Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Brystsmerter hos ung kvinne

Hjerte/Kar Jeg er en ung jente i slutten av 20 årene som fikk diagnosen Paroxysmal Tachykardi ved 15 års alder.Jeg går på betablokkere/pranolol 100mg pr dag . Den siste tiden har jeg kjent smerter/ubehag i form av stramninger på venstre side midt i brystet som stråler opp i halsen. Det er også vondt å bruke armen, særlig i skulderen ved armhulen. Generelt hele brystområdet påvirkes av disse stramningene men enkelte områder peker seg særlig ut. Et område rett ved brystbeinet bak på ryggen som jeg kjenner som smerter inni brystet og særlig i halsen venstre side. Jeg kan kjenne de både i hvile og ved aktivitet. type jobbing/springing/mye armbevegelser er utelukket. Betablokkene demper smertene bra men de går fort ut av virkning. Smertestillende virker ikke. Mitt spml: Kan dette skyldes trange årer eller kommer det som følge av tachykardien? Jeg har vært til hjerteutredning men ingen utslag på EKG . Jeg venter på å bli undersøkt med ukes EKG.Jeg har tatt CT bryst med fine prøver .Fysio hjalp ingenting ,heller til det verre om mulig . Takker for svar

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 05. september 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Brystsmerter kan ha mange ulike årsaker, også tilstander som ikke har noe med hjertet å gjøre. Siden du har en rytmeforstyrrelse, forstår jeg godt at du setter smertene i sammenheng med mulig hjertesykdom. Men når det er sagt, er det viktig å understreke at unge kvinner svært sjeldent har trange årer på hjertet. Dette er en tilstand som hovedsakelig rammer mennesker fra 50 års alder og oppover, forekommer hyppigere hos menn, og er også avhengig av livsstil (røyking, overvekt, diabetes, høyt blodtrykk, høyt kolesterol). Jeg tror derfor smertene dine ikke skyldes trange årer. Veldig rask puls kan gi slike smerter, men da kommer smertene samtidig som den raske pulsen. Jeg vil foreslå at du tar opp dette med legen din, slik at du kan få et tilfredsstillende svar.

Hjerte/kar

Lavt blodtrykk

når blod trykket ligger på 128mmhg(sys) dia ligger på 72 puls73 er det da bra eller er det for lavt

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 05. september 2014
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen din.

Blodtrykket ditt er helt fint. Blodtrykket er for lavt om det gir symptomer som svimmelhet når man reiser seg opp.Når det gjelder hva som er optimalt blodtrykk er det ikke noe fasitsvar på det.Så lenge det ikke gir symptomer er det greit.

Vennlig hilsen Inger

Rettigheter

Utlevering av helseopplysninger til forsikringsselskaper

Jeg har prøvd å sette meg inn i helseforsikringsregler og merker meg at legen er pliktig å gi informasjon om pasienters helsetilstand til forsikringsselskap. Har på dette grunnlag følgende spørsmål: Stemmer det at leger har en slik plikt? Hva med det private rettsvern? Hvordan foregår slik informasjonsgiving fra lege til forsikringsselskap. Er informasjonen muntlig eller skriftlig? Sendes det over pasientjournaler? Og hvor langt tilbake i tid er legen forpliktet til å gi pasientopplysninger til forsikringsselskap? Takk for svar!

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. september 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

En lege kan kun utlevere opplysninger til et forsikringsselskap om pasienten har gitt fullmakt til dette. Derfor ber også forsikringsselskapet om en fullmakt fra forsikringstaker før de henvender seg til legen. Legen kan ikke utlevere opplysninger utover det som dekkes av fullmakten. Er det gitt en generell fullmakt, kan legen utlevere hele journalen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Lungefibrose og hostestillende

Har diagnose lungefibrose og kronisk hypersensivitetsphenumi. Jeg hoster ved den minste anstrengelse, dette gjør at jeg blir svært stiv i brystkassen og sliten. Har nå fått cosylan av fastlegen, den hjelper meg. Er det farlig å gå på dette over lengre tid? ( Bruker ellers prednisolon 10 mg. daglig )

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. september 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Der ikke uvanlig at man får hoste ved lungefibrose. Prednisolon i angitt dose er vanlig å gi, og dette er en dose som man kan stå på over lengre tid. Når det gjelder Cosylan er dette en medisin som inneholder etylmorfin som nok gir den sterkeste hostedempende effekten. Vanligvis gis hostestillende over få dager. Ved en vedvarende plagsom hoste vil man prøve med den lavest mulige dose som hjelper på hosten. Brukt i anbefalte doser bør ikke dette gi noen problemer på sikt ut over de bivirkninger man eventuelt merker til daglig.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Fysisk aktivitet

Tyngre pust etter lungeoperasjon

Jeg er kvinne, 63 år gammel- aldri røykt. Et tilfeldig funn avslørte en svulst i lungen, og jeg ble operert for lungekreft for 5 uker siden. Jeg var i god fysisk form før operasjonen, og 2-3 uker etter operasjonen var jeg ute og gikk stadig lengre turer- nå ca 10000 skritt daglig i godt tempo. Men jeg puster tungt i bakker/trapper. På etterkontroll igår fikk jeg høre at jeg slipper cellegift, og det var fritt frem for tøffere trening. Men pusteprøvene viste at jeg hadde fått litt kols etter operasjonen, sa legen. Er dette noe som vil forsvinne etter som tiden går og formen blir bedre? ( For meg ble det litt uklart hva legen sa/mente). Jeg hadde ingen symtomer fra lungene før operasjonen Takk for svar!

