Hopp direkte til innhold

Smittevern

Vi følger til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no). Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 400 00 445

Viktig melding

Medarbeidere

Alle ansatte ved LHL-klinikken Trondheim.

Anders S. Jullumstrø

Anders S. Jullumstrø

Leder LHL-klinikken Trondheim / Treningssfysiolog
LHL-klinikken Trondheim
977 27 663

MSc Exercixe Physiology and Sport Science ved Det Medisinske Fakultet, NTNU

Har bred erfaring fra trening og idrett, samt bred erfaring fra rehabiliteringsfeltet. Har siden 2012 vært med å bygd opp LHL-klinikkene Trondheim og dens rehabiliteringstilbud. Har jobbet med mange ulike pasientgrupper, slik som hjertepasienter, lungepasienter, pasienter med kreft og sykelig overvekt. Har også vært testansvarlig for pasienter på poliklinikk. Har erfaring som veileder i Arbeidsrettet rehabilitering, og siden 2014 vært faglig leder for alle rehabiliteringstilbud ved LHL-klinikkene Trondheim. Startet som leder 1. desember 2019.

Spesialistkompetanse innen trening og fysisk aktivitet. Har deltatt i flere prosjekter, blant annet utvikling av pasientforløp for kreftpasienter med seneffekter.

Alan Mishra

Alan Mishra

Sykepleier / Veileder
LHL-klinikken Trondheim
458 40 320

Utdannet sykepleier fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU) i 2006. Har spesialkompetanse innen kommunehelsetjeneste, kognitiv terapi, motiverende intervju og ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Har lang erfaring i å jobbe med helsefremmende tiltak, både som sykepleier og veileder.

Jobbet tidligere i LHL- klinikken med arbeidsrettet rehabilitering (ARR). Der var målet å hjelpe deltakere til å få styrket deres funksjon, både fysisk og psykisk, opp i mot arbeid. Har vært fast ansatt i LHL siden 2014. Ved LHL-klinikken har hun i dag ansvar for undervisning, veiledning og samtalegrupper rettet mot pasienter med muskel- og skjelettlidelser.

Anita Kokkvoll

Anita Kokkvoll

Sykepleier
LHL-klinikken Trondheim
920 14 977 / 404 94 914

Utdannet sykepleier fra Høgskolen i Hedmark i 1998. Har videreutdanning i kardiologisk sykepleie fra 2014.

Har erfaring fra ulike avdelinger på St. Olav (tidligere Regionsykehuset i Trondheim), kreftavdelingen, gastrokirurgisk avdeling og Klinikk for hjerte og lungekirurgi fra 1998–2004.

Jobbet ved LHL-klinikken Røros fra 2005 til 2015 (nå Unicare Røros), i hovedsak med hjerterehabilitering, men også i perioder med kreftrehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering. Jobbet i LHL-klinikken Trondheim siden 2015.

Anne Hokstad

Anne Hokstad

Overlege / Medisinsk ansvarlig
LHL-klinikken Trondheim
464 29 790

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Christian Johansen

Christian Johansen

Klinisk ernæringsfysiolog
LHL-klinikken Trondheim
454 99 470

Utdannet klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetet i Oslo i 2020.

Har tidligere erfaring som faglært kokk fra både hotell og restaurant, og har også jobbet som privatlærer. 

Ved LHL-klinikken Trondheim jobber han blant annet med individ- og gruppeundervisning innen ernæring, har individuelle konsultasjoner og fungerer som primærkontakt.

Hanne Hamnebugt Merkesnes

Hanne Hamnebugt Merkesnes

Sykepleier
LHL-klinikken Trondheim
407 62 431

Utdannet sykepleier fra Høgskolen i Hedmark, avd. Elverum i 2001.

Har jobbet store deler av arbeidslivet med barn og unge i spesialisthelsetjenesten, og har klinisk erfaring innen generell medisin, kirurgi og infeksjonsmedisin.

Jobbet ved LHL-klinikken Trondheim siden 2017. Jobbet tidligere som veileder i kreftrehabiliteringsteamet, og har i tillegg erfaring som veileder ved arbeidsrettet rehabilitering. Har i 2020-21 jobbet en periode som sykepleier ved Fedmepoliklinikken ved St. Olavs Hospital, hvor hun har tilegnet seg relevant erfaring som kan brukes inn mot rehabiliteringstilbudet vårt.

Helle Krogstad

Helle Krogstad

Fysioterapeut
LHL-klinikken Trondheim
46 74 26 53

Utdannet fysioterapeut ved Saxion University of Applied Sciences i Enschede i Nederland i 2021.

Kurs i ortopedisk medisin (OMI). Erfaring med treningsveiledning både individuelt og gruppe.

Helle fokuserer det helhetlige bildet av pasienten og har et søkelys på de biologiske-, sosiale- og psykologiske aspektene av helse. Ved LHL-klinikken er Helle engasjert på tvers av de ulike gruppene – både i undervisning, trening og individuell oppfølgning.

Ingrid Stavheim Lien

Ingrid Stavheim Lien

Fysioterapeut
LHL-klinikken Trondheim
99 16 94 51

Utdannet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) 2010 og Personlig trener ved Norges Idrettshøgskole 2017.

Tidligere gruppeinstruktør ved 3T-treningssenter. Erfaring fra medisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital med opptrening av hjerte- lunge- og hjerneslagpasienter, samt ortopedisk avdeling med opptrening av hofte- og knepasienter.

Arbeider med rehabilitering av overvektspasienter og kreftpasienter.

Kjell Nytrø

Kjell Nytrø

Spesialpsykolog
LHL-klinikken Trondheim
454 00 903

Utdannet fra Universitetet i Oslo i 1986 og har i tillegg befalsutdanning fra Luftforsvaret. Har jobbet som konsulent og forsker ved blant annet SINTEF og NTNU i mange år og hatt fokus på psykososiale problemstillinger i arbeidslivet.

Har lang spesialistutdanning gjennom Psykologforeningen og har skrevet flere vitenskapelige artikler om arbeid og helse. Er redaktør av to lærebøker og har 14 internasjonale artikler. I de siste ti år jobbet mer som tradisjonell psykolog med en-til-en konsultasjoner.

Merethe Mathisen

Merethe Mathisen

Fysioterapeut
LHL-klinikken Trondheim
46 50 45 39
Therese Heggland Tronesvold

Therese Heggland Tronesvold

Administrasjonssekretær
LHL-klinikken Trondheim

Administrasjonskoordinator fra Handelsinstituttet i Bergen, Bachelor i tannpleie ved Universitetet i Bergen.

Tone Lise Knutli

Tone Lise Knutli

Ernæringsveileder
LHL-klinikken Trondheim
48 405 443

BSc Samfunnsernæring fra Høgskolen i Akershus, samt fagbrev som kokk.

Har erfaring som kokk fra restaurant, hotell og kantiner. Har tidligere jobbet som kursleder i Roede AS og har derfra erfaring med endringsfokusert veiledning på både individ- og gruppenivå.