Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Astma

Hvordan føles det å ha astma? Har hatt en trang følelse i halsen i over et halvt år nå. Hvor ubehagelig det er varierer. Noen ganger kjenner jeg det ikke så mye, mens andre ganger er det kjempeubehagelig. Har blitt utrdet en stund, men ingen ting konkret er funnet enda. Har tatt en enkel pustetest hos fastlegen og fikk vite at jeg hadde mildt nedsatt lungefunksjon. Har også vært til ØNH-spesialist som har sett nedi halsen min med en sånn slange. Fikk vite at det var mer rødt enn normalt, men ingen fysisk blokkering. Har lurt på om jeg kan ha astma eller allergi som gjør at halsen føles tett. Plages også med forstoppelse, om det kan ha noe å si i forhold til eventuell allergi. Har testet negativt på glutenallergi.

Les svaret

Vår ekspert, Rose Lyngra, Helsesøster svarer

Besvart 29. februar 2016
Rose Lyngra, Helsesøster

Hei

Astma er en kronisk irritasjon-eller betennelsestilstand i luftveiene. Symptomene er episoder med hoste, tetthet i brystet,tungt å puste ut og tung pust eller surkling, særlig om natten eller tidlig om morgenen. Mellom episoder med forverring kan pusten være normal. Det er fastlegen eller en lungespesialist som må undersøke deg for å stadfeste om du har en astma og de kan også ta prøver for å vurdere om du har allergi.

Forstoppelse kan oppstå av ulike årsaker og hos noen kan dette ha sammenheng med intoleranse eller matallergi.

Lunge

Trøtt og sliten av ukontrollert astma

Kan eg verta fort trøytt og sliten pga eg har ustabil astma? Eg tek jo Seretide, Atrovent og Ventoline kvar dag? Skal eg fortsetja med å ta dei kvar dag då? Eg har slete med det i 21 år. Kva skal eg gjera?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 29. februar 2016
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen!
Man kan bli trøtt og sliten av å ha en astma som ikke er godt nok medisiner, men det kan også være andre årsaker til dine symptomer. Du bør kontakte fastlegen din for å få en ny gjennomgang av din astma og din helsestatus. Det vanligste er at seretide og atrovent tas regelmessig og hver dag og at ventoline tas ved behov. 
Du kan lese om astma her.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe Amdal

Hjerte/kar, Lunge

Lungefibrose og hjertesykdom

Jeg har fått påvist lungefibrose. Jeg vet ikke ennå om det er alvorlig (skal snart til en ny undersøkelse på sykehuset). Men er jeg mer utsatt for et hjerteinfarkt pga dette? Har jeg kortere levetid pga dette?

(Har også litt dårligere pusteprøve enn normalt, tørr-hoster mye, og kjenner at noe er galt inne i brystet, dog ikke store smerter. Har ellers mange av de "vanlige sykdommene": Høyt blodtrykk, høyt kolesterol, lavt stoffskifte, hjerterytmeforstyrrelse, diabetes 2, (får medisin for alt dette))

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 25. februar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Lungefibrose betyr at det er bindevevsdannelse i lungevevet. Hjertet påvirkes ikke av denne prosessen, og det øker ikke faren for hjerteinfarkt. Et vanlig symptom ved lungefibrose er tørrhoste, slik som du beskriver. Det er svært forskjellig hvordan lungefunksjonen påvirkes og hvordan utviklingen vil være i det enkelte tilfellet. Det er også svært mange forskjellige typer og årsaker til lungefibrose. Det er viktig at dette utredes nøye, slik at den best mulige behandling kan igangsettes så tidlig som mulig. Leveutsiktene er det ikke mulig å si noe om fra mitt ståsted. Mange har sykdommen uten at den forkorter livet, det er avhengig av sykdommens forløp og effekt av behandling.

 

Lunge

Akutte astmaanfall

Min mann har nå fått ventolin og kammer. Hvor mye kan han få hvis han får et nytt alvorlig astmaanfall? Anfallene kommer helt akutt der det høres ut som han kveles. Ventetiden til hjelpen kommer kan da føles lang. Vi kan også oppholde oss steder der det er vanskeligere å skaffe hjelp når han får anfall. Det er derfor viktig for meg å vite hva jeg kan gjøre.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 25. februar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Ventoline er en rasktvirkende astmamedisin som gir effekt innen få minutter. Det er fint at det inhaleres via kammer, fordi det tillater en bedre fordeling i bronkiene også i akutte faser. Aerosol (spray) skal normalt doseres 1-2 doser inntil 4 ganger daglig. Ved alvorlig obstruksjon kan dosen økes til maksimalt inntil 6 doser opptil 4 ganger daglig i samråd med lege. Det forutsetter at det ikke er andre forhold, for eksempel hjertesykdom, som tilsier at man ikke bør ta så høy dose.

