Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Kan man få tuberkulose flere ganger?

Går det an å få tuberkulose flere ganger?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 17. februar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Vanligvis får man tuberkulosesmitte bare en gang. Hvis tuberkulose dukker opp igjen senere er det som regel oppblussing av en tidligere ikke fullstendig helbredet tuberkulose. Dette har man sett tilfeller av når eldre mennesker har fått påvist tuberkulose. Oftest har disse personene hatt tuberkulosesykdom som har blitt kuret tidligere, men ikke blitt behandlet med effektive medisiner, eller blitt smittet uten å utvikle sykdom i tidligere år. Da kan høy alder eller annen svekkende sykdom redusere immunberedskapen i kroppen slik at "sovende" tuberkelbasiller blir aktive igjen. Hvis man blir smittet en gang vil immunapparatet reagere og utvikle beredskap mot ny infeksjon av samme type. Det er derfor sjelden at ny tuberkulosesmitte opptrer hos samme person når smittevernet hos den enkelte er i orden.

Lunge

Jobb med pasienter med tuberkulose

Hei. Har påvist emfysem på begge lungene og har astma. Har også Bowens sykdom og nedsatt immunforsvar. Har hatt anafylaksi av gitte antibiotikaer. Jobber med personer som som har lungetuberkulose. Bør jeg fortsette i jobben? Om ja, trenger jeg noen forhåndsregler?

Les svaret

Vår ekspert, Thomas Jürgens, Lege svarer

Besvart 16. februar 2016
Thomas Jürgens, Lege

Hei,

Jeg skjønner din bekymring. Når man har emfysem og astma så kan symptomene på tuberkulose bli forverret. Det kan også være vanskeligere eller ta lengre tid å diagnostisere tuberkulose, da symptombilde med vedvarende hoste, ligner. Og hvis du i tillegg er allergisk mot noen type antibiotika kan man bli bekymret for at det kan bli vanskelig å behandle tuberkulosen.

Det er vanskelig for meg å si noe konkret i forhold til din erfaring med antibiotika da jeg ikke vet akkurat hvilke antibiotika du har reagert på. Men det er ikke sikkert du er allergisk mot tuberkulosemedisiner. De antibiotikaene som brukes for å behandle tuberkulose er  "utypiske" og sjelden brukt til å behandle andre sykdommer. Så det vil ikke nødvendigvis være et problem for deg å ta tuberkulosebehandling.

Du sier du har nedsatt immunforsvar, kanskje du kan forklare dette litt nærmere? Vi vet at noen tilstander hvor immuniteten er redusert har økt sjanse for å utvikle tuberkulosesykdom. Eksempler er ved underernæring, hiv-infeksjon, diabetes, dialysebehandling eller langvarig immunsupprimerende behandling. Men her er det da snakk om  økt sjanse for å utvikle aktiv sykdom fra latent tuberkulose. Man kjenner ikke til at verken emfysem eller astma  øker sjansen for å utvikle tuberkulose. Ved hjelp av en blodprøve, kalt IGRA-test, kan du finne ut om du har latent tuberkulose.

Men hvis jeg forstår deg rett, er din hovedbekymring i forhold til risikoen for å bli smittet av tuberkulose. Da må jeg først understreke at risikoen for å bli smittet med tuberkulose i Norge er svært lav. Den er også svært lav selv om man jobber med tuberkulosepasienter i Norge. I motsetning til hva de fleste tro, er tuberkulose ikke veldig smittsomt. Jeg vet faktisk ikke om et eneste tilfelle hvor tuberkulosepasienter har smittet andre etter å ha fått diagnosen og blitt satt på riktig behandling. Så disse pasientene representerer ingen smitterisiko.

Helsearbeidere har selvfølgelig generelt en risiko for å bli smittet av infeksjonssykdommer gjennom pasientkontakt, men risikoen for tuberkulosesmitte er i utgangspunktet veldig lav i Norge. Men i land med mye tuberkulose, hvor pasienter går lenge uten å få diagnose og behandling og dermed er smitteførende over en lang periode, er det en reell risiko for at helsepersonell kan bli smittet

Så mitt råd, i forhold til den informasjonen du har gitt, er at du ikke trenger å bekymre deg for at du jobber med tuberkulosepasienter. Ta kontakt igjen hvis du noe er uklart eller du ønsker å gi mer informasjon, slik at jeg kan være helt sikker på at jeg har gitt det det beste svaret.

