Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Tung pust og mistanke om astma

Hei!
Har vært tungpustet i mange år. Bruker Avamys nesespray for irriterende og tette luftveier. Fortsatt tungpustet. Kronisk bihulebetennelse har jeg også. Lurer på om det kan være astma ? Hvordan kan jeg få sjekket det ? Håper på tilbakemelding.

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 26. juni 2017
Grethe Amdal, Sykepleier

Takk for henvendelsen!

Det er godt dokumentert at det er en overhyppighet av neseplager hos personer med astma. Det er også slik at de som har for eksempel høysnue, nesepolypper og bihulebetennelser hyppigere har astma enn personer uten slik sykdom.

Du kontakter din fastlege som utreder dette med først å dokumetere hvordan symptomene arter seg, når du har plager, hvor lenge anfallene varer og når du først merket symptomene. Om du har allergier, eksem, andre lungesykdommer eller pusteproblemer og om det er astma eller allergi i den nærmeste familien. Legen vil i første omgang lytte på deg og ta lungefunksjonsprøver - spirometri.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Grethe Amdal

Lunge

Virus i lungene, smittsomt?

Er virus i lungene smittsomt? Hvis man kysser noen?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 23. juni 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Virus smitter ved dråper og er nok til stede også i munnen, svelget og nesen når lungene er angrepet. Virus er jo ikke så "stedbundet" som bakterier. Så du må nok regne med at virusinfeksjon i luftveiene, inkludert lunger, vil kunne smitte både ved hoste, nysing og ved kyss.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Virusinfeksjon og utvikling av bronkitt

Hadde influensalignende symptomer i 3 dager, med frostanfall, hodepine, vond hals og muskelverk. Dette gikk over, men etter én dag begynte jeg å hoste. Har hostet nå 4 dager. Mye slim, grønt/gult. Hoster omtrent på hvert innpust. Får ikke sove. Hva kan det være? Vil det gå over av seg selv, eller burde jeg kontakte lege?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 22. juni 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Du har nok fått en virusinfeksjon først som har utviklet seg til en bakterieinfeksjon med bronkitt. Det går nok over, bare unntaksvis utvikler det seg til en lungebetennelse. Og da blir det som regel høy feber. Det avhenger mye av videre utvikling av symptomer om du trenger søke lege eller ikke. Hvis du er lungefrisk fra før antar jeg at det vil gå over i løpet av få dager. Men hvis du har mye plager og det ikke viser tegn til bedring bør du kontakte legen din.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

 

Lunge

Årsaker til problemer med pusten

Har problemer med pusten ved utpust. Blir mye verre når jeg puster inn eksos og parfymelukt likedan diverse støv. Det blir tungt å puste, får da også smerter i brystet og blir uvel. Hva kan det være ?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 21. juni 2017
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen!

Pusteroblemene du beskriver kan minne om astma. Det er viktig at du får utredet dette hos din fastlege.

Her kan du lese om astma

Lykke til!

Vennlig hilsen
Grethe Amdal

Lunge

Lungerehabilitering på vestlandet

Finnes det lungerehabilitering i Bergen evt Nordhordaland, for pasienter med moderat KOLS? Haukeland tar kun pasienter med alvorlig KOLS..

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 20. juni 2017
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

På Nærland er det et lungerehabiliterings tilbud, men det er det jeg vet om på vestlandet.Det kan være at det finnes noen tilbud i kommunal regi, men det har jeg ikke oversikt over. Glittre og Granheim lungesykehus tar også imot pasienter fra vest, selvom deres beliggenhet er på øst landet. Du må gjerne ta kontakt med kolslinjen på tlfnr 800 89 333 for en mer utdypende samtale.

Mvh Hilde

Lunge

Aggressiv lungefibrose i sluttfasen.

Har en far på 82 år som lider av aggresiv fibrose. Jeg lurer på om hvordan det vil forløpe seg mot slutten. Vil han bli kvalt?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 19. juni 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Lungefibrose medfører at det dannes arrvev i lungene i varierende grad. Hvis dette blir utbredt vil lungene ikke greie å ta opp nok oksygen fra luften. Men luftveiene vil være åpne, og man kan puste fritt ut og inn. Men det vil være sterkere grad av andpustethet. Kyndig lege vil kunne gi effektiv hjelp med medisin som reduserer de plagene som pasienten kan føle i den siste fasen. Det er en medisinering som gjør det bedre for både pasient og pårørende. Det kan være lurt å ta dette opp med legen i god tid.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge, Allergi

Hundehold i borettslag/sameie

Vi har kjøpt oss en selveierleilighet i et sameie. Vi har hund vi gjerne vil ha med oss. Men styret nektet. Jeg leverte legeattest på at hundehold gjør godt for meg. Men da fikk styret en annen beboer til og få attest på at han har kols og asma allergi. Vi bor i hver vår etage. Vi i 2 med inngang mellom heis eller trapp. De i første med egen inngang. Vi har felles postkasse stativ og adkomst parkering mellom gang/heis. Kan det være riktig at han kan få så store plager av hunden at vi ikke kan ha den med oss? Han er ikke en gang villig til og prøve.

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 19. juni 2017
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!
Takk for henvendelsen!

Dette er et vanskelig tema, men som boligkjøper er det viktig å avklare muligheten for dyrehold før man byr.
Lovverket sier at hvis det ikke er innført forbud mot dyrehold i borettslag/sameie, kan man i utgangspunktet ha dyr, men det må ikke være til urimelig eller unødvendig sjenanse for øvrige beboere. Det skal altså en del til for å kunne nekte en andelseier å holde dyr. Borettslaget/sameie ved generalforsamlingen eller styret, må likevel kunne innføre rimelige "kjøreregler", blant annet om at hundeeier må plukke opp etter hunden og at hunden må være i bånd på borettslagets område.
Hvis bortettslaget/sameie har innført forbud mot dyrehold, sier loven at andelseier likevel har rett til å holde seg med dyr, dersom "gode grunner" taler for det, og at dyreholdet ikke er til "ulempe" for øvrige beboere. Som du ser, er lovens begreper svært skjønnsmessig, og det er ikke alltid like enkelt på forhånd å vite om man har retten på sin side.

Spørsmålet er om du på forhånd hadde sjekket om dyrehold var lovlig ved kjøp av leiligheten? Hvis det står i vedtektene til borettslaget/sameie at dette ikke er lov og det er etablert praksis, kan det være vanskelig. Å ha kols eller astma, trenger ikke automatisk bety dyreallergi, men allergi må tas på alvor. Har du forsøkt å snakke med den som er allergisk for å finne ut hvor store plagene er, og om det er mulig å finne en levelig løsning for begge parter?
Du kan ha rett til fri rettshjelp via innboforsikringen din om det skulle bli nødvendig.

Dersom borettslaget/sameie, hvor det har vært tillatt med dyrehold, innfører forbud, må de i utgangspunktet akseptere at dyreeier beholder dyrene de allerede har, uavhengig av om lovens vilkår for øvrig er oppfylt. Borettslaget/sameie ved styret kan derimot ikke innføre en regel uten at det er vedtatt på generalforsamlingen.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Grethe Amdal

Lunge

Forkjølelse og astma

Hei!
Jeg er en jente på 16 år og har astma. Har akkurat fått en forkjølelse og har hatt den i to dager nå, men føler meg ofte veldig tungpustet/kortpustet. Om jeg tar astmamedisinen så tar det ca. 20-30 min før jeg blir like tungpustet igjen. Om jeg tar dype pust så hører jeg hvesing og det strammer seg litt nederst i lungene. Er redd for å ta for mye astmamedisin i løpet av én dag. Er det normalt å ha det sånn når man er astmatiker og får en forkjølelse? Hvordan vet jeg at jeg har tatt for mye medisin og hva kan være bivirkningene?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 19. juni 2017
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen!

Det du beskriver, er veldig normalt ved astma.

Den vanligte medisinske behandlingen ved astma, er å bruke  forebyggende medisiner til inhalasjon daglig. Den demper betennelsen- og irritasjonstilstanden som er i luftveiene ved astma. I tillegge er det også vanlig å bruke anfallsmedisin(hurtigvirkende medisin)ved plutselig tetthet.
Nå du får en forverring av astma av f.eks en forkjølelse, er det vanlig å øke dosen på den forebyggende medisinen fordi slimhinnen i lufveiene blir ekstra irriterte. Det er lurt å ha et egenbehandlingsskjema som er fylt ut i samråd med din lege og som beskriver hvilke medisiner og doser du tar i gode perioder og hvilke doser du skal øke til ved forverring.
Hvis du tar for mye hurtigvirkende medisiner(over anbefalt doser daglig), som f.eks Ventoline, kan du få hjertebank og skjelving på hendene og hodepine. Hvis du har behov for å ta anfallsmedisin hver dag kan det tyde på at du er underbehandlet som følge av at den faste forebyggende astmamedisinen din ikke er god nok.
Anbefaler at du får en ny gjennomgang av behandlingen hos din fastlegen.

Du kan også ringe til vår rådgivningstjeneste på 67 023 023 om du trenger en prat rundt dette.

Her kan du lese om medisiner ved astma og astma 

Lykke til!

Vennlig hilsen
Grethe Amdal

Lunge

Nucala og Xolair ved astma.

Hei! Har du erfaring med Nucala og Xolair? Oppfatter det slik at de har en del bivirkninger. Bruker nå prednisolon og inh preparater for min kroniske lungesykdom. På forhånd takk for svar!

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 15. juni 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Jeg kjenner preparatene, men har selv begrenset erfaring med å bruke det på pasienter. Nucala er tilleggsbehandling ved alvorlig, refraktær, eosinofil astma hos voksne. Det skal være helt spesifikke krav til blodprøvesvar og forløp av astmaen før man kan vurdere å igangsette behandling. Xolair-behandling bør kun vurderes hos pasienter med påvist IgE (immunglobulin E)-mediert astma. Det er tilleggsbehandling for å forbedre astmakontrollen hos personer med alvorlig vedvarende allergisk astma. Bivirkningene er ikke noe man kan forutsi, men som kan oppstå hos den enkelte. Men først må man ha en klar indikasjon for å bruke og få effekt av slik behandling. I praksis er det et begrenset antall personer som får igangsatt slik behandling. Men det kan være en god behandling på riktig indikasjon.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem 

Lunge

Røntgenbilde og lungekreft

Jeg har tatt et vanlig røntgenbilde av mine lunger. Vil denne undersøkelsen oppdage kreft?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 15. juni 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

I noen tilfeller vil et vanlig røntgenbilde kunne oppdage eller gi mistanke om lungekreft, men ikke alltid. Noen ganger må man supplere med CT-undersøkelse og bronkoskopi. Ved den siste undersøkelsen vil man i mange tilfeller også få tatt vevsprøve fra suspekte områder som er synlig gjennom bronkoskopet.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem