Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Pusteprøve svar på sms

Hei! Jeg tok spirometri - testen , fikk svar fra lege på sms om at "blåsetest foreløpig var innenfor normale nivåer, men mot dårlige grenser. Disse kan forverres hvert år.Derfor er det viktig at du utfører årlig blåsetest. Foreløpig kan du behandles med Ventolin inhalasjon. Denne ligger klar for henting på apoteket." Hvordan i all verden skal jeg tolke denne beskjeden ? Det sto ingenting om kolsdiagnose , men ordlyden tilsier jo at ting kan forverres. Hvordan kan man konkludere med det, når jeg ikke har fått noen diagnose ? Jeg har ikke testet for astma eller lungebetennelse.

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 20. april 2016
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Forstår godt at du ble forvirret av en slik tilbakemelding på sms. Det er litt vanskelig å forklare hva legen din har tenkt ved å utstyre deg med ventoline. Hvis du kan ta kontakt på kolslinjens tlfnr 800 89 333, så kan vi kanskje klare å tydligjøre litt ved å få noen flere opplysninger fra deg.

Mvh Hilde

Lunge

Normal PEF ved astma, men likevel tett i brystet

Hei. Jeg har astma og kraftig allergi, blant annet mot pollen. Kan ofte kjenne meg tett i pusten og få et stramt bånd rundt/ under ribbeina - men pef er fortsatt normal - mellom 450 og 500. Hva skyldes dette? Vil du si at pef på 450 er greit?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 20. april 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

PEF-måling er en rask måte å se hvor tett man er ved astma. Men metoden er ganske grov og gir flere muligheter for feil. En lav PEF vil nok gi en sterk indikasjon på at noe er feil, mens en normal/høy PEF ikke kan avsløre alt. En fullstendig spirometri med FEV1 og FVC, eventuelt også MEF50 vil vise bedre om det eventuelt foreligger en obstruksjon, for eksempel noe mer perifert i mindre bronkier. Det du forteller kan også tyde på at det er stramme muskler i brystkassen. Dette kan hemme pusten slik at du ikke puster med fullt volum. Det kan gi følelse av pustebesvær, men PEF kan være normal også da. En trenet fysioterapeut vil nok kunne finne nærmere ut av dette og eventuelt kunne gi deg hjelp.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Trening hos fysioterapeut ved kols

Hvor ofte kan man trene hos fysioterapeut når man har kols?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 20. april 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Ved kols har du rett til dekning av utgifter til trening hos fysioterapeut. Da må du ha en henvisning fra legen, og du må kontakte en fysioterapeut som har avtale med kommunen. Da vil man kunne legge opp et egnet treningsprogram for deg ut fra din situasjon. Fysioterapeuten vil ha den best oppdaterte informasjon om detaljene her.

Lunge

Lungefibrose og oksygenbehandling

Kan jeg velge/forlange hjelpe middel eks. O2 flasker, permanent eller mobil konsentrator ved behandling av idiopatisk lungefibrose?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 20. april 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er visse formelle krav som må oppfylles før det tilstås oksygenbehandling hjemme. Ved lungefibrose blir dette litt spesielt fordi det ofte er et normalt oksygennivå i blodet i hvile, men som gjerne raskt synker ved anstrengelser. Det krever nærmere undersøkelser og målinger for å se om oksygen er egnet i det enkelte tilfellet. Som regel vil dette best kunne utredes ved spesialundersøkelser på en lungepoliklinikk/lungeavdeling.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Hjerte/kar, Lunge

Pusteproblemer med mange mulige årsaker

Juli 2015 etter noen dager med høy feber og influensasymptomer våknet jeg på natten med smerter i høyre brystkasse. Smertene minnet meg om ribbensbrist/brudd. Jeg hadde ikke hoste/vært utsatt for traume forut. Jeg hadde i flere mnd. forut følt meg mer andpusten på trening. Det ble tatt blodprøver og jeg ble sjekket for blodpropp i lungene. Blodprøven var negativ. Legen konkluderte med et ribbensbrist.

