Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Forsnevring i hoverpulsåren

Hei! Vi har et lite barn operert for koarktasjon. Lurer på om sannsynligheten for at det på nytt skal bli trangt avtar etter et eller flere år, gitt at det i f.eks. det første året vokser fint er det da fortsatt mulig at det blir nødvendig å utvide etter noen år? Eller vil tendens til forsnevring vises etter et år i alle tilfeller der nytt inngrep blir aktuelt etter enviss tid? Kan vi slå oss til ro med at det vil fortsette å vokse som det skal hvis det har gjort det i det første året etter operasjnen?

Les svaret

LHL svarer

Besvart 15. mai 2018
LHL

Forsnevring i hovedpulsåren hos barn(coarctasjon av aorta) er et spesialområde for hjertelegene på Rikshospitalet. De behandler barn fra hele landet for denne tilstanden og andre medfødte hjertefeil. Disse kjenner ditt barn, og det er derfor riktig å stille disse de spørsmålene du stiller her.

Hjerte/kar

Trange blodårer i bekken og ben

Er 64 år gammel dame som har slitt mye med å gå tur det siste halve året. Har hatt hund i alle år og gått mye. Orker dessverre ikke gå så mye lenger. Foten og bekkenet stopper opp. Dessverre har jeg røykt i 30 år. Sluttet for 14 år siden. Har nå fått konstatert signifikant stenose i venstre arteria iliaca communis. Bør den stentes?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 15. mai 2018
Helge Istad, Overlege

Du har forsnevringer i pulsåren fra bekkenet og ned i benet på venstre side. Det høres ut som om du er så vidt mye plaget av dette at du bør opereres for å få rettet opp forsnevringen(stenosen). I en relativt tidlig fase kan fysisk trening bedre slike symptomer, men om dette hos deg nå er kommet for langt må du diskutere med legene som har påvist forsnevringen. Disse kan og gir råd i forhold til hva som er best av stenting eller operasjon i ditt tilfelle.

Hjerte/kar

lavt blodtrykk og puls

Lavt blodtrykk 106/75 puls 50 er det noe jeg kan gjøre ? Kvinne 35 år og er det normalt .

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 15. mai 2018
Helge Istad, Overlege

Et blodtrykk på 106/75 og hvilepuls på 50 slag/minutt er normalt hos en kvinne på 35 år.

Det er ganske stor variasjon i forhold til hva vi kaller normalt både for puls og blodtrykk, også på forskjellige alderstrinn. Helsemessig er det mange holdepunkter for at de verdiene du har er gunstige i forhold til ikke senere i livet å utvikle hjerte-karsykdom. Vi anbefaler ikke medisiner eller annet tiltak for å øke hverken blodtrykk eller puls med verdier på de nivåene du har det.

Hjerte/kar

medisiner og lav puls

Hvilke medikamenter kan gi lav og uregelmessig puls?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 15. mai 2018
Helge Istad, Overlege

Det er ingen medisiner som i seg selv gir uregelmessig puls. Enkelte personer kan ha arvelige tilstander som, når de blir satt på enkelte typer medisiner for blant annet allergiske tilstander eller psykiatriske tilstander, kan utløse alvorlige uregelmessige hjerterytmer.

Av medisiner som senker pulsen er de mest kjente betablokkere(metoprolol, bisoprolol, atenolol, karvedilol) og enklet såkalte caciumblokkere(verapamil). Disse medisinene selges ofte med forskjellige andre salgsnavn på apotekene. Både calciumblokkere og betablokkere brukes for flere hjerte- og karlidelser, og hyppigst er bruken som blodtrykkssenkende medisiner.

Hjerte/kar

USA-Norge operasjonskostnad

A friend got a new kidney in a private USA clinic. She got a kidney with a level in Creatinine 356 and she remains a chronic kidney patient level 4. She has a bicuspid heart with a leaky valve. She is half Norwegian and wonders if this is a normal procedure? She feels that after paying 200.000USD to get a kidney on its last leg she was undertreated. Her mother wants her to relocate and wonders if things are any better in Norway. She is soon to begin dialysis again at a local USA hospital.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 15. mai 2018
Helge Istad, Overlege

With a bicusoid aortic valve it can in the future be need for replacing her aortic valve with a new valve - either a mechanic or a biologic valve(depends on age and the patients wishes). For Norwegians(persons who are members of the Norwegian State insurance called Folketrygden) there is no costs for this when she or he is in need of this. She should therefore clear out if she can have Norwegian citizenship. If she is not  Norwegian citizen she can anyway do this in Norway. I do not know the price for surgery like this, but I expect it to be less than 25000 USD.

Hjerte/kar

Mentalt sliten etter hjerneslag

Hei! Jeg har opplevd blodpropp med påfølgende hjerneslag. Jeg fikk slag 27/4 og var på sykehuset ei uke. Jeg er 42 år gammel og i god fysisk form. Ikkerøyker, normalvektig, brukte ingen medisiner til vanlig. Jeg fikk afasi etter slaget. Jeg var lam i høyre arm i kort tid etterpå, men det forsvant i løpet av første dag.

Jeg opplever nå at jeg fort blir mentalt sliten, jeg føler jeg må hvile hjernen mye. F eks når jeg har vært ute og gått en tur må jeg ta hvilepauser underveis og også legge meg nedpå etterpå. Jeg opplever at trening med logoped og annen lesetrening hjemme er utmattende. Jeg føler at høye lyder og mye støy/stemmer sliter meg ut. Jeg klarer f eks ikke å se tv i lengre perioder. Jeg klarer ikke å lese bok/avis/nett i lengre tider av gangen. Jeg er klar over at hjernen min trenger hvile, men når vil jeg kunne bli mer utholdende? Dette er et viktig spørsmål for meg i forbindelse med å kunne returnere til jobb.

Jeg lurer også på HVORFOR det er slik, hvorfor opplever jeg denne mentale trettheten i så stor grad? Er det fordi hjernen min er skadet? Vil den i tilfelle kunne repareres? Og hvordan reparerer jeg hjernen selv på best mulig måte? Tålmodighet må til - det vet jeg, og jeg vet at min tålmodighet vil rekke lengre hvis jeg kan få forklaring på hvorfor og hvordan dette skjer med meg . Håper du har tid og anledning å svare meg. Ha en fin dag videre!

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 14. mai 2018
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann, og takk for henvendelsen!

Du beskriver akkurat situasjonen som mange andre slagrammede opplever, og særlig de yngre slagrammede har mange utfordringer knyttet til de usynlige vanskene. Utmattethet er svært vanlig å oppleve, kanskje så mange som 70% av de slagrammede får det. Nå er det jo knapt tre uker siden du hadde slag, så du har heldigvis store muligheter til å bli bedre, og merke at den slitenheten du nå opplever ikke er like omfattende om noen uker.

Grunnen til at du opplever denne mentale trettheten, er at du har fått en skade i hjernen som nå bruker mer enn full energi på å repareres. Noen hjerneceller er ødelagt av skaden, og det jobbes nå på høygir for å skape nye kontaktnett, slik at andre områder i hjernen kan ta over arbeidsoppgavene. Da du var frisk, brukte nervecellene "motorveien" i kommunikasjon med hverandre, det gikk raskt og du brukte lite energi på en vanlig dagligdags oppgave. I dag strever hjernecellene med kontakten mellom hverandre. "Motorveien" er borte, og i stedet leter nervecelle-beskjedene på alle de kronglete omveiene. Det er både energikrevende, tidkrevende og belastende, og til slutt krever cellene HVILE for å klare og hente seg inn igjen.

Denne tida er krevende, og særlig for en utålmodig sjel som sikkert tidligere ikke har hatt behov for å legge inn store pauser i hverdagen. Den beste jobben du gjør i dag, er nettopp å legge inn hvilepauser. Det bedrer forholdet i hjernen din og gjør den bedre rustet til å håndtere utfordingene som oppstår. Evnen til reparasjon bedres. Det er også nå du legger grunnlaget for hvordan du vil få det fremover. Klarer du å lytte til kroppens behov for variasjon mellom aktivitet og hvile, så er du med på å skape gode rehabiliteringsforhold - og bedring. I forhold til språkskader, så se man at det er potensiale for bedring i måneder og år fremover.

