Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Ny medisin under utvikling for lungefibrose

Leser om den nye medisinen FG. 3019 fra FIBROGEN.
Er det mulig å få tak i denne ? Eventuelt hvor?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 16. mars 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,og takk for spørsmålet!

FG.3019 er ikke registrert som medikament i Norge. Det er en substans som er under utprøving for flere forskjellige indikasjoner. Blant annet er det påvist lovende resultater ved lungefibrose, men også ved kreft i bukspyttkjertelen. Det tar ofte flere år fra en substans tas ut til videre forskning og det slippes ut på markedet for medisinsk bruk på mennesker. Den eneste mulighet for å bruke dette stoffet er da i forbindelse med kontrollerte kliniske forsøk. For en slik medisin vil disse forsøkene vanligvis foregå ved større sykehus. Jeg kjenner dessverre ikke til om dette medikamentet er til utprøving i Norge.

Lunge

Lungeemboli

Jeg ble lagt inn på sykehus med lungeemboli på begge lungene i 2012. I ettertid har jeg hatt smerter og tørr hoste. Fastlegen mener smertene kommer av arrdannelser i lungene som har grodd sammen med lungeposen. Jeg finner ingen informasjon om dette problemet på nettet. Hva kan jeg gjøre for å få en bedre hverdag? Hilsen kortpustet kvinne

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 16. mars 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Takk for spørsmålet!

I de fleste tilfeller går lungeemboliene tilbake uten å etterlate seg særlig problemer. I andre tilfeller gjenstår problemer med bla dårligere pust. Det er ikke alltid enkelt å gi et eksakt svar på hva som ligger bak de aktuelle symptomer du har. Arrdannelse i lungen etter skader som har oppstått fordi lungeembolien har etterlatt seg et lungeinfarkt kan trolig gi opphav til slike problemer du nevner. Hinnen omkring lungen (pleura) er meget følsom, og kan lett gi smerte i forbindelse med pusting og bevegelser hvis det har skjedd en begrenset sammengroing med innsiden av brystkassen. Hosten kan også være forårsaket av det samme.

Jeg vil råde deg til å få kontakt med en lungespesialist som kan gjennomgå plagene med deg og for eksempel gjøre en spirometri, ta et nytt røntgenbilde, vurdere om du har fått hyperreaktive bronkier osv. Dette for å se nærmere på hosten og pusten din, og om dette eventuelt skulle kunne ha andre årsaker.  

Jeg håper du har nytte av svaret, og ønsker deg lykke til.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Spesialist lungesykdommer og indremedisin

 

Lunge

Hoste etter opphold i Syden

Jeg har hostet intenst i 2 uker. Den første uken var jeg på Tenerife, ved hjemkomst oppsøkte jeg lege. Han lyttet på meg og gav meg diagnosen astma. Har aldri hatt det før. Jeg tenker seg at jeg har bronkitt. Det knirker når jeg puster. Jeg har mat-allergi (nøtter, jordbær, syrer). Mitt spørsmål: oppdaget idag at jeg etter hoste hadde blødd nedentil - føltes som hosten startet i tærne. Kan dette være astma?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 16. mars 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er nok ikke sikkert at du har astma, men det kan bare tiden avgjøre. Det er flere årsaker til piping i brystet og hoste. Dette kan være irritasjon av slimhinnen i luftveiene utløst av en infeksjon med bakterier eller virus. Noen ganger kan også mye bruk av klimaanlegg i Syden gi irritasjon av luftveiene og gi problemer en tid etterpå. Du bør nok få gjort en spirometri (pusteprøve) for å se om lungefunksjonen er nedsatt og om medisin eventuelt normaliserer den.

Hjerte/kar, Lunge

Kompresjonsstrømper og pulmonal hypertensjon

Hei, Vil bruk av kompresjonsstrømper (for åreknuter) kunne gi pasienter med pulmonal hypertensjon mer ubehag i hals/svelg enn uten slike strømper? Vil i så fall økt dose av vanndrivende medisiner utligne dette? Er det noen forsiktighetsregler med bruk av kompresjonsstrømper og pulmonal hypertensjon? Takknemlig for svar!

