LHL-klinikken Trondheim

Hopp direkte til innhold

Vi har åpent for telefon- og videokonsultasjon

LHL-klinikken Trondheim følger helsemyndighetene sine råd og retningslinjer om håndtering av koronavirus, og er midlertidig stengt.

Vi gjennomfører digitale konsultasjoner over telefon og video. Kontakt oss for digital konsultasjon.

Viktig melding
Annet

Arbeidsrettet rehabilitering

Dagtilbud for deg som trenger hjelp til å komme tilbake i arbeidslivet.

 • Varighet: Tilbudet har som hovedregel en varighet på fire uker, med mulighet for forlengelse i fire pluss fire uker, maksimalt 12 uker. Varigheten på det dagbaserte tilbudet skal være tilpasset ditt behov.

Arbeidsrettet rehabilitering leveres av Norservice Navigator og LHL-klinikken Trondheim. Navigator bringer inn spisskompetanse innen attføring og arbeidsmarked, mens LHL-klinikken Trondheim har spisskompetanse innen helse og rehabilitering.

Samlet har fagteamet som jobber med tiltaket bred erfaring og kompetanse innen både attføring og helse.

Last ned brosjyren Arbeidsrettet rehabilitering.pdf

Hvordan søker jeg?

Både du, arbeidsgiveren din og fastlege/behandler kan foreslå arbeidsrettet rehabilitering, men det er NAV som foretar den endelige vurderingen og innsøkningen. Hvert NAV-kontor har et begrenset antall plasser til disposisjon hvert år. Det er veileder i NAV som henviser, men du kan selv kontakte NAV hvis du ønsker å delta på tilbudet.

Kort beskrivelse

Hensikten med tiltaket er å styrke din arbeidsevne, og bidra til at du settes i stand til å mestre de utfordringene som begrenser din deltagelse i arbeidslivet.

Passer for

Rehabiliteringen passer for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og har behov for bistand for å komme tilbake i arbeid.

Tilbudet gjelder både for deg som er sykemeldt fra et arbeidsforhold og for deg som mottar arbeidsavklaringspenger og trenger bistand for å finne ny jobb.

Behandlingsdetaljer

Du får blant annet:

 • Ukentlige veiledningssamtaler med hovedveileder
 • Karriereveiledning VIP24, med kartlegging av yrkesprofil og veiledning
 • Individuelt tilpasset trening i samarbeid med fysioterapeut
 • Samarbeid/ møter med arbeidsgiver, fastlege og NAV-veileder
 • Bistand / Oppfølging på egen arbeidsplass
 • Dialogbasert undervisning i helse- og arbeidsrelaterte tema
 • Motivasjons- og mestringsaktiviteter
 • Bistand til å finne arbeidspraksis
 • Livsstilsveiledning
 • Bistand til å utarbeide CV og søknad
 • Mindfullness/ avspenning

Tilbudet blir tilpasset deg og dine behov.

Eksempel på hvordan en timeplan kan se ut for en deltager i arbeidsrettet rehabilitering:

Bilde av en timeplan for arbeidsrettet rehabilitering