Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Spørsmål om atrieflimmer og isoptin

Hei Wasim ! Jeg er 57 år og har permanent atrieflimmer i min 10. mnd nå, med ProBnP rundt 60 og 70% ekstraksjon. Flimmeret tolererer jeg bra via Selo-Zok 75mg Retard x 1. Jeg har nå, i samråd med kardiolog, seponert denne til fordel for Isoptin 120mg Retard x 2, da jeg har lest at denne gir mindre symptomer og bedre O2. Noen spørsmål : 1. Bør jeg starte med halv eller full dose Isoptin ? 2. Hvordan skal Isoptin seponeres, det står ikke noe i pakningsvedlegget ? 3. Selo-Zok senket helst puls, og i mindre grad blodtrykk. Har Isoptin bedre blodtrykkssenkende effekt i tillegg til pulssenkende, slik at det er mindre behov for Candesartan ? 4. Kan blodtrykkssenkende medisin som Candesartan også senke puls, slik at det ikke er behov for Isoptin ?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 03. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

1. Jeg synes du skal starte med en dosen som legen din anbefalte.

2. Isoptin kan i utgangspunktet bråseponeres og det er ikke nødvendig med nedtrapping før seponering. Likevel vil det alltid være individuelle vurderinger, og det kan hende legen din velger nedtrapping.

3. Både SeloZok og Isoptin har kun moderat effekt på blodtrykket. Ulike personer reagerer ulikt på denne effekten.

4. Candsartan senker ikke puls.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Høyt blodtrykk

Kan en få forhøyet blodtrykk av for mye medisin? Går nå på 320 mg Valsartan og 25 mg selozok, hjerterytmen har stabilisert seg, men bt vil ikke ned fra 195/95 og jeg er ganske innvendig skjelven. Har økt til dobbelt dose for tre uker siden pga ujevn hjerterytme og varierende bt. Har vært innlagt sykehus og tatt både mr og CT hode, ingenting galt. Protesterer kroppen minneår for mye medisin? Jeg har høyest bt når jeg våkner. Et kvinne 68

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 03. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det finnes enkelte medisiner som kan gi høyt blodtrykk, men ikke de du nevner. Hos deg virker det heller som om blodtrykket kun er veldig gjenstridig. Det er ikke uvanlig at pasienter må ha både 3 og 4 ulike typer blodtrykksmedisiner for å få ned trykket. Det er viktig at du holder en tett dialog med legen din og at dere finner en kombinasjon som virker bra mot trykket ditt.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Collagen og Exforge HCT

Hei, jeg leser at Kollagen og Omacor kan brukes sammen. Gjelder dette også Collagen (som kanskje er det samme) og Exforgehct ?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 03. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det skal gå greit å kombinere Collagen og ExforgeHCT.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Depresjon, EKG og mistanke om hjerteinfarkt.

Hei! Har fått påvist st depresjon, men likevel fått beskjed om at alt er fint. Har ingen symptomerpå hjertesykdom foruten sporadiske hjertebank og noen ganger serier med hjertebank, men uten ledsagende symptomer. Kardiologen spurte om jeg har hatt infarkt da han så ekg. Hva kan man si til dette? Skal ikke følges opp videre. Er frisk og føler meg bra. Er jeg mer utsatt for hjerteproblemer pga ekg resultatet, på sikt?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 03. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hvis EKG har gitt mistanke om mulig tidligere infarkt, bør dette avklares nærmere. Det er slettes ikke sikkert at du har hatt noe infarkt noen gang, EKG-er viser iblant feil resultater. Men likevel bør det gjøres litt mer utredning for å være sikker på at det ikke er noe galt med hjertet. Jeg vil anbefale at du blir henvist til ultralyd av hjertet (ekkokardiografi).

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Hjerterytmeforstyrrelse og lav puls

Jeg har i lengre tid strevet med hjerterytmeforstyrrelser. For et par år siden fikk jeg da blodtrykksmiddelet Atacand. Den siste tiden er episodene med forstyrrelsene blitt mye hyppigere, mer langvarige og mer ubehaglige. Legen min ga meg så Selo-zok 25 mg og anbefalte meg å ta en tablett når jeg hadde anfall. Men såleste jeg på pakningsvedlegget at Seo-zok var for å få ned hjerterytmen. Problemet mitt ar at jeg har i utgangspunkt ganske lav puls (har drevet med utholdenhetstrening over mange år) og at pulsen kommer ut av rytmen/hopper over slag. Er det da riktig å bruke Selo-zok ved slike urytme episoder eller burde jeg brukt en annen medisin evt. behandling?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 03. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Siden du allerede har lav puls kan SeloZok gi ytterligere lav puls og iblant føre til svimmelhet. Nå skal det sies at 25 mg er en veldig lav dose. Jeg vil heller anbefale at du utredes nærmere for å finne ut nøyaktig hvilken type forstyrrelse du har på rytmen din. Det finnes nemlig mange ulike typer og de kan ofte fortone seg nokså likt for pasienten. Det er viktig at du får tatt et EKG akkurat i det du har plagene. Da kan man se hva det er du har. Hvis anfallene varer for kort til at du rekker frem til legekontoret for å ta EKG, kan du få deg henvist til 24 timers-EKG. Da går du med registrering et helt døgn og evt. hjerterytmeforstyrrelse kan fanges opp. Når man vet sikkert hva du har, kan man skreddersy behandlingen bedre.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Høyt blodtrykk blant unge voksne

Hei! Hvor mange unge voksne, mellom ca 18 og 34 år, har høyt blodtrykk i Norge, hvor mange prosent?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 03. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Dette er undersøkt i HUNT-studien:

https://tidsskriftet.no/2011/06/originalartikkel/blodtrykksniva-i-en-norsk-befolkning-betydningen-av-arv-og-livsstil

Figur 1 i artikkelen viser at hos normalvektige uten høyt blodtrykk i slekten er forekomsten i aldersgruppen 20-39 år:

Kvinner: 3-5%
Menn: 15-20%

 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Utposning på hovedpulsåren

Hvor mange vil i løpet av livet utvikle utposninger på den øverste del (brystdelen) av hovedpulsåren , og hvordan er fordelingen mht. alder? Har søkt litt etter informasjon på nettet om dette, men statistikken spriker helt enormt, fra et par prosent til én av 10 000 eller fler. Om hovedpulsåren er blitt operert for en utposning, vil det være større sjanse for ny utposning på stedet der det er skåret/sydd, enn i hovedpulsåren ellers? Vil arrvev være mer utsatt for nye utposninger?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 03. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er vanskelig å si helt sikkert hva forekomsten av utposning på hovedpulsåren er da mange aldri får noen plager fra den slik at den aldri blir oppdaget. TAllene i de ulike studiene varierer derfor fra 1 til 3  av 1000. Men dette er sannsynligvis usikre tall.

Utposning av hovedpulsåren forekommer som regel mest hos eldre personer. I den grad det forekommer hos yngre personer er det gjerne forårsaket av genetiske tilstander som feks Marfans.

Ny utposning etter operasjon er såvidt jeg kan se ganske sjeldent.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

CTO-behandling av hjertet

Hvad er en CTO-behandling af hjertet?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 03. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

CTO står for Chronic Total Occlusion. Det er da snakk om en hjertekransåre som har vært helt tett over lengre tid. Hos enkelte kan slike årer gi plager selv om de har vært tette over lang tid. Da kan man gjøre et forsøk på å åpne den tette åren. Dette kalles CTO-PCI. Dette er på mange måter det samme som å stente eller utblokke en åre, men prosedyren er mer komplisert og langvarig.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Litt høyere blodtrykk

Hei! Jeg er frisk og 36 år gammel. Frem til jeg var ca 34 har heg hatt et stabilt blodtrykk på ca 105/60, mens det desiste halvåret (minst) er steget til ca 120/85. Blodtrykket er målt flere ganger over flere måneder. Jeg har lagt ca 5-6 kg på meg det siste året og er mindre fysisk aktiv enn før. Har lagt to svangerskap bak meg de siste 4 årene. Hva skyldes stigningen i blodtrykket? Noen av faktorene nevnt over? Kan så lite som 5-6 ekstra kilo gi utslag ? I tillegg har jeg vært under mye stress det siste året. Hvilke grep bør jeg ta for å få ned blodtrykket til det det var, elker i det minste hindre det i å økemer enn det det allerede har gjort.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 03. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Selv om blodtrykket ditt har steget litt så er det fortsatt innenfor det normale. Mindre fysisk aktivitet og vektøkning på noen få kilo kan hos noen være nok til å øke blodtrykket, slik det har skjedd hos deg. Derfor kan det godt hende at økt fysisk aktivitet og reduksjon av vekten med 3-4 kg får det ned igjen.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Koarktasjon og flere operasjoner

Hei! Foreligger det noen statistikk på hvor mange av barna født med koarktasjon som må opereres (åpen kirurgi) mer enn en gang i livet, her i Norge? Hvor mange prosent kan det omtrent dreie seg om? Hva er risikoen på sikt for ny åpen kirurgi etter førstegangsoperasjon i 2 års alderen?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 30. april 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Medfødte hjertesykdommer er svært subsepsialisert felt og som generell kardiolog har jeg kun oversiktskunnskap om det. Det finnes egne spesialiserte kardiologer, barnekardiologer og barnehjertekirurger som driver med dette.

Jeg har fått et spørsmål om koarktasjon tidligere og da svarte jeg dette:

Den vanligste komplikasjonen er re-koarktasjon, dvs at det på nytt bli trangt. Dette skjer hos 2-10% og hyppigst hvis barnet ble operert for 3 måneders alder. Hvis barnet kommer seg til ungdomsalder uten problemer, er prognosen svært god frem mot 60 års alder.

I en australsk studie forekom utvidelse av aorta i 2% av tilfellene. I samme studie forekom høyt blodtrykk i 42% av tilfellene, og spesielt hvis operasjon ble foretatt sent (i snitt over 7 års alder).

Du kan lese mer om det i denne artikkelen. Som du ser så er prognosen best for de som kun hadde koarktasjon og som fikk utført ende til ende anastamose:

http://heart.bmj.com/content/101/15/1190.long

Når det gjelder Norge så er vi et lite land med en liten befolkning. Det fødes derfor få barn med medfødte hjertefeil og det er også mindre statistikk på feltet.

Over en periode på 40 år (1971-2011) ble det operert totalt 482 barn med koarktasjon. Det tilsvarer rundt ti i året og statistikkgrunnlaget er derfor lite. Den mest omfattende oversiktsartikkelen om norsk barnehjertekirurgi ble publisert i anerkjente Circulation i 2015 og kan leses her:

http://circ.ahajournals.org/content/131/4/337.long

Artikkelen går ikke inn i detaljene for koraktasjon og ulike risikoer, men som man kan se er resultatene i Norge svært gode.

Mvh

Wasim Zahid