 

 

 

Lunge

Senskader ved astma

Hei! Jeg finner ikke ut noe om senskader ved astma. Kun ved langtidsbruk av kortison. Er det andre typer senskader og hva er så viktigheten ved behandlingen?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 15. februar 2016
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen!

Målet med astmabehandlingen er å ha færrest mulig symptomer så man har minst mulig begrensninger i hverdagen. Det kan oppnås gjennom en god individuell grunnmedisinering og at man endrer medisineringen når astmaen endrer seg. Den største utfordringen er å ta medisinene reglemessig og på riktig måte. En underbehandlet eller ubehandlet astma vil gi mye plager og belastning på luftveiene som vil gi skader som tap av elastisk vev i lungene og kronisk trange luftveier. Da vil lungefunksjonen bli dårligere og sykdomsbildet vil bli som ved kols, kronisk obstruktiv lungesykdom.

Vennlig hilsen

Grethe Amdal

Lunge

Kan man være bærer av tuberkelbasiller hvis man er BCG-vaksinert?

Kan en være smittebærer av tuberkulose selv om en er vaksinert med BCG?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. februar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Takk for spørsmålet!

BCG-vaksinasjon gir som andre vaksiner ingen absolutt sikkerhet mot tuberkulosesmitte hos den enkelte, men i større grupper som er vaksinert ses en klar reduksjon i smitte- og sykdomsforekomst.

Jeg går ut fra at du mener om man kan være bærer av tuberkelbakterier når man er vaksinert. Til det er å svare at det er en teoretisk mulighet, men den er nok liten. De fleste smittetilfeller vil imidlertid aldri utvikle seg videre til aktiv sykdom, men kapsles inn hvis kroppens immunsystem fungerer adekvat. Man smitter ikke andre hvis man ikke har en aktiv lungetuberkulose med hoste.

Det er sjelden at noen i Norge utvikler tuberkulose i dag. Da er det vanligvis eldre mennesker med tidligere gjennomgått tuberkulose som tidligere ikke ble medisinbehandlet, men ble kuret eller operert etter datidens opplegg. Eller det er mennesker som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose i befolkningen.

Lunge

Nok en gang om "kolsalarm"

Gjentar dette spørsmålet, da det var ang. en artikkel i Dagbladet 24.januar 2016 (ikke 23.1. som det sto i svaret fra Olav K. Refvem) Spørsmålet lød; Hva handler dette om: "Kolsalarm. Knyttes til uoppdaget sykdom" i Dagbladet. 24.1.2016? Er det noe vi ikke vet vi som har kols?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 10. februar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, vi har dessverre ikke klart å finne frem til den artikkelen som du viser til (på nettet). Det nærmeste vi kom var den nettartikkelen som jeg viste til. Jeg kan derfor ikke besvare dette uten å få noen stikkord til hva du ønsker svar på. Imøteser gjerne dette, eventuelt om du ringer til LHL's rådgivningstjeneste.

Generelt kan imidlertid sies at opp mot 75% av kolstilfellene ikke er påvist. Det vil i praksis si at opp mot 300 000 mennesker i Norge har kols, som regel i lett grad, uten å vite om det. Det er et meget høyt tall og er i seg selv alarmerende, fordi man da heller ikke får noen sjanse til å gripe inn før sykdommen har utviklet seg mer.

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

 

Hjerte/kar, Lunge, Fysisk aktivitet

Ergospirometri, hva måler vi?

Hatt en cpet eller ergospirometriundersøkelse nå. Legen svarte ikke mye på spørsmål, men fikk et kondisjonstall på 32, som var litt nedsatt. Noe han stusset på var fall i oksygenmetningen. Før testen var oksygenmetningen 97% men falt til 90%. Ellers var vel verdiene innenfor normalen. Faller vanligvis oksygenmetningen under trening? Er fall til 90% mye? Hvordan vil dette oppleves for meg. Det viktigste er jo selvsagt om denne verdien er trenbar og mulig å trene denne opp til normal verdi?