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 16. mars 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er flere årsaker til væskeansamlig rundt anklene. Ved store åreknuter fungerer ikke lenger klaffene som hindrer blodet å strømme tilbake (nedover) i benet. Dermed blir det et stort væsketrykk fra blodåren som fører til utsiving av væske som samler seg rundt anklene. En kompresjonsstrømpe kan motvirke dette, slik at trykke økes inn mot blodbanen igjen. Den samme effekten kan også hjelpe mot større vannansamlinger i forbindelse med at trykket i høyre hjertekammer er økt i forbindelse med for eksempel pulmonal hypertensjon. Da kan man i noen tilfeller få væskeansamling i kroppen, og ofte best synlig rundt anklene.

Det er ukjent for meg at bruk av kompresjonsstrømpe vil kunne fremkalle symptomer fra hals/svelg. Vanligvis vil man bruke vanndrivende for å minske væskeansamling i bena, og strømpe blir gjerne en tilleggshjelp som man bruker om dagen. Når en slik behandling brukes over tid og overskuddsvæsken blir skilt ut av kroppen, skal dette normalt ikke gi spesielle problemer.

Kosthold

Vitamin K2 og kortisonbehandling

Kan jeg ta vitamin K2 når jeg bruker Prednisolon, jeg har brukt det i 1 1/2 år og skal bruke det på ubestemt tid på grunn av en vevsykdom?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 16. mars 2015
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei, det er ikke dokumentert om vitamin K2 og Prednisolon (kortikosteorider) påvirker hverandre eller ikke. Informer gjerne fastlegen din dersom du bruker K2 samtidig.

Rettigheter

Rett til sykepenger?

Jeg har fått innvilget 50 % AAP, og har inngått en avtale med arbeidsgiver om å redusere stillingen min fra 100% - 50 %. (har vært i 100% stilling lenge, men sykemeldt mellom 50 og 60% det siste året). Nå sier arbeidsgiver at jeg blir trukket i lønn hvis jeg blir syk/sykmeldt i mer enn 16 dager før det har gått 26 uker, siden NAV da ikke refunderer sykepengene. Kan de gjøre dette?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du er innvilget AAP fordi du har brukt opp dine sykepengerettigheter. For på nytt å få rett til sykepenger etter utløpet av arbeidsgiverperioden på 16 dager, må du ha vært helt arbeidsfør i 26 uker. Så lenge du mottar AAP anses du ikke som helt arbeidsfør og opptjener dermed ikke rett til sykpenger utover arbeidsgiverperioden. Blir du sykemeldt mer enn 16 dager får du 100 % AAP fra dag 17. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Rett til hjelpestønad og grunnstønad ved fylte 18 år

Hei. Har et barn, snart 18 år, som må hjertetransplanteres. Hvordan er det med hjelpestønad, grunnstønad ? Tenker da på at han ikke kan begynne i jobb/ ekstrajobb med det første,han er jo skoleelev i videregående skole enda osv. Vet at vi som foreldre har forsørgelsesplikt, men hvordan er det i forhold til dekning av utgifter til nødvendige medisiner, transport fra og til fysioterapi osv. etter at han har fylt 18 år, så lenge han ikke kan være i jobb???

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 13. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dere opplyser ikke om dere har hjelpestønad og grunnstønad i dag. Men fra fylte 18 år gis det ikke lenger forhøyet hjelpestønad. Satsen på alminnelig hjelpestønad er 1171 kroner pr månded. Grunnstønad skal dekke ekstrautgifter han har på grunn av sin sykdom. Jeg vil tro at det særlig er grunnstønad til dekning av ekstra transportutgifter som er aktuelt. Grunnstønaden påvirkes ikke av at blir 18 år.