I oktober skjedde akkurat det samme. Jeg hadde noen dager med feber og influensafølelse, og våknet med samme smerter. Jeg dro på Volvat og de tok blodprøve med tanke på blodpropp. Jeg slo ut på den prøven og ble sendt på sykehus. På sykehuset var den blodprøven normal. Mellom juli og oktober trente jeg ikke for jeg følte at pusten og allmenntilstanden var nedsatt. I den perioden hadde jeg mye supraventrikulære ekstraslag. Den lengste perioden varte i 4 dager. Ekstraslagene er dokumentert med langtids EKG-registrering. Jeg er abladert to ganger pga. atrieflimmer (siste gang desember 2014). Jeg dro tilbake til Volvat og fikk tatt røntgen. Der fant de en oppklaring i midtre høyre lungelapp. Etter det er det tatt 3 CT, flere røntgen, 2 bronkoskopier (en av de med lungebiopsi). Det er tatt mange blodprøver, dyrkningsprøver av slim som er sugd opp fra lungene, og biopsi. Alt uten å finne noe som kan forklare denne oppklaringen. Oppklaringen er der fortsatt. Det er også tatt en PET CT av lungen og da lyste det opp i det området hvor oppklaringen er.

Planen videre er å ta en ny høyoppløslig CT om 4 uker. Hvorfor, og hva de forventer å se på den vet jeg ikke. Jeg er i tillegg urolig for all den stråling som jeg utsettes for. Det er frustrerende å ikke finne ut av dette for allmenntilstanden er redusert. Jeg er plaget med mye feberfølelse, smerter og stølhet i muskler, tretthet, og nedsatt pust. Å prate, lese og synge er anstrengende. Jeg tenker også om dette kan ha noe å gjøre med hjerteproblemene mine, og jeg føler selv at pusten min har vært redusert etter den siste ablasjonen min.

Jeg hadde en lungebetennelse forut for den siste ablasjonen, så kan hende det er den lungebetennelsen som har gitt meg redusert pust og ikke ablasjon. Det har blitt påvist MBL defekt og IgA mangel. Jeg har gått på Multaq og Cordarone, men vært medisinfri siden mai 2015. Det ble tatt pusteprøver des 2015 og da hadde jeg redusert utpust.

Jeg har røkt, men sluttet i 1992. Hadde da røkt ca 5 år. Jeg må vel bare ha tiltro til at sykehuset undersøker meg for det de skal.

Har du noen tanker eller forslag til videre undersøkelse eller differensialdiagnoser. Hva skal jeg gjøre?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 20. april 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Din sykehistorie er ganske kompleks, og det er nok ikke mulig å komme med noen sterke påstander fra min side. Starten med akutte høyresidige brystsmerter i forløpet av influensaliknende sykdom ville nok vanligvis vært oppfattet som en mulig akutt lungeinfeksjon eller en lungeemboli. Det ble tydeligvis også utredet. Det er mulig at de forandringene som senere er påvist i høre midtlapp kan ha utgangspunkt i daværende prosess. I seg selv er imidlertid lokalisert affeksjon av bare midtlappen ikke nok til å gi særlig utslag i pustekapasiteten. Forutgående periode med kort pust synes ikke å ha noen sammenheng med akutt infeksjon, men kunne teoretisk sett hatt sammenheng med bivirkninger av medisiner for hjertet, men like gjerne en annen tilstand. Kort pust ved anstrengelser kan ha sammenheng med både affeksjon av hjertefunksjon og lungefunksjon, samt generelt nedsatt almentilstand. Det er nok et forsøk på å se etter finere lungeforandringer man prøver ved å utføre en HRCT av lungene. Da har man mulighet for å finne nærmere ut av om pusteproblemene eventuelt har sammenheng med mindre synlige forandringer i lungene. Hvis man ønsker å utrede om det er lungene eller hjertet som er hovedårsaken til pusteproblemene, er det mulig å utføre en belastningstest på tredemølle under samtidig måling av blodgasser. Mulig sammenheng med MBL-mangel blir nok også utredet.  Det synes å være grunn til å utrede dine generelle symptomer med nedsatt almentilstand. Kanskje ligger svaret her. Men det virker som at du er i gode hender, og at man tar din tilstand på alvor.

Ønsker deg lykke til i den videre utredningen!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Fysisk aktivitet

Lungefibrose og oksygen

Jeg har lungefibrose og får for lite oksygen ved bevegelse. Når jeg beveger meg veldig kort pustet og bruker noen minutter på å puste rolig igjen. Da må jeg sette meg ned. Jeg har det best når jeg sitter i en stol eller ligger i sengen. Vil jeg bli mindre kortpustet ved tilførsel av oksygen? Jeg har en hund på ett år og ser svart på at jeg kanskje må omplassere den. Å gå tur er en prøvelse og har mange stopp.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 18. april 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Oksygentilførsel kan bedre pusten i noen tilfeller, men ikke alltid. Det er individuelle forskjeller, og den eneste måten å sjekke dette på er å be om å prøve oksygen under anstrengelse. Det er svært ubehagelig å bli kortpustet ved selv små anstrengelser. Hvis oksygen kan bedre funksjonen noe, vil det jo være forsøket verdt. Man må eventuelt regne med at det kan være nødvendig med ganske stor oksygenflow for å oppnå effekt.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem 

 

Lunge

Kombinasjonspreparater ved kols

KOLS - kan én (1) medisin erstatte Spiriva , Oxis og Alvesco ? Kvinne 80 år.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 18. april 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

De tre inhalasjonsmedisinene du bruker kan foreløpig ikke erstattes av en enkelt medisin, men det skal være under fremstilling og utprøving inhalator som inneholder tre medisiner av tilsvarende type som du bruker nå. Imidlertid kan man bruke Spiriva i tillegg til et kombinasjonspreparat som inneholder kortison (tilsvarende Alvesco) og langtidsvirkende betaagonist (tilsvarende Oxis). Alternativt kan man bruke Alvesco i tillegg til et kombinasjonspreparat som inneholder muskarinantagonist (tilsvarende Spiriva) og langtidsvirkende betaagonist (tilsvarende Oxis). Vanligvis går det greit å bytte, men det kan være individuelle variasjoner som gjør at virkningen enkelte ganger kan føles forskjellig.

Vennlig hilsen

Olav Kåre refvem

Lunge

Idiopatisk lungefibrose.

Hvorfor får man idiopatisk fibrose?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 18. april 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, takk for spørsmålet!

Idiopatisk fibrose (IPF) er uten kjent årsak. Forekomsten øker med alderen og er vanligst i 60-70 års alder. De fleste som får IPF er menn, og de fleste er tidligere røkere. IPF forekommer sjelden hos personer under 50 år. Familiær opptreden av IPF forekommer. Men årsaken til at man får IPF er altså ukjent.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Munnstell

Vi er to sykepleiere som i regi av en videreutdanning ser på effekten munnstell til KOLS pasienter har på å forebygge nosokomial pneumoni. Vi har funnet overbevisende funn som tyder på betydelig reduksjon ved munnstell med klorhexidin. Ser ikke at dette er informasjon som blir delt i informasjonsmateriell og nettsiden her. Hva tenker dere om dette?

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 18. april 2016
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Jeg tenker at den informasjonen dere sitter på kan være nyttig for LHL sentralt. Ta kontakt  med rådgivinigstjenesten enten pr tlf eller via web. Kolslinjen formidler mest svar på spørsmål via tlf tjensten.

Lykke til!

Mvh Hilde

Lunge

Blod i oppspyttet

Hei, jeg har mye slim som jeg hoster opp, og da er det av og til litt blod i det. Det er rødt og ikke brunlig eller sort. Røyker ca 20 sigaretter til dagen, har artieflimmer og tar Marevan.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. april 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Hoste og slim har sannsynligvis sammenheng med sigarettrøyking. Om det er kronisk bronkitt eller eventuelt en kolsutvikling på gang kan bare avklares med spirometri.

Når det gjelder blod i oppspyttet er det grunn til å ta dette på alvor. Det trenger ikke være noe farlig, for eksempel kan langvarig hoste irritere såpass mye at det kommer opp litt blod i slimet. Men det er lurt å avklare slikt ganske raskt. Vanlig røntgenbilde, gjerne kombinert med CT-undersøkelse av lungene, eventuelt med tillegg av bronkoskopi kan være nødvendig for å sikre en full gjennomgang. Marevanbehandlingen som tynner blodet kan eventuelt være medvirkende til at det blør lettere, men gir ikke svar på hvorfor det eventuelt blør i luftveiene. Derfor kan det være lurt å involvere fastlegen ganske snart.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem