Hopp direkte til innhold

Smittevern

Vi følger til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no). Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 400 00 445

Viktig melding
Overvekt

Dagrehabilitering ved fedme

Økt livsglede og mestring i hverdagen: Det er lett å tenke at vektreduksjon er hovedmålet, men det viktigste bør være opplevelse, bevegelsesglede og livskvalitet. Som å gå opp trappa uten å bli andpusten, leke med barna, eller gå tur i skogen.

Fritt rehabiliteringsvalg
Off. egenandel
150,- /dag
Oppholdet dekkes av Helse Midt-Norge RHF. Du betaler egenandel opp til egenandelstak.
  • Varighet: Oppfølging i inntil 2 år

Dagrehabilitering leveres i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF.

Slik søker du:

  1. Din fastlege henviser elektronisk til fedmepoliklinikken ved St. Olavs hospital, Kirurgisk klinikk, Fedmepoliklinikken.
  2. Fedmepoliklinikken videresender henvisningen til oss.

Kort beskrivelse

Vårt team består av lege med spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykologspesialist, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, ernæringsveileder, fysioterapeut og idrettsfysiolog.

Som deltaker vil du ha en fast koordinator som følger deg gjennom hele kurset.

Passer for

Tilbud for ungdom, unge voksne og voksne fra 16 år, med BMI over 40, eller BMI over 35 med tilleggslidelse, som gir rett til spesialisert behandling.

Behandlingsdetaljer

Fase 1
Individuell kartlegging, og kartlegging i gruppe.

Fase 2
Tverrfaglig spesialisert rehabiliteringstilbud over 4 + 4 uker, med 4 uker pause i mellom. Rehabiliteringen foregår over 3 dager per uke, hvor 1 dag er digital og gjennomføres med webbasert trening og undervisning, i tillegg til digital rehabilitering via appen Flowzone.

Fase 3
Oppfølging i inntil 2 år fordelt på 4 samlinger per år med 3 halve dager per samling. Les mer om oppfølging ved fedme

Våre spesialister

Hanne Hamnebugt Merkesnes

Hanne Hamnebugt Merkesnes

Sykepleier
LHL-klinikken Trondheim
407 62 431

Utdannet sykepleier fra Høgskolen i Hedmark, avd. Elverum i 2001.

Har jobbet store deler av arbeidslivet med barn og unge i spesialisthelsetjenesten, og har klinisk erfaring innen generell medisin, kirurgi og infeksjonsmedisin.

Jobbet ved LHL-klinikken Trondheim siden 2017. Jobbet tidligere som veileder i kreftrehabiliteringsteamet, og har i tillegg erfaring som veileder ved arbeidsrettet rehabilitering. Har i 2020-21 jobbet en periode som sykepleier ved Fedmepoliklinikken ved St. Olavs Hospital, hvor hun har tilegnet seg relevant erfaring som kan brukes inn mot rehabiliteringstilbudet vårt.