Jeg legger ved et par linker for mere informasjon:

fatigue
LHL Hjerneslag Ung

Fortsatt god bedring!

mvh
Marita L. Bjerke

Hjerte/kar

Trange blodårer i hjertet

har fått diagonisert trange blodårer i venstre hjertekammer, hvor viktig er det med inngrep?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 14. mai 2018
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann!

Hvis du har trange blodårer i hjertets muskulatur, vil du kunne oppleve anginasmerter som etterhvert vil utvikle seg til å kreve operativt inngrep. Etter hvert vil blodårene bli trangere og trangere, og hjertemuskelen får mindre oksygen enn den trenger. Her er det symptomer og hjertes funksjon som vil avgjøre om når det er behov for å behandle, eller hvorvidt symptomene kan holdes i sjakk med medisiner.

Hvis du har innsnevring av åren og hjerteklaffen inn til hjertet (aortastenose), så vil du etter hvert oppleve økt slitenhet og tungpustethet ved anstrengelse. Svimmelhet og besvimelse kan også oppstå.  Dette kontrolleres årlig, og utviklingen følges opp av hjertelege. Han vil avgjøre når det er nødvendig å gjøre inngrep og sette inn ny klaff, men også dette avgjøres av hvor mye symptomer og plager du har. Noen kan leve godt i mange år før det er nødvendig med inngrep.

Du kan lese mer om angina og aortastenose på våre nettsider:

angina

aortastenose

mvh
Marita L. Bjerke

Hjerte/kar

Sjøgrens og hjertet

Er det mullig at et slitt klaffe problem har sammenheng med cns Sjøgren og ekstrem trøtthet og pusteproblemer ved aktivitet .

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 10. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Sjøgrens kan påvirke både lungene og hjertet hos enkelte pasienter. Hvis lungene er påvirket, vil det gå utover pusten og kondisjonen.

Sjøgrens-pasienter har også noe høyere risiko for å bli rammet av hjertesykdom, svekkelse av pumpekraften, lekkasjer i klaffene og forstyrrelser av det elektriske ledningssystemet. Dette gjelder selvsagt ikke alle sjøgrenspasienter.

Hvis du er plaget med pusteproblemer og slapphet, bør du snakke med legen din om dette og få deg henvist til lunge- og hjertespesialister for å få avklart dette.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Multaq

Er det farlig å bruke multaq ?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 10. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hvis Multaq brukes slik det er ment å brukes, skal det ikke være farlig. Så finnes det selvfølgelig bivirkninger, og det er noe alle medisiner har. Når legen din skriver ut et medikament, feks Multaq, vil hun alltid vurdere fordelene og ulempene ved medikamentet. Hvis nytten vurderes som å være større enn farene, anbefales medisinen.

Når det gjelder multaq spesielt, skal det ikke brukes av pasienter med AV-blokk, syksinussyndrom eller andre ledningsforstyrrelser i hjertets elektriske system. Jeg antar at legene dine har vurdert dette før de satte deg på medisinen.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Vondt i brystet

Heisann, jeg er en man på 22 år. De siste 4 månedene har jeg hatt flere episoder (9) hvor jeg har fått vondt i venstre side av brystet. Når vondtene kommer, gjør det ekstra vondt å puste i tillegg, jeg begynner og svette og kan føle meg svimmel og uvel. Det skjer helt tilfeldig. Jeg har opplevd det på trening, fest, mens jeg har spilt videospill og våknet av det midt på natta. Når jeg først får det, holder det på fra 5-20 minutter. 3 av episodene har kommet når jeg har drukket alkohol. Har du noe peiling på hva det kan være?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 10. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Brystsmerter kan skyldes mye ulikt. Vi leger er i første omgang mest opptatt av å finne ut av om det er noe farlig som ligger bak. F.eks. hjerteinfarkt, blodpropp i lungene eller sprekk av hovedpulsåren. Ut i fra beskrivelsen din virker det ikke som om det er noen av disse diagnosene det er snakk om.

Slike smerter som du har kan skyldes alt fra problemer i spiserøret, musklene og skjellettet i brystet og til virusinfeksjoner og psykiske påkjenninger. Jeg synes du skal snakke med fastlegen din for å få en skikkelig gjennomgang og finne ut hva som er årsaken slik at du evt. kan få korrekt behandling.

Mvh

Wasim Zahid