Hopp direkte til innhold

Smittevern

Vi følger til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no). Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 400 00 445

Viktig melding

LHL-klinikken Trondheim

Tilbudene ved LHL-klinikken Trondheim gir deg ny kunnskap, oppfølging og veiledning slik at dine ønsker og behov blir ivaretatt.

LHL-klinikken Trondheim har tilbud på dagtid for deg som bor hjemme og trenger hjelp til å forandre kosthold, komme i gang med trening eller å gjøre andre endringer.

Individuell veiledning, ny kunnskap og gode opplevelser i et trygt miljø gir selvinnsikt og større mulighet for varig livsstilsendring.

Vi skal bidra til positive forandringer i livet ditt gjennom økt kunnskap om din egen livssituasjon.

På treningssenteret vårt får du kyndig veiledning og oppfølging av instruktører med spisskompetanse innen rehabilitering.

Du kan delta på trenings- og livsstilsveiledning til deg som bor hjemme og har redusert funksjonsnivå. Treningen og oppfølgingen gir deg erfaringer som øker kunnskapen om din egen livssituasjon og kan bidra til at du klarer å gjøre de forandringene du ønsker i livet ditt.

Her finner du en oversikt over alle ansatte ved klinikken.

Vi kan ikke forandre livet ditt for deg, men vi kan hjelpe deg til å nå nye mål.

Kontakt oss

Telefon

Telefon: 400 00 445
Åpen hverdager kl. 8–15

Epost

E-post: Kontaktskjema

Adresse

LHL-klinikken Trondheim
Jarleveien 12, 7041 Trondheim.