Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Allergi

Tyngre pust og rennende nese- katteallergi?

Hei, min mann opplever å ha fått dårligere pust de siste mnd. Han er i god fysisk form pga yrke med mye fysisk aktivitet, og på lungetester tidligere har han bedre utslag enn alderen tilsier. Kan dette skyldes allergi for hund og katt? (Katten ligger av og til i sengen vår) Han sier at han opplever å få rennende nese pga kattehår. Eller kan det være arv (far hadde kroniske problemer m astma/bronkitt som barn, og fikk kols i 60.årene) Han har aldri røkt selv, men får ofte lungebet. Ikke dette nå.

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 21. januar 2019
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Først kan dere teste om han blir bedre i pusten og får mindre rennende nese om dere kaster katten ut av soverommet og gjør grundig rent der inne. Det kan i så fall gi en pekepinn på om han reagerer allergisk på katten.
Les om pelsdyrallergi her
Uansett bør han bestille seg en time for å bli undersøkt av fastlegen.

Lykke til!

Vernnlig hilsen Grethe

 

 

Hjerte/kar, Lunge

Plager med brystet og kaldt vær

Hei, Jeg har merket at jeg plages med brystet, og blir generelt pjusk når det er kaldt. Kan det henge sammen med vedfyring i området? Jeg flyttet for 1,5 år siden litt nærmere E18, men bor fortsatt godt oppe i høyden. Hva skal jeg spørre om hos fastlegen for å få en undersøkelse hos relevant spesialist, og hva slags spesialist er dette?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 21. januar 2019
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Du skriver ikke om du har en hjerte- eller lungesykdom. Kaldt vær i seg selv kan påvirke en hjerte- eller lungesykdom i tillegg til forurenset uteluft. Det blir vanskelig å gi noe annet råd enn at fastlegen din må vurdere dine symptomer opp mot en eventuelt diagnose du har, og derette avgjøre om du trenger henvisning til spesialist. Du kan også benytte deg av LHLs rådgivningstelefon for en samtale rundt temaet.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe

Lunge, Rettigheter

Dekning av utgifter til tannbehandling

Jeg er 100% ufør, bruker paralgin, melatonin, vival, ibux, paracet og har i en 2 års periode brukt sarotex som jeg måtte slutte med pga kraftig vektøkning og munntørrhet. Jeg har vært innlagt flere ganger pga psykisk helse, har psykiatrisk hjemmetjeneste og støttekontakt gjennom kommunen. Kan jeg ha rett på dekning av tannbehandling? Jeg får alle medisiner på resept.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 15. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er særlig to bestemmelser om dekning av utgifter til tannbehandling som kan være aktuelle i ditt tilfelle.

Det kan gis stønad når munntørrhet er årsak til tannskade. Dette gjelder:

Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller der behandler kan påvise at hyposalivasjon har medført økt kariesaktivitet, og at dette har ført til skade på tenner med vesentlig forringelse av tannhelsen. Stønad ytes kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på hyposalivasjon over tid, minimum ett år.

Unntak fra observasjonstiden på ett år kan gjøres der det foreligger svært forhøyet kariesaktivitet og dersom verdiene for ustimulert saliva er < 0,10 ml/min og for stimulert saliva er < 0,70 ml/min.

 

 

Det kan gis stønad når tannskader skyldes manglende evne til egenomsorg. Dette gjelder:

Det ytes stønad til dekning av utgifter til tannbehandling til personer som på undersøkelses- og behandlingstidspunktet hos tannlege/tannpleier har sterkt nedsatt evne til egenomsorg på grunn av varig somatisk eller psykisk sykdom, og/eller varig nedsatt funksjonsevne. Stønad gis kun i de tilfeller sykdommen eller tilstanden har ført til sterkt nedsatt evne til egenomsorg over tid, minimum ett år.

Skriftlig erklæring fra relevant lege eller psykolog skal foreligge før tannbehandling igangsettes. Erklæring skal dokumentere at personen har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne på tidspunktet for tannlegens/tannpleierens undersøkelse og behandling. Erklæringen må videre dokumentere hva slags diagnose / nedsatt funksjonsevne erklæringen gjelder. Det må også framgå forventet varighet av sykdommen/den nedsatte funksjonsevnen. Innholdet i erklæringen må være tilstrekkelig til at tannlegen kan påvise hvordan konsekvenser av sykdommen/den nedsatte funksjonsevnen, påvirker pasientens tannhelse.

 

 

Det er tannlegen som vurderer om vilkårene for dekning av utgifter er oppfylt.

Har du hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, har du rett til gratis tannlegebehandling gjennom den offentlige tannhelsetjenesten.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Hodepine av astmaspray

Hei. Kan må få hodepine av å gå på en tom astmamedisin? Bruker Inuxair spray morgen og kveld og boksen har nok vært tom noen dager uten at jeg oppdaga det. Har vært veldig tung i hodet de siste dagene, men ikke kjent meg tett, kan det ha en sammenheng?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 14. januar 2019
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Jeg har ikke noe sikkert svar på dette. Det er kjent at medisinen kan gi hodepine som bivirkning, men hvis det ikke kommer noe ut av sprayboksen fordi den er tom er det neppe en bivirkning av medikamentet. Trolig har hodepinen en annen årsak.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Blodig oppspytt ved lungebetennelse

Hei 😊Jeg har lungebetennelse og startet opp med penicillin som ser ut til å ha effekt. Men jeg har blodig ekspektorat som gjør meg litt engstelig. Er det normalt? Mvh