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. september 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er heldigvis sjelden at det oppstår lungekreft uten at man har røkt. Og det er jo veldig positivt at dette ser så bra ut etter operasjonen. Når det gjelder kols blir jeg også usikker, ettersom du ikke hadde noen symptomer før operasjonen. Imidlertid er det vanlig å fjerne en del av en lunge når man fjerner en svulst. Ikke sjelden fjerner man en hel lungelapp for å sikre at alt sykt vev blir fjernet. Da vil pusten også bli dårligere, men dette vil merkes spesielt i forbindelse med fysiske anstrengelser. Særlig i form av kort pust. I tillegg vil lungefunksjonen normalt også reduseres gradvis litt etterhvert som man blir eldre. Dette fallet blir tydeligere når man dessuten fjerner en del av lungen.

På denne bakgrunnen er det nok en viss begrensning på hvor sprek du kan bli, men det er grunn til å tro at det vil gå langsomt fremover etterhvert som muskulaturen blir sterkere og bedre trent, slik at de benytter seg mest mulig effektivt av surstoffet som kommer inn gjennom lungene.

Håper dette svaret var til litt nytte!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Spesialist lungesykdommer/ indremedisin

Kosthold

Kaffekapsler og kolesterol

Min kjære er en mann i 40-årene som tidligere har hatt et hjerteinfarkt og har blitt bypassoperert. Han går nå på blodtynnende medisiner, kolesterolsenkende medisiner og beta-blockere. Saken er at han har nylig fått en Nescafé Dolce Gusto kaffemaskin i gave av familien, før dette drakk han som oftest filterkaffe. Han drikker gjerne 3-6 kopper kaffe daglig.

Jeg har nå lest at dolce gusto kapslene inneholder 1-2% fettstoffer, mens vanlig filterkaffe kun inneholder ca. 0,2% fettstoffer, fordi de fleste fettstoffene da blir fjernet av filteret. Disse fettstoffene har jeg lest at ikke er bra for hjertet. Dette bekymrer meg. Hva mener dere eksperter? Er det greit for han å fortsette å drikke Nescafé Dolce Gusto kaffe, eller burde han gå tilbake til filterkaffe?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 01. september 2014
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei. Kaffe inneholder fettstoffer som har en kolesteroløkende effekt. De påvirker først og fremst nivåene av LDL-kolesterol (det "dårlige" kolesterolet). 

Innholdet i kaffekapsler o.l. har ikke vært godt undersøkt. Ifølge Nestlé inneholder Dolce Gusto som du sier 1-2 % fettstoffer. Dette er mer enn vanlig filterkaffe. Undersøkelser av kaffeputer (som har et papirfilter) har funnet nivåer på lik linje med filterkaffe og pulverkaffe.

Selv om kapsler kan inneholde mer fettstoffer enn filterkaffe, inneholder kokekaffe mer enn 10 ganger mer. Fem kopper kokekaffe eller presskannekaffe per dag kan øke kolesterolnivåene med 0,2 mmol/l, men om kapselkaffe påvirker kolesterolverdiene har aldri vært undersøkt vitenskapelig.

Mitt råd er derfor å eksperimentere litt selv ved å måle kolesterolverdiene etter noen uken med Dolce Gusto-kaffe og deretter etter noen uker med vanlig filterkaffe, for å se om det er noen forskjell. 

Les mer om kaffe på våre nettsider: http://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/2014/kaffe--godt-for-hjertehelsen/ 

Kosthold

Kosttilskudd sammen med Albyl E og Simvastatin

Kan jeg ta kosttilskuddet Avant Garden og Møllers omega-3 hjerte sammen med Albyl E og Simvastatin

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 26. august 2014
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei. Jeg kjenner ikke til at kombinasjonen av Avant Garden og Albyl E eller Simvastatin har vært undersøkt. Ut ifra ingredienslisten kan man anta at det er trygt, men store doser omega-3 og noen urtetilskudd kan teoretisk sett påvirke blødningsrisikoen i kombinasjon med Albyl E. På generelt grunnlag er dosen i Omega-3 Hjerte sannsyligvis ikke så stor at det utgjør noen fare. 

Det beste for deg er at du uansett informerer legen din om alle kosttilskudd du ta eller planlegger å ta, ettersom medisindosen muligens må justeres dersom det er nødvendig. 

