Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Rettigheter

Dekning av utgifter til tannbehandling

Tannlegerefusjon Hei, Jeg har kols grad 4. Var på Glittre for 9 år siden, noe som hjalp meg. Lærte trening med gange og vekter. Etter oppholdet der har jeg vært så heldig med oppfølging av lungelege der 2 ganger i året. Olav Kåre Refvem og Lars Morland. Av medisiner går jeg fast på Spiriva og Symbicort. Har munntørrhet, med snorking og gnissing av tennene, noe jeg våkner av flere ganger pr natt. Tar gel og sugetabletter. For en del år tilbake var jeg hos tannlege og fikk refusjon på kompositt i overmunn. Dette er nå nedslitt og var hos en tannlege på Lørenskog da jeg gjerne ville ha krone på 4 fortenner. Det ble tatt prøver og han regnet med at det lot seg gjøre. Etter en stund var ikke dette tilfelle allikevel. Han tittet i en eller annen bok. Nå kom dette på ca 30000kr. Kan dette stemme at jeg ikke har krav på noe?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. juni 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Kols som sådan gir ikke rett til dekning av utgifter til tannbehandling. Men noen lungesyke får dekket en del av utgiftene på grunn av munntørrhet. Da må visse vilkår være oppfylt. Tannlegen skal ta en spyttprøve for å finne ut om du er tilstrekkelig munntørr. Dette står i rundskrivet:

Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller hyposalivasjon medfører økt
kariesaktivitet. Stønad ytes kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på
hyposalivasjon over tid, minimum ett år. Unntak fra observasjonstiden på ett år
kan gjøres der det foreligger svært forhøyet kariesaktivitet og dersom verdiene
for ustimulert saliva er < 0,10 ml/min og for stimulert saliva er < 0,70 ml/min.

Stønad ytes fortrinnsvis til konserverende tannbehandling for påførte
kariesskader. Dersom tenner går tapt kan også utgifter til protetisk behandling
for de tapte tennene dekkes.

Legemidler er den vanligste årsaken til munntørrhet. Det å ta et legemiddel som
potensielt kan gi munntørrhet er imidlertid ikke god nok dokumentasjon for å få
stønad etter denne bestemmelsen. Hyposalivasjon må dokumenteres ved
kliniske funn som underbygger at bruker har tilstanden, og at dette har medført
økt kariesaktivitet.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Lunge

Behandle nedsatt lungefunksjon

Hei Har fått nedsatt lungefunksjon etter en feil behandling på sykehus. Tok en cpet og denne viste kun 28 i vo2max. Fikk også pulsfall i forbindelse med testen som gjør at opptrening vanskelig. Lurte på hvordan det er med lungetransplantasjon her i Norge? Ellers vet jeg ikke om noen andre behandlingsmetoder for dette. Tenkte å forhøre meg litt i utlandet om kostnader og risiko for en slik operasjon. Erfaringer rundt dette?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 06. juni 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Lungetransplantasjon ved nedsatt lungekapasitet er nok den siste utvei som velges. Indikasjon for transplantasjon er at man har kort levetid igjen uten slik behandling, og at all annen tilgjengelig behandling har vært forsøkt. Det gjøres et lite antall transplantasjoner per år, fordi det er mangel på tilgang av organer som kan brukes.

Personer som er blitt transplantert blir også underlagt en livslang oppfølging og medisinering for å unngå avstøtning og infeksjoner. I tillegg er det også en risiko knyttet til selve inngrepet og den første tiden etterpå.

Det nok liten sannsynlighet for å få tilbud om nye lunger her i landet dersom du fortsatt er oppegående og ikke har en tilstand som gjør det vanskelig å overleve.

Jeg kjenner ikke til om det er andre regler for dette i utlandet.

Det vanligste ville nok ha vært å prøvet gradvis opptrening, i den grad det er mulig eller kan muliggjøres.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

 

Lunge

Bivirkning ved behandling av lungefibrose.

