Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Hvordan påvirker astma levealder?

Hvordan påvirker astma levealder?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 07. januar 2019
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Astma er en tilstand som kan oppstå i alle aldre. I noen tilfeller kan astma forløpe uten spesielle symptomer. Men i praksis er forløpet variabelt fra person til person. I noen tilfeller kan den forløpe som en alvorlig sykdom uten tilstrekkelig effekt av medisiner. Andre ganger er tilstanden ukomplisert. Noen utvikler kols senere i livet, særlig ved skadelig eksponering i yrkessammenheng eller ved røyking. Da vil dette eventuelt kunne påvirke levealder hvis lungefunksjonen blir vesentlig nedsatt. Ellers vil de enkle tilfellene av astma neppe ha noen særlig innvirkning på levealder, forutsatt god oppfølging. 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Dårligere effekt av astmamedisinen

Hei!
Jeg tar symbicort daglig som eneste astmamedisin, men de siste månedene syns jeg ikke den har hatt noen effekt, jeg har vært litt tungpustet hver dag og ikke blitt bedre når jeg har tatt den slik jeg har blitt tidligere. Må jeg bytte medisin?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 07. januar 2019
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Det er veldig bra og riktig av deg å reagere når du ikke opplever like god effekt av astmamedisinen som tidligere. Det er ikke sikkert du skal slutte med Symbicort, kanskje du trenger å øke dosen? Bestill deg time hos fastlegen din og få en grundig gjennomgang av astmaen din og behandlingen.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe

Lunge

Kols og hyppige lungebetennelser

Min mor har nå hatt 7 sykehusinnleggelser på 3 måneder, pga lungebetennelse. Hun har nyresvikt og holder på med sånn posedialyse. Og har kols. Hun klarer kun ei uke hjemme om gangen, så er lungebetennelsen tilbake- og det bærer rett inn på sykehus igjen.. Finnes det noen etterbehandling for henne når hun skrives ut, slik at lungebetennelsen ikke kommer tilbake?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 06. januar 2019
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Kols disponerer for lungebetennelser. Det er viktig at det gis en så optimal behandling av lungesykdommen som mulig. Noen ganger skifter man fra vanlig pulver til inhalsjon av spray gjennom kolbe for å sikre at medisinen kommer best mulig ned i lungene. Noen ganger ser man at kortisoninnholdet i inhalasjonsmedisinen gir økt tendens til lungebetennelse og må da tas vekk. Andre ganger foreligger det bronkiektasier som fører til at slimet ikke kommer godt nok opp, og da kommer det oftere lungebetennelser. Influensavaksine hver høst og lungebetennelsesvaksine anbefales. Fysioterapi regelmessig for å bedre slimmobiliseringen brukes også forebyggende for å motvirke infeksjoner.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Kortpustethet

Jeg er ei kvinne på 47 år som noen måneder har vært plaget til og fra med kortpusthet. Denne kan komme også når jeg sitter stille. Har vært hos lege. Blodtrykket var normalt, oksygenmetning var på 98% og alle blodprøver var fine. Hva kan kortpustheten skyldes? Er for tiden sykemeldt med diagnosen tilbakevendende depresjon/slitenhetssyndrom. Kan det være dette som er årsaken? Har ikke angst, men har en indre uro av og til. Legen har ikke sagt noe om videre utredning av kortpustheten.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 06. januar 2019
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Kort pust ved anstrengelser kan undersøkes nærmere ved å gjøre belastningstester. Ellers er det ofte lurt å få målt lungefunksjonen med spirometri. Noen ganger kan det skyldes lett astma som viser seg i forbindelse med fysiske anstrengelser. Andre ganger kan det skyldes rytmeforstyrrelser i hjertet. Ellers kan det ha sammenheng med indre uro og anspenthet, særlig hvis det bare oppstår i ro og ikke utløses av noe spesielt ellers.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Kols og yrkeseksponering

Hei Etter å ha arbeidet i byggebransjen i snart 40 år har jeg nå lettere kols. Jeg har aldri røykt. Har vært/er aktiv turgåer mosjonist, men har nå problemer med pust og kondisjon. Jeg har hatt lungeemboli etter kreftoperasjon og går på Marevan. Kan lungeemboli føre til kols? Kan jeg hevde å ha en yrkessykdom? Mvh Tore H

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 06. januar 2019
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Kols kan ha sammenheng med yrkesmessig eksponering for skadelig støv og gasser. Noen ganger kan det ha sammenheng med tidligere astma. Lungeemboli skal ikke gi kols, men kan i noen tilfeller gi nedsatt lungefunksjon med kort pust ved anstrengelser hvis blodproppene ikke har gått helt tilbake. Utredning av yrkessykdom må avklares gjennom undersøkelser av lungene og en nøyaktig sykehistorie som inkluderer oversikt over hvilken type eksponering du har vært utsatt for i forbindelse med yrket. Vanligvis må dette gjøres av lungespesialist, ofte i samråd med lege med yrkesmedisinsk kompetanse.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Allergi

Leilighet med muggsopp og høyt nivå av radon

Hei. Jeg og mine to barn bor i en leid kjellerleilighet hvor det er muggsopp i alle rom samt høye nivåer av radon. Jeg har hypermobil Ehler- Danlos syndrom, så er kronisk syk og mye plaget med fatigue, men etter vi flyttet inn her har jeg hostet og hatt forkjølelse symptomer/astma samt verre utmattelse enn før. Barna klager også over å være slitne. I utlandet går det an å ta blodprøve for å se om man har reaksjon på muggsopp. Kan man det I Norge? Min fastlege visste ingenting. Trenger råd.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 06. januar 2019
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Hvis det er påvist høye nivåer av muggsopp i alle rom er det mulig årsak til luftveissymptomer som du nevner. Ihvertfall kan det forverre en astma og det regnes ikke som sunt å bo i. Det går an å finne ut om man er allergisk for muggsopp både ved blodprøve (spesifikt IgE mot muggsopp) og prikktest for allergi.

Ellers er det neppe lurt helsemessig for noen å bo over lengre tid i bolig med mye muggsopp i luften. Høyt nivå av radongass er heller ikke gunstig over tid. Det burde utbedres av eier/utleier.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Lufthunger og høy puls

Overvektig, paranoid schizofren, høy puls, atelektase og ødelagt phrenicusnerve og lufthunger. Tør ikke gå til fysioterapi og greier ikke å slanke seg. Medisiner: Leponex, Selo-Zok depotmedisin og levaksin. Veldig redusert livskvalitet. Hva kan hjelpe. Lufthunger har vart et halvt års tid.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 06. januar 2019
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er dessverre ikke mulig å gi konkrete råd her, da dette virker ganske komplekst. Fastlegen vil nok være den viktigste personen å rådføre seg med i dette tilfellet.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Vanskelig astma

Ukontrollert astma i 5 år sammen med sinusitter. Astma’n responderer dårlig på maksdose med. og jeg har 3-4 Prednisolon kurer i året. Til tross for dette har jeg kronisk hoste, både tørrhoste og hoste med slim. Har siste to år hatt nevropatisk smerte under venstre axille, brennende, stikkende. Mye plager fra mage med diaré, smerter, luft og slim. Får mye rødt utslett i huden på bena. Vært sykemeldt i 6 mnd nå, er helt utslitt. Bør jeg utredes for systemsykdom? Høye eosinofile i blod, føler meg syk,

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 06. januar 2019
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Dette kan virke som en astma som trenger spesialbehandling. Det er vanskelig å si om det kan være noen systemsykdom, men uansett høres det ut som om du bør undersøkes nærmere av lungespesialist med tanke på vurdering av om det foreligger en spesiell type astma. Noen ganger kan det være indikasjon for å vurdere mer avansert medikamentell behandling som er utviklet de senere årene.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Rettigheter

Oksygen og flyreiser

Hei. Dette gjelder min kone og redusert lungekapasitet slik at hun har fått beskjed at flyturer over en time må hun ha med surstoff selv. Fått en noe merkelig oppskrift: først kjøpe flybillett og så søke NAV med henvisning fra sykehus osv. At det tar 2-3 måneder å behandle. Har også Psoriasis, temporalis arteritt og noe revmatisme .spørsmål: er det en annen fremgangsmåte for planlegging av feriereise i fly og medbragt surstoff?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Skal hun fly i Norge er det sykehuset som låner ut det surstoffapparatet hun trenger. Det må søkes gjennom spesialist på sykehus. Her finner dere mer informasjon: oksygen

Utgifter til oksygen under flyreise til utlandet dekkes gjennom folketrygden. Helfo er de som har ansvaret for dette. De fleste oksygenleverandører har inngått avtale med Helfo om direkteoppgjør. Det betyr at de utleverer utstyr til bruker og sender faktura til Helfo. Det mest praktiske er derfor å ta kontakt direkte med en leverandør. Her er en: Leverandør

Noen flyselskaper tillater ikke at passasjerer har med egen oksygen. I disse tilfellene utleverer flyselskapet oksygenapparat ombord. Dette må den enkelte betale selv og kreve utgiftene tilbake av Helfo.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Lunge

Treningsstudie med dårlig ventilasjon

Hei!
Jeg går på et treningsstudio der ventilasjonsanlegget ikke fjerner fuktighet fra luften, slik at det dannes mye kondens som til tider til og med drypper fra taket, og jeg har også sett store mengder sorte flekker i taket som jeg mistenker er muggsopp. Jeg er såklart sliten dagen etter trening men har ellers ikke merket noen symptomer av dette. Er dette farlig slik at jeg ikke burde trene ved dette stedet, og bør jeg i såfall melde fra om dette et sted?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 03. januar 2019
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Du burde melde i fra, men med slike åpenbare inneklimaproblemer, må eierne være klar over tilstanden. Om det er et offentlig bygg, må kommunen kontaktes. Det viktige er jo om de tenker å gjøre noe med ventilasjonen og i tilfelle når. Å trene under slike forhold er ikke anbefalt, da burde du finne et annet sted å trene.

Her kan du lese om fukt og mugg.

Vennlig hilsen Grethe