Les gjerne mer om mat, kosttilskudd og medisiner her: http://www.lhl.no/kosthold/ernaring-og-helse/medisiner-mat-og-kosttilskudd/. 

Lunge

Kols og behandling hos fysioterapeut

Har mennesker med kols fri fysioterapi? Hvis "ja/nei", vet dere om noen dyktige fysioterapeuter på dette i Stavanger?

Les svaret

Vår ekspert, Margrethe Sellæg, fysioterapeut svarer

Besvart 25. august 2014
Margrethe Sellæg, fysioterapeut

Hei, og takk for spørsmålet.

Det stemmer at personer som har diagnosen kols kan få såkalt "fri" behandling hos fysioterapeut. I lovteksten står det som følger " det ytes stønad etter honorartakst dersom det er en klar sammenheng mellom sykdommen og den behandling det søkes refusjon for". En av de lidelsene som det ytes stønad til er "kroniske lidelser med nedsatt respirasjonskapasitet", herunder kols.   

For å få fri behandling hos fysioterapeut må du få henvisning til fysioterapi fra lege, og gå til behandling hos en fysioterapeut med driftsavtale eller som er ansatt i kommunen. Jeg har dessverre ingen oversikt over hvilke fysioterapeuter i Stavanger som har en slik avtale, men hvis du kontakter LHL lokalt, i dette tilfellet LHL Stavanger, kan de sikkert gi deg anbefalinger. 

 

Vennlig hilsen Margrethe

Hjerte/kar

Henvisning til koronar angiografi

Hei. Jeg lurer på om fastlegen min kan henvise meg til koronar angiografi. Har hatt hjerteinfarkt med 2 påfølgende hjertestans. Ble stentet og restentet etter to måneder . Har nylig tatt sykkeltest der jeg besto kravet i forhold etter alder, høyde og vekt. Har tatt alle forholdsregler vedrørende røyking, mosjon, kosthold, er også avholdsmann . Gått ned 26 kg, men blir i stadig dårligere form. Legen min lurer på hvorfor sykehuset ikke sender meg til koronar angiografi. Har han mulighet tid det på for eksempel Feiringklinikken? Har ufattelig god erfaring med det stedet. Hvert der til opptrening for 3 måneder siden. Får ikke fullrost det stedet, og all den påfølgende opplæring man får.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 14. august 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål!

Hyggelig å høre at du har god erfaring med Feiringklinikken! Ut fra de opplysningene du har gitt om din helsetilstand kan jeg ikke sikkert si om det bør gjøres koronar angiografi. Men dersom legen din mener at en slik undersøkelse bør gjøres, anbefaler jeg at han sender en henvisning til slik undersøkelse. Fastlegen må gjerne henvise deg til Feiringklinikken, sykehuset er en del av Fritt sykehusvalg. Du kan lese mer om utredningsavdelingen på internettsidene til LHL-klinikkene Feiring. Lykke til!

Hjerte/kar, Rettigheter

Utredning av hjerteflimmer

Ubehagelig hjerteflimmer som helst kommer når jeg skal legge meg. Hvor lenge er det vanlig at en må vente for å få time på sykehus for videre utredning? Mest redd er jeg for hjerneblødning. Har ikke fått time, men i løpet av juli mnd får jeg beskjed om time ved NSS Bodø.

Har ei søster som har hatt to hjerteinfarkt, sitt første hjerteinfarkt 38 år gammel. Far døde 57 gammel av hjerteinfarkt. Bror som døde 25 år gammel av hjerneblødning. Mor hadde hjerneslag 38 år gammel. Dette gikk ut over hørsel og nærhusken de første åra. Hun klarte seg fint, og levde til hun var 85 år gammel. Selvfølgelig kommer disse hendingene for meg, særlig ved sengetid, og gjør meg urolig. Kanskje sitter det mest i hodet, men det familiære tilsier at jeg gjerne vil bli raskt undersøkt for å få ro i sjela. Vanskelig er det.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 14. august 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Takk for henvendelsen.

Det er vanskelig å svare på hva vanlig ventetid er. Henvisningen vurderes først og fremst utfra tilstandens alvorlighetsgrad. De som har rett til å bli prioritert skal få nødvendig helsehjelp innen 3 mnd.. Vurderes det slik at man ikke har behov for helsehjelp innen 3 mnd, havner man på vanlig venteliste, og hvor raskt man får time vil avhenge av sykehusets kapasitet. Alle skal få et svar fra sykehuset man er henvist til om man er prioritert eller ikke. Det kan være kortere ventetid hos privatpraktiserende spesialister, men man må påregne å betale noe ekstra. Jeg håper du allerede har fått svar på når du har time, da jeg ser du skulle få det i løpet av juli måned. Hvis ikke vil jeg anbefale deg å kontakte sykehuset direkte, evt ta kontakt med fastlege. Dersom helsetilstanden din forverrer seg i ventetiden på konsultasjon ved sykehuset skal du ta kontakt med fastlege eller sykehuset.

Lykke til!