Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Astma og psykiske forhold

Kan sorg virka inn på astmaen då?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Astma kan påvirkes av en rekke forskjellige ting. Blant disse er psykiske forhold. Hvis man er langt ned e psykisk kan nok dette påvirke pusten i mange tilfeller.

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar, Lunge

Tung pust og snøring i brystet ved anstrengelser.

Eg gjeng mykje på turar,men eg vert så fort tungpusta. Berre eg skal gå opp trappa,då vert eg tungpusta. Også tek eg Seretide morgon og kveld,også tek eg Atrovent og Ventoline,også tek eg slimløysande tablett, Mucomyst opp i vatn,ellers kan det snøra seg i brystet på meg. Kva skal eg gjera då? Eg er frustrert pga det.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er vanskelig å vite om du har en astma eller tillegg av kronisk astma eller kols. Det viktigste er å sikre seg at du får brukt medisinene riktig og dessuten om du kanskje burde ha forsøkt andre medisiner i tillegg eller i stedenfor. Seretide virker godt gjennom døgnet med dosering morgen og kveld. Atrovent virker på en annen måte, men bare noen få timer på hver dosering. Her fins det andre mer langtidsvirkende såkalte antikolinerge midler som kanskje kan gi en bedring. Men her må man kanskje gjøre lungefunksjonstester og sjekke hvordan sykdommen reagerer på medisinene. Hvis det er tillegg av emfysem, kan dette forklare eventuell kort pust ved anstrengelser. Da er det i alt vesentlig trening og optimalisering av medisiner som hjelper best.

Hvis det snører seg i brystet kan det være lurt å sjekke EKG og eventuelt få utført en belastningstest for å sjekke om du skulle ha en begynnende hjertekrampe (angina) eller ting med hjerterytmen som må justeres.

Tror det kan være lurt å diskutere disse tingene nærmere med legen din.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Støv og astmaforverringer

Bør eg bruka støvmaska inn i vaskeriet når eg held på med skitne kle og gjer reint for moppestøv inn i tørketromlane? Eg vert tett av ustabil astma pga støvpartiklane. Kva skal eg gjera då? Eg er frustrert no pga det.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er veldig smart å bruke støvmaske i forbindelse med gjøremål som frigjør støv som du reagerer på. Det er den beste måten å unngå at du inhalerer partikler som irriterer slimhinnen i bronkiene og derved utløser astmaproblemer. I tillegg kan det være lurt at du i samråd med legen din sikre seg at den behandlingen du bruker for astma er best mulig. Jeg forstår at det er frustrerende at slike ting "velter lasset", men håper du finne en praktisk måte å tilpasse deg til denne situasjonen.

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

Lunge

Tuberkulose i barnehage

Hvordan er det mulig å ansette utenlandske personer med tubekolose i en småbarnsavdeling i en barnehage i Norge ? Jeg har to barnebarn som må igjennom undersøkelser og behandling i lang tid fremover. Den minste på under to år må nå starte med antibiotikabehandling i 3 måneder, fordi det er så vanskelig å påvise om der er noe smitte, og jeg ser at det blir store belastninger for vår småbarnsfamilie i tiden fremover. Dette er en privat barnehage. Jeg ønsker tilbakemelding på gode råd både når det gjelder det helsemessige og det økonomiske spekteret. Hvordan er de helsemessige prognosene og er der noen regler hos NAV opp i forhold til ekstra sykedager for foreldrene for offølging av barn som har blitt utsatt for dette?

Les svaret

Vår ekspert, Thomas Jürgens, Lege svarer

Besvart 02. mars 2016
Thomas Jürgens, Lege

Hei,

Jeg skjønner godt om du er både opprørt og bekymret i forhold til barnebarna dine. Å gå gjennom en tre måneders antibiotikakur er ikke enkelt for små barn, men i mange tilfeller går det heldigvis relativt greit etter hvert.

Når det gjelder NAV og sykedager kan jeg dessverre ikke gi noe fullgodt svar. Jeg vet i noen tilfeller har man fått en ordning slik at hjemmetjenesten kommer til barnehagen for å gi medisinene der i ukedagene. En slik løsning, der det er mulig, vil kunne minske noen av utfordringene for foreldrene.

De helsemessige prognosene er svært gode. Det er ikke en stor sjanse for at barna er smittet og hvis de er det så vil bakterien bli drept av den forebyggende behandlingen.

Angående det første spørsmålet ditt, om hvordan det er mulig å ansette en med tuberkulose i en barnehage, så er det dessverre ikke mulig å forsikre seg om at barnehageansatte aldri skal bli syke av en smittsom sykdom. Alle fra land med høy forekomst av tuberkulose, eller som har oppholdt seg i et land med høy forekomst av tuberkulose i over tre måneder, plikter å gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse før de begynner å jobbe i en barnehage. Men den undersøkelsen vil bare vise om man er syk på det tidspunktet og ikke om man vil bli syk senere.

Det som gjør tuberkulose litt spesiell er at rundt en tredjedel av verdens befolkning er smittet av tuberkulosebakterien, de har latent tuberkulose, det vil si at de ikke er syke og kan ikke smitte andre. Mange har bakterien i kroppen hele livet uten å vite det og uten noen gang å bli syk. Bare ca. en av ti, altså 10%, av de som har latent tuberkulose utvikler sykdom i løpet av livet.

Jeg håper jeg har svart på spørsmålet ditt, hvis ikke så ta kontakt igjen!

Lunge

Lungefibrose og kols, hva er mest alvorlig?

Hei. Hva er mest alvorlig av Kols og Lungefibrose? Hvis man har lungekapasitet på 50 prosent igjen av lungefibrose, hvor lenge anslås det at man kan leve greit på det? Er det normalt at lungekapasitet fortsetter å synke?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er nok ikke lett å si hva som er mest alvorlig. Det er også forskjellig hvor mye plaget man er i begge tilfeller. Begge tilstander kan utvikle seg videre slik at lungefunksjonen blir dårligere, men noen ganger kan dette stå uforandret i lang tid. Det er nok ikke mulig å forutsi i det enkelte tilfellet. Det kan ha betydning hvis man vet hvilken tilstand som ligger bak, og hvor stor aktivitet som er i tilstanden. Hvis det er en ytre påvirkning som for eksempel en medisin eller strålebehandling som ligger bak, er det vanlig at sykdomsutviklingen begrenser seg når årsaken fjernes. Noen ganger kan man også få behandling som kan påvirke forløpet noe, men foreløpig er det bare for en av typene lungefibrose.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Hva er forskjellen på lungefibrose og kols?

Hei. Hva er forskjellen på Kols og Lungefibrose? Fikk diagnosen lungefibrose i en alder av 23 år. Har aldri røykt og har nå 46% lungekapasitet igjen.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 01. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Kols preges av trange luftveier som fører til at det er tyngre å puste ut og inn. I tillegg ses forskjellig grad av emfysem som består i at lungeblærene blir skadet slik at lungene blir mindre ffektive. De fleste har røykt eller pustet i forurenset luft ifm arbeidet over lengre tid.

Ved lungefibrose er som regel luftveiene helt åpne, men lungevevet er skadet av arrdannelse/bindevevsdannelse slik at lungebærene har vanskeligere for å overføre oksygen til blodet. Det er ikke røyking som er årsaken til lungefibrose, og det fins mange forskjellige former og flere bakenforliggende tilstander som kan disponere for dette. Enkelte ganger kan omfattende røntgenbehandling eller visse medisiner også føre til fibroseutvikling i lungene.

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

Lunge

Ustabil astma

Kva kjem det av at eg har ustabil astma då? Kva skal eg gjera då? Eg tek jo Seretide, Atrovent og Ventoline. Kan eg verta fort trøytt og sliten pga astmaen då?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 01. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Ustabil astma kan skyldes mange forhold. Det kan være at medisinene bør endres, eventuelt sjekke om doseringen av den enkelte medisin er tilpasset aktiviteten i sykdommen, samt om medisinen inhaleres optimalt og regelmessig nok. Noen ganger ser man en ustabil astma etter infeksjoner, eventuelt ved stadig eksponering for luftveisirritanter. Det fins mange varianter av astmamedisinene, og de fins både i pulverform og i spray. Det er sikkert lurt å la legen din sjekke ut om det er mulig å bedre tilstanden ved endring i medisiner samtidig som du tenker gjennom mulige utenforliggende årsaker som kan endres.

Det er vanlig at man kan bli trøtt og sliten av astma, særlig hvis den ikke er helt under kontroll.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Tuberkulosebakterienes "Tornerose-søvn"

Min mor fikk tuberkulose i barndommen, men den kapslet seg inn og brøt ikke ut før i 20-årene, da hun ble operert på halsen. Nå er hun i 70-årene og har innsnevring i lungene og er henvist til sykehus for utredning. Fastlege sier en av mulighetene er tuberkulose. Kan dette bryte ut igjen, når hun har hatt et utbrudd 50 år før?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 01. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for et interessant spørsmål!

Ja, det er mulig at tuberkulose bryter ut på ny etter mange år. Men heldigvis skjer det sjelden, og særlig hos eldre mennesker og personer med et svekket immunforsvar. Visse typer medisiner kan også redusere motstandskraften slik at sykdom kan aktiveres på ny. Tuberkulosebakteriene har en egen evne til å gå inn i en dvaletilstand ("Tornerose-søvn") og holde seg i live i svært mange år. Det har vist seg at bare de som ble behandlet med effektive medisiner for tuberkulose blir helt bakteriefrie. Men for de fleste har dette ikke spilt noen rolle så lenge sykdommen kapslet seg inn og ble inaktiv og uten fare for å smitte andre.

Hvis det påvises tuberkulosebakterier hos din mor vil man samtidig teste dem mot forskjellige medisiner slik at effektiv behandling kan igangsettes.

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

Lunge

Hvor lenge skal man bruke astmamedisiner?

Eg har slete med astma i 21 år. Kva skal eg gjera då,skal eg fortsetja med dei astmamedisinane mine? Eg gjeng ein del på turar.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 01. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Astma kan vare hele livet. Behandlingsopplegget avhenger av aktivitet i sykdommen. Det er også kommet mange nye medisiner som kan forenkle behandlingen ganske mye. Mitt råd er at du ber legen om en ny gjennomgang, blant annet med ny lungetest (spirometri) og gjennomgang av medisinene dine. Noen ganger forandrer astmaen seg og får et noe kronisk preg. Da kan det bli nødvendig å endre noe på medisinene.

Venlig hilsen Olav Kåre Refvem