Han må på vanlig måte betale egenandel for medisiner til han når grensen for å frikort. Det samme gjelder for utgifter til transport til fysioterapeut.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Arbeidsavklaringspenger og rehabilitering

Hei, Må man melde fra til Nav når man skal på rehabilitering? Får Aap under påvente av uførepensjon.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 13. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det skal ikke ha noen betydning for retten til AAP at du gjennomfører nødvendig medisinsk behandling, herunder er på rehabilitering.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Fysisk aktivitet

Trening og røykeslutt ved kols

Er det mulig at min lungekapasitet kan ha økt fra 50 % til 70 % ved å slutte å røyke ? Jeg trente også litt hos fysioterapaut i samme tidsrom. Hvor mye lungekapasitet har man når man må ha pusteapparat ?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 13. mars 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei! 

Etter hvert som vi blir eldre reduseres lungefunksjonen med noen få prosent hvert år. Dette skyldes kombinasjonen av økt stivhet i brystkasse og lungene og redusert evne til gassutveksling(opptak av oksygen og utskillelse av karbondioksid, tidligere kalt kullsyre)

For personer med kols kan reduksjonen av lungefunksjonen bremses når de slutter å røyke, og det er en veldig viktig effekt, men den tapte lungefunksjonen kan dessverre ikke gjenvinnes. Hos lungefriske, kan lungekapasiteten øke med opptil 30 prosent etter to til tre måneder etter røykeslutt.
Lungekapasiteten vil som regel ikke øke ved trening, men vil gi bedre utholdenhet, økt livskvalitet og redusert opplevelse av tung pust. Trening sammen med røykeslutt er de to viktigste ikke- medisinske tiltakene i behandlingen av kols. Behov for tilførsel av oksygen, avhenger av alvorlighetsgraden av sykdommen og krever utredning hos spesialist. Dette kan du ta opp med din fastlege.    

 Lykke til!

 

Hjerte/kar

Hjerteoperasjon hos eldre pasienter

Min mor på 88 har kraftig aortastenose (1/3 av normal gjennomstrømning), hjerteflimmer, pacemaker og har hatt et lite hjerneinfark ( for et år siden). Etter siste ultralydundersøkelse av hjertet, ble hun fra legen på sykehuset oppfordret til å søke om vurdering for operasjon av klaffene ved Rikshospitalet. Vi støttet henne i dette, og i å følge rådet som ble gitt fra Rikshospitalet. I dag har hun imidlertid vært hos fastlegen sin, som ikke var så begeistret for operasjon. Mor er derfor nå i en svært vanskelig valgsituasjon. Hun er ellers en meget oppegående person, men har nå ikke krefter til selv de minste oppoverbakker. Som tidligere gymlærer med "behov" for daglige turer, er dette vanskelig å takle og svekker livskvaliteten sterkt. Hun er ikke redd for selve operasjonen, men det å bli sittende som "grønnsak" i ettertid. Noen synspunkter på en slik operasjon, relatert til alder?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 11. mars 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Dere tar opp et svært viktig og komplisert tema. Skal man akseptere de plagsomme symptomene, eller gjennomgå en risikabel operasjon? Det finnes ikke noe fasitsvar, og hver pasient på vurderes individuelt. 88 år er en høy alder, noe som gjøre operasjon noe mer risikabelt. Jeg kan ikke gi et sikkert svar da jeg ikke har alle deltaljene. Men det går fint an å si ja til en utredning og vurdering ved Rikshospitalet. Når moren din kommer dit, vil hun i første omgang kun bli undersøkt grundig. Deretter vil det ble en grundig felles diskusjon mellom legene. Her blir alle aspekter vurdert. Både de faglige og de etiske. Legene vil så komme med et, men det er opptil pasienten selv å bestemme hva hun vil gjøre. Derfor kan dere trygt si ja til en vurdering, og heller bestemme dere senere.

 

Med vennlig hilsen,

Wasim Zahid