett. Litt av blodet lekker tilbake. Det er ganske vanlig å ha slike lekkasjer, og så lenge de er små eller middels store, er de ikke farlige. Hvis de blir store, kan man får hjerteproblemer og gjerne i form av tungpust. Da kan det være aktuelt med operasjon. For å forhindre at lekkasjene blir større, trenger du ikke gjøre annet enn å leve normalt og sunt. Det er viktig at blodtrykket er normalt, og dette sikrer du med mosjon og sunn mat. Medisiner kan være aktuelle for enkelte. 

Mvh

Wasim Zahid

Trange årer

Hva menes med semitette årer?

Les svaret

LHL svarer

Besvart 10. mai 2015
LHL

Hei

Forstavelsen "semi-" betyr halv. Akkurat som i semifinale, som jo er en 1/2-finale. Med semitette årer menes nok at årene er trange, men ikke tette. 

Jeg synes "semitett" er et dårlig uttrykk, og vi leger må bli flinkere til å bruke ord og uttrykk som er forståelige for folk flest. 

Mvh

Wasim Zahid