Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Hvor lenge kan man leve med lungefibrose?

Jeg har fått påvist lungefibrose. Hvor mye vil dette påvirke min levealder??

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 25. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Lungefibrose finnes i svært mange typer og forløpsformer. Noen ganger er årsaken kjent, men ofte er dette mer eller mindre uavklart. Det er nok ikke mulig å si hvordan dette vil påvirke livslengden, fordi det kan være fra mye til ingenting. Det er helt avhengig av hvor aktiv sykdommen er og hvor raskt den utvikler seg. Noen ganger opplever man også at sykdommen kan gå mer eller mindre i dvale i kortere eller lengre perioder. Typen av lungefibrose er også avgjørende for hva slags behandlingstilbud man har tilgjengelig.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Lungefibrose og behandling med Imurel

Behandles med Imurel pga lungefibrose. Denne gir jo dårligere immunforsvar om jeg har forstått det riktig. Har siden jeg startet med Imurel ( 9 mmd ) hatt ikke mindre enn 4 infeksjoner på lungene. Dette kan vel heller ikke være bra i forhold til sykdommen?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 25. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Imurel er et av de medikamenter som prøves ved lungefibrose. Dette medikamentet brukes nok når man ikke har funnet andre medisiner som gir bedre effekt i et tilfelle. En bivirkning kan være økt fare for oppblussing av infeksjoner, men det er individuelt hvordan dette slår ut i praksis, og kan også være noe avhengig av dosen som brukes. Jeg vil tro at legen som styrer behandlingen vurderer den videre behandlingen, og ser effekt opp mot bivirkninger for totalt sett å få til et best mulig resultat med sikte på å bevare mest mulig lungefunksjon.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Lungefibrose, pusteproblemer og stivhet i kroppen.

Hei, min mor fikk diagnosen lungefibrose i fjor men har ikke fått noen medikamenter for å stoppe utviklingen (som heldigvis er langsom). Bør hun ikke ta noe for å bremse forløpet? Hun blir hurtig andpusten når hun går tur og har lenge slitt med utmattelse etter anstrengelse. Ellers har hun mye vondt i kroppen og er veldig stiv. Har dette noe med sykdommen å gjøre?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 25. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Lungefibrose kan ha mange forskjellige årsaker. Man forsøker som regel noen medisiner, blant annet Prednisolon, for å se om det hjelper. Hvis utviklingen er svært langsom kan det være at man avventer behandling eller prøver å behandle grunnlidelsen hvis man kjenner den. Alle pasienter med lungefibrose og pustebesvær skal vurderes av lungespesialist, som regel på sykehus. Det vil som regel forsøkes behandling med Prednisolon, men den er ikke alltid effektiv, men kan kanskje lindre betennelser i ledd og muskler som kan være plagsomme. Ellers er det bare funnet effekt av spesialmedisiner for lungefibrose ved gruppen idiopatisk lungefibrose.

Smerter og stivhet i kroppen kan, men trenger ikke, være et ledd i sykdommen. Men fordi årsakene til denne typen lungesykdom ofte er uklar, kan man aldri se helt bort fra det.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Interstitiell lungesykdom

jeg har lav DLCO, følelse av influensa, slapp. De sier jeg har interstitiell lungesykdom, men vet ikke hvilken type. Hva tror du?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 25. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Lav DLCO tyder på at det er noe som hindrer surstoffopptaket i lungen. En viktig årsak til dette kan være interstitiell lungesykdom som kan føre til at det blir betennelsesforandringer i lungvevet. En betennelse kan gi feberfølelse og slapphet. Men det er mange mulige årsaker til dette, for eksempel allergiske reaksjoner på støv man har inhalert. Ellers ses det ved noen revmatiske tilstander og ved den store gruppen av lungefibroser. For å finne nærmere ut av det må man ofte hente opp celler fra bronkiene ved å skylle med litt væske og suge opp igjen gjennom et bronkoskop. Alternativt kan det være nødvendig å ta en liten biopsi av lungevevet for å sikre en best mulig diagnose. Lykke til med utredningen! 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

"Vekslende luftholdighet i lungevev" på CT

Hei. Har fått brev om: vekslende luftholdighet i lungevevet etter en CT undersøkelse, og vet ikke hva dette er. Vet dere?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 25. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

En CT-undersøkelse kan gi oss et bilde av lungenes forskjellige strukturer på en mye bedre måte enn et vanlig røntgenbilde. "Vekslende luftholdighet i lungevevet" er ganske uspesifikt, men betyr at de finner bedre luftfylning i noen steder enn i andre deler av lungene. Det kan for eksempel være forandringer etter gjennomgått lungebetennelse i tilbakegang. Men det er vanskelig å si sikkert uten å vite hvorfor undersøkelsen ble foretatt og ikke ha bildene å se på selv.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Astmabehandling, hva er effektivt?

