Hopp direkte til innhold

Smittevern

Vi følger til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no). Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 400 00 445

Viktig melding
Muskel og skjelett

Rehabilitering for muskel- og skjelettsmerter Tverrfaglig spesialisert rehabilitering for pasienter med muskel- og skjelettsmerter - poliklinisk behandling.

Sammen med Unicare tilbyr vi et tverrfaglig, spesialisert og intensivt rehabiliteringsprogram.

Fritt rehabiliteringsvalg
Egenbetaling
750,-
Tilbudet dekkes av Frikort for helsetjenester. Du betaler 375 kr for undersøkelse hos fysioterapeut og 375 kr for kurstilbudet. Totalt 750 kr.

Henvisning og inntak
Henvisning sendes elektronisk av fastlege til klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, alternativt sendes det per post til St. Olavs hospital ved Tverrfaglig poliklinikk, rygg-nakke-skulder for rettighetsvurdering.

Ved godkjenning av søknaden vil du få en vurdering ved tverrfaglig poliklinikk, rygg, nakke, skulder. Du vil kort tid etter vurdering bli kontaktet av LHL-klinikken Trondheim sin inntakskoordinator for avtale om oppstartsdato.

Kort beskrivelse

Du tilbys et tverrfaglig, spesialisert og intensivt rehabiliteringsprogram som går over fire uker. Det motiveres til at du skal være en aktiv deltaker i din egen rehabiliteringsprosess. I denne prosessen er det hva som er viktig for deg og det du ønsker å oppnå, som bestemmer retningen. Det er derfor viktig at du setter deg konkrete mål for rehabiliteringsperioden din.

Tilbudet er hovedsakelig gruppebasert, men med mulighet for individuell oppfølging ved behov.

Passer for

Tilbudet passer for deg som har

  • muskel- og bløtdelssmerter
  • nakke- og ryggsmerter
  • skuldersmerter

Behandlingsdetaljer

Målsetting

  • Økt kunnskap og forståelse om din situasjon
  • Tilegnet erfaring og verktøy for å gjennomføre endringsprosesser
  • Bedret funksjon og livskvalitet ut fra ditt ståsted
  • Motivasjon til videre yrkesaktivitet / utdanning
  • Utarbeidelse av en bærekraftig plan for veien videre

Trening, læring og mestring

Timeplanen vi bestå av gruppetreninger hvor vi prøver ut ulike former for trening og sammen finner øvelser/aktiviteter som passer for nettopp deg ( f. eks. yoga, intervalltrening, bevegelsesgruppe). I tillegg vil det være undervisninger og samtalegrupper om ulike temaer som blant annet fysisk aktivitet og trening, smertemestring og søvn/stress.

Du vil få tildelt en primærkontakt som blir din kontaktperson i løpet av oppholdet. Vi benytter metoden Acceptance and Commitment Therapy (ACT) i vår rehabilitering.

Arbeid som mål

For deg som har som mål å komme tilbake i arbeid, vil vi veilede deg i arbeidsrettede tiltak og forankre en plan for videre arbeidsdeltagelse.

Oppfølging

Det utarbeides en plan for oppfølging i samarbeid med hjemkommunen din. Tett kommunikasjon mellom LHL-klinikken Trondheim og primærhelsetjenesten er ofte av stor betydning før, under og etter behandling for at du skal kunne oppnå varige endringer.

Våre spesialister

Merethe Mathisen

Merethe Mathisen

Fysioterapeut
LHL-klinikken Trondheim
465 04 539

Merethe er utdannet fysioterapeut ved University college (UC SYD) i Esbjerg i Danmark i 2009.

Hun har mange års klinisk erfaring fra rehabiliteringsfeltet, med hovedkompetanse innen rehabilitering av alvorlig fedme og muskel- og skjelettlidelser. I 2017 tok hun en videreutdanning i livsstilsbehandling av fedme, hun har også kurs i motiverende intervju og en særlig interesse for pasienter med muskel- og skjelettplager.

Ved LHL-klinikken har hun blant annet undervisninger om ulike tema, leder gruppetreninger, har individuell oppfølging og fungerer som primærkontakt med veiledningssamtaler.