Hopp direkte til innhold

Vi tar smittevern på alvor!

Vi følger til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no). Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 400 00 445

Se vår temaside om koronavirus.

Viktig melding
Overvekt

Dagrehabilitering ved fedme

Økt livsglede og mestring i hverdagen: Det er lett å tenke at vektreduksjon er hovedmålet, men det viktigste bør være opplevelse, bevegelsesglede og livskvalitet. Som å gå opp trappa uten å bli andpusten, leke med barna, eller gå tur i skogen.

Fritt rehabiliteringsvalg
Off. egenandel
150,- /dag
Oppholdet dekkes av Helse Midt-Norge RHF. Du betaler egenandel opp til egenandelstak 2.
  • Varighet: Oppfølging i inntil 2 år

Dagrehabilitering for unge, og unge voksne leveres i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF. Last ned brosjyren Rehabilitering - sykelig overvekt i Trondheim.pdf

Slik søker du:

  1. Din fastlege henviser elektronisk til fedmepoliklinikken ved St. Olavs hospital, Kirurgisk klinikk, Fedmepoliklinikken.
  2. Fedmepoliklinikken videresender henvisningen til oss.

Kort beskrivelse

Vårt team består av lege med spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykologspesialist, psykiatrisk sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, ernæringsveileder, fysioterapeut og idrettsfysiolog.

Som deltaker vil du ha en fast koordinator som følger deg gjennom hele kurset.

Passer for

Vi har to ulike tilbud:

Tilbud for ungdom og unge voksne fra 16 – 30 år, med BMI over 40, eller BMI over 35 med tilleggslidelse, som gir rett til spesialisert behandling.

Tilbud for voksne, over 18 år, med BMI over 40, eller BMI over 35 med tilleggslidelse, som gir rett til spesialisert behandling.

Behandlingsdetaljer

Varighet: Oppfølging i inntil 2 år.

Ungdom og unge voksne fra 16 – 30 år:

  • Fase 1: Kartlegging- og vurderingstilbud over 2 uker
  • Fase 2: Tverrfaglig spesialisert rehabiliteringstilbud over 8 uker, inntil 3 dager per uke
  • Fase 3: Oppfølging fordelt over 2 år

Voksne over 18 år:

  • Fase 1: Kartlegging- og vurderingstilbud over 2 uker
  • Fase 2: Tverrfaglig spesialisert rehabiliteringstilbud over 4 uker, inntil 3 dager pr uke + mulighet for forlengelse i 4 nye uker med 1 dag per uke
  • Fase 3: Oppfølging fordelt over 2 år, hvorav inntil 1 år med gruppeoppfølging

Våre spesialister

Hanne Hamnebugt Merkesnes

Hanne Hamnebugt Merkesnes

Sykepleier
LHL-klinikken Trondheim
412 50 101

Utdannet sykepleier fra Høgskolen i Hedmark, avd. Elverum i 2001.

Har jobbet store deler av arbeidslivet med barn og unge i spesialisthelsetjenesten, og har klinisk erfaring innen generell medisin, kirurgi og infeksjonsmedisin. Startet å jobbe i LHL- klinikken Trondheim i 2017. Jobbet tidligere som veileder i kreftrehabiliteringsteamet, og har i tillegg erfaring som veileder ved arbeidsrettet rehabilitering. Har i 2020-21 jobbet en periode som sykepleier ved Fedmepoliklinikken ved St. Olavs Hospital, hvor hun har tilegnet seg relevant erfaring som kan brukes inn mot rehabiliteringstilbudet vårt.