Jeg forutsetter at han får og følger opp en ellers optimal vedlikeholdsbehandling for sin astma slik at faren for akutte anfall er redusert mest mulig. Det vil i en slik situasjon også være viktig å være oppmerksom på de tidligste tegnene på at et anfall er under utvikling, slik at det er mulig å bruke Ventoline så som mulig, før det utvikler seg for langt og blir vanskeligere å kontrollere.

Lunge

Fall i oksygenmetning i blodet (SpO2), nedsatt oksygenopptak

Oppfølging av spørsmål besvart 10. februar 2016: Grunnen til at jeg tok en ergospirometriundersøkelse var sarkodiose. Jeg kan legge ut flere verdier for undersøkelsen. Først var det spirometri før testen, dette viste:

SpO2 97%, Spb 144, Dpb 93, fev1 83%, fvc 105%, mvv 89, bt 144/93 Dlco.

Testet før på 79% etter test. Pustereserve 36%, spO2 90%, Blodgass rett etter belastning ph 7,22, pcO2 5,36 pO2 9,12 Laktat 17. Puls 180 max, blodtrykk høyest 238/110 mmhg.

Legen forventet et vO2max på 45, men havnet på 32. Mulig at gassdiffusjonstesten ikke ble tatt før testen, så la inn noen mnd gammelt resultat. Noe legen stusset på var fallet i spO2, men da usikker på om han testet gassdiffusjonen. Han skriver i papirer at det er lett nedsatt vO2max ( 31 tilsier en normal mann på 70-80år ifølge grafer jeg har funnet.) Ingen holdepunkter for at lungene begrenser, men pO2 kan tale for en viss komponent.

Det som begrenser meg mest, som han sa, er kondisjon generelt. Han forklarte etterpå at spO2 var overraskende og det virket på han som hjertet satte begrensinger hele veien og at det virket som lungene i tillegg var begrensing helt mot slutten av testen? Er det virkelig mulig at jeg har blitt fortalt om normal funksjon av sykehus og ved test detter faller den fra 45 til 31. Dette er vel for stort gap for at dette kunne tilsi dårlig kondis? Hva tror dere kan være grunnen?

Hvis det stemmer at lungene her setter begrensinger. vil det vel være vanskelig og øke vo2max? Hjelper vel ikke å trene kondis for å øke hjertekapasiteten og andre funksjoner når lungene ikke klarer å levere nok oksygen? Prøv å svar presist på dette og Ikke bare at trening er bra uansett. Er det mulig å angi økning i vo2max i ca prosent ut fra erfaring fra andre i samme situasjon? Kan det være andre grunner for fall i SpO2? Medisin for fall i spO2? eller opptrening av denne verdien til normal? Ellers er jeg en mann på 37 år. 192 høy og veier 100kg.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 17. februar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for oppfølgingsspørsmålet!

Det er ikke stor sannsynlighet for sammenheng mellom lavt oksygennivå og dårlig kondisjon. Dette skyldes mest sannsynlig enten nedsatt lungefunksjon og/eller hjertefunksjon. Da er det en begrensning på hvor mye du kan trene deg opp, i praksis vil det si hvor mye du kan øke oksygenopptaket. Jeg tør ikke antyde noen prosent på hvor mye du kan øke den i praksis, for det er som regel store forskjeller mellom forskjellige personer. Jeg kjenner ikke til noen medisiner som kan motvirke oksygenfallet under belastning, eventuelt bare ekstra tilførsel av oksygen, men dette er nok ikke indisert i ditt tilfelle.

Jeg kan dessverre ikke gå i dybden i det enkelte tilfellet, dels fordi jeg ikke kjenner situasjonen fullt ut, dels fordi det ikke er naturlig i en slik spalte. Håper likevel at du har fått litt avklaring av dine spørsmål.

Hjerte/kar, Lunge

Lungefibrose og kolesterolsenkende medisin.

