Hopp direkte til innhold

Vi tar smittevern på alvor!

Vi følger til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no). Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 400 00 445

Se vår temaside om koronavirus.

Viktig melding
Foto: Christopher Olssøn

Tverrfaglig rehabilitering

LHL-klinikken Trondheim tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering på dagtid for deg som har, eller har hatt kreft, sliter med muskel- og skjelettlidelser, og for deg som har fedme.

Vi tilbyr ulike program for den enkelte og våre tilbud dekker områder som trening, ernæring, psykisk helse og arbeidsliv. Vi vil, sammen med deg, sette opp en egnet timeplan med bakgrunn i utfordringer, styrker og målsetting og du vil følges opp av din koordinator gjennom hele tilbudsperioden.

Tilbudet ledes av dyktige fagfolk som jobber sammen i tverrfaglig team, hvor hver og en av de ansatte vil kunne gi deg individuell veiledning, ny kunnskap og gode opplevelser i et trygt miljø, som gir selvinnsikt og større mulighet for varig endring.

Om smittevern

Vi følger helsemyndigheters anbefalinger og retningslinjer om smittevern. Ved oppstart gjelder: 

  • Vi starter opp med små grupper (<5 deltakere).
  • Alle får et 4-ukers tilbud med mulighet for digital oppfølging i etterkant.
  • Alle må besvare egenerklæringsskjema angående symptomer og sykdom.
  • Ekstra renhold og vask av overflater, og andre kontaktpunkter, jevnlig.
  • Kortere dager: Alle grupper gjennomfører halve dager én til to ganger per uke.
  • Det er ikke matservering i denne perioden.
  • Live-stream av undervisning.
  • En-til-en veiledning i treningsrom.
  • Vi tar kun 1 egenandel per uke.

Kontakt oss

Telefon: 400 00 445

Åpen kl. 8–15

E-post: Kontaktskjema

Adresse: Jarleveien 12, 7041 Trondheim.

Postadresse: Postboks 3015 Lade, 7441 Trondheim.

Rehabilitering - varig endring

Tilbud på dagtid for deg som trenger hjelp til å forandre kosthold, komme i gang med trening eller gjøre andre endringer.

Individuell veiledning, ny kunnskap og gode opplevelser i et trygt miljø gir selvinnsikt og større mulighet for varige livsstilsendringer.

Vi skal bidra til positive forandringer i livet ditt gjennom økt kunnskap om din egen livssituasjon.