Hopp direkte til innhold

Smittevern

Vi følger til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no). Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 400 00 445

Viktig melding
Muskel og skjelett

Rehabilitering for muskel- og skjelettsmerter Tverrfaglig spesialisert rehabilitering for pasienter med muskel- og skjelettsmerter - poliklinisk behandling.

Sammen med Unicare tilbyr vi et tverrfaglig, spesialisert og intensivt rehabiliteringsprogram.

Fritt rehabiliteringsvalg
Egenbetaling
750,-
Tilbudet dekkes av Frikort for helsetjenester. Du betaler 375 kr for undersøkelse hos fysioterapeut og 375 kr for kurstilbudet. Totalt 750 kr.

Henvisning og inntak
Henvisning sendes elektronisk av fastlege til klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, alternativt sendes det per post til St. Olavs hospital ved Tverrfaglig poliklinikk, rygg-nakke-skulder for rettighetsvurdering.

Ved godkjenning av søknaden vil du få en vurdering ved tverrfaglig poliklinikk rygg-nakke-skulder. Du vil kort tid etter vurdering bli kontaktet av LHL-klinikken Trondheim for en kartleggingstime med fysioterapeut før oppstart.

Kort beskrivelse

Du tilbys et tverrfaglig, spesialisert og intensivt rehabiliteringsprogram som går over fire uker. Det motiveres til at du skal være en aktiv deltaker i din egen rehabiliteringsprosess. I denne prosessen er det hva som er viktig for deg og det du ønsker å oppnå, som bestemmer retningen. Det er derfor viktig at du setter deg konkrete mål for rehabiliteringsperioden din.

Tilbudet er hovedsakelig gruppebasert, men med mulighet for individuell oppfølging ved behov.

Du møter et tverrfaglig team som består av fysioterapeut, sykepleier, idrettsfysiolog, ernæringsveileder og psykolog.

Passer for

Tilbudet passer for deg som har

  • muskel- og bløtdelssmerter
  • nakke- og ryggsmerter
  • skuldersmerter

Behandlingsdetaljer

Målsetting

  • Økt kunnskap og forståelse om din situasjon
  • Tilegnet erfaring og verktøy for å gjennomføre endringsprosesser
  • Bedret funksjon og livskvalitet ut fra ditt ståsted
  • Motivasjon til videre yrkesaktivitet / utdanning
  • Utarbeidelse av en bærekraftig plan for veien videre

Innhold i rehabiliteringen

Timeplanen din vil inneholde gruppetrening tilpasset ditt funksjonsnivå. Det kan være styrketrening, bevegelsesgruppe, kondisjonstrening etc. I tillegg vil det være undervisning og samtalegrupper om ulike tema som blant annet forstå smerte, kosthold og helse, aktivitetsregulering og stress.

Oppfølging

Det utarbeides en plan for veien videre i samarbeid med tverrfaglig team.

Våre spesialister

Merethe Mathisen

Merethe Mathisen

Fysioterapeut
LHL-klinikken Trondheim
46 50 45 39