Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Hvor skadelig er byluften?

Jeg er kvinne, 68 år, egentlig sprek og mye aktiv. Definert med kols 2, men jeg vet ikke hvorfor ikke astma. MEN: en lege sa til meg at det ikke forverrer lungene VARIG å f.eks. sykle eller gå i den dårlige Osloluften, særlig noen dager. At man kom tilbake til opprinnelig form i frisk luft igjen. Men kan det stemme? Hvorfor advarer man da astma/kols-folk om å oppholde seg utendørs i slike situasjoner? Hvordan forverrer sykdommen seg? Kan astmatikere føle seg ganske "friske" innimellom? Mens en kolspasient alltid har dårlig funksjon? Takknemlig for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 07. desember 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Kols grad 2 betyr at lungefunksjonen ligger i skiktet 50 - 80% av forventet normal verdi. Det er derfor i mange tilfeller en begrenset sykdom og ofte med god lungekapasitet. Det viktigste med forurenset luft er at det ofte kan gi forverringer (forbigående) i lungefunksjonen hos mennesker med astma- og kols. Men man vet også at langvarige opphold i forurenset luft kan gi utvikling av varige skader, som for eksempel ved yrkeseksponering i industri eller jordbruk, eller ved passiv røyking i barndommen og som voksen. Det jobbes politisk for å redusere forurensningen i Osloluften, og dette har å gjøre med at forurensning gir økte helseplager særlig for mennesker med lungesykdom og alvorlig hjertesykdom. Dette kan gi grobunn for alvorlige forverringer som kan føre til sykehusinnleggelser. Kortvarige eksponeringer i forurenset uteluft er neppe noe man kan måle effekten av på lang sikt, mens hyppige og langvarige eksponeringer nok må forventes å ha en skadelig effekt som ikke går helt tilbake.

Astma gir nedettelse i lungefunksjonen i perioder, men vil ved god behandling og pusting i luft som ikke irriterer bronkiene kunne ha en helt normal lungefunksjon. Ved kols vil lungefunksjonen alltid ligge under 80% av forventet verdi, og kan bli ytterligere redusert av de samme faktorer som ved astma. Men det er mange grader av kols, og noen ganger foreligger både astma og kols hos samme person.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Kols og klima

Hei! Jeg har fått påvist kols for ca 6 mndr siden. Har vært 3 uker på Tenerife i november, hjemme igjen nå. Bor like syd for Oslo. Synes det er mye tyngre å gå turer her hjemme enn det var på Tenerife. Kan ute temp og klima ha noe å si. Snakket med en nordmann som hadde kols og bodde fast på Tenerife. Han sa han ikke brukte noen type medisiner og følte seg i fin form.

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 05. desember 2016
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Det er en del kols syke som opplever det samme som du beskriver. Noen har glede av å bo i utlandet i stabilt klima, andre opplever ingen effekt av dette.  Det kan være at du opplever dette spesielt tungt nå rett etter hjemkomst, da forkjellene mellom Tenerife og Norge er ganske stor akkurat nå. Viktig at du følger opp medisineringen din og holder deg i aktivitet om ikke ute, så inne. Ta gjerne kontakt med kolslinjen på tlf 800 89 333 for en mer utdypende samale.

Mvh Hilde

Lunge

Kols og grønt ekspektorat

Hei Jeg har alvorlig kols grad 3-4. har sluttet helt å røyke. 5 uker nå. Bruker kunSpiolto respimat. Kommer lite slim opp, det som kommer er bare grønn aktig farge . Kan dere være en lunge infeksjon? Jeg var hos fastlegen , målte blodtrykk og brukte stetoskop men sa at det var ingenting der sa han . hvordan kan det være så lenge slimet er grønnt?

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 05. desember 2016
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Det er nok lurt å få faslegen til å ta en infeksjonstatus, da grønt ekspektorat kan tyde på at det en infeksjon. Hvis det er en virus infeksjon, så vil ikke den la seg vise på infeksjonsprøvene. Det at du har sluttet å røyke er kjempebra, men kan også gjøre at ekspektoratet ditt er litt annerledes nå når kroppen holder på å vende seg til å fungere uten nikotin. Det kan også være at du kan ha glede av en hurtigvirkende inhallasjonsmedisin, men ta det opp med fastlegen, da det er noe han eller en lungespesialist må avgjøre.

Lykke til!

Mvh Hilde

Lunge

Lungefortetning påvist på CT

Jeg har kols grad 3-4 , bruker Spiolto Respimat inhalator. I tillegg har jeg fått påvist en flekk på ene lungen ved CT scan. Prøver å få litt fortgang på dette, men fikk time om 3 måneder. Jeg syns det er lenge til.

Jeg blir litt nervøs når jeg skal legge meg med tanke på at jeg syns jeg blir svimmel når jeg prøver å sove. Måtte ringe fastlegen min, som skreiv ut Remeron S. Dagen etter så var jeg veldig vissen i kroppen. Tør ikke bruke det mer. Syns ikke jeg blir tatt på alvor av fastlegen eller lungeeksperten i byen. Hva kan jeg gjøre?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. desember 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

CT-undersøkelse av lungene avslører ofte fortetninger som ikke er synlige på vanlige røntgenbilder, enten på grunn av beliggenhet i lungen, men også fordi de ofte er ganske små. Radiologen som bedømmer bildene vil ha en formening om det dreier seg om en sannsynlig alvorlig tilstand, eller om det ikke haster så mye. Hvis det første er tilfelle ville du etter nåværende system ha kommet inn i et såkalt "pakkeforløp" hvor tidsfrister og utredningsinnhold er strengt definert. Hvis det ikke ser så alvorlig ut, men at man likevel mener det trengs å ses nærmere på, trenger ikke 3 mndr være betenkelig. Jeg forstår godt at du blir urolig, men du kan jo spørre fastlegen hvordan de vurderer tilstandens hastegrad ut fra røntgensvaret. 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Vekttap av medisiner for lungefibrose

Jeg behandles med Esbriet på grunn av lungefibrose. Det har ført til vekttap og manglende matlyst. Bør jeg redusere dosen fra 9 til 6 tabletter om dagen? Reduseres virkningen av Esbriet tilsvarende?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. desember 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Esbriet har en anbefalt døgndose på 9 tabletter. Vekttap er en kjent bivirkning, men det er anbefalt at man heller prøver tilskudd av næringsrike drikker hvis vekttapet er tydelig. Ved mye birvirkninger har man også sett at kroppen kan tilvenne seg en høyere dose ved forbigående reduksjon av denne. Effekten er nok sikrest ved opprettholdt dosering. Dette må nok vurderes i en større sammenheng, trolig med tillegg av diverse blodprøver for å se hva som er mest fornuftig å foreta seg. Doseringen av denne type medisin må alltid gjøres i samråd med den legen som følger deg opp.

Håper du får ordnet dette, lykke til!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Bivirkninger av sovemedisin

Hei! Kols grad 3-4 og sliter med dårlig nattesøvn. Fikk resept på Remeron-S som sovemedisin. Følte meg veldig slapp og orket ingenting dagen etter. Noen som har erfaring med den?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 30. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Remeron er et antidepressivum, og jeg regner med at du har fått medisinen pga den kjente søvndyssende effekten. Den kan også gi litt effekt på blodtrykket. Den skal tas på kveldstid. Nedbrytningen er ganske langsom, og det er nok grunnen til at du merker det godt dagen etter. Denne effekten er vanligvis sterkest i den første tiden man bruker preparatet, og vil normalt avta etterhvert. Eventuelt kan du snakke med legen om det kan være aktuelt å redusere dosen den første tiden.

Lunge

Astmaforverring i forbindelse med luftveisinfeksjoner

Eg har hatt halsvirus og luftvegsinfeksjon,eg har gått å hangla,men er framleis ikkje heilt bra endå.Seinare kjem eg til å merka meir til astmaen etter det.Eg vert lenger sjukmeldt frå arbeid ein stund til. Eg har meir astma no etter det. Kva skal eg gjera då?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 30. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er nok helt vanlig at astma blir forverret i forbindelse med luftveisinfeksjoner. Og forverringen merkes ofte i noen uker etterpå. Men bedringen inntrer gradvis. Det beste man kan gjøre er å sikre seg at astmabehandlingen er best mulig tilpasset den situasjonen du er i. Dessuten bør du unngå situasjoner som du vet forverrer tilstanden. Ellers regne jeg med at legen din kjenner deg og din astma godt og kan følge deg opp på en god måte.

God bedring!

