Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Sykemeldt før pensjon

Hei. Jeg jobber i 90% stilling og er nå sykemeldt i 20%. Jobber på sykehus. Blir 62 neste år og har tenkt å gå av med pensjon. Kan jeg gå sykemeldt fram til jeg tar ut pensjon i mai 2019?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. juni 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du skriver ikke hvilken type pensjon du planlegger å ta ut. Er det afp i offentlig sektor, er kravet at du står i jobb dagen før uttak. Når det gjelder offentlig tjenestepensjon er det i utgangspunktet ingen regler som hindrer deg i å gå fra sykepenger til uttak av pensjon.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Behandling i utlandet

Har jeg mulighet for å søke behandling for min lungelidelse ved et svensk sykehus?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. juni 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Ville du fått tilsvarende behandling i Norge, kan du få dekket utgiftene til behandling i et annet EU/EØS-land med 80 % av den betalingen et norsk sykehus ville fått.

Du finner mer informasjon her: utlandet

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Rett til sykepenger

Hei, det var jeg som skrev spørsmålet med referansenr. 33460. Jeg skjønte ikke helt svaret, så trenger et litt mer utdypende svar. Situasjonen: Jeg har jobba i hjemmetjenesten i min kommune fra 02.05.18 som vikar. Fra og med 06.06.18 begynte jeg i en sommerturnus på et sykehjem i samme kommune. Altså samme arbeidsgiver, men to forskjellig instutisjoner. Har skjønt at man har krav på sykepenger så lenge man har jobbet i 4 uker før sykemeldingen begynner. Det jeg lurer på er om de 4 ukene jeg har jobbet for kommunen i hjemmetjenesten har noe å si for at jeg har rett på sykepenger uten å ha jobbet i 4 uker på sykehjemmet? For det er samme arbeidsgiver, men jeg har jo to ulike kontrakter. Har jeg da rett på "fullt" med sykepenger? Eller må jeg kun ta utgangspunkt i sommerturnus kontrakten på sykehjemmet og det har ikke noe å si at det er samme arbeidsgiver på de to kontraktene? Med "fullt" sykepenger så mener jeg i arbeidsgiver perioden, samt for de vaktene jeg skulle hatt etter arbeidsgiver perioden, og ikke det minste sykepenger grunnlaget fra NAV. Du nevnte at jeg må se på ansettelsesdatoen. Vil det si kontrakten med sykehjemmet hvor jeg har sommerturnusen? Og er ansettelsesdato første dagen jeg har vakt, eller den datoen som kontrakten er skrevet under på dokumentet?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 12. juni 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Opptjeningstiden for rett til sykepenger er fire uker. Nav`s rundskriv presiserer dette slik:

Et arbeidsforhold må derfor anses som påbegynt fra og med ansettelsesdatoen, dvs. fra det tidspunkt lønn beregnes.

Jeg forstår det slik at du har to arbeidskontrakter, inngått på ulike tidspunkt. Jeg antar da at opptjeningstiden beregnes fra hver av datoene. Men dette bør du sjekke med Nav.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykepenger

Hei, vet ikke helt om dette er rette stedet og spørre, men jeg prøver. Jeg har vært ansatt i kommunen som pleieassistent på to ulike arbeidsplasser (A og B) men med samme arbeidsgiver. Jeg hadde min første vakt som vikar hos A 2. mai og har jobbet kontinuerlig hos A siden. Jeg har i denne perioden også hatt kontrakt som vikar hos B, men ikke fått noen vakter her. Fra og med 6. juni begynte jeg i en sommerturnus (06.06-05.08) hos B. Det vil si at jeg har jobbet i over 4 uker hos arbeidsgiveren i kommunen, men jeg har nettopp begynt i sommerturnusen hos B som jeg ikke har tatt noen vakter før 6.6. Jeg lurer på hvilke krav jeg har til sykepenger? Er det slik at jeg må jobbe nå 4 uker i sommerturnusen hos B for å ha rett på sykepenger? Eller har jeg rett på sykepenger ettersom det er samme arbeidsgiver hvis jeg blir sykemeldt allerede etter en uke eller to? Jeg har ca 80% stilling i sommerturnusen, så vil da dette evt være grunnlaget for sykepengene? eller vil det jeg har tjent frem til sykemeldingen være grunnlaget? Er det arbeidsgiver eller NAV som skal utbetale evt? Håper på raskt svar. På forhånd takk.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. juni 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

For å ha rett til sykepenger må du ha vært i arbeid minst fire uker umidddelbart før du blir arbeidsufør. For å få sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden, må du ha vært ansatt i minst fire uker. Jeg forstår det slik at du har to arbeidskontrakter. I rundskrivet til NAV står: Et arbeidsforhold anses som påbegynt fra og med ansettelsesdato, dvs. fra det tidspunkt lønn beregnes. Det er ikke avgjørende når arbeidet faktisk starter.

