LHL-klinikken Trondheim

Hopp direkte til innhold
Overvekt

Dagrehabilitering ved sykelig overvekt

Økt livsglede og mestring i hverdagen: Det er lett å tenke at vektreduksjon er hovedmålet, men det viktigste bør være opplevelse, bevegelsesglede og livskvalitet. Som å gå opp trappa uten å bli andpusten, leke med barna, eller gå tur i skogen.

Fritt rehabiliteringsvalg
Off. egenandel
150,- /dag
Oppholdet dekkes av Helse Midt-Norge RHF. Du betaler egenandel opp til egenandelstak 2.
  • Varighet: Dagtilbud over 6 uker, inntil 3 dager per uke. Deretter oppfølging i 2 år.

Dagrehabilitering for unge, og unge voksne leveres i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF. Last ned brosjyren Rehabilitering - sykelig overvekt i Trondheim.pdf

Slik søker du:

  1. Din fastlege henviser elektronisk til fedmepoliklinikken ved St. Olavs hospital, Kirurgisk klinikk, Fedmepoliklinikken.
  2. Fedmepoliklinikken videresender henvisningen til oss.

Kort beskrivelse

Tverrfaglig kompetanseteam: En fast koordinator følger deg som deltaker hele veien. Vårt team består av legespesialist, psykolog, psykiatrisk sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og idrettsfysiolog.

Passer for

Behandlingstilbudet er tilpasset deg i alderen 16-30 år med BMI over 40, eller BMI over 35 med tilleggslidelser som gir rett til spesialisert behandlingstilbud.

Behandlingsdetaljer

Varighet

Oppfølging i 2 år:

  • Fase 1: Kartlegging og vurdering
  • Fase 2: Poliklinisk dagtilbud over 6 uker, inntil 3 dager per uke
  • Fase 3: Oppfølging fordelt over 2 år, 3 x 1 uke oppfølging i gruppe,

3 x 1 dag individuell oppfølging.

Fysisk aktivitet og trening

Vi tilbyr en individuelt tilpasset aktivitetsplan som sikrer gode og varige rutiner som du også mestrer i dagliglivet.

Ernæring

Undervisning, individuelle samtaler og praktisk kjøkken om enkle og
smarte matvaner i hverdagen. Det er mye helse i gode matvaner.

Psykisk helse

Undervisning, mestringsaktiviteter i gruppe og individuelle samtaler, for å fremme god psykisk helse og sikre hensiktsmessige valg og varig atferdsendringer.

Medisinsk yoga og mindfulness

Læring om økt kroppsbevissthet, større tilstedeværelse, avspenning og stressreduksjon.

Arbeidsliv

Individuelt tilpasset bistand for å bevare og styrke mulighetene for å komme i arbeid eller studier.

Sammen kan vi få til et bedre liv.