Olav Kåre Refvem

Lunge

Hodepine og muskelsmerter

Jeg fikk hjerteinfarkt i fjor nov. og fikk satt inn to stenter. Jeg hadde før det både lavt kolesterol og blodtrykk. Jeg er 160 høy og slank. Jeg har fortsatt lavt kolesterol: s-kolesterol 3,3 s-hdl kolesterol 0,7.

Sliter med hodepine og muskelsmerter - jeg er også revmatiker og har astma /Kols - jeg føler at alt her henger sammen - men må si at jeg har dager hvor kroppen ikke er med, smerter i - legger - armer - ansikt/kjeve gjør dagen tunge - og jeg vil ikke slå meg helt til ro med at sånn er det. Synes det tas blodprøver på blodprøver og ingenting blir gjort, hva bør gjøres? Ble operert for føflekkreft i 2005.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 29. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg svarer fra et hjerteperspektiv.

Etter et hjerteinfarkt er det viktig å bruke visse medisiner. Et slikt medikament tilhører gruppen statiner, og reduserer kolseterolet. Forskning viser at pasienter som har hatt infarkt bør bruke slike medisiner uavhengig av hvilket kolesterolnivå de har. Medikamentet beskytter mot nye infarkter. Men statiner kan også gi bivirkninger i form av muskelsmerter. Du bør høre med legen din om noen av plagene dine kan skyldes bivirkninger fra hjertemedisinene. Heldigvis finnes det flere alternativer. Får du bivirkninger fra et medikament, kan det hende at du tåler et annet bedre. Ofte må man prøve seg litt frem før man finner en kombinasjon av medikamenter som er passende for pasienten.

Mvh

Wasim Zahid

Lunge

Kols utvikling

Hei. Hvis en har kols grad 1 er riktig medisinert og trener jevnlig. Hvor lang tid er normalt før en får grad 2.

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 29. november 2016
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Det er ingen automatikk i kolsutviklingen. Det vi vet er at røykestopp er det eneste som kan bremse helt opp utviklingen av kols. Vi vet også at trening, dvs både styrketrening og utholdenhetstrening kan kompensere for noe av det lungetapet en har lidd. Medisiner  vil ikke gjøre deg frisk, men kan lindre symptomene. Gjentatte infeksjoner i lungene kan også være med å forverre kolsen, så viktig å prøve å holde seg infeksjonsfri. Det virker som du gjør det du kan for å hindre videre utvikling, og ønsker deg lykke til med å bevare den pustekapasiteten du har i dag. Ta gjerne kontakt med kolslinjen på tlf 800 89 333 for en mer utdypende samtale.

Lykke til!

Mvh Hilde

 

Lunge

Kols og pusteproblemer i høyden

Hei. Min far har fått påvist Kols. Han er mye tett og tungpustet. Aller verst er han ved opphold på hytta på fjellet. Der blir han alltid dårlig, de er nøye med å holde det støvfritt, har forsøkt å la være å fyre med ved, men ingenting hjelper. Hytta ligger på ca 900 moh, kan det ha noen betydning? I forhold til tynnere luft mener jeg. Eller har du noen tanke om årsaken. Synes det er så synd at hytta som skulle brukes hyppig i pensjonisttilværelsen er det stedet han blir ekstra dårlig. Mvh Elin

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 25. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Noen ganger kan lungefunksjonen være så nedsatt at det er vanskelig å opprettholde høy nok oksygenmengde i blodet. I fjellet kan dette hos noen merkes allerede i høyden som du angir, for luften er da allerede begynt å bli noe tynnere. Dette merkes best ved fysiske anstrengelser, selv om det ikke dreier seg om store fysiske utskeielser, kanskje bare korte og lette spaserturer.

Andre ganger kan det kanskje være "inneklimaet" i hytta som virker inn, men da vil pusten oftest bli bedre utendørs.

Det er alltid lurt å sjekke ut med legen om behandlingen er så god som mulig. Det kan spille inn noen ganger. Ellers kan man låne med seg et oksymeter for å måle surstoffet i blodet hjemme og i høyden. Det er veldig enkelt. Hvis oksygenet er lavt, kan det i noen tilfeller være lurt å sjekke ut om det er mulig å få med seg en oksygenekstraktor på hytta for å sikre ham litt ekstra oksygentilførsel. Kanskje en ide å prøve?

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem