Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar, Lunge

Sviktende fysisk og mental helse - hva skjer?

Hei. Min far (67) har fått diagnosen "Lungevev med fibrosering. Sannsynlig Usual Intestitiell Pneumoni" og har hatt dette i ett år eller to. I tillegg har han sykdommer som diabetes (usikker på hvilken type) og beinskjørhet. For å toppe det hele mistenker jeg at han er i ferd med å få demens. I løpet av denne perioden har han fort blitt veldig "gammel" i forhold til hans virkelige alder. Jeg lurer på: Hva vil skje videre? Vil han dø av sykdommen(e)? Hva gjør vi for å teste han for demens?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 06. januar 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei og takk for spørsmålet!

Det virker som de viktigste tilstandene her er lungefibrosen og en mulig demensutvikling. Lungefibrosen kan gi pusteproblemer, men det er farten på sykdomsutviklingen som bestemmer graden av symptomer og om sykdommen blir så alvorlig at han vil få en redusert livslengde som følge av den. Diabetes kan som regel kontrolleres godt med kosthold og medikamenter, men gir økt sjanse for utvikling av hjerte- og karsykdom, eventuelt også gi økt fare for arteriosklerose også i blodkar til hjernen. Hvis hans oppførsel er klart endret, kan dette muligens være utslag av en begynnende demens. Det er jo ofte de nærmeste pårørende som vil merke dette først. For øvrig kan man også se at redusert surstoff til hjernen ved en betydelig redusert lungefunksjon kan medføre dårligere mental funksjon. Det er lurt å spørre hans lege om å vurdere dette ved relativt enkle undersøkelser/tester før eventuelt videre henvisning til spesialutredning.

Lunge

Varmepumpe og inneklima

Kan luft-til-luft varmepumpe gi astmaforverring?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 06. januar 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei og takk for spørsmålet!

Ved luft-til-luft varmepumpe blåses det oppvarmet luft ut i rommet. Det kan medføre at det virvles opp en del støv i luften. Dermed kan man også få slynget en del allergener og irritanter opp i luften man puster i. Enkelte kan være følsomme for dette, og noen astmatikere vil nok kunne reagere negativt og få en forverring i pusten. Men her er det individuelle forskjeller. Graden av slike problemer kan trolig reduseres ved å sjekke at det er god filtrering av luften gjennom systemet.  

 

Lunge

Luftveisinfeksjon og bronkiektasier.

Hei. To infeksjoner på 14 dager. Nå farge på spytt, lysebrunt. Tungpusten, uklar feber i snart en mnd. Morgen 37,8- 38,2 ,krampehoste. problem med å puste. Mistet luktesans.Lege 22. des. ikke senkning. Hva kan det være ? Jeg har bronkiektasier etter en lungebetennelse.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 06. januar 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei og takk for spørsmålet!

Farge på oppspyttet tyder på at det er infeksjon i nedre luftveier, enten bronkitt og/eller lungebetennelse. Dette understøttes av at du også har tung pust, hoste og feber. Mye kan tyde på at det er oppblussing av infeksjon i bronkiektasier som du har. Dine symptomer gir grunn til å tro at dette må behandles aktivt med et egnet antibiotikum. Er man i tvil bør det også tas et røntgenbilde av lungene.

Lunge

KOLS grad 3 og forstøver

Når man har kols grad 3, kan det da ikke hjelpe med inhalasjon av medisiner på forstøver? Hun blir dårlig og tungpustet bare hun tar på skoa!

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 06. januar 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei og takk for spørsmålet!

Kols påvirkes i forskjellig grad av medisiner. Noen ganger, særlig ved alvorlige forverrelser, velger man å gi medisiner inhalert via forstøverapparat. Det gir en sikrest mulig deponering av medisin i nedre luftveier (bronkiene). Kolsbehandling med medisin er i hovedsak behandling av symptomer, og spesielt av trangheten i bronkiene som fører til at det blir tungt å puste ut og inn. Imidlertid kan det ved kols også forligge forskjellige grader av emfysem, dvs. henfall av lungevev. Det vil medføre kort pust som kan utløses ved ganske små anstrengelser. Medisiner kan ikke påvirke dette. Det er bare ved å forsøke de forskjellige typer medisiner og inhalasjonsmåter at man kan vite om det hjelper eller ikke. Forstøver er vanligvis ikke bedre enn inhalasjon av pulver eller spray via inhalasjonskammer, men det kan være individuelle forskjeller.