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 14. januar 2019
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Blodig oppspytt kan forekomme ved lungebetennelse, men er ikke så vanlig. I slike tilfeller vil det vanligvis være lurt å ta et røntgenbilde av lungene, eventuelt CT, for å sjekke nærmere. På den annen side kan langvarig og hard hoste også kunne gi små blødninger i slimhinnen og dermed gi blod i ekspektoratet. Bruk av blodfortynnende midler øker også sjansen for slike hendelser. Men uansett er det nok lurt å sjekke dette nærmere.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Rettigheter

Grunnstønad

Hei 100% uføretrygdet med kols, epilepsi og mat allergi.Mottar både grunn og hjelpestønad (1 sats).blodprøver har nylig påvist glutenintoleranse .Har man krav på noe ytelse eller økt sats? på forhånd hjertelig takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

For personer over 18 år er det kun en sats på hjelpestønad. Har du fått diagnosen cøliaki har du krav på grunnstønad sats 4. Du har allerede sats 1. Det betyr at du kan ha krav på sats 5. Har du non-cøliaki glutenintoleranse, gjelder det samme.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Lunge, Rettigheter

Økonomiske problemer på grunn av inntektsbortfall

Hei. Jeg er lungesyk og har nå hatt ett hjerteinfarkt. Jeg fikk for en tid siden redusert stilling på arbeidsplassen pga omstruktureringer, gikk fra 100% til 60% stilling. Jeg har tatt ekstravakter for å fylle opp til 100%, Men nå som jeg ikke får mer enn de 60% i sykepenger, sliter jeg økonomisk, og situasjonen går mot kritisk, risikerer å miste bopel feks. Mitt spørsmål er: finnes det økonomisk bistand som man kan søke om, hos LHL eller andre?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 10. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

LHL har ingen stønadsordninger som kan hjelpe deg i den situasjonen som du er i nå. Av offentlige stønadsordninger er økonomisk sosiahjelp mest nærliggende ordning. Se:  sosialhjelp

Hvis du sliter med å betale å betale avdrag og renter på lån, bør du kontakte banken slik at de kan vurdere om du en periode skal få betalingsutsettelse eller avdragsfrihet.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Forebygging av kols

Hei!
Har fått diagnose lett kols og ønsker et opphold på kursted enten Røros eller LHL- sykehuset Gardermoen men min fastlege mener at jeg ikke er syk nok for et opphold for å kunne få litt mer info. Jeg fungerer veldig bra men trenger noe info for og kunne forebygge!
På forhånd takk!

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 10. januar 2019
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

De viktigste forebyggende tiltak ved kols, er både medikamentell og ikke-medikamentell. Når det gjelder første punkt, er det å få individuelt tilpasset medisiner som tas på riktig måte og til de tidspunktene som legen har skrevet. Om du ikke har fått sjekket inhalasjonsteknikken din, bør du gjøre det hos legen eller på apoteket.

De viktigste ikke-medikamentelle tiltakene er røykeslutt, fysisk aktivitet og et sunt kosthold.
Informasjon om disse temaene finner du på LHL sine nettsider.Trening og kolsrøykeslutt, kosthold og kols.

Om du melder deg inn i LHL, vil du kunne delta på kurs, samlinger, temakvelder, trimgrupper mm. i lokallaget ditt.

Som medlem kan du også benytte deg av vår rådgivningstjeneste på telefon.

Håper du finner vedlagt informasjon nyttig med tanke på å leve best mulig med din kols framover.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe

 

Lunge, Rettigheter

Oksygenkonsentrator og dekning av utgifter til strøm

Hei, eg bruker oksygenkonsentrator 24/7, min spørsmål er: få eg stønad til strøm rekning.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Nav kan innvilge grunnstønad til drift av tekniske hjelpemidler. Det innvilges ikke grunnstønad til drift av behandlingshjelpemidler. Oksygenkonsentrator gis av spesialisthelsetjenesten og er derfor definert som behandlingshjelpemiddel.

Men selv om oksygenkonsentrator hadde vært omfattet av grunnstøndsordningen, er det krav om at de månedlige strømutgiftene til drift minst er på 686 kroner. Utgiftene til strøm vil ikke være så høye. Dermed vil kravet uansett ikke være oppfylt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Guide til raskere behandling - unngå ventetid, velg LHL-sykehuset Gardermoen

Lunge

Medisiner og mulige bivirkninger i munn og svelg.

Jeg har i ca 3 måneder vært plaget av sår hals, veldig øm og sliten tunge, problemer med at jeg ofte svelge vrangt og smertestrømninger til ørene. Fastlege henviste til øre-nese-hals spesialist som mente at problemene kunne komme av medisinene jeg bruker. Jeg bruker daglig Seretide aerosol 2 x dose x 2, Spiriva Respimat 2 x dose x 1, Mucomyst Brusetab x 2, Somac Enterotab x 1, Prednisolon Tab 5 mg x 1, Daxas Tab x 1. Kan jeg forsøke å kutte ut en medisin en om gangen for å se om det hjelper?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 07. januar 2019
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er riktig at symptomer som du nevner kan være relatert til bruk av medisiner for pusten slik du nevner. Imidlertid tør jeg ikke anbefale noen endring i medisineringen, da dette må gjøres i nært samråd med den legen som kjenner deg og derfor vet hva du eventuelt kan prøve å kutte ut.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem