Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Spraygass og irritasjon i luftveiene

For en liten uke siden pustet jeg inn spraytåke av lakkboks. Tenkte ikke på å bruke munnbind, selv om jeg har følt ubehag tidligere ved diverse sprayer. Som f.eks diverse baderom og kjøkken sprayer. Dagen etter begynte et ubehag i øvre del av brystkassen. Ingen hoste de første dagene. I går gikk ubehaget over til konstante diffuse smerter, fremdeles øverst i brystkassen og i øvre luftveier. Det er en del ubehag ved både inn og utpust. Ikke feber. Jeg hadde tilsvarende smerter for 8 måneder siden, da hadde jeg i tilleg en kraftig tørr hoste. Dette ble gradvis bedre, men hele greia tok 5 måneder. Så har altså vært uten ubehag/smerter i 3 måneder. Legen tok masse prøver uten å finne noe galt, prøvde antibiotika - ery Max og en til uten virkning. Forrige gang ble boligen vi bodde i, stadig sprayet med innsektsgift. Bekjempelse av skjeggkre. Så mulig det var det jeg reagerte så sterkt på? Men tilbake til nå, kan det være en form av lungebetennelse utløst av spraytåken fra lackboksen? Hva kan jeg i tilfelle gjøre med det. Har ventoline fra forrige runde, virket ikke da og virker ikke nå. Men måtte liksom prøve... Trenger gode råd, fastlegen min står fast. Hilsen dame 42 år.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. september 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er kjent at flere sprayer inneholder stoffer som kan virke uheldig på lungene. Blant annet kan det hos disponerte personer utløses astma eller kols ved langvarig eksponering, slik man har observert i i visse yrker. Jeg antar at slimhinnene i bronkiene dine er ganske sensible slik at du reagerer sterkere på det enn de fleste andre. Det dreier seg trolig om en irritasjonstilstand. Det gir ofte hoste, av og til noe økt slim, og kan hos noen gi ubehag/smerter ved pusting i for eksempel kald og rå luft, samt ved anstrengelser. Det kan kanskje være lurt å kontakte lungespesialist for å sjekke deg nærmere med noe flere undersøkelser enn man har mulighet for å gjøre hos fastlegen. Ventoline virker neppe på dette. Eventuelt kunne det kanskje være effekt av kortisoninhalasjon, men dette bør eventuelt igangsettes etter nærmere undersøkelser.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Halsbrann og tungpust

Hei. Jeg har i ca to uker hatt halsbrann jevnlig. Dette har gått over etter at jeg begynte med Reduflux og etterhvert Somac. Jeg har vært til legen med problemene, der jeg tok blodprøve. Fikk beskjed om å fortsette med disse reseptfrie legemidlene, og ta kontakt igjen dersom det ikke gikk over i løpet av de neste 3-4 ukene. Nå er halsbrannen borte, men får ofte en mild følelse av en "klump" i halsen. Denne forsvinner når jeg spiser, men kommer tilbake senere. Har i tillegg episoder med tung pust og hjertebank, noe jeg lurer på hva kan være? Føler meg ellers i fin form. Jeg er forøvrig en 27 år gammel mann, som trener regelmessig og bruker verken røyk eller snus.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. september 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Du har såkalt reflux eller oppstøt av saltsyre fra magesekken. Det virker som medisinen har hjulpet bra, men det kan ta opptil 8 uker i noen tilfeller før det går over med behandlingen du bruker. Hvis du får opp syre om natten som går ned i luftrøret kan det gi hoste og noen ganger pustebesvær. Jeg kjenner ikke til at medisinen skal gi forstyrrelser av hjerterytmen, men hvis det vedvarer bør du nok sjekke nærmere hos legen igjen.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Lungebetennelse

Faren min har fått lungebetennelse, gått på Apocillin i 8 dager. Han er fortsatt tung i pusten, resp frekvens 32, hoster veldig mye med grønn ekspektorat . Hatt dårlig AT de siste dagene, men er litt bedre idag. Men sover veldig mye. Skal vi ta han til lv, er litt redd for at jeg undervurderer han.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. september 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Ja, jeg ville nok ha gjort det hvis han fortsatt er besværet etter 8 dagers behandling. Det er mulig at han ikke har full effekt av medisinene og må skifte til noe annet. Kanskje ta et rtg.bilde også. Det virker som han er besværet og noe medtatt fortsatt, og da er det nok lurt å få ham sjekket nærmere.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Atrovent og blodtrykksmedisin

Hei, jeg bruker Emconcor fordi jeg får ofte høy puls særlig av stressrelaterte påkjenninger, ofte får akutt bronkitt. Fikk Atrovent nå fra legen, er det bra medisin for meg? Hva er egentlig bra å bruke Emconcor for og er de ikke to motsatte medikamenter ? Atrovent og Emconcor.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. september 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Emconcor er en betablokker som demper pulsen og stresser ned hjertet. Atrovent virker på lungene, og den har du vel fått fordi du har tegn på noe nedsatt luftstrømhastighet i lungene, kanskje pga tegn på kronisk bronkitt, som kan forklare problemene med tendens til å få bronkitter. Atrovent ob Emconcor går som regel greit sammen. Emconcor er en betablokker som er litt "snillere" med lungene enn andre medisiner av samme typen.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar, Rettigheter

Førerkort og ICD

Hei, for 3år siden fikk jeg hjerte innf og stans ,fikk satt inn 3 stent og ICd ,har fungert meget bra etter dette.får førerkort for et og et år 2 siste år ,kan jeg få for lengre perioder ?fastlegen var usikker.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. september 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei, 

Svaret beror på flere faktorer. Det enkleste er derfor at du leser det som står i Helsedirektoratet sin veileder om førerkort om ICD. Se punkt 11.3.

veileder

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Lunge, Rettigheter

Avslag på søknad om rehabilitering

Hei Har rettighetene for rehab. blitt forandret idet siste? ReHR Henvisnimgsmottak Midt-Norge har avslått mine søknader om rehab. i 2018,både til Røros og Gardemoen. Dette gikk så langt att anke gikk til Fylkesmannen i Trøndelag. I svaret fra fylkesmannen er det en del som jeg lurer på. Vedr.§ 2.1b andre ledd a: pasienten med det unntaket som er nevnt i §-3 andre ledd,kan ha forventet nytte av helsehjelpen. b: de forventede kostnader står i et rimelig forhold til tiltakes effekt. Etter Fylkesmannen sin vurdering har jeg en kronisk tilstand og de med kroniske smertetilstander/tilstander i utgangspunktet ikke gir rett til rehablitering i spesialhelsetjenesten Dette jamfør prioriteringsveilederen for fysikalsk medisin oh rehablitering. Fylkesmannen anbefaler att jeg tar kontakt med rehabliteringskordinaten i min komune for videre oppfølging,noe som ikke finnes. Jeg må kjøre 4mil en vei til godkjent trening,noe jeg har gjort 1 til 2 gange r i uken ,de siste 2 til 3 år. Fylkesmannen ser at jeg har hatt god nytte av rehabliteringen tidligere,men at det ikke gir automatisk godkjenning for videre rehablitering. Konklusjon :Du har ikke rett til nødvendig helsehjelp i form av spesialisert rehablitering med tverrfaglig oppfølging,§§ jf,pasient og brukerrettighetsloven §§ 2-1 b og prioriteringsforskriftene § 2. Er dettte riktig? Dette er jo en ganske klar beskjed om att rehab i vår gruppe er vekkastede penger. Samtidig får jeg beskjed fra lokalsykehuset, att vi som har kols 3-4 kun får kontroll en gang i året.(halvår tidligere) Forbedrinspotensialet var visst for lite. De sa de hadde fått beskjed fra Helsedirektoratet. Jeg har selv en kols 3+ og bruker CPAP nødvendig bruk av denne ble oppdaget på Glittre.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. september 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ingen endringer i regelverket. Prioriteringskriteriene det vises til er de samme vi har hatt i mange år. I ditt tilfelle er konklusjonen at du ikke oppfyller disse kriteriene for å få helshjelp gjennom spesialisthelsetjenesten. Når du heller ikke fikk medhold hos Fylkesmannen, er dessverre avslaget endelig for denne gang. Skulle helsetilstanden din endre seg, kan det være grunnlag for søke på nytt. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Sykepenger som selvstendig næringsdrivende

Hei. Min mor 62år er selvstendig næringsdrivende terapeut uten forsikring. Har hun rett på sykepenger eller stønad etter slag?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. september 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hun kan ha rett til sykepenger fra dag 17. Det forutsetter at hun hadde inntekt på sykmeldingstidspunktet som gir rett til sykepenger. Sykepengene utgjør 65 % av sykepengegrunnlaget. Hadde hun tegnet tilleggsdekning for sykepenger i trygden, kan hun ha rett til 65 % eller 100 % fra første dag. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Jobbe når det utbetales AAP