Jeg er en dame på 65 år som dessverre fikk diagnosen idiopatisk lungefibrose for 1 år siden. Jeg tar nå 9 kapsler Esbriet i døgnet. Det er tungt å ta de til nesten alle måltider. Jeg føler meg oppsummert og hoven i kroppen av de. Blir fort rød hvis sol på huden. Er det kommer noen ny og bedre medisin i verden for oss med IPF enn Esbriet og Ofev?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 06. juni 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Når det gjelder  spesifikke medisiner til behandling av idiopatisk lungefibrose er nok Ofev og Esbriet de to medisinene som er i salg i Norge. Jeg har heller ikke funnet at det fins andre aktuelle medisiner i bruk i utlandet. Inntil videre ser det ut til at du må prøve å leve med de ubehag som medisinen gir, eventuelt om legen din kan finne annen tileggsmedisin som kan dempe disse plagene.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Astma og inneklima

Eg vert fort trøytt og sliten pga astmaen.Bør eg ha støvmaske på meg når eg held på med noko inne på arbeid då?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 01. juni 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Astma kan forverres ved opphold i rom med mye støv og forurenset luft. Derfor kan det være lurt å lufte godt, eventuelt skjerme seg med støvmaske hvis det er mye støv innendørs som ikke lar seg fjerne på annen måte. Det er imidlertid uvanlig at dette er et problem, for normalt skal inneklima på jobb være såpass godt at slike tiltak ikke er nødvendig. Det kan kanskje være lurt å sjekke hos legen din om astmamedisinen din er godt nok tilpasset din situasjon.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Astma og psykiske forhold

Kan det vera sorgreaksjonen etter eg mista far min som gjer at eg har meir astma?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 01. juni 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Pust kan påvirkes av mange ting. En sorgreaksjon er en psykisk reaksjon som kan  påvirke mange funksjoner i kroppen, og det er ikke unaturlig at man kan merke at astmaproblemer endres noe i denne forbindelsen.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Problemer etter fjerning av en lunge.

Hva gjør man når luftrøret har kommet i klem? Organene har flyttet på seg etter at den største lungen måtte fjernes. Hjertet har kommet nesten under venstre arm.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 01. juni 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Når en lunge fjernes operativt vil den gjenværende lunge samt hjerte og kar normalt trekkes over mot den tomme siden. Det medfører noen ganger en knekkdannelse på bronkier i gjenværende lunge. Dette kan i noen tilfeller føre til funksjonsproblemer på grunn av hemmet luftpassasje. I noen tilfeller vil en del av rommet etter den fjernede lungen fylles av kroppsvæske slik at overtrekningen blir mindre uttalt.

En slik situasjon byr på individuelle problemstillinger og er såpass spesiell at den bør vurderes av den avdelingen hvor du er blitt operert, trolig i samråd med lungemedisinsk ekspertise. 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Allergi

Allergi og konsentrasjonsvansker

Om astma og allergi. Kan eg verta fort trøytt av dei medisinane som eg tek kvar dag då,gjeng det utover konsentrasjonen heima,sosiale aktivitetane og på arbeid då pga det?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 01. juni 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Man kan bli trett av medisiner mot allergi, men allergien kan også gi slik tretthet alene i den perioden som allergien er aktiv. Konsentrasjonsvansker i forbindelse med dette er ikke uvanlig. Og årsaken kan altså være både allergien og i tillegg allergimedisinen.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Rettigheter

Stønad til transport?

Hei. Fikk ikke ny trygdebil (har hatt 2 biler fra NAV) etter de nye reglene. Kan jeg søke (fortsatt)/har jeg "krav" på grunnstønad til transport? Må ta opp lån til bil. Har sterk astma (med noen respirasjonsstans/gjenopplivninger). Kan ikke kjøre buss. Vanskelig også med drosje, da de bruker wunderbaum. Ved bestilling sier jeg dette. Wonderbaum-lukta er fortsatt i drosjen når de henter meg + parfymelukt som henger igjen. Uten bil blir jeg isolert.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 31. mai 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Fra 2015 gis det kun tilskudd til kjøp av personbil til de som trenger bil i forbindelse med arbeid eller utdanning. Det betyr at de med full uføretrygd ikke lenger får stønad til kjøp av personbil. Det finnes ingen unntak fra denne regelen.

