LHL-klinikken Trondheim

Hopp direkte til innhold

Medarbeidere

Alle ansatte ved LHL-klinikken Trondheim.

Anne Hokstad

Anne Hokstad

Overlege / Medisinsk ansvarlig

Tlf: 464 29 790

Anne.hokstad@lhl.no

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Helge Bjørnstad-Pettersen

Helge Bjørnstad-Pettersen

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer

Helge Bjørnstad-Pettersen er spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Han har lang erfaring fra St. Olavs Hospital og NTNU.

Han har vært leder av Sør-Trøndelag legeforening og Norsk forening for lungemedisin.

Han har jobbet i LHL siden 2015 med lungerehabilitering.

Kjell Nytrø

Kjell Nytrø

Spesialpsykolog

Tlf: 454 00 903

Kjell.nytro@lhl.no

Utdannet fra Universitetet i Oslo i 1986 og har i tillegg befalsutdanning fra Luftforsvaret. Har jobbet som konsulent og forsker ved blant annet SINTEF og NTNU i mange år og hatt fokus på psykososiale problemstillinger i arbeidslivet.

Har lang spesialistutdanning gjennom Psykologforeningen og har skrevet flere vitenskapelige artikler om arbeid og helse. Er redaktør av to lærebøker og har 14 internasjonale artikler. I de siste ti år jobbet mer som tradisjonell psykolog med en-til-en konsultasjoner.

Marita Malene Aarseth

Marita Malene Aarseth

Klinisk ernæringsfysiolog

Tlf: 454 99 470

Marita.malene.aarseth@lhl.no

Utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Oxford University og Universitetet i Bergen. Hun har spesialkompetanse innen spiseforstyrrelser og klinisk erfaring fra overvektspoliklinikk og generell medisin i spesialisthelsetjenesten.

Hun er fast ansatt i vårt rehabiliteringsteam og jobber også ved Overvektspoliklinikken ved St. Olavs Hospital.

Terje Skjærpe

Spesialist i indremedisin og hjartemedisin

Terje Skjærpe har doktorgrad i ultralydundersøkingar av hjarta.

Han har betydeleg forskingsbakgrunn innan hjartemedisin, har arbeidd som overlege og professor i hjartemedisin ved St Olavs Hospital i over 30 år.

Han var medlem av Nasjonalforeningen sitt Hjerte- og karråd i ca 10 år, leiar i 3 år.

Tone Wessel Gynnild

Tone Wessel Gynnild

Fysioterapeut. Akupunktør.

Fysioterapeut fra 1984 og klassisk akupunktør fra 1990. Etterutdanning i akupunkturbehandling av barn.

Har i over 30 år arbeidet som privatpraktiserende fysioterapeut. I mange år drevet eget senter for akupunktur og fysioterapi, først i Oslo og senere i Trondheim. I tillegg har hun jobbet som lærer ved Norsk akupunkturhøyskole.