Hei. Etter 4 mnd på Giona og ingen bedring i min astma så har jeg fått utskrevet Alvesco 160 en gang om dagen av legen. Det står i pakningsvedlegget at man bør merke bedring etter 24 timer men jeg regner med at full effekt ikke kommer før etter noen ukers bruk ? Har tatt medisinen 4 dager og kjenner ikke noe spesielt enda. Må bruke Ventoline hver dag enn så lenge. Da jeg fikk Flutide merket jeg bedring med en gang, men fikk bivirkning som gjorde at strupen hovnet opp ved fysisk aktivitet og jeg fikk ikke til å puste inn så den ble seponert. Så er spent og håpefull på Alvesco og håper at jeg snart kan merke en bedring?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Dette svaret kommer vel såpass sent at du nå sikkert vet om medisinen din virker eller ikke. Både Alvesco og Flutide er inhalasjonssteroider, men effekten kan vente på seg, kanskje opptil 3-4 uker før den er optimal. Men effekten er avhengig av at du får inhalert medisinen på en god måte. Alvesco foreligger i sprayform som med fordel kan inhaleres via et inhalasjonskammer for å sikre best mulig deponering i bronkiene. Alternativt kan det av og til være nødvendig å doble doseringen en periode for å sikre effekt.

På den annen side nevner du ikke noe om at du bruker en langtidsvirkende betaagonist. Alvesco og Flutide er begge forebyggende medisiner, men er ikke egnet til å behandle en forverring alene. Ventoline virker bare noen timer. Det er ofte nødvendig å legge til en tilsvarende medisin som har lengre effekt, minst 12 timer per dose. Trolig vil det gi deg den nødvendige hjelpen for å få bedring i astmaen?

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Langvarig hoste og sliming

Hei! Dette er sikkert vanskelig å svare på. Jeg har hatt langvarig hoste med slimdannelse. Ved sengeleie blir det forverret. Noen dager hoster jeg mindre enn andre dager. Kan også ha dager uten hoste. Har blitt tatt røntgen av lungene og de var fine. Noen formening om hva dette kan være? I det siste blir jeg også fort andpusten. Sluttet å røyke for 30 år siden.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det du beskriver kan blant annet passe med en obstruktiv lungsykdom. For å få stilt en diagnose og få mulighet til å igangsette effektiv behandling bør du få undersøkt lungene med spirometri hos legen. Om det foreligger en astma eller en begynnende kols er vanskelig å si ut fra dette. Uansett er det veldig bra at du har kuttet røyken helt!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Utfordringer ved behandling av infeksjoner ved bronkiektasier

Hei! Jeg skriver på vegne av min mor på snart 62 år som har diagnosen Bronkiektasier. Kortfattet: hatt diagnosen i 7-8 år, har astma og ME. Var mye plaget med infeksjoner i lungene for 4-5 år siden. Hatt en bra periode, men noen inf årlig. Men siden juni i år har dette eskalert, hun har hatt 7 lungebetennelser hvorav 3 sykehusinnleggelser. Sist forrige uke. Hun er relativt bra når hun går på penicillin, men inf kommer tilbake med en gang hun slutter, (2-5 dager). Er resistent mot en type penicillin ( tror det er amoxillin) ... Som pårørende synes vi dette er svært bekymringsfullt. Vi føler det er svært lite kunnskap og kompetanse ifht bronkieektasier. Legene klør seg i hodet og hun står på stedet hvil. Vi kan ikke se på dette lenge. Finnes det noe kyndig ekspertise på denne sjeldne diagnosen? Hun var på Granheim for 5-6 år siden, men der var største delen Kols pasienter, og hun hadde ikke spesielt god utbytte av oppholdet! Vi trenger sårt råd!

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Bronkiektasier er utvidelser på bronkiegrener og har tendens til å samle på slim slik at det ikke kommer opp på vanlig måte. Da kan det oppstå hyppigere infeksjoner som kan gå over i lungebetennelser.

Antibiotikabehandling er påkrevet i forbindelse med infeksjonene, ofte med medisiner som er valgt ut fra resistensundersøkelser for den pågående infeksjonen. Langvarige kurer kan bli nødvendige, og i noen situasjoner har man tatt i bruk inhalasjon med antibiotika via forstøverapparat. Noen ganger kan det være effektivt, men ikke alltid. Noen ganger kan slimløsende være til hjelp, men det skaper ofte også større mengder med slim som dermed blir mer tyntflytende. Daglig slimdrenasje ved hjelp av fysioterapeut og hjemme på egen hånd, samt fysisk aktivitet er nødvendig for å forebygge infeksjoner best mulig. Samtidig er det viktig at astmaen er godt behandlet for å gi gode muligheter for slimet til å komme ut.