Når det gjelder grunnstønad til transport er det ikke gjort noen endringer. Her er kravet  at ekstrautgifter til transport på grunn av sykdom minst utgjør 670 krone per måned.

Med vennlig hilsen Atle Larsen 

Lunge, Rettigheter

Krav på erstatning etter sanatoriumsopphold

Jeg ble smittet med turberkulose i en alder av 3 år, og ble sendt til Vensmoen Sanatorium i Nordland fylke for et halvt års opphold etter anbefalelse fra legen. Dette var en reise på tre dager bort fra mine forelder som bodde i Honningsvåg i Finnmark. På sanatoriet ble jeg i 6 måneder, uten besøk fra mine foreldre. Disse 6 måneder føltes som 6 år. Jeg gråt og gråt, og var så trist og lei. Personalet var ikke snille, med noen unntak, men de snille var underkuet ledelsen som var streng. Når det gjaldt måltider ble vi tvunget til å spise all mat, selv om vi ble kvalm av maten, og noen kastet opp der de satt. Vi fikk ikke lov til å forlate bordet før maten var spist. Mange ganger kunne jeg sitte timesvis ved bordet. Jeg sov på en sovesal med flere andre barn, men de større barna lå på en annen sovesal. Når natta kom, kom de eldre barna ofte løpende inn på vår sovesal og skremte oss noe gruelig, med å gi uttrykk for at dem skulle ta oss, stikke sprøyter i oss, og vi visste jo ikke om dem virkelig gjorde dette eller ikke. Vi fikk angst, og jeg ble mørkeredd, og jeg fikk syns-hallusinasjoner. Mørkeredselen varte i nærmere 30 år. Til daglig ble jeg så mørkeredd at jeg trodde jeg skulle dø.

Sosialt og psykisk har jeg lidd av hele oppholdet, og jeg ble fremmedgjort mine foreldre. Jeg sliter den dag i dag med fremmedgjøring og jeg føler jeg ikke hører hjemme noen steder, og at ingen liker meg, i hvert fall ikke godt nok til å inkludere meg. Ikke engang min bror. Mine foreldre er døde, og jeg selv er ugift og har ingen barn. Jeg vet ikke om jeg kan stille noen krav til noe slags erstatning men jeg ville høre hva dere mener.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. mai 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Den eneste aktuelle erstatningsordningen er Rettferdsvederlag fra staten. Det er den erstatningsordningen som tidligere het billighetserstatning. 

Her finner du informasjon om rettferdsvederlag:

Rettferdsvederlag

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Allergi

Astma og allergi gjør meg trøtt og sliten

Eg reagerer på gras, det er byrja no. Også tek eg ein del medisinar for astma og allergi. Kan eg verta fort trøytt og sliten av dei då? Eg tek Mucomyst, slimløysande kvar dag, morgon, midt på dagen og kvelden,det og er inhalasjonsvæske pga astmaen. Det er difor det gjeng utover konsentrasjonen både heima, sosiale fritidsaktiviteter og på arbeid. Kva skal eg gjera då? Eg vert veldig fort frustrert pga det.

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 27. mai 2016
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen!

Gresset har ikke begynt å blomstre ennå, det starter rundt midten av juni i sør, så da må det være andre ting du reagerer på. Bjørka er ikke ferdig med sin sesong om du bor i Hordaland og nordover eller høyt til fjells. Man kan bli trøtt av både pollenallergi og om man går med en underbehandlet astma. Anbefalt dosering av Mucomyst brusetablett er maks 3 ganger daglig. Du bør få en ny gjennomgang av din astma og allergi hos din fastlege.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe