LHL

Hopp direkte til innhold

Vi tar smittevern på alvor! Vi følger til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no). Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 400 00 445

Se vår temaside om koronavirus.

Viktig melding

Medarbeidere

Alle ansatte ved LHL-klinikken Trondheim.

Anders S. Jullumstrø

Anders S. Jullumstrø

Leder LHL-klinikken Trondheim / Treningssfysiolog

LHL-klinikken Trondheim

Tlf: 977 27 663

anders.solbu.jullumstro@lhl.no

MSc Exercixe Physiology and Sport Science ved Det Medisinske Fakultet, NTNU

Har bred erfaring fra trening og idrett, samt bred erfaring fra rehabiliteringsfeltet. Har siden 2012 vært med å bygd opp LHL-klinikkene Trondheim og dens rehabiliteringstilbud. Har jobbet med mange ulike pasientgrupper, slik som hjertepasienter, lungepasienter, pasienter med kreft og sykelig overvekt. Har også vært testansvarlig for pasienter på poliklinikk. Har erfaring som veileder i Arbeidsrettet rehabilitering, og siden 2014 vært faglig leder for alle rehabiliteringstilbud ved LHL-klinikkene Trondheim. Startet som leder 1. desember 2019.

Spesialistkompetanse innen trening og fysisk aktivitet. Har deltatt i flere prosjekter, blant annet utvikling av pasientforløp for kreftpasienter med seneffekter.

Alan Mishra

Alan Mishra

Sykepleier / Veileder

LHL-klinikken Trondheim

Tlf: 458 40 320

alan.mishra@lhl.no

Utdannet sykepleier fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU). Hun har spesialkompetanse innen kommunehelsetjeneste, kognitiv terapi og motiverende intervju. Hun har lang erfaring i å jobbe med helsefremmende tiltak, både som sykepleier og veileder.

Hun jobber med arbeidsrettet rehabilitering (ARR) der målet er å hjelpe deltakere til å få styrket deres funksjon, både fysisk og psykisk, opp i mot arbeid. Hun har vært fast ansatt i LHL i 5 år.

Anita Kokkvoll

Anita Kokkvoll

Sykepleier

LHL-klinikken Trondheim

Tlf: 920 14 977 / 404 94 914

anita.kokkvoll@lhl.no

Utdannet sykepleier fra Høgskolen i Hedmark i 1998. Har videreutdanning i kardiologisk sykepleie fra 2014.

Har erfaring fra ulike avdelinger på St. Olav (tidligere Regionsykehuset i Trondheim), kreftavdelingen, gastrokirurgisk avdeling og Klinikk for hjerte og lungekirurgi fra 1998–2004.

Jobbet ved LHL-klinikkene Røros fra 2005 til 2015 (nå Unicare Røros), i hovedsak med hjerterehabilitering, men også i perioder med kreftrehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering. Jobbet i LHL-klinikken Trondheim siden 2015.

Anne Hokstad

Anne Hokstad

Overlege / Medisinsk ansvarlig

LHL-klinikken Trondheim

Tlf: 464 29 790

Anne.hokstad@lhl.no

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Inger Lise Romsdal

Inger Lise Romsdal

Psykiatrisk sykepleier

LHL-klinikken Trondheim

Tlf: 407 62 431

inger.lise.romsdal@lhl.no

Utdannet helsesykepleier ved Universitetet i Nord Norge i 2009, videreutdanning i psykiatri fra høgskolen i Hedmark fra 2003. Yogalærer fra 2017.

Har jobbet innen feltet voksenpsykiatri fra 1999, deriblant i mange år med migrasjonshelse. Har vært ansatt i LHL siden 2017 og har siden 2018 arbeidet hovedsakelig med rehabiliteringstilbud for unge voksne med sykelig fedme.

Driver med undervisning, veiledning og samtalegrupper innen tema som psykisk helse, ACT, kognitiv metode, mindfulness og medisinsk yoga.