Fikk info at jeg har lungefibrose 15/2 og er nesten på grensen til å få behandling. Leser på nett og finner omtale av belastningen på hjerte. Hadde lite infarkt februar 2012. Hvor stor er muligheten for at mitt hjerte svikter nå? Fikk Simvastatin etter infarkt. Er det årsaken til lungefibrose?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 17. februar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er lite sannsynlig at du utvikler hjertesvikt hvis du har hatt et lite infarkt og siden er behandlet med kolesterolsenkende medisin. Påvirkning på hjertet ved lungefibrose skjer nok i hovedsak i tilfeller hvor det har inntrådt utbredte forandringer med arrvev i lungene. Lungefibrose er ikke oppgitt som en bivirkning av Simvastatin, så sannsynligheten for at dette er årsak til tilstanden er nok ganske liten.

Ved litteratursøk er det imidlertid mistanke om at kolesterolsenkende midler kan gi en slik effekt, så det bør nok tas med i vurdering av mulige årsaker.

Lunge, Fysisk aktivitet

Arrdannelse på lungene og uklare symptomer

Hei, har arrvev på lungene. Kan man få utslett, svette ved mye anstrengelse pga dette?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 17. februar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Arrvev på lungene kan ha mange forskjellige årsaker. Vanligvis er det begrensningene i lungefunksjonen som følge av arrdannelse (fibrose) som bestemmer symptomene. Disse vil være mindre pust og eventuelt hoste ved anstrengelser. Man kan da også bli mer svett fordi man anstrenger seg mer. Men jeg kjenner ikke igjen utslett og svette som egne symptomer på dette. Det kan eventuelt ha sammenheng med årsaken til lungeforandringene, eller være noe helt annet.

Lunge

Hva måler vi med PEF?

Hei. Jeg lurer på om jeg kan være tett i pusten selv om jeg måler pef og den er fin? Har som regel pef på 450-500. Av og til kan jeg kjenne meg tett i pusten selv om jeg blåser normal pef- er jeg tett da eller kan det være andre grunner til at det kjennes slik ut? Jeg har astma, bruker symbicort.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 17. februar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det du skriver er ganske interessant og gjelder mange. PEF er en veldig enkel målemetode ved astma, og måler topphastigheten på utpusten fra lungene. Noen utvikler også teknikker ("juksing") som gir en høy PEF selv når pusten er dårlig. Vanligvis gir PEF et godt mål for hvor god eller dårlig astmaen er på det tidspunktet. Men den måler bare starthastigheten, og ikke hva som skjer i resten av pusteforløpet. Noen ganger vil man da bruke en full spirometri for å måle FEV1 som gir et enda bedre mål for hvor åpne bronkiene er gjennom resten av pusteforløpet.

I praksis er det derfor mulig å ha både normal PEF og samtidig følelse av å være tett i brystet. Men vanligvis vil PEF være et godt nok mål for de fleste med astma.

Her kan du skrive ut LHLs skjema for pef-registrering (PDF)

Lunge

Lungefibrose etter strålebehandling.

Har lungefibrose etter stråling mot bryst. Vil dette stagnere eller forverre seg. Har ein del slim og hoste.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 17. februar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Lungefibrosen skyldes en skade av lungevevet som etter røntgenbestrålingen prøver å reparere skaden. Det resulterer i at det dannes bindevev eller arrvev. Dette har tendens til å skrumpe litt, og det kan gå flere måneder, evt. år, før det stopper helt. Ved utbredt skade kan man merke at pusten kan bli dårligere ved anstrengelser. Sliming skyldes nok mest en irritasjon av slimhinnen som også kan oppstå, men lungefibrosen selv gir ikke slimdannelse. Hoste kan være knyttet til både slimhinneirritasjonen og fibrosen. Fibroseutviklingen vil etterhvert avta og etterhvert stoppe. Noen ganger kan man prøve å påvirke hosten og slimdannelsen med astma/kolsmedisin som inhaleres. 

Hjerte/kar, Lunge

Hjertesykdom og kols

Hva er sammenhengen mellom hjerteinfarkt, kols og hjertesvikt?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 17. februar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Utgangspunktet her er at det ofte kan påvises koronarsykdom og kols hos de samme personene. Det har vanligvis sammenheng med at det er mye de samme årsaker til disse, og som regel spiller røyking en viktig rolle. Ved hjerteinfarkt skades hjertemuskelen, og ved utbredt skade etter ett stort eller flere mindre infakter kan hjertets pumpekraft bli svekket slik at det oppstår hjertevikt.

I tillegg kan noen ganger ses en annen type hjertesvikt som kan utløses ved at lungeskaden (emfysem) ved kols blir såpass utbredt at det blir større motstand mot blodgjennomstrømningen gjennom lungene. Da kan det utvikles væskeansamling (ødem) som ses rundt begge ankler og på føttene, mest tydelig ut over dagen når man har stått eller gått en stund.