Det betyr at du må regne fire uker fra hver av ansettelsesdatoene.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Valg av rehabiliteringssted

Hei. Jeg lurer på om det er fritt valg av behandlingssted, når en skal søke rehabilitering for lungesykdom?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. juni 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Opptreningsinstitusjoner som eies av det offentlige eller er private med avtale med helseregionen, er omfattet av fritt behandlingsvalg. For å kunne bruke fritt behandlingsvalg, må du være tildelt rett til denne type rehabilitering.

Her finner du informasjon om bruk av fritt behandlingsvalg ved LHL-sykehus Gardemoen

LHL

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Opptrening etter slag hos eldre

Er det kommunen som avgjør om en slagrammet skal få videre opptrening? Og hvis kommunen ikke er villig til å dekke mere opptrening Pga at den det gjelder er over 70 år. Virker som det er vanskeligere for pensjonister å få det de har krav på enn en ung person ville fått. For da er det en person som mulig kan komme seg ut i skattbar inntekt. Slik er det i min kommune ihvertfall.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. juni 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det beror på type opptrening og om pasienten er på sykehjem eller bor hjemme. Bor pasienten hjemme kan vedkommende på vanlig måte få behandling hos fysioterapeut som har kommunalt driftstilskudd. Bor pasienten på sykehjem er det sykehjemmet (kommunen) som har ansvaret for å tilby nødvendig helsehjelp.

Det finnes også tilbud om opptrening i spesialisthelsetjenesten. For eksempel på en privat opptreningsinstitusjon som har avtale med helseregionen. Fastlege kan hjelpe til med å søke om plass.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Lungesyk og trening

Hei. Jeg er snart 50 år og har kols (kategori 3). Jeg jobber fulltid og det går når jeg bruker mye fritid til hvile. Jeg har problemer med å komme igang og tørre å trene pga får hodepine, høy puls og tungpustethet. Er det mulig å få hjelp til å komme igang med trening? Noen mente kols pasienter kunne få fysioterapitimer eller gruppetrening?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. juni 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan trene hos fysioterapeut. Går du til en som har driftstilskudd fra kommunen, betaler du vanlig egenandel til du når taket for frikort tak 2 (2025 kroner). Du trenger ikke henvisning fra lege. Andre behandlingstilbud kan være lokal lungeskole på sykehus eller noen uker på en opptreningsinstitusjon med tilbud for lungesyke. Kanskje kan et opphold på lungerehabiliteringen på LHL-sykehuset Gardemoen være nyttig for deg. Oppholdet er gratis. Snakk med din fastlege om dette. Her er informasjon om henvisning: henvisning

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Søke om uføretrygd etter fylte 62 år

Er det mulig å søke uførepensjon etter fylte 62 år. Har gått på avklaringspenger i 1 år. Blir 62 i desember. Har 42 års opptjening men er for syk til å jobbe


Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 29. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan søke om uføretrygd etter fylte 62 år. Men du må da ha hatt en pensjonsgivende inntekt på minst 1 G (96 883) i året før uføretidspunket eller minst tre ganger G i løpet av de siste tre år før uføretidspunktet. Innvilges uføretrygden fra et tidspunkt før fylte 62 år, er det ikke krav om minsteinntekt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

                   

Rettigheter

Stønad til bil

Hei. Jeg har trygdebil 1998 mod. Jeg har hatt den siden 1998. Nå vil denne bilen bli avskiltet om 3 mnd på grunn av at det er mye rust på den og den vil ikke bli EU godkjent. Jeg vil ikke kunne søke på ny trygdebil siden jeg ikke er syk nok. Jeg er ikke handikappet slik de må være i dag for å få trygdebil. Da mister jeg kr. 1928 pr. mnd.

Da er mitt spørsmål: Om jeg kjøper meg en bil til under 10 000 kr, kan jeg da få stønad til bil? Jeg kan ikke bruke buss eller taxi på grunn av min sykdom.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 27. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ikke endringer i de medisinske vilkårene for å få tilskudd til kjøp av personbil. Men i 2015 ble reglene endret slik at du må være i arbeid eller under utdanning for å få tilskudd til kjøp av personbil.

Du kan fortsatt ha rett til grunnstønad til drift av egen bil. Hva bilen koster har ingen betydning.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Stønad til oksygenbehandling

Hvilke rettigheter har en pasient (80 år) med pulmonal hypertensjon, når det gjelder bærbar oksygenkonsentrator? Hvis man eventuelt må kjøpe en selv, finnes det noen tilskuddsordninger?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Oksygenbehandling er definert som medisinsk behandling. For å få oksygenapparat må det sendes inn et søknadsskjema undertegned av lege med spesialistgodkjenning som er ansatt i helseforetak/sykehus.Spesialister i private sykehus som er offentlig godkjente og som har avtale med et regionalt helseforetak om tjenester som innbefatter behov for behandlingshjelpemidler, kan også søke. Det samme kan legespesialister som har avtale om driftstilskudd med det regionale helseforetaket.

Innvilges ikke søknaden, finnes det ikke andre offentlige tilskuddsordninger som dekker utgifter til oksygenbehandling.

Med vennlig hilsen Atle Larsen