LHL-klinikken Trondheim

Hopp direkte til innhold

Vi har åpent for telefon- og videokonsultasjon

LHL-klinikken Trondheim følger helsemyndighetene sine råd og retningslinjer om håndtering av koronavirus, og er midlertidig stengt.

Vi gjennomfører digitale konsultasjoner over telefon og video. Kontakt oss for digital konsultasjon.

Viktig melding
Overvekt

Dagrehabilitering ved sykelig overvekt

Økt livsglede og mestring i hverdagen: Det er lett å tenke at vektreduksjon er hovedmålet, men det viktigste bør være opplevelse, bevegelsesglede og livskvalitet. Som å gå opp trappa uten å bli andpusten, leke med barna, eller gå tur i skogen.

Fritt rehabiliteringsvalg
Off. egenandel
150,- /dag
Oppholdet dekkes av Helse Midt-Norge RHF. Du betaler egenandel opp til egenandelstak 2.
  • Varighet: Dagtilbud over 6 uker, inntil 3 dager per uke. Deretter oppfølging i 2 år.

Dagrehabilitering for unge, og unge voksne leveres i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF. Last ned brosjyren Rehabilitering - sykelig overvekt i Trondheim.pdf

Slik søker du:

  1. Din fastlege henviser elektronisk til fedmepoliklinikken ved St. Olavs hospital, Kirurgisk klinikk, Fedmepoliklinikken.
  2. Fedmepoliklinikken videresender henvisningen til oss.

Kort beskrivelse

Tverrfaglig kompetanseteam: En fast koordinator følger deg som deltaker hele veien. Vårt team består av legespesialist, psykolog, psykiatrisk sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og idrettsfysiolog.

Passer for

Behandlingstilbudet er tilpasset deg i alderen 16-30 år med BMI over 40, eller BMI over 35 med tilleggslidelser som gir rett til spesialisert behandlingstilbud.

Behandlingsdetaljer

Varighet

Oppfølging i 2 år:

  • Fase 1: Kartlegging og vurdering
  • Fase 2: Poliklinisk dagtilbud over 6 uker, inntil 3 dager per uke
  • Fase 3: Oppfølging fordelt over 2 år, 3 x 1 uke oppfølging i gruppe,

3 x 1 dag individuell oppfølging.

Fysisk aktivitet og trening

Vi tilbyr en individuelt tilpasset aktivitetsplan som sikrer gode og varige rutiner som du også mestrer i dagliglivet.

Ernæring

Undervisning, individuelle samtaler og praktisk kjøkken om enkle og
smarte matvaner i hverdagen. Det er mye helse i gode matvaner.

Psykisk helse

Undervisning, mestringsaktiviteter i gruppe og individuelle samtaler, for å fremme god psykisk helse og sikre hensiktsmessige valg og varig atferdsendringer.

Medisinsk yoga og mindfulness

Læring om økt kroppsbevissthet, større tilstedeværelse, avspenning og stressreduksjon.

Arbeidsliv

Individuelt tilpasset bistand for å bevare og styrke mulighetene for å komme i arbeid eller studier.

Sammen kan vi få til et bedre liv.