Hopp direkte til innhold

Vilkår for LHLs eksperttjeneste

Denne eksperttjenesten fra lhl.no er en gratistjeneste hvor du får svar fra en av LHLs, eller en av våre samarbeidspartneres, fagpersoner.

Fagpersonene setter seg inn i spørsmålet ditt og gir deg et personlig svar med informasjon om hjerte- og lungesykdommer, behandling, rettigheter og eksisterende behandlingstilbud.

Svar og referansenummer

Når du stiller spørsmål til LHLs eksperttjeneste, vil ditt personlige svar  foreligge i løpet av den tiden som er angitt. Du kan lett finne frem til svaret ved å bruke det referansenummeret du får oppgitt idet du stiller spørsmålet ditt. Alle svar legges anonymt ut på LHLs nettsider og i medlemsbladet Det nytter, så sant det er relevant innen våre fagområder. De er søkbare og kan leses av andre.

Personvern og anonymitet

LHL setter personvernet i høysetet og har laget tjenesten i samråd med Datatilsynets retningslinjer. Alle som stiller spørsmål er anonyme. For å opprettholde denne anonymiteten, må du ikke ta med navn, adresse, e-postadresse eller andre opplysninger som kan røpe din identitet når du formulerer spørsmålet ditt. For ytterligere å ivareta din anonymitet, sendes ingen svar eller andre opplysninger til deg med e-post.

Tjenestens begrensninger

LHLs eksperttjeneste kan ikke sammenliknes med å gå til undersøkelse eller behandling hos en lege eller på et sykehus. Tjenesten må aldribrukes i stedet for kontakt med lege, undersøkelse eller behandling av lege eller annet medisinsk fagperson. Svaret du får gir kun generell informasjon basert på spørsmålet du har stilt, og har ikke forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål. Et svar er derfor ikke "helsehjelp" etter Helsepersonellovens definisjon. Svaret du får må aldri brukes som utgangspunkt for å stille diagnoser eller avgjøre valg av behandling. Ingen tilstander, legemidler eller behandlinger blir fullstendig beskrevet. Legevitenskapen utvikles hver eneste dag. Selv om vi alltid gjør vårt ypperste for å presentere oppdatert og korrekt informasjon, kan vi ikke garantere at det ikke eksisterer utdatert materiale på siten. 

Svartid

Et svar vil normalt bli publisert inne én til fem virkedager.

Behov for helsehjelp

Ved mistanke om et helseproblem må lege alltid kontaktes. Hvis liv og helse står på spill, må du straks ringe tlf. 113 – medisinsk nødhjelp. Ved annet behov for legehjelp kan du kontakte fastlegen din eller kommunal legevakttjeneste i det området du befinner deg i. Du finner en oversikt over allmennpraktiserende leger i Norge på gulesider.no.

Ansvar og opphavsrett

Verken redaktøren, medarbeiderne, LHL eller LHL-klinikkene kan på noen måte stilles til direkte eller indirekte ansvar for noen form for ulempe, tap, skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon publisert på eller tolket ut fra dokumentene som til sammen utgjør nettstedet lhl.no. Referansenummeret du mottar må skrives ned og aldri oppgis til andre. Svar fra lhl.no er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. De gjøres tilgjengelig for at du og andre skal kunne lese dem på skjerm og i medlemsbladet Det nytter. Uten særskilt avtale med LHL er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

Klage på svar

Dersom du er av den oppfatning at svaret du får ikke er tilfredsstillende, eller at svaret er i strid med lovgivning, forskrifter, avtaler eller etiske retningslinjer, ber vi deg ta kontakt med LHL skriftlig via e-post eller brev.