Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Stønad til klimareise

Hei Jeg har astma og allergi, samt familiært høyt kolesterol. Det jeg lurer på er om jeg har rett på å få dekket ferie til varmere strøk nå på vinteren? Fastlegen min mente at jeg burde reise til varmere strøk pga astmaen Hvor søker jeg isåfall?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det finnes dessverre ingen offentlige stønadsordninger til dette formålet for voksne med astma/allergi eller familiært høyt kolestrol.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Ny uføretrygd

Etter at den nye uføretrygden kom så har det til dels blitt store endringer for mange. Svært mange har fått mye mindre utbetalt. Selv var jeg i kontakt med NAV i dag etter å fått avslag på klage. De sa at det var forventet omkring 1000 klager, hittil så hadde de fått inn over 60 000 klager til nå. Det er mer en 20 % av de som mottar ytelsen sa de. De mente at noen sentrale grupper burde ta dette opp med myndighetene. Er dette noe for LHL, i og med at det helt sikkert gjelder mange av medlemmene. Min mann har 7, 09 % nedgang i utbetaling. Da er det medtatt at det er skattefritak i juni og halv skatt i desember.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Foreløpig foreligger det ikke et godt nok tallmateriale til å trekke noen endelige konklusjoner. Departementet har hele tiden vist til at 8 av 10 vil komme ganske likt eller bedre ut enn før. Men de har da kun snakket om uføretrygden fra folketrygden og ikke tjenestepensjone som ikke er økt brutto. Hvorvidt dette tallet stemmer er altså for tidlig å si.

Forklaringer på at noen kommer mer enn ubetydelig dårlig ut, er i hovedsak gjeld. Etter de skattereglene som gjaldt i 2014 var effekten av rentefradraget opp mot 55 %, mot normalt 27 %. Det er innført et eget skattefradrag som skal kompensere for dette. Men det kompenserer kun for tap som overstiger 6000 kroner i året.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), hvor LHL er en av medlemsorganisasjonene, arbeider aktivt for tiden med denne problemstillingen. Et spørsmål er om skattefradragsordningen må forbedres og tidsperioden forlenges. LHL vil også vurdere egne utspill i saken.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Rettigheter

AAP og ferie i utlandet

Hei, mottar arbeidsavklaringspenger under behandling av uføresøknad. Er det slik at jeg da må ha tillatelse fra NAV for å kunne dra en uke til syden?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når du mottar AAP er det de samme reglene for reise til utlandet som gjelder for sykepenger. Du trenger derfor en godkjennelse av Nav. Men AAP i ventetid på uføretrygd er en passiv ytelse. En godkjennelse burde derfor ikke være noe problem.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uføretrygd og skattefradrag

Spørsmål om ny uføretrygd og konkrete skattefradrag. Den politiske reklamen sier at “De fleste skal få utbetalt det samme som i dag" osv.. Men særfradragene er fjernet og resultatet er at jeg (75% ufør etter hjerteoperasjon) trekkes 40% skatt i 2015, mot 30% i 2014. Siden det kun egentlig er resultatet etter endelig skatteoppgjør som betyr noe er spørsmålet: Hvilke fradrag er aktuelle? Vennligst angi med postnummer i selvangivelsen. På forhånd takk! Mvh Carl

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei, 

Dette er skatterfradrager du sikter til:

Skatteetaten

De aller fleste vil komme om lag likt eller bedre ut som følge av den nye ordningen. De som hadde store renteutgifter og skattebegrensning i 2014 kan likevel få mindre utbetalt enn tidligere. Det er derfor vedtatt en treårig overgangsordning for å lette overgangen til ny uføretrygd og lønnsbeskattning for en nærmere angitt gruppe uførepensjonister som får en betydelig nedgang i inntekten etter skatt.

Reglene er fastsatt av Finansdepartementet i forskrift om skattefradrag for uføre 19. desember 2014. Overgangsreglene gjelder fra 1. januar 2015.

Overgangsreglene kan gjelde deg hvis du:

  • Har uføregrad på 2/3 eller mer og mottok uførepensjon fra folketrygden i 2014 og vil motta uføretrygd fra folketrygden i 2015 

ELLER

  • Har uføregrad på 2/3 eller mer og mottok uførepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) i 2014 og 2015, men ikke har eller har hatt rett til uførepensjon/uføretrygd fra folketrygden

I tillegg må du:

  • Ha fått skattebegrensning i 2014 og ville fått skattebegrensning i 2015 (hvis dagens regler også gjaldt i 2015) 

OG

  • Ha negativ kapitalinntekt i både 2014 og 2015 (for eksempel større renteutgifter enn renteinntekter). Er du gift tas det utgangspunkt i dine og din ektefelles kapitalutgifter og kapitalinntekter. Du og din ektefelle må til sammen ha minst en krone mer i kapitalutgifter enn i kapitalinntekter.

Hvis du er i denne gruppen, kan du ha rett til et skattefradrag. Beregningen av fradraget gjøres ved å sammenlikne hva din inntekt etter skatt ville blitt i 2015 hvis de gamle reglene fortsatt gjaldt, med inntekt etter skatt beregnet etter de nye reglene. Hvis nedgangen i inntekt etter skatt er på mer enn 6 000 kroner, gis det et skattefradrag lik nedgang i inntekt etter skatt minus 6 000 kroner. Maksimalt skattefradrag for 2015 er 100 000 kroner. Du kan ikke få høyere skattefradrag enn summen av din inntektsskatt og trygdeavgift. Skattefradraget trappes ned for inntektsårene 2016 og 2017. For 2016 og 2017 utgjør fradraget henholdsvis 67 prosent og 33 prosent av det skattefradraget som er gitt i 2015. Når Skatteetaten beregner skatten din for 2015 vil vi ta hensyn til opplysningene vi har mottatt fra Nav og andre. Dersom du blir omfattet av overgangsreglene vil Skatteetaten også ta hensyn til dette når vi beregner skatten din for 2015, 2016 og 2017.

Med vennlig hilsen Atle Larsen 

Rettigheter

Stønader fra Nav

Hei Jente på 17 år har anoreksi. Er under behandling. Fins det trygdytelser jeg har krav på. I tilfelle kan min behandlede lege søke om de? På forhånd takk.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 17. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvilke trygdeytelser du kan søke om avhenger av dine behov. På grunn av alderen din vil du ikke få støtte til livsopphold, utdanning etc.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Hjerte/kar

Valg av kolesterolsenkende medisin

Hvorfor har legen min gitt meg kolestrol nedsettende :Lipitor med virkestoff Atorvastatin (20mg), da det er ved flere studier har vist seg at Zocor med virkestoff Simvastatin gir ferre bivirkninger ?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 17. februar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det kan ligge mange vurderinger til grunn for en leges valg at ett medikament over et annet. Når det gjelder statiner, så viser erfaringer at de ulike midlene tolereres ulikt fra person til person. Noen får bivirkninger fra én type, mens andre får bivirkninger fra en annen type. 

Når det gjelder atorvastatin og simvastatin, kjenner jeg ikke til studier som viser at den ene typen gir entydig mer bivirkninger enn den andre. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Lavt blodtrykk

Har målt bodtrykket hjemme,min kones var o.k. Mitt blodtrykk var 90-57. Er 75,tar ingen legemiddel uten om Symbicort.Ellers ingen tegn på noe galt.Håper på noen ord.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 17. februar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Blodtrykk varierer både fra person til person, og hos samme person fra tid til annen. Én måling er derfor ikke nok til å si noe konkret. 

Det viktigste med blodtrykket er at det ikke skal være for høyt. Høyt blodtrykk over mange år kan skade nyrer, blodårer og øyne, og i verste fall føre til hjerneslag og hjerteinfarkt. God behandling av høyt blodtrykk er derfor viktig. 

Noen mennesker har lavt blodtrykk fra naturens side. Det er helt ufarlig, og ikke noe å bekymre seg over, hvis du ellers ikke har plager. Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og ørhet, og noen kan til og med falle og slå seg. Men dersom du ikke opplever noe av dette, er det ingen grunn til å bekymre seg over et lavt blodtrykk. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Pacemaker og trening

Jeg har fått pacemaker for ca 4 uker siden. Har alltid likt å trimme og gå raske turer og har nå startet med turgåing men jeg merker at kondisen er dårlig og hjertet slår raskt og uregelmessig og jeg blir nervøs. Tar daglig 25mg selo-zok og 100mg×2. Skal jeg bare gå på å håpe at kondisen kommer? Hilsen en 1938 modell.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 17. februar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det finnes mange ulike pacemakere, og de kan programmeres med utallige ulike innstillinger. Å finne den rette innstillingen for en pasient kan i blant være utfordrende. Alle pasienter er ulike. Noen er mer aktive enn andre, og noen krever mer av kroppen og kondisen enn andre. Det kan derfor ta litt tid å finne den rette innstillingen for deg. Det må nødvendigvis litt "prøving å feiling" til fra hjertespesiasliten sin side.