Hei. Jeg driver et musikkstudio som er DA og prøver å gjøre det til fulltidsjobben min. Han jeg starta det med vil ut men bestekompisen min som hjelper meg mye vil inn med 20% slik at han har 20% og jeg har 80% Han går nå på AAP og er kronisk syk og jobber kunn med enkelte oppgaver enkelte dager. Som å lage reklamebilder/film, musikkvideo, kles design. Alt som er visuelt gjør han. Nå er ikke disse jobbene jevnt like innbringende og mange av. Og han har vært sykemeldt før han fikk AAP. Han vil være med, tjene litt ekstra og komme seg ut mer men. Han er redd for å gå personlig konkurs hvis nav pengene blir stoppet. Jeg har jo en helgestilling i tillegg til dette firmaet. Som jeg driver i ukedagene. Hvordan muligheter har vennen min for å være med? Eller må han bare sitte inne for å faktisk få betalt fra nav?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. september 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Som mottaker av AAP sender han inn meldekort til NAV etterskuddsvis hver 14 dag. Der skal han krysse av for hvor mange timer han har arbeidet siste 14 dager. AAP blir redusert etter timeantallet han oppgir. Hvis han ikke er på tiltak som Nav mener ikke er forenelig med å jobbe i tillegg, skal det ikke være noe i veien for at han jobber 20 % og oppgir det på meldekortet.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Beregning av sykepenger

Hei. Jeg var sykemeldt i ett år og fikk utbetalt en dagsats på 1485kr basert på årslønn på 560.000kr. Nav mente at de ikke kunne regne med ikke pensjonsgivende inntekt så da fikk jeg basert på ca. 390.000kr. Og nå mottar jeg Aap og får en dagsats på 1470kr. Det er 15kr mindre enn da jeg mottok sykepenger. Spørsmålet mitt er , kan nav ha gjort en stor feil ved beregningen av min sykepenger pg at jeg fa krever penger av dem? Siden de mener at aap beregnes av 66% , mens sykepenger er 100%! Blir forvirret av nav. Fikk et vedtak brev der det stod at aap er beregnet på bakgrunn av årsinntekt 560.000kr og får 66%. Da har de jo tatt med ikke pensjonsgivende inntekt også?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. september 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Grunnlaget for beregning av sykepenger for arbeidstakere er aktuell ukeinntekt omregnet til årsinntekt. Det er kun pensjonsgivende inntekt som inngår i beregningsgrunnlaget. AAP beregnes ikke av aktuell ukeinntekt, men av inntekten året før du ble sykmeldt eller gjennomsnittet av de tre siste årene. Både for sykepenger og AAP er beregningsgrunnlaget i folketrygden inntil 6 G (581 298). Sykepenger 100 % og AAP 66 % av grunnlaget.

Jeg har ikke nok opplysninger til forstå hvorfor beregningsgrunnlaget er så ulikt for sykepenger og AAP i ditt tilfelle. Nav kan ha gjort en feil eller inntekten din året du ble sykmeldt er mye lavere enn for årene før. Du bør derfor be Nav om en forklaring. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Allergi

Magesmerter av fet fisk

Hei! De siste 5 år har jeg måtte unngå fet rød fisk som laks og ørret. Det var plutselig at jeg begynte å reagere på det når jeg var rundt 19 år. Etter inntak går det ca 30 min til 1 time også får jeg voldsomme magesmerter og diaré. Det skjer hver eneste gang, men med ett unntak. Jeg kan spise villaks, altså er det oppdrettsfisken jeg reagerer på. Er dette vanlig? Det skremmer meg litt hva de forer oppdrettslaksen med som gjør at folk kan reagere på det.

Men, her om dagen skulle jeg spise fiskesuppe hos min kjære bestemor. Selvfølgelig med laks i. Etter ca 8 timer våkner jeg midt på natten og må kaste opp. Diaré var også en faktor her midt i natten. Dagen etterpå er jeg helt fin igjen.

Er det en vanlig reaksjon på matvareallergi? Ingen andre ble dårlige av samme maten.

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 24. september 2018
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Takk for spørsmålet.

Det er mulig å reagere på visse typer fisk og tåle andre fiskeslag. Om fettinnholdet i fisken spiller inn på allergi er jeg ikke kjent med. Noen kan få fordøyelsesbesvær av fet mat generelt men det er vel ikke tilfellet her. Det skyldes heller ikke allergi.

Du kan via fastlege få tatt allergitest på fisk og presisere at det kun er visse typer fisk du mistenker. I forkant fører du kostdagbok, der du fører logg over hva du spiser, når symptomene oppstår og hvilke symptomer du har.

Lykke til, hilsen Helle