Hopp direkte til innhold

Vi tar smittevern på alvor!

Vi følger til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no). Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 400 00 445

Se vår temaside om koronavirus.

Viktig melding
Kreft

Kreftrehabilitering

Å få en kreftdiagnose kan utløse sterke psykiske reaksjoner, utfordre mestringsevnen og opplevelsen av livskvalitet. Dette fokuserer vi på i rehabiliteringsprosessen for å hjelpe deltagerne til å håndtere den nye hverdagen.

Fritt rehabiliteringsvalg
Off. egenandel
150,- /dag
Oppholdet dekkes av Helse Midt-Norge RHF. Du betaler egenandel opp til egenandelstak 2.
  • Varighet: Tilrettelagt tilbud over 6 uker.
  • Sykmelding: Du kan sykmeldes under rehabiliteringen, eller du kan kombinere dette med jobb.

Behandlingstilbudet leveres i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF. Last ned brosjyren Kreftrehabilitering i Trondheim.pdf

Slik søker du:

  1. Din fastlege henviser elektronisk til RVE (Regional vurderingsenhet Helse Midt-Norge).
  2. RVE videresender henvisningen til oss.

Poliklinikk med pasienter i pasientforløp kan henvise direkte til oss.

Kort beskrivelse

Tverrfaglig kompetanseteam: En fast koordinator følger deg som deltaker hele veien. Vårt team består av fysikalskmedisiner, psykolog, psykiatrisk sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, og idrettsfysiolog.

Passer for

Voksne (over 18 år) som

  • skal til behandling,
  • er under behandling,
  • er ferdig med behandling,
  • opplever seneffekter etter kreftbehandling. 

Tilbudet kan gis til både kurative (helbredende) og palliative (lindrende) pasienter. 

Behandlingsdetaljer

Fysisk aktivitet og trening

Vi tilbyr en individuelt tilpasset aktivitetsplan som sikrer gode og
varige rutiner som du også mestrer i dagliglivet.

Ernæring

Undervisning, individuelle samtaler og smarte matvaner i hverdagen.
Det er mye helse i gode matvaner.

Psykisk helse

Undervisning, mestringsaktiviteter i gruppe og individuelle samtaler,
for å fremme god psykisk helse og sikre hensiktsmessige valg.

Medisinsk yoga

Læring om økt kroppsbevissthet, større tilstedeværelse, avspenning
og stressreduksjon.

Arbeidsliv

Individuelt tilpasset bistand for å bevare og styrke mulighetene for
å komme i arbeid eller studier.

Våre spesialister

Anita Kokkvoll

Anita Kokkvoll

Sykepleier
LHL-klinikken Trondheim
920 14 977 / 404 94 914

Utdannet sykepleier fra Høgskolen i Hedmark i 1998. Har videreutdanning i kardiologisk sykepleie fra 2014.

Har erfaring fra ulike avdelinger på St. Olav (tidligere Regionsykehuset i Trondheim), kreftavdelingen, gastrokirurgisk avdeling og Klinikk for hjerte og lungekirurgi fra 1998–2004.

Jobbet ved LHL-klinikkene Røros fra 2005 til 2015 (nå Unicare Røros), i hovedsak med hjerterehabilitering, men også i perioder med kreftrehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering. Jobbet i LHL-klinikken Trondheim siden 2015.