Ingrid Stavheim Lien

Ingrid Stavheim Lien

Fysioterapeut

LHL-klinikken Trondheim

Tlf: 99 16 94 51

Ingrid.stavheim.lien@lhl.no

Utdannet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) 2010 og Personlig trener ved Norges Idrettshøgskole 2017.

Tidligere gruppeinstruktør ved 3T-treningssenter. Erfaring fra medisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital med opptrening av hjerte- lunge- og hjerneslagpasienter, samt ortopedisk avdeling med opptrening av hofte- og knepasienter.

Arbeider med rehabilitering av overvektspasienter og kreftpasienter.

Kjell Nytrø

Kjell Nytrø

Spesialpsykolog

LHL-klinikken Trondheim

Tlf: 454 00 903

Kjell.nytro@lhl.no

Utdannet fra Universitetet i Oslo i 1986 og har i tillegg befalsutdanning fra Luftforsvaret. Har jobbet som konsulent og forsker ved blant annet SINTEF og NTNU i mange år og hatt fokus på psykososiale problemstillinger i arbeidslivet.

Har lang spesialistutdanning gjennom Psykologforeningen og har skrevet flere vitenskapelige artikler om arbeid og helse. Er redaktør av to lærebøker og har 14 internasjonale artikler. I de siste ti år jobbet mer som tradisjonell psykolog med en-til-en konsultasjoner.

Merethe Mathisen

Fysioterapeut

LHL-klinikken Trondheim

Tlf: 465 04 539

Merethe.mathisen@lhl.no

Merethe er utdannet fysioterapeut ved University college (UC SYD) i Esbjerg i Danmark i 2009.

Hun har mange års klinisk erfaring fra rehabiliteringsfeltet, med hovedkompetanse innen rehabilitering av alvorlig fedme og muskel- og skjelettlidelser. I 2017 tok hun en videreutdanning i livsstilsbehandling av fedme, hun har også kurs i motiverende intervju og en særlig interesse for pasienter med muskel- og skjelettplager.

Ved LHL-klinikken har hun blant annet undervisninger om ulike tema, leder gruppetreninger, har individuell oppfølging og fungerer som primærkontakt med veiledningssamtaler.

Tea Seline Nergård Rønne

Klinisk ernæringsfysiolog

LHL-klinikken Trondheim

Tlf: 454 99 470

Tea.Ronne@lhl.no

Utdannet klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetet i Bergen og Universitet i Oslo.

Fast ansatt ved LHL-klinikken hvor hun blant annet holder gruppeundervisning innen ernæringsrelaterte tema, har individuelle konsultasjoner og fungerer som primærkontakt.

Therese Heggland Tronesvold

Therese Heggland Tronesvold

Administrasjonssekretær

LHL-klinikken Trondheim

therese.tronesvold@lhl.no

Administrasjonskoordinator fra Handelsinstituttet i Bergen, Bachelor i tannpleie ved Universitetet i Bergen.

Tone Lise Knutli

Tone Lise Knutli

Ernæringsveileder

LHL-klinikken Trondheim

Tlf: 48 405 443

Tone.lise.knutli@lhl.no

BSc Samfunnsernæring fra Høgskolen i Akershus, samt fagbrev som kokk.

Har erfaring som kokk fra restaurant, hotell og kantiner. Har tidligere jobbet som kursleder i Roede AS og har derfra erfaring med endringsfokusert veiledning på både individ- og gruppenivå.

Øistein Stokke Berget

Øistein Stokke Berget

Teamkoordinator / Spesialfysioterapeut

LHL-klinikken Trondheim

Tlf: 971 55 037

oistein.stokke.berget@lhl.no

MSc klinisk fysioterapi fra Høgskulen på Vestlandet.

Hovedkompetanse innen rehabilitering for kreft, alvorlig fedme, muskel og skjelettlidelser, hjerte- og karsykdom samt lungesykdom.

Fokus på helhetlig tilnærming til helse gjennom klinisk behandling, undervisning og veiledning.