 

Hjerte/kar

AV nodal reentry tachykardi

Hei. Jeg har AV nodal reentry takykardi (AVNRT) og får derfor plutselige anfall med høy puls opp til 280 slag i minuttet. Anfallene har vart fra 15-40 minutter. Hjertet mitt er strukturelt friskt. Hva er farene med dette? Hva konkret kan skje under et slikt anfall? Kan jeg få hjertestans?

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 06. januar 2015
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål!

Med et strukturelt friskt hjerte er det liten fare forbundet med denne tilstanden. Komplikasjoner kan oppstå dersom et anfall varer over lang tid, som flere timer eller lengre. Og særlig dersom hjertefrekvensen er veldig rask. Det kan føre til en for stor belastning for hjertet, som ikke får gjort jobben sin ordentlig. Det utløses en hjertesvikt. Risikoen for slike komplikasjoner er svært liten i friske hjerter, men er høyere hos personer som har annen hjertesykdom i tillegg. Det vil kunne være en risiko for hjertestans dersom arytmien utløser hjertekomplikasjoner. Igjen så er AVNRT heldigvis en uskyldig tilstand, og særlig hos personer med et strukturelt normalt hjerte.

Anfall kan være plagsomme i det de ofte kommer brått uten forvarsel. Dersom anfall med arytmi vedvarer lenger enn vanlig eller man har brystsmerter, tungpust eller har følelsen av å skulle besvime skal man ta legekontakt med en gang.

Vennlig hilsen Ellen H. Julsrud

 

Lunge, Fysisk aktivitet

Trening og kols

Har fått påvist kols grad 1-2. Jeg verken hoster eller har slim, blir bare mer anpusten enn normalt ved anstrengelser. Jeg røyker ikke. Jeg går tur minst 1 gang i uken 6-7km. Jeg ønsker å trene slik at sykdommen kan bremses, men vet ikke hvordan, skulle gjerne hatt hjelp til å veilede meg Hvor kan jeg henvende meg eller hva kan jeg gjøre.

Les svaret

Vår ekspert, Margrethe Sellæg, fysioterapeut svarer

Besvart 06. januar 2015
Margrethe Sellæg, fysioterapeut

Hei, og takk for et viktig spørsmål.

For det første er det kjempebra at du tar tak i dette! Det er påvist at fysisk aktivitet og trening kan bidra til å bremse sykdommen og lette symtomer. Og jo før du kommer i gang med dette, jo bedre. Ved kroniske luftveissykdommer slik som kols kan du få hjelp hos fysioterapeut med inviduell oppfølging og veiledning i trening dersom du skaffer deg henvisning til fysioterapi fra din fastlege, og kontakter en fysioterapeut som har avtale med kommunen - en såkalt driftsavtale. Behandlingen/ veiledningen blir da dekket av det offentlige. Hvis du vil lese mer om trening ved kols, kan du gå inn her.

Lykke til med treningen!

Vennlig hilsen Margrethe

Hjerte/kar

Plutselig BT-økning

Tidligere blodtrykk målt gjennom ett år. A-hus ,Feiring og privat . Fra okt 2013. til des 2014 gjennomsnitt 121 /72 -53 i puls ,har til tider vært så lav som 42 . Det ble også vurdert om det skulle settes inn pacemaker pga lav puls. 29.12.2014 oppsøker undertegnede legevakta med alvorlig hodepine, dette hadde oppstått i løpet av 5-6 dager. Blodtrykk ble målt av lege to ganger med resultat 160/100 ,ble umiddelbart satt på 16 mg Atacand. Hvordan kan 121/72-53 endre seg på 5-6 dager til 160/100, det må da finnes en logisk forklaring på dette .Undertegnede er meget streng med diett og røker ikke, er også avholds mann. Vil gjerne ha en diagnose og forklaring på dette.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 06. januar 2015
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål.

I de fleste tilfeller der blodtrykket er forhøyet finner man ingen årsak, og det kalles for essensiell hypertensjon. I mer sjeldne tilfeller ligger det en sykdom bak blodtrykksforhøyelsen. Økningen til unormalt høye verdier skjer som regel over noe tid, men noen ganger kan det skje ganske brått. Blodtrykket vårt påvirkes imidlertid lett av mange kroppslige tilstander fra stress til akutte sykdommer som f.eks. infeksjonssykdom. Da vil blodtrykksforhøyelsen være forbigående. Uten ytterligere opplysninger om deg og din helse er det vanskelig å spekulere i årsaken til at blodtrykket ditt har steget så raskt. Videre oppfølging hos fastlege vil være viktig for å vurdere effekt av behandling og lete etter årsak.

Lykke til!

Vennlig hilsen Ellen H. Julsrud

Lunge, Fysisk aktivitet

Tilskudd til personlig trener ved sykdommen kols?

Finnes det noe tilskudd til personlig trener for oss som har kols, men likevel klarer hard trening? Jeg fikk ingen fremgang med treningsgruppe hos fysioterapeut, ble nok for mange deltagere og diagnoser til at han kunne følge opp alle tett nok. Nå har jeg selv betalt for personlig trener (4500,- for 10X90 min.) med utdannelse innen bl.a. idrettspsykologi, og har stor framgang. Jeg har astma, og kols grad 3 (34% kapasitet) Har hatt behov for O2 i et par år, men har trent opp O2-innholdet i blodet på 2 år, og er uten nå:) Så det nytter, men da må det være hard og målbevisst trening, noe man ikke får hos fysioterapeut. mvh Optimist

Les svaret

Vår ekspert, Margrethe Sellæg, fysioterapeut svarer

Besvart 05. januar 2015
Margrethe Sellæg, fysioterapeut

Heisann, Optimist.

For det første: du har oppnådd strålende resultater gjennom treningen din. Godt jobba! Og det er fint å høre at du har fått god hjelp til å oppnå disse resultatene. Det stemmer at det "ytes stønad etter honorartakst"  for behandling hos fysioterapeut ved kronisk lungelidelse slik som kols. En slik type stønadssystem finnes ikke ved bruk av personlig trener. Slik du beskriver det har din oppfølging hos fysioterapeut vært gruppebasert. Trening i gruppe kan bringe mye positivt med seg, både fordi det er sosialt og fordi en blir inspirert av andre. Men det er også fullt mulig at trening veiledet av fysioterapeut kan være individuell, og det kan du gjerne etterspørre - særlig når du føler at resultatene uteblir. 

Lykke til med videre trening!

Vennlig hilsen Margrethe   

Lunge

Feber ved lungefibrose

Jeg har idiopatisk lungefibrose. Går med frysninger i ryggen både morgen og kveld. Har målt temperatur i lenger tid, men sjelden over 38 om kvelden. Er det noe som heter "kronisk feber" i forb med lungefibrosen. Får ikke svar hos lungelegen.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. januar 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei og takk for spørsmålet!

Lungefibrose er en kronisk prosess i lungevevet. I noen situasjoner kan det ha sammenheng med annen aktiv betennelse i kroppen, dvs at immunapparatet er aktivt slik som for eksempel ved leddgikt. Da kan det være en mulighet for å utvikle en lettgradig feber. Alternativt kan det foreligge en lavgradig infeksjon i lungen som kan gi opphav til feber. Alternativt finnes andre prosesser uavhengig av lungefibrosen som kan gi slike symptomer. Det er altså en rekke mulige forklaringer, også mange flere enn jeg har nevnt her.

Lunge

Forskning på bronkiektasier?

Er det forskning på bronkiektasier ?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. januar 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei og takk for spørsmålet!

Det forskes på bronkiektasier. Dette blir publisert i medisinske vitenskapelige tidskrifter. I alt vesentlig går forskningen ut på å finne frem til best mulige behandlingsopplegg, både ved fysioterapi, fysisk aktivitet, antibiotikabehandling (tabletter og/eller inhalasjoner). I praksis betyr dette at det viktigste er å unngå problemene knyttet til bakterieinfeksjoner. Årsakene er allerede i alt vesentlig kjent, og vi kjenner i dag ikke til metoder for å fjerne bronkiektasier.