Jeg synes du skal ta kontakt med avdelingen som har ansvaret for å følge deg opp, og be om ekstra kontroll. Hvis det bare er 4 uker siden du fikk pacemakeren, antar jeg at du snart vil bli innkalt til kontroll uansett. Ta opp spørsmålene dine der.

Mvh

Wasim Zahid 

Hjerte/kar

Tungpust etter hjerteinfarkt

Kjære LHL! Min samboer på 66 år fikk hjerteinfarkt for 1,5 måned siden og gjennomgikk PCI behandling med 2 stenter. Alt vel så langt. Imidlertid har han fått en helt annen pust etter at han kom hjem fra sykehuset. Han må plutselig trekke inn godt med luft når han sitter stille og er også kortpustet når han gjør ting. Han synes han er sliten i brystet noen ganger. Når han går på tredemøller vår det greit. Han tar de "vanlige" medisinene etter hjertefarkt. Han har forøvrig begynt å jobbe igjen, dog ikke full tid. Fastlege har lyttet på bryst og lunger og sa det ikke var noe og ba han komme igjen om 1 måned. Jeg er bekymret for tilstanden og lurer på hva det kan være. Det kan vel ikke være normalt å ha det slik? Burde vi gå til en hjertespesialist? Takknemlig for svar. Hilsen bekymret samboer

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 17. februar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

En av komplikasjonene ved hjerteinfarkt er at en del av hjertemuskelen dør/svekkes, slik at hjertet får nedsatt pumpekraft. Dette kalles for hjertesvikt. Blant symptomene på hjertesvikt er pustevansker og tretthet. Hvis en pasient har hjertesvikt, kan symptomene bedres ved medisinsk behandling. Jeg synes samboeren din skal vurderes av en hjertespesialist, for å sjekke om han har en slik tilstand.

En annen grunn til tungpust/kortpust etter et infarkt kan være at en annen kransåre på hjertet fortsatt er trang eller tett. Dette er også noe en hjertespesialist kan vurdere. Be fastlegen om en henvisning.

Med vennlig hilsen,

Wasim Zahid 

Hjerte/kar

Blødning på øyehvitet

Har fått sprengte blodkar i det ene øyet. Illrødt øye. Har målt blodtrykk på hjemmemåler: overtrykk 145 under 100. Spiser tablett Losartan/Hydrochloratheiazide Teva 50 mg/12,5 mg en tablett pr. dag. Trener to ganger i uka seniortrim Elixa. Er 71 år. Har vært hos optiker som sier det kan være blodtrykket. Hva gjør jeg?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 17. februar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Tilstanden du beskriver høres ut som en subkonjunktival blødning. Det er en helt ufarlig tilstand. På øyehvitet har du bittesmå blodårer. Utenpå disse igjen ligger det en tynn gjennomsiktig hinne, som dekker øyeeplet. Når en av disse små karene sprekker, fylles det blod mellom øyehvitet og den gjennomsiktige hinnen. Det er minimale mengder blod, men det ser ofte dramatisk ut. Blødningen er som sagt helt ufarlig, og påvirker ikke synet. Etter noen dager til uker blir den borte igjen. 

Som regel er det ingen årsak til slike blødninger. I blant kan det skyldes traume eller slag mot øyet, og noen ganger kan de oppstå grunnet høyt trykk i forbindelse med kraftig hoste eller nysing. 

Høyt blodtrykk i seg selv er en svært sjelden årsak til slike blødninger. Og trykkene du beskriver er ikke fryktelig høye uansett. Ubehandlet høyt blodtrykk kan imidlertid være farlig for øynene, men det er av helt andre årsaker. Da forekommer nemlig skader på netthinnen, og disse skader synet. Dette er en av grunnene til at blodtrykk skal behandles. 

Jeg synes det er flott at du lever et aktivt liv med trening, og dette må du fortsette med. Gå til legen regelmessig for å være sikker på at blodtrykket er i orden. Subkonjunktivale blødninger kan alle få, også de med normalt blodtrykk. 

Med vennlig hilsen,

Wasim Zahid