Ellers andre verdier fra testen som jeg ikke vet hva er: Pustereserve 36% spo2 90% Blodgass rett etter belastning ph 7,22 pco2 5,36 p02 9,12

Ellers er jeg en mann på 37 år. 192 høy og veier 100kg

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 10. februar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Du forteller ikke om bakgrunnen for undersøkelsen, og om du har kjent redusert lunge- eller hjertekapasitet. Svarene blir derfor generelle.

Kondisjonstallet eller oksygenopptaket er definert som antall milliliter oksygen som kroppen maksimalt greier å ta opp per minutt og per kilo kroppsvekt. (VO2 ml/min/kg). Normalt vil det ligge på godt over 40-45 for en mann med normalvekt. Normalverdien avtar med 7% for hver 10 år man blir eldre.

Oksygenmetningen skal normalt ikke synke merkbart under normal belastning. Et fall til 90% er ikke forventet hvis det ikke foreligger begrensninger i fysisk kapasitet, vanligvis pga hjerte- eller lungefunksjonsnedsettelse. Det forutsetter imidlertid at målingen er til å stole på. Noen ganger kan et vanlig oksymeter som måler på huden gi falske verdier under test. Det aller sikreste er måling av blodgasser i arterielt blod, men det forutsetter et avansert utstyr med blodgassapparat tilgjengelig.

Oksygenopptaket i kroppen kan trenes ganske mye hos ellers friske personer og derved økes betraktelig. Vektreduksjon vil også ha en effekt på målt oksygenopptak hvis vekten er høy. Redusert hjerte- og/eller lungefunksjon kan imidlertid være en begrensende faktor.

Pustereserve betyr at mengden luft som pustes kan økes under fysisk belastning. SpO2 er uttrykk for oksygenmetning, vanligvis målt med pulsoksymeter gjennom huden. Normalt vil SpO2 ligge rundt 96-98%. Blodgass etter belastning med pH 7,22 er en ganske lav verdi, mens pCO2 5,36 er normalt (dvs. lungene greier å puste ut kullsyren fra blodet). pO2 9,12 er noe lav verdi for målt oksygen i blodet.

Jeg håper dette var svar på dine spørsmål.

 

 

Lunge

Hypoksi og lungesykdom.

Hei. Har fått påvist hypoksi ved belastning. Oksygenmetning falt fra 97% til 90%. Papirer fra testen viste at den var nede i 88%, men 90% står i papirer. Er dette noe som kan forberedes med medisin? Eller er trening nok? Eller får man ikke forhøyet denne verdien uansett? Disse syklistene bruker epo og dette er vel for å øke oksygenmetningen i blodet? Noe lignende som lege vil kunne skrive ut?

Har endelig fått påvist at det er noe galt, gått i flere år hvor legene har sagt jeg har normale lungefunksjoner, men det spørs om det er så mye å få gjort. Trener i perioder, men synes jeg får ingen eller liten effekt.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 10. februar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Årsaken til hypoksi (lavt oksygeninnhold i blod) ved anstrengelser kan skyldes redusert lungefunksjon, oftest kols med emfysem eller lungefibrose. Noen ganger kan også hjertesykdom med hjertesvikt eller alvorlig rytmeforstyrrelse gi tilsvarende utslag.

Effekten av medisiner vil avhenge av årsaken. Ved kols/emfysem vil medisiner kunne bidra noe, men trening vil kunne bidra ytterligere til at oksygenet tas opp og brukes mest mulig effektivt av kroppen. Det er ikke sikkert at oksygenmetningen vil bedres vesentlig, men man vil over tid kunne bli mindre andpusten og greie anstrengelser bedre.

Epo er et stoff som stimulerer til økt bloddannelse og kan brukes medisinsk ved alvorlig blodmangel. Det bidrar til tykkere blod pga flere røde blodlegemer. Dette gir økt evne til transport av oksygen i blodet, men ved unormalt høy blodprosent påføres samtidig hjertet et merarbeid og det er økt fare for blodpropp, særlig ved væsketap, for eksempel i forbindelse med trening og idrett.

Utgangspunktet ditt med 97% oksygenmetning i hvile er imidlertid bra, og forbigående lavere oksygenmetning ved kraftigere anstrengelser er ikke farlig, selv om det er slitsomt å puste i forbindelse med dette.

Regelmessig trening er å anbefale, helst etter instruksjon av fysioterapeut med kunnskap om trening ved lungesykdom.

 

Lunge

Behandling av akutt astmaanfall.

Krisemedisin ved akutt alvorlig astmaanfall. Min mann hadde et akutt alvorlig astmaanfall der han nesten ikke fikk luft. Det var umulig å innhalere medisiner når han nesten ikke fikk puste, og det kom så brått at han heller ikke fikk innhalert medisiner på forhånd. Tiden det tok før hjelpen kom var de verste i mitt liv. Finnes det medisiner som kan brukes i slike tilfeller og som også vil kunne gjøre oss litt tryggere?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 10. februar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Akutte alvorlige astmaanfall behandles vanligvis mest effektivt med inhalasjon av hurtigvirkende medisin som åpner luftveiene. Hvis man starter raskt med dette kan man noen ganger unngå at det videreutvikles og blir alvorlig. Men noen ganger kommer forverringen så raskt at man ikke får gjort noe før det er i full gang.

Spray (aerosol) med hurtigvirkende betaagonist, for eksempel Ventoline, inhalert via et inhalasjonskammer er vanligvis å foretrekke i en akutt situasjon. Pulver eller spray direkte inhalert kan virke irriterende på bronkiene og kan noen ganger forverre tilstanden og er vanskelig å koordinere i en akutt situasjon. Hvis man har slike anfall relativt ofte, tross godt behandlingsopplegg med medisiner, kan det være nyttig å ha en portabel elektrisk, batteridrevet forstøver tilgjengelig. Men det enkleste er nok å bruke for eksempel Ventoline spray via inhalasjonskammer. 

I ambulansen og på sykehuset kan man igangsette mer omfattende behandling, for eksempel intravenøs behandling og oksygenbehandling som kan lindre tilstanden mer effektivt.  

Lunge

Kols og lungekreft

Jeg har diagnosen KOLS. Lungene mine lider under ettervirkningen av røyking, selv om det nå er 25 år siden jeg sluttet. Etter det jeg her oppfattet, er en del av lungene min "stivnet", dvs. de har mistet sin elastisitet. Mitt spørsmål er: Er det større sjanse for at jeg får lungekreft enn om jeg ikke hadde hatt kols?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 10. februar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Ved kols blir lungene ofte mindre elastiske, akkurat som huden når den eksponeres for mye for sol og når den eldes. Da blir den gjerne litt "slappere" og ikke så spenstig som før.

Faren for å få lungekreft avtar raskt når man slutter å røyke. Det er ikke kols i seg selv som disponerer for kreft, men røykingen. Man regner at etter 10 år med røykestopp er risikoen for at du skal få lungekreft halvert sammenlignet med om du hadde fortsatt å røyke. Når det er så lenge siden som 25 år at du sluttet å røyke, er sannsynligheten for å utvikle lungekreft svært liten.

Lunge

Kols og Kilimanjaro

Hei. Jeg har kols uten pusteproblemer. Fikk diagnosen etter en sjekk for et år siden. Har tenkt meg opp på Kilimajaro. Vil jeg få mer problemer enn andre?

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 08. februar 2016
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Hei!

Takk for ditt spørsmål til kolslinjen. Det er jo fint at du ikke opplever noen pusteproblemer med kols diagnosen din. Høyt oppe på Kilimanjaro er det tynnere luft med minstre surstoff, så en lungefrisk vil også oppleve å puste tyngre der. Jeg vet ikke om du har reagert når du har gått i høye fjell i Norge, det kan du event. teste litt ut. Du kan også ta kontakt med fastlegen og spørre om det er noen tester du kan ta for å finne ut hvordan du event. vil reager i høyden. Tenker det er en fordel at du ikke har noen pusteproblemer til daglig.

Lykke til, og event.god tur!

Mvh Hilde