Egentlig er dette ikke noen sjelden diagnose, men behandlingen må noen ganger individualiseres for å tilpasses de spesielle utfordringene.

Det bør være god kompetanse på alle lungeavdelinger til å takle dette faglig, men det er ikke alltid like lett "å komme i mål" med alle tilfellene. Noen ganger blir det bedre perioder hvis man greier å holde infeksjonene borte i en lengre periode slik at bronkiene får roet seg ned litt.

Lykke til videre!

 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Kols og svangerskap

Hei. Jeg har fått beskjed om at jeg har kols grad 2, jeg er bare 43år gammel, bruker nå Serevent 2 x daglig. Og Atrovent og Ventoline ved behov. Føler drømmen min om å få ett barn til har gått i grus?? Er det slik at jeg må bare glemme å drømmen min om å få bære fram ett barn til? Og hvilke medisiner er de beste for meg å bruke? Har hørt at ved bruk av Serevent, altså beta-2-agonist, forkorter levetiden min. Og hvor lenge kan jeg forvente å få få leve? Har endelig kuttet ut røyken,men greide det ikke før jeg kjente en plutselig forverring. Kan du anbefale meg noen tablettkur, hva med prednisolon, Legen min er ikke så int i å gi meg det for en 5-7 dagers kur,da jeg har hørt det skal bære effektivt.? Takknemlig for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Ved kols grad 2 ligger lungekapasiteten et sted mellom 50 og 80% av normalen. Det viktigste du har gjort var å kutte røyken helt. Det er veldig bra og helt nødvendig for å ivareta lungefunksjonen over tid.

Det stemmer heldigvis ikke at levetiden blir kortere når du bruker Serevent!                 Ingen av medisinene for kols reduserer livslengden, heller tvert imot.

Ved svangerskap og fødsel er det viktig å ha nok surstoff i blodet og god nok lungekapasitet til å gjennomføre en fødsel. For å få vite noe mer om det må du konferere med en lungespesialist eller anestesilege på sykehuset som har de nødvendige opplysninger om deg og din hjerte- og lungefunksjon.

Jeg tør ikke i denne spalten anbefale deg noen spesifikk kur eller medisin. Prednisolon er vanligvis forbeholdt bruk ved akutte forverringer ved astma og kols.

Håper svaret var til litt hjelp!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

 

Lunge

Kolsmedisiner virkninger og bivirkninger

Hei. Jeg er en 44 år gammel dame som har fått kols. Hva er den beste kols medisinen å regne? Jeg har fått grad 2(B). Jeg har startet med bruk av Serevent, Atrovent og Ventoline. Men fikk en plutselig forverring etter en Flagyl kur.,.kan det stemme,at den gjorde meg dårligere? Og hva er forskjellen på Serevent og Seretide? Hvilke har best resultat?Må også nenvne at 2 dager etter bruk av Serevent,følte jeg at jeg ble født på ny' pusten ble bedre.,Men nå ca.1 uke etter jeg startet er jeg sliten,slapp og litt sånn lokk hodepine.. Jeg har også fått utskrevet Spiriva, men den har jeg ikke turt å prøve ut enda, da jeg er så var på bivirkninger. Kan jeg bruke Spiriva sammen med Serevent? Har du noen anbefalinger på evt.en amoxilin kur, evt Prednisolon,da jeg har blitt så mye verre på en to tre. Det gjør meg redd og sliten. Skal på røntgen av lungene min også. Må nevne at jeg har vært stor røyker siden jeg var 11-åring, men har kuttet ut røyken nå.Vil jeg få det bedre etter hvert, og kan jeg leve lenge fordi om jeg har kols grad 2B?
Tusen takk for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 23. november 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Kols grad 2 er absolutt til å leve med hvis man innretter seg fornuftig. Det er for eksempel aller viktigst å kutte røyken helt. Da kan man gjerne leve mange gode år med tilstanden. Det er et godt tegn at du merket god bedring av Serevent. Den åpner luftveiene, men kan hos enkelte gi hodepine. Det samme gjelder Atrovent. Flagyl har ikke noen beskrevne bivirkninger på lungene, men det er vanskelig å si sikkert. Det vil nok forsvinne etter en stund etter kuren er avsluttet. Seretide innholder Serevent (salmeterol) og i tillegg et steroidpreparat (flutikason). Spiriva er en muskarinantagonist og likner i effekt mye på Atrovent, men virker et helt døgn etter hver dosering. Den kan fint brukes sammen med Serevent.

Jeg tør ikke gi konkrete råd om hva du skal bruke videre, men hvis du fortsatt har mye bivirkninger i form av hodepine, vil det ofte være lurt å høre med legen om det kan være lurt å prøve uten enkelte medisiner for å finne ut hva som er årsaken og hva du tåler best, enten alene eller i kombinasjon.

Håper dette er litt svar på dine spørsmål.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem