Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Bronkiektasier og klima

Hei! Jeg er en kvinne som er under utredning for bronkiektasier, noe som passer mine symptomer ganske bra. I tillegg til dette skal jeg utredes for immunsvikt. Mitt spørsmål er hvordan klima påvirker bronkiektasier? Jeg bor for tiden i Bergen som er kjent for et vått klima med høy luftfuktighet og forurensning. Er det slik at jeg kan få det bedre helsemessig, samt bedre prognose ved å flytte f.eks til sørlandet/østlandet som har et tørrere klima?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 12. september 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei!

Klimaet kan teoretisk sett bidra litt til forverringer ved en tilstand som bronkektasier. Men det vil nok i praksis være stort sett på de dager som er mest preget av forurensninger i luften, gjerne på kalde dager med lite bevegelse i luften. Uansett er det risikabelt å anbefale flytting til annen landsdel fremfor der du bor nå. Effekten av det vil være uforutsigbar, og det viktigste er nok hvilken grad av forebygging og slimmobilisering du får bygget opp. I tillegg er utredningen av mulig immunsvikt, trolig med tanke på mulig lave verdier for ett eller flere immunglobuliner være viktig med tanke på eventuell substitusjonsbehandling hvis noe slikt skulle foreligge. Jeg tør altså ikke anbefale flytting, da det er svært usikkert om det vil kunne bedre din helse.

Lunge

Kolsmedisiner, effekter og birvirkninger

Hei, var på Glittre i 2008. Siden den tid har jeg for det meste gått på Spiriva og Symbicort. Jeg er 180cm høy og veier ca. 68 til 70kg. Får lett blåmerker og blodårene mere synlige. Dette har sikkert noe med høyde og vekt? Tar fast høstvaksinen og lungebetennelsevaksinen. Har begynt på Ultibro Breezhaler og Bricanyl. Jeg synes vannlatingen blir litt dårligere og plages av munntørrheten, det siste gjelder bare natt. Hva mener du, bør jeg fortsette eller gå tilbake til det gamle, eller har du noe bedere å foreslå. Prøver å få trent 2 til 3 ganger i uken.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 12. september 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Både Spiriva og Ultibro kan ha effekt på vannlatingen og gi munntørrhet. Det er gode og effektive medisiner, men individuelle forskjeller forekommer. Symbicort inneholder blant annet et kortisonpreparat som hos noen kan gi tendens til blåmerker i huden. Hvis det har vært like god effekt på pusten av den første medisinen du brukte, og samtidig mindre bivirkninger, kan det være naturlig å bruke disse igjen. Ellers finnes det i dag ganske mange gode alternativer som legen kan forsøke seg fram med for å oppnå best mulig effekt og minst mulig bivirkninger. Av naturlige grunner kan jeg ikke gå direkte inn på forslag til valg av medisiner her. Men det dreier seg her om å velge inn effektive langtidsvirkende medisiner og kombinasjoner av disse. Det ideelle er færrest mulige medisiner i laveste effektive dosering. Da vil som regel også bivirkningene bli minst fremtredende.

Lunge

Funksjonshemning pga nedsatt lungefunksjon

Er man funksjonhemmet ved 50% lungekapasitet, kan man kalle seg funksjonhemmet pga av det?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 07. september 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Når lungefunksjonen er redusert til 50% av normalt betyr det en betydelig nedsatt funksjon som får betydning for hva man greier å gjøre av fysisk anstrengelser. I praksis vil jo det bety at det foreligger en funksjonshemning i forhold til det man skulle forutsette hos en person med normal lungefunksjon.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Vann på lungene

Mannen min er nå på sykehus og har vann i lungene. De har nå tappet over en liter. Han er 88 år og i god fysisk form, men dette gjorde at han ikke kunne røre seg. Blir han frisk igjen etter dette?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. september 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er flere årsaker til vann i lungene. Blant annet kan det skyldes lungebetennelse eller hjertesvikt. Men det er også mange flere årsaker. Tappingen av væske gjør at pusten blir bedre, og jeg regne med at sykehuset sender prøver av væsken til undersøkelse for å finne ut mer. De sjekker sikkert mange andre ting også. Det er nødvendig for å finne ut grunnen til dette. Det må man vite for å forhindre at væsken kommer tilbake. Og det er som nevnt mange mulige årsaker.  

Lunge

Lungefibrose og stivhet i brystkassen

Jeg har diagnosen lungefibrose, er plaget med hoste spesielt på kveld, når jeg legger meg. Må ofte stå opp igjen, fordi noe må opp. Jeg hoster da opp blankt skum/ slim, og må streve for å få det opp. ( har fått mini-pep, bruker denne 3 ganger daglig, men med dårlig resultat.) I tillegg er jeg svært stiv i brystkasse og lunger, trener regelmessig 2-3 ganger pr.uke. Er dette sykdommen, og ting jeg må leve med. Eller er det noe å få mot stivheten? Takker på forhånd for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. september 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Hosten ved lungefibrose er oftest uten noe slim. Mye hoste kan imidlertid irritere slimhinnen slik at det dannes noe slim. Det er mulig at inhalasjon av en astmaspray eller medisin som brukes mot kols kan redusere dette ubehaget noe, men dette må du eventuelt ta videre med egen lege/lungelege. Lungefibrose gir ofte stivere lunger, men stivhet i brystkassen er sannsynligvis mye muskulært betinget. Kanskje kan en fysioterapeut gi deg øvelser som kan hjelpe til å løse opp noe av dette over tid.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Stadig hoste. Er det astma?

Min mor har hostet mye i perioder de 3 siste årene . Hun sier det klør og irriterer derfor hoster hun. Hun hoster ikke når de har f.eks. vært på ferie til utlandet der det er varmere klima. Hosten virker litt situasjonbetinget - derfor lurer jeg på om dette mulig kan være allergi mot noe? Hun har vært hos lege som ikke har allergi testet henne - noe jeg har bedt henne om å gjøre nå. Legene har ikke sagt noe eksakt, men antydet mulig astma eller kanskje kols.. Men jeg og min mor syns ikke helt det passer sykdomsbildet. Da det virker som om det er ytre påvirkninger som mulig mat /drikke og luft . Reagere i bil m airkondition bla. Mvh Line

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. september 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Stadig hoste og følelse av at noe irriterer i luftveiene kan noen ganger være tegn på en lett astma. Dette stemmer også med at hun blir bedre i sydlige land hvor luften er litt "mildere". Det kan også være en ren hyperirritabilitet i slimhinnen i bronkiene, altså uten at det foreligger astma, men oftest er den knyttet til en astma. Pusteprøver (spirometri) trenger ikke gi utslag ved testing på legekontoret, for ofte er lungefunksjonen normal i lange perioder ved lettgradig astma. En allergitest kan kanskje gi svar på noe, men trolig må man gjennomføre en belastningstest og måle pusten før, under og etterpå. Alternativt kan man teste med inhalasjon av kald luft, eventuelt gjøre en metakolintest for å provosere frem en nedsatt lungefunksjon som kan gi en bedre diagnose. Reaksjon på air condition i bil styrker sannsynligheten for hyperirritable slimhinner, med eller uten astma.

Dette var bare noen tips!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Lungefibrose, tung pust og stivhet i kroppen.

Hei. 55 år gammel dame med lungefibrose på 6 året. Sykdommen har ikke utviklet seg, men føler meg mere og mere tungpusten og stiv. Er det ett resultat av for lite oksyken i blodet? Har bra opptak i hvile. Finnes det medisiner som kan tas for stivheten så jeg kan puste lettere? Mvh Heidi

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 29. august 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Lungefibrosen i seg selv kan gi stivere lunger og dårligere pust. Hvis du er stiv i kroppen kan det skyldes at du ikke får beveget deg så mye. Alternativt kan det ha sammenheng med årsaken til fibrosen. Det har neppe sammenheng med lavt oksygeninnhold i blodet direkte. Hvis du er stiv i kroppen bør du spørre legen om det fins medisiner som du kan bruke for å løse opp noe. Men det vil nok ikke påvirke pusten nevneverdig. Behandling av pusten vil være betinget i at det finnes medisiner som kan påvirke lungefibrosen positivt, men det antar jeg at du har fått utredet tidligere?

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Fibrose i lungene og sinobronkialt syndrom

Hei. Sammenheng mellom fibrose og sinobronkielt syndrom var egentlig riktig spørsmål Bruker Nasonex. Men har kronisk sinusitt. Saltvannsskylling og trening hjelper mest. Degenererte makrofager i BAL skyllevæske. Rtg CT 2013 viste mattglass fortetninger med "tree in bud pattern " begge lunger. Nå i sommer milde til moderate fibrose- forandringer og honeycomb mønste mest i høyre lunge apikalt". Tenker kanskje dette kan være interatiell lungesykdom men radiologi skrev ikke mer enn dette. FEV1 3.10, FEV6 0.71 (78%), FVC 4.15. Forstod dette var akkurat innenfor forventet? Men er det vanlig med bikube mønster ? Samt disse andre funn tidligere på CT ulike. Revma faktor positiv. Leucosytose og CRP lett forhøyet siste 5 år. Etter utallige utredninger er svaret diagnose sannsynlig sinobronkialt syndrom. CRP aldri vært 5. Mellom 8-17 i 14 målinger. Ingen kjente agens / utløsende allergier (Røyket kun i ung alder 17-32 år og problemene kom 10 år senere. Ulogisk for meg ). Takknemlige for et svar om honey comb mønster bør utredes.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 29. august 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Jeg kan nok ikke besvare alle detaljer i spørsmålet, men generelt er såkalt "honey-combing" en forandring på CT som uttrykk for utviklet lungefibrose som er en interstitiell lungesykdom. Den kan igjen ha sammenheng med annen sykdom i andre organer, for eksempel revmatisk sykdom. Andre ganger opptrer den uten annen sykdom. "Tree in bud pattern" er en beskrivelse av røntgenforandringer som kan skyldes en hel rekke forhold, blant annet være en følge av en langvarig infeksjon eller betennelsestilstand i små bronkier.

Om dette skal utredes videre vil ofte være avhengig av det inntrer forandringer over tid eller om det forblir uforandret. Forandringene som du beskriver vil ikke være mulig å reversere. Det er dessverre ikke mulig for meg å si om disse forandrngene har sammenheng med et sinobronkialt syndrom eller ikke. Her fins det et stort antall muligheter.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Fysisk aktivitet, Kols

Trening på tredemølle med lungesykdom

Hei, Jeg har KOLS grad 3, samt er operert for lungekreft for 1 år siden. Jeg har en tredemølle hjemme. Jeg går i ca 45 min. 4 - 5 dager i uken, jeg øker hastigheten gradvis. Jeg lurer på hvordan skal jeg trene (gå) får å få det beste resultatet? Jeg kan nevne at jeg er blitt mye mer tungpustet etter operasjon, noe legene på lungeavdelingen ikke skjønner noe av.

Les svaret

Vår ekspert, Iselin Løvhøiden, Spesialfysioterapeut svarer

Besvart 26. august 2016
Iselin Løvhøiden, Spesialfysioterapeut

Hei og takk for spørsmål angående KOLS og trening.

Det er et litt vansklig spørsmål å svare generelt på, men man kan jo anta at når du har KOLS grad 3 + er operert - så vil mengde friskt alveolevev være redusert, noe som kan føre til mindre ventilasjonsvolum. Det kommer ann på når operasjonen er utført, er den nylig - kan du fremdeles oppleve bedring ettersom atelektaserne fortsatt kan ha hevelse.

Når det gjelder trening - anbefales det å ta en test - slik at du kan få et spesifikkt treningsprogram tilpasset ditt funksjonsnivå.

Intervalltrening: Så lenge du ikke desaturerer, anbefales 4 minutters intervall trening med aktiv pause, dette gjentas 4 ganger. Men hvilket nivå de intervallene skal ligge på er vansklig å si noe om uten at funksjonsnivået er testet.

Det jeg kan anbefale deg er et opphold på LHL-klinikkene Glittre, som har noe av de fremste lungespesialistene i landet. Foreksempel en ukes utredningsopphold - hvor en funksjonstest samt tverrdaglig utredning er en del av oppholdet. Hvordan du søker via fastlege finner du her.

 

Utover det har LHL også sin egen KOLS-linje på telefon.

Når du ringer Kolslinjen får du snakke med kvalifiserte sykepleiere som har lang erfaring i å jobbe med lungesyke og gi veiledning på telefon. Samtalen er taushetsbelagt

Kolslinjen bidrar med informasjon, råd og veiledning om hvordan leve best mulig med kroniske lungesykdommer i hverdagen. Mennesker med kols, andre lungesykdommer og deres pårørende trenger et lavterskeltilbud for å få informasjon om sykdommen og hvordan man best mestrer hverdagen. Det er behov for å spre informasjon og øke kunnskapen om lungesykdommer i samfunnet.

Lykke til med treningen.

Med vennlig hilsen

Iselin Løvhøiden

Lunge

Lindrende behandling i sen fase av lungekreft

Min mann har lungekreft hvor alle behandling er stoppet. Han er veldig tungpustet,og er blitt veldig tynn. Matlysten er fraværende nesten. Jeg har min mann hjemme. Har ikke hørt at han er i terminalfasen. Han er veldig pleietrengende. Jeg er yngre enn han og klarer alt, men ikke 24 t i døgnet. Hva tror du kan bedre hans kortpusthet? Om han er i siste fase, hva er forventet levetid?

Fortvilet dame som er glad i min mann, men vet liksom ikke i hvilken fase han er i.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 22. august 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Takk for spørsmålet!

I denne fasen av sykdommen er mangel på matlyst, lite krefter og nedsatt pustekapasitet ofte de symptomer som trenger mest oppmerksomhet. Jeg tør ikke begi meg inn på å besvare noe om hvor langt denne tilstanden er kommet. Noen ganger er det utviklingen av symptomene som viser dette best, altså hvor raskt tilstanden forverrer seg. Uansett kan det være viktig å hjelpe ham med ernæring, for eksempel ved å gi konsentrerte kaloririke miksturer som man kan få på resept. For pusten er det noen ganger slik at oksygentilskudd kan gi lindring, ikke minst i forbindelse med enkle fysiske gjøremål. Enkelte ganger kan det være indisert å gi små doser av medisin som reduserer pustebehovet, gjerne i form av morfinliknende medisin. Enkelte ganger kan behandling med kolsmedisin gi litt effekt, samt prednisolonbehandling. Men alt dette er noe som må tilpasses individuelt.

I denne situasjonen er det nok best å forholde seg til teamet på sykhuset som har behandlet ham, samt ha kontakt med fastlegen. Det dreier seg jo om lindrende behandling i en sen fase av sykdommen hvor hovedmålet er å sikre at han har minst mulig plager.

For nærmeste pårørende er en slik situasjon ofte svært belastende, og det blir ofte behov for å be om profesjonell hjelp og avlastning for ikke å bli helt utslitt. En slik tilstand kan noen ganger vare over flere uker og noen ganger måneder.

Håper dette gir svar